Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Господарська діяльність як предмет господарського права, характер і мета господарювання (ID:14921)
| Размер: 34 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Визначення господарської діяльності як предмету господарського права 4
2. Принципи господарської діяльності 12
3. Види господарської діяльності 12
3.1 Господарська комерційна діяльність 12
3.2. Некомерційна господарська діяльність 17
4. Зовнішньоекономічна діяльність як особливий вид господарської діяльності 19
Висновки 25
Використана література: 26
Литература1. Конституція України, від 28 червня 1996 року. 2. Господарський кодекс України, від 16.01.2003 року. 3. Цивільний кодекс України від 16 січня2003 р. // Голос України. - 2003.-№ 4546-12 березня2003 р.;№ 4748 -13 березня 2003 р. 4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», від 16 квітня 1991 року. 5. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», від. від 1 червня 2000 р. 6. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624с. 7. Віхров О.П. Господарське право України // Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Київ, 2004 рік. 8. Господарське право України: Підручник для студентів Вищих навчальних закладів / М.К.Галянтич, С.М. Грудицька, О.М. Міхатуліна. – К.: МАУП, 2005. – 424с. 9. Господарське право України: Навчальний посібник / За ред. проф. Н.О.Саніахметової. – Х.: «Одіссей», 2005. – 608с. 10. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: «Юрінком Інтер», 2005. – 592с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Предмет господарського права
  1. Предмет господарського права. 3 2. Санація як стадія відновлення платоспроможності боржника при провадженні у справах про банкрутство. 18 Завдання 24 Підприємство-1 продало Підприємству-2 обладнання, що було передане Підприємству-1 засновниками фізичними особами як внесок до статутного фонду. Частина засновників фізичних осіб Підприємства-1 звернулася з позовом до господарського суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу обладнання, мотивуючи тим, що майно, внесене до статутного фонду засновниками, є їх власністю, а тому Підприємство-1 не мало права відчужувати це майно. Крім цього, засновники вказали, що статут Підприємства-1 містить заборону на відчуження основних фондів без згоди вищого органу (зборів учасників). Прокоментуйте ситуацію. Список джерел 27

 2. Предмет регулювання господарського права
  1. Предмет регулювання господарського права 2. Наслідки визнання боржника банкрутом Задача До юридичної фірми звернувся громадянин з проханням порекомендувати організаційно-правову форму підприємницької діяльності, яка б відповідала наступним вимогам. 1. Виключна відповідальність організації за власними зобов'язаннями лише майном, що належить їй на праві власності; 2. Відсутність в учасників такої організації додаткової відповідальності за зобов'язаннями організації, якщо вони повністю сплатили свої частки/паї; 3. Необов'язковість трудової участі в такій організації. Яку б організаційно-правову форму господарської організації ви порекомендували б і чому? Список використаних джерел

 3. Предмет регулювання господарського права
  1. Предмет регулювання господарського права 2. Наслідки визнання боржника банкрутом Задача До юридичної фірми звернувся громадянин з проханням порекомендувати організаційно-правову форму підприємницької діяльності, яка б відповідала наступним вимогам. 1. Виключна відповідальність організації за власними зобов'язаннями лише майном, що належить їй на праві власності; 2. Відсутність в учасників такої організації додаткової відповідальності за зобов'язаннями організації, якщо вони повністю сплатили свої частки/паї; 3. Необов'язковість трудової участі в такій організації. Яку б організаційно-правову форму господарської організації ви порекомендували б і чому? Список використаних джерел

 4. Господарська діяльність туристичних підприємств

 5. Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права
  Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права Література

 6. Європейський соціальний фонд: мета створення та діяльність
  Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС 2 Європейський соціальний фонд: мета створення та діяльність 5 Список використаної літератури 14

 7. МЕТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО УЧАСНИКИ, ПРЕДМЕТ І ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
  1. МЕТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО УЧАСНИКИ, ПРЕДМЕТ І ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 3 2. Застосування в управлінні соціально-психологічних методів 7 3. Етична поведінка як сукупність вчинків і дій людей. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки. 9 4. Як здійснити управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації в такій складовій як людські ресурси? 13 Література 17

 8. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
  1. Види санаційних заходів 2 2. Види прямих та непрямих податків 8 Література 15

 9. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
  Розділ 5. Тести.……………………………………………………………………3 Тест 1. До основних завдань, які слід вирішити в ході формування та реалізації дивідендної політики, слід віднести такі: Тест 2. Відповідно до концепції про нейтральність дивідендної політики... Тест 3. Обмеження в галузі виплати дивідендів можуть застосовуватися в таких випадках: Тест 4. Дивіденди можуть виплачуватися в таких формах: Тест 5. До основних показників, які характеризують ефективність дивідендної політики підприємства, належать: Тест 6. До основних факторів, які впливають на рівень оподаткування дивідендів, належать: Задачі..……………………………………………………………………………..6 Задача 1 Визначити чисту суму дивідендів, яку одержить акціонер, що володіє пакетом акцій у 10 % статутного капіталу акціонерного товариства, за наявності таких даних: 1. Статутний капітал AT — 100 тис. грн (5000 акцій номінальною вартістю 20 грн). 2. Власний капітал AT — 250 тис. грн. 3. Податок на прибуток підприємства — 30 тис. грн. 4. Маса дивіденда — 50 тис. грн. Задача 2 Загальні збори акціонерного товариства на пропозицію правління прийняли рішення про подрібнення акцій у співвідношенні 1: 5 та зменшення розміру статутного капіталу з 15 млн грн до 12 млн грн шляхом викуп та анулювання акцій. Номінальна вартість акцій до їх подрібнення становить 15 грн, ринкова — 30 грн. Визначити дивіденди на одну акцію, які отримають акціонери в результаті здійснення згаданих операцій та кінцевий ринковий курс акцій. Задача З Громадянин України — акціонер AT — резидента України має постійне місце проживання в США. Які податки слід сплатити при виплаті дивідендів такому акціонерові? Розділ 6. Тести……..……………………………………………………….……..9 Тест 1. На які цілі може використовуватися банківський кредит? Тест 2. Позичковий капітал підприємств може формуватися за рахунок таких джерел... Тест 3. Фінансові кредити можуть надаватися підприємству... Тест 4. Якісні критерії кредитоспроможності підприємств оцінюють на основі... Тест 5. Які з наведених висловлювань, що характеризують потенційну платоспроможність позичальника, правильні? Тест 6. Предметом іпотеки можуть бути... Тест 7. До основних характеристик облігацій з нульовим купоном належать... Тест 8. Зниження вартості конвертованих облігацій може бути наслідком тата операцій: Тест 9. Варант — це різновид... Тест 10. Комерційний кредит — це... Задачі……………………………………………………………………………..12 Задача 1 Емісія облігацій підприємств характеризується такими параметрами: курс емісії облігацій — 85 %; курс погашення облігацій — 100 %; номінальна процентна ставка— 10 %; період обігу облігацій — 10 років. Розрахувати ефективну ставку процента, якщо: а) погашення облігацій здійснюватиметься в кінці періоду їх обігу; б) погашення облігацій здійснюватиметься щорічно рівними частинами. Задача 2 Підприємство має потребу в капіталі для придбання виробничих запасів (сировини) обсягом 1 млн грн. Середня тривалість операційного циклу становить 60 днів. Передбачений контрактом строк оплати від¬вантажених товарів — 30 днів з моменту їх надходження на склад кліє¬нта. При здійсненні розрахунків протягом наступних 30 днів надбавка до базової ціни дорівнює 5 %. При здійсненні оплати по факту (протя¬гом 2 робочих днів з моменту надходження сировини) сконто (знижка) до базової ціни становитиме 3 %; процентна ставка за короткостроко¬вими банківськими кредитами - 35 % річних. Фінансовий менеджер повинен визначити найоптимальніший варіант покриття потреби в ка¬піталі для фінансування придбання сировини. Список використаної літератури.……………………………………………….16

 10. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
  Задача. Перед фінансистом стоїть завдання всіма можливими методами оцінити ринкову вартість підприємства А, корпоративні права якого не мають обігу на ринку. В результаті вивчення опублікованої в ЗМІ інформації вдалося з’ясувати, що минулого місяця на ринку було продано подібне за кількісними та якісними параметрами підприємство В за три мільони грн., яке веде діяльність в тому самому секторі ринку. Вибірка показників фінансової звітності обох підприємств наведена в таблиці. Показники Підприємство А Підприємство В 1. Статутний капітал, тис.грн. 3000 2500 2. Власний капітал, тис.грн. 4500 4000 3. Коефіцієнт заборгованості 2,7 2,85 4. Чистий прибуток, тис.грн. 1200 1000 5. Операційний Cash-flow, тис.грн. 1400 1200 6. Чиста виручка від реалізації, тис.грн. 15000 12000 7. Відновна вартість активів, тис.грн. 16000 12000 8. Капіталізована вартість доходів, тис.грн. 4800 4000 Задача. Визначити планову потребу в капіталі новоствореного підприємства, якщо прогнозні розрахунки дають таку інформацію. 1. Затрати, пов’язані із заснуванням підприємства – 5 тис.грн. 2. Первісна вартість необхідної для виробництва планового обсягу продукції виробничої споруди – 1 млн.грн. 3. Придбання машин та обладнання – 500 тис.грн. 4. Щоденні витрати на придбання сировини та матеріалів – 6 тис.грн. 5. Середньоденні витрати на уторимання персоналу – 10 тис.грн. 6. Середньоденні витрати за іншими елементами витрат – 3 тис.грн. 7. Середній період з моменту оплати вартості сировини та матеріалів до запуску їх у виробництво – 7 днів. 8. Тривалість виробничого циклу – 3 дні.

 11. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
  1. Охарактеризувати методи нарахування дивідендів 3 2. Розкрити зміст фінансової діяльності казенних підприємств 16 3. Характеристика самофінансування підприємств 19 Список використаної літератури 23

 12. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
  Вступ 3 1. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю 4 2. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю 12 3. Особливості зміни статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю 19 Висновки 22 Список використаної літератури 26

 13. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
  1.Особливості дивідендної політики акціонерних та господарських товариств 3 2.Фінансові інвестицій у корпоративні права інших підприємств: порядок здійснення та законодавчого регулювання 10 3.Інструменти та методи контролінгу: вартісний аналіз, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз та інші 16 Використана література 21

 14. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
  1. Методи розрахунку Cash-Flow 3 2. Оподаткування доходів від спільної діяльності без створення юридичної особи 11 3. Мета та загальні методологічні засади складання бізнес-плану та інвестиційного проекту 17 Література. 28

 15. Законодавство України, що регулює організацію і діяльність господарського суду
  Вступ 3 1. Історія розвитку господарського судочинства 4 2. Законодавство України, що регулює організацію і діяльність господарського суду 6 Висновки 14 Список джерел 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua