Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Перехідна модель корпоративного управління (ID:14936)
| Размер: 36 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Особливості перехідної моделі корпоративного управління 3
2. Процес формування ефективної моделі корпоративного управління в Україні 9
3. Проблеми національної моделі корпоративного управління 13
Висновки 17
Список використаної літератури 19

Литература1. Глущенко С.В. Корпоративне управління в країнах перехідної економіки// Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №8.- С. 150-158. 2. Економіко-корпоративні основи підприємств / д.е.н., професор В.І.Павлов, д.е.н., професор І.І.Пилипенко, к.е.н. Н.В.Павліха, І.С Скороход, к.е.н. О.Я.Кравчук, О.А.Мишко: Навч. посібник. - К.:ІВЦ Держкомстату України, 2005. - 378 с. 3. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. К. : Знання, 2006. - 406 с. 4. Козаченко А.В. Механизм стратегического управления крупными производтвенно-финансовыми системами промышленности. Донецьк.- ІЕП НАН України. - 1998. 6. 5. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління. Підручник для вузів. - Київ: «Лібра», 2004. - 368 с. 6. Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит: Матеріали міжнар. науково-практ. конф. (м. Рівне, 4-5 травня 2006 р.) / Спілка економістів України ; Західний науковий центр НАН і МОН України ; Інститут регіональних досліджень НАН України; Національний ун-т водного господарства і природокористування / В.І. Павлов (ред.кол.) - Рівне : НУВГП, 2006. - 293с 7. Левицька І.В. Аспекти управління корпоративною власністю в умовах перехідної економіки// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2007.- №5,Т.2.- С. 47-49. 8. Луцький М.Г., Сухаренко О.М. Формування системи ефективного корпоративного управління в Україні. // Проблеми системного підходу в економіці. - 2007.- №2. 9. Остапова Г.В., Остапова Е.А., Лойко Д.П. Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины. Донецьк. - 2001. - 279с. 10. Павлов В.І., Мишко О.А. Корпоративне управління в акціонерних товариствах: Монографія. Ред..колегія: М.І.Долішній (відп. редактор), В.В.Оскольський, В.І.Павлов. - Луцьк: Надстир'я, Рівне: НУВГП, 2006. - 180 с. 11. Управління акціонерним товариством : (Корпоративне управління в Україні):Посібник/ Міжнародна Фінансова корпорація; Британський Фонд Ноу-Хау. -Б.м., 1999. -186 с. 12. Шкільняк М.М. Управління державною власністю: теоретична концептуалізація та практичні аспекти. (Монографія). - Тернопіль. "Фірма "Синтез-Поліграф". 2004. - 319 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Корпоративне управління. Сутність корпоративного управління
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 4 1.1. Особливості корпоративного управління 4 1.2. Основні принципи корпоративного управління 9 1.3. Моделі корпоративного управління 13 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АБ «назва» 18 2.1. Загальна характеристика підприємства 18 2.2. Система корпоративногоу правління підприємства 22 3 РОЗВИТОК СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 31 3.1. Стан системи корпоративного управління в Україні 31 3.2. Напрями розвитку корпоративного управління в Україні 37 ВИСНОВКИ 41 ЛІТЕРАТУРА 43 ДОДАТКИ 45

 2. Поняття корпоративного управління
  1. Поняття корпоративного управління 3 2. Основні риси акціонерного товариства 7 3. Дивідендна політика акціонерного товариства. Складіть схему формування джерл дивідендів та їх розподіл 16 Список використаної літератури 19

 3. Типові проблеми корпоративного управління
  1. Типові проблеми корпоративного управління 3 2. Способи реорганізації акціонерного товариства та вимоги щодо їх проведення 7 3. Завдання ревізійної комісії, та їх практична реалізація. Складіть звіт ревізійної комісії перед черговими загальними зборами акціонерного товариства 14 Література 18 Додаток 19

 4. характеристика моделей корпоративного управління
  Тезиси Вступ 4 Характеристика моделей корпоративного управління 6 1. Сутність корпоративного управління 6 2. Моделі корпоративного управління 8 Висновки 18 Література 19

 5. Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки
  1. Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки. 3 2. Ревізійна комісія та її повноваження 13 3. Проаналізуйте корпоративну політику держави в умовах перехідного періоду. 15 Список використаної літератури 21

 6. Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки
  1. Розкрити питання 2 1. Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки. 2 2. Ревізійна комісія та її повноваження. 6 3. Проаналізуйте корпоративну політику держави в умовах перехідного періоду. 9 2. Відповісти на тестові запитання 14 1. Фінансові посередники здійснюють наступну діяльність: 2) Основні організаційні форми фінансового посередництва: 3) Інвестиційний фонд отримує винагороду за свої послуги: 4) Довірче товариство: 5) Інститути спільного інвестування: Література 15

 7. Комунікації в системі корпоративного управління (порівняння з закордонним досвідом менеджменту)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 5 1.1. Особливості, результати й ефективність комунікації 5 1.2. Компоненти й етапи комунікаційного процесу 13 1.3. Механізм управління комунікаційними процесами в організації 19 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 23 2.1. Загальна характеристика організації 23 2.2. Аналіз комунікаційних процесів в організації 29 2.3. Напрямки формування ефективних комунікацій в колективі 37 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46

 8. Оцінка впливу факторів корпоративного управління на вартість акцій компанії Луганськтепловоз
  Вступ 3 1. Загальні принципи корпоративного управління 4 2. Інвестиційна привабливість ХК “Луганськтепловоз” та її оцінка ринком 9 3. Розвиток корпоративної культури як засіб підвищення інвестиційної привабливості 15 Висновки 26 Література 28

 9. Перехідна економіка
  1. Розвиток товарних економічних систем періоду становлення і функціонування простої і розвинутої форми товарної економіки 3 2. Здобутки і проблеми реалізації моделі 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 10. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з корпоративного права
  1. Історія розвитку акціонерного права в країнах Західної Європи 3 2. Історія розвитку акціонерного права в США 5 3. Історія розвитку акціонерного права в дореволюційній Росії 6 4. Державне регулювання на етапі створення акціонерного товариства 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 11. Контрольна робота з корпоративного права
  Зміст 1. Загальні збори, конференції колективу, референдум як форми прямої нормотворчості 3 2. Представницька й опосередкована корпоративна нормотворчість 6 3. Соціальні та юридичні функції корпоративного регулювання 10 Список використаної літератури 14

 12. Види організацій корпоративного типу, класифікація корпорацій
  Вступ 3 1. Загальна характеристика корпоративного управління. 3 2. Види корпорацій 8 Висновок 13

 13. Модель суспільства А.Тюрго
  Вступ 3 1. Фізіократичні погляди Тюрго 4 2. Модель суспільства А.Тюрго 7 3. Основні положення вчення А. Тюрго про гроші, відсоток і ціни 9 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 14. Мікроекономічна модель підприємства
  Вступ 3 1. Сутність та форми мікроекономічного рівня господарювання 4 2. Види підприємств та форми їх організації 10 3. Підприємства в Україні 18 Висновки 30 Література 32 Додаток А. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності 34

 15. Мікроекономічна модель підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 1.1. Поняття суб’єктів господарювання у мікроекономіці 5 1.2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА 14 2.1. Мікроекономічна модель підприємства 14 2.2. Поняття та емпірична оцінка виробничих функцій 19 2.3. Аналіз мікроекономічної моделі на прикладі підприємства 27 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 34 3.1. Побудова прогнозних моделей розвитку підприємства 34 3.2. Вдосконалення управління прибутком як кінцевим результатом виробництва 37 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 46

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua