Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Безпека життєдіяльності людини на сучасному етапі розвитку суспільства (ID:14940)
| Размер: 29 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу 6
2. Зростання техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі складними технічними системами 13
3. Соціально-політична напруженість 15
Висновки 17
Список використаної літератури 18
Литература1. Гайченко В. А., Коваль Г. М. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2004. 2. Желібо Є.П., Чмир А.І., Троян В.С., Савінов Є.О. : Ірпінь: Академія ДПС України, 2001 «Безпека життєдіяльності» 3. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник. – К.: ІЗМИ, 1996. 4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /Под общей ред. С.В. Белова – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. 5. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здоров’я, 1995. 6. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Безпека життєдіяльності людини на сучасному етапі розвитку суспільства
  Вступ 3 1. Порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу 6 2. Зростання техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі складними технічними системами 13 3. Соціально-політична напруженість 15 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 2. Безпека життєдіяльності людини варіант 3
  1. ОСНОВИ ЗНАНЬ ПРО ТРАВМИ Й ТРАВМАТИЗМ. ДИТЯЧИЙ ТРАВМАТИЗМ І ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА 3 2. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ТРАВМАХ 5 3. РАДІАЦІЙНІ УРАЖЕННЯ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА І ПМД 5 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 10

 3. Загрози демократичному розвитку на сучасному етапі
  Вступ 2 1. Соціальні конфлікти та вплив їх на хід демократичного розвитку. 3 2. Інші загрози демократичного розвитку. 5 3. Майбутнє демократії та розвиток її в світі. 8 Висновок. 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 4. Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі
  Вступ 3 1. Зародження видавничої справи 5 2. Наукові дослідження 6 3. Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 5. Проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі
  Вступ 2 1. Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі 3 2. Міжбюджетні відносини у стимулюванні розвитку регіонів 10 3. Регулювання територіального управління на державному та місцевому рівнях 14 4. Вдосконалення галузевого територіального управління на прикладі окремого регіону 18 Висновки 22 Список використаної літератури 26

 6. Основні проблеми психодіагностики та психокорекції на сучасному етапі розвитку медицини
  ВСТУП 4 І. ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 8 1.1. Теорія психокорекції та основні етапи її виникнення 8 1.2. Методи психокорекції та їх класифікація 12 1.3. Аналіз сучасних методик психокорекції 21 ІІ. НЕВРОПАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 31 2.1. Невротичні порушення депресивного типу 31 2.2. Системні психоневрологічні розлади в дітей середнього шкільного віку 40 2.3. Приклади виникнення невротичних порушень в дітей середнього шкільного віку 50 III. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 60 3.1. Вибір та обґрунтування методики для проведення експерименту 60 3.2. Проведення експерименту за методикою символдрами 76 3.3. Обробка результатів експерименту 79 ІV. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКАНАЛЕННЯ 84 V. ВИСНОВКИ ЩОДО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ 89 ВИСНОВОК 90 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ 98-99 Мета дипломної роботи докладно розглянути проблеми розвитку та застосування психодіагностики та психокорекції на сучасному етапі розвитку медицини в країні, та на практичному прикладі показати можливості впливу методів психокорекції на виправлення психологічних проблем дорослих та дітей. Об'єктом дослідження дипломної роботи є діти від 7 до 16 років з порушеннями емоційної сфери. Предметом дослідження є основні методи та методики психокорекції та психодіагностики на сучасному етапі розвитку медицини. Теоретична гіпотеза: правильно обрана методика психодіагностики впливає на позитивний результат психокорекції, правильно обраний метод психокорекції застава гарного результату. Емпірична гіпотеза: для психодіагностики й психокорекції дітей з відхиленнями в емоціональній сфері в певній віковій групі й при певних часто розповсюджених діагнозах, найбільше ефективно використовувати метод символдрами. Джерельна база дипломної роботи складається переважно з вітчизняних джерел для більш детального розкриття розвитку психокорекції та психодіагностики саме в нашій медицині. Структурно робота складається зі вступу, п’яти розділів з підпунктами, висновків, використаної літератури та додатків. В першому розділі дипломної роботи розглядають теоретичні питання розвитку та функціонування методів та методик психокорекції і психодіагностики на сучасному етапі розвитку медицини. В другому розділі приводяться практичні приклади та їх теоретичне обґрунтування щодо виникнення невропатичних розладів у дітей середнього шкільного віку. В третьому розділі наводиться практичний експеримент по психологічній коректиці дітей за допомогою методики символдрами. В четвертому розділі розглянуті основні рекомендації щодо застосування методики та проведення психокорекційної бесіди. В п’ятому розділі підводяться висновки методів дослідження емоційної сфери дитини. Теоретичне значення дипломної роботи полягає в тому, що його результати поглиблюють розуміння сучасних тенденцій розвитку психокорекції в нашій країні; розширюють досвід осмислення теорії й практики інноваційних типів психодіагностики й психокорекції в медицині. Практичне значення дипломної роботи визначається можливістю використання отриманих у результаті проведеного експериментального дослідження даних для якісної оцінки будь-якої вікової категорії дітей, а також застосування даного матеріалу студентами та викладачами вищих навчальних закладів. Результати дослідження можуть бути включені в курси лекцій по віковій і медичній психології.

 7. Статистичні показники розвитку туризму в Україні на сучасному етапі і їх динаміці
  Використана література 1.Український туристичний вісник № 8-9/2004 2.http://www.tourism.gov.ua/index.asp 3.http://www.tourism.gov.ua/news.asp?IdType=4&Id=235

 8. Основні напрямки розвитку системи дошкільної освіти на сучасному етапі
  Вступ. 3 1.Аналіз вітчизняної системи дошкільного виховання. 4 1.1.Загальна характеристика. 4 1.2.Організаційні проблеми. 8 1.3.Законодавчо-правові аспекти. 11 1.4.Програмно-методичне забезпечення галузі. 14 2.XXI сторіччя: нова освітня політика. 16 2.1.Історичні виклики XXI століття. 17 2.2.Напрямки змін системи освіти. 18 3.Основні напрямки розвитку системи дошкільного виховання на сучасному етапі. 25 Висновки та практичні рекомендації. 34 Список використаної літератури: 36

 9. Міжнародна економіка Роль та місце Китаю у розвитку світогосподарських зв’язків на сучасному етапі
  Творче питання 3 Роль та місце Китаю у розвитку світогосподарських зв’язків на сучасному етапі Теоретичні питання 7 1. ТНК – головний суб’єкт міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності, їх сутність та сучасні стратегії 2. Світовий ринок праці: сутність, структура, сучасні ознаки Тести 22 1. Який з нижченаведених факторів гальмує процес міжнародного співробітництва? 2. Які риси з нижченаведених притаманні політиці лібералізації зовнішньої торгівлі: 3. Визначте «золотий час» у розвитку міжнародної торгівлі: 4. Конкуренція на вітчизняному ринку після вступу до СОТ: 6. Вставте пропущене слово: Список використаних джерел 23

 10. Основні напрямки та перспективи розвитку туристичної галузі Туреччини та її вплив на економіку країни на сучасному етапі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І 5 Сучасний стан розвитку туристичної галузі Туреччини 5 1.1 Аналіз сучасного стану та напрямків розвитку туристичної галузі Туреччини 5 1.2 Вплив галузі туризму Туреччини на економіку країни 12 РОЗДІЛ ІІ 16 Перспективи розвитку туристичної галузі Туреччини 16 2.1. Загальні перспективи розвитку туристичної галузі Туреччини 16 2.1. Перспективи співробітництва між Україною та Туреччиною в галузі туризму 18 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24 ДОДАТКИ 26

 11. Безпека життєдіяльності
  1. Поняття про ризик 3 2. Економічні ризики 4 3. Соціальні ризики 5 4. Виробничі середовища 6 5. Середовища життєдіяльності 7 6. Іонізуючі випромінювання (альфа, бета, гамма) 8 7. Електромагнітні фактори 10 8. Хімічні фактори 12 9. Біологічні фактори 14 10. Надзвичайні ситуації 16 Література 19

 12. Безпека життєдіяльності
  1. Що таке безпека, небезпека, ризик? Розрахуйте простий однофакторний ризик 3 2. Як виникає забруднення довкілля? Класифікація забруднювачів 5 3. Роль психологічних факторів виживання людини в умовах автономного існування 12 Список використаних літературних джерел 17

 13. Безпека життєдіяльності
  1. Червона книга України та світу 3 2. Запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій 6 3. Організація проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах надзвичайних ситуацій 10 Список використаної літератури 13

 14. Безпека життєдіяльності
  1. Людина та взаємодія її з соціосферою. 3 2. Вплив руйнівних факторів надзвичайних ситуацій на безпеку життєдіяльності людини та навколишнє природне середовище. 6 3. Заходи інженерного захисту від надзвичайних ситуацій. 11 Список використаної літератури 12

 15. Безпека життєдіяльності
  1. Шляхи підвищення життєдіяльності людини та рівня й безпеки. 3 2. Нормативно-правове забезпечення безпеки туристів в Україні 7 3. Система оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій. 8 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua