Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Обслуговування акцій. Розуміння акцій резидентів на вітчизняних та закордонних ринків капіталу (ID:14949)
| Размер: 21 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Класифікація акцій та права акціонерів 4
2. Обслуговування акцій 11
Висновки 15
Список використаної літератури 17

Литература1. Закон України «Про цінна папери та фондову біржу» від 23.02.2006 р. № 3480-ІV. 2. Ізмайлова К.А. Фінансовий аналіз. – К.: МАУП, 2000. – 152 с. 3. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 152 с. 4. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.— 316 с. 5. Стецько М. Використання «сигналів» з ринку капіталів для прийняття фінансових рішень.// Світ фінансів. - 2007 – Випуск 1 (10). – С. 116-123. 6. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. 7. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч.посібник.Житомир: ЖІТІ, 2000. – 440 с. 8. Фінансова діяльність підприємства: Навч.посібник /За ред. Г.Г.Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 326 с. 9. Фінансова діяльність підприємтсва: Підручник/ Бандурка О.М. та ін.. - К., 2002. - 384 с. 10. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. 3-тє вид. — К.: КНЕУ, 2000.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Становлення курсу емісії нових акцій. Умови та механізм емісії. Розміщення та обслуговування акцій
  Вступ 3 1. Становлення курсу емісії нових акцій 4 2. Умови та механізм емісії. Розміщення та обслуговування акцій 9 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 2. Розвиток світових ринків акцій (на прикладі США)
  Розвиток світових ринків акцій (на прикладі США) СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 3. технологія акцій та компаній ПР
  Вступ 3 1. Паблік рилейшнз в економічній діяльності підприємства 4 2. Паблік рілейшнз(PR) у готелі 9 Висновок 13 Література 14

 4. МЕТОДИ ОЦІНКИ АКЦІЙ
  Вступ 2 1. Основні принципи оцінки акцій 2 2. Методи оцінки вартості акцій 5 Висновок 10 Список використаної літератури 11

 5. Правовий статус акцій
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні положення правового статусу акцій 6 1.1. Загальна характеристика акцій їх ознаки та суть призначення 6 1.2. Види акцій в законодавстві України 16 Розділ 2. Випуск акцій та їх обіг в Україні 24 2.1. Правове регулювання випуску акцій 24 2.2. Обіг акцій на ринку цінних паперів в Україні 32 2.3. Судова практика захисту права на придбання акцій 40 Розділ 3. Регулювання ринку цінних паперів в Україні 53 3.1. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні 53 3.2. Статус та повноваження державних органів щодо регулювання ринку цінних паперів в Україні 59 Висновки 78 Список джерел 83

 6. Розвиток ринку акцій в Україні
  Вступ 3 Розділ 1. Роль та місце ринку акцій в ринковій економіці 7 1.1 Ринок акцій: сутність, функції, структура, особливості побудови та розвитку, місце у системі фінансових ринків 7 1.2 Характеристика об’єктів та суб’єктів ринку акцій 23 1.3 Сучасний стан розвитку ринків акцій у окремих країнах 33 Висновки до розділу 1 48 Розділ 2. Дослідження механізмів функціонування та розвитку ринку акцій в Україні 50 2.1 Інституційно-правова основа функціонування ринку акцій в Україні 50 2.2 Динаміка розвитку первинного ринку акцій в Україні 59 Назва активу 66 2.3 Аналіз розвитку вторинного обігу українського ринку акцій 71 Висновки до розділу 2 85 Розділ 3. Шляхи активізації розвитку ринку акцій в Україні 87 3.1. Удосконалення корпоративного управління як засіб підвищення довіри інвесторів до емітентів акцій 87 3.2. Шляхи залучення додаткових капіталів та нових інвесторів на ринок акцій в Україні 94 3.3. Проблеми та перспективи виходу акцій українських компаній на міжнародні фінансові ринки 102 Висновки до розділу 3 112 Висновки 115 Список використаних джерел 119 ДОДАТКИ 124-131

 7. Сутність та функції ринку акцій
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ РИНКУ АКЦІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ ФОНДОВОГО РИНКУ 5 2. ФУНКЦІЇ РИНКУ АКЦІЙ 8 2. РИНОК АКЦІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 11 ВИСНОВОК 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17 Мета даної роботи – визначити сутність та основні умови функціонування ринку цінних паперів в Україні та перспективи його подальшого розвитку. Джерельною базою для написання роботи стали праці вітчизняних вчених економістів, що займаються проблемами розвитку фінансового ринку взагалі і розвитком ринку цінних паперів зокрема. Об’єктом дослідження є проблеми і практика функціонування фінансового ринку в Україні.. Предметом дослідження виступає ринок акцій як складова частина фондового ринку.

 8. Міжнародний ринок акцій. Його сучасний стан
  Вступ 3 1 Функціонування міжнародного фондового ринку та його розвиток 4 2 Міжнародна міграція капіталу як чинник становлення ринку акцій 8 3 Діючі стратегії на міжнародному ринку акцій 12 Висновки 22 Список літератури 23

 9. Особливості організації та розміщення акцій в країнах Східної Європи
  1. Польща 3 2. Чехія 6 3. Угорщина 9 4. Україна 12 5. Білорусія 14 6. Росія 16 Список літератури 18 1. Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных бумаг в постсоциалистических странах. – М.: 2002. 2. Денежная реформа в посткоммунистических странах / Под ред. Дорна Дж, Нуреева Р.М. – М.: Catallaxy, 1995. – 288c. 3. Кравчик Р. Распад и возрождение польской экономики. – М.: Новости, 1991. – 240с. 4. Мещерова Н.В. Организованные рынки ценных бумаг. – М.: Логос, 2000. – 177с. 5. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 304с.

 10. Акції. Їх зміст і соціально-економічне значення. Види акцій. Облігації
  1. Акції, їх зміст та соціально-економічне значення 3 2. Види акцій 6 3. Поняття та характеристика основних видів облігацій 10 Література 14

 11. Доповідна записка щодо можливості укладення Договору на придбання акцій
  ДОГОВІР купівлі-продажу цінних паперів Доповідна записка щодо можливості укладення Договору на придбання акцій

 12. Методи фінансової оцінки звичайних акцій. Формування інвестиційного портфеля
  План: Вступ 3 1. Формування інвестиційного портфелю з цінних паперів 4 2. Види цінних паперів та механізм ціноутворення 5 3. Методики формування портфелю цінних паперів 11 Висновки 17 Список використаної літератури 17

 13. Оцінка впливу факторів корпоративного управління на вартість акцій компанії Луганськтепловоз
  Вступ 3 1. Загальні принципи корпоративного управління 4 2. Інвестиційна привабливість ХК “Луганськтепловоз” та її оцінка ринком 9 3. Розвиток корпоративної культури як засіб підвищення інвестиційної привабливості 15 Висновки 26 Література 28

 14. Основні форми отримання у власність пакетів акцій. Перерозподіл структури акціонерної власності
  Вступ 3 Основні форми отримання у власність пакетів акцій. Перерозподіл структури акціонерної власності 4 1. Корпоративне управління в Україні: характерні риси 4 2. Основні форми отримання у власність пакетів акцій 7 3. Перерозподіл структури акціонерної власності 8 Висновки 19 Список використаних джерел 20

 15. Види реорганізації АТ: злиття, приєднання, поділ, виокремлення, перетворення, ліквідація. Порядок обміну акцій при реорганізації АТ
  Список використаної літератури 1. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 р. №784-ХІУ // Голос України, 30.08.1999. 2. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с. 3. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит" / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л.: Видавництво ЛКА, 2002. — 112 с. 4. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К.: Кондор, 2003. — 364 с. 5. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х.: ХДЕУ, 2002. — 164 с. 6. Хрипач В.Я.Экономика предприятия. – Минск, 1997. Стр. 244-259. 7. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — К.: А.С.К., 2003. — 229 с.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua