Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Державна соціальна допомога інвалідам (ID:15064)
| Размер: 19 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание1. Поняття та види соціальних допомог інвалідам 3
2. Порядок надання допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства 6
3. Допомога на догляд за інвалідом І та II групи внаслідок психічного розладу 9
Список використаної літератури 14
Литература1. Закон України „Про пенсійне забезпечення” зі змінами та доповненнями від 27.04.2007. 2. Законодавство про соціальне забезпечення (на 15.02.2006). К.: „Істина”. – 2006. 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» від 2 серпня 2000 р. № 1192 //Офіційний вісник України. — 2000. — № 31. — Ст. 1314. 4. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України // Навчальний посібник для ВНЗ – 3-є вид. К.: „Атака”. – 2006. 5. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М. Право соціального забезпечення України // Навчальний посібник. К.: „Істина”. – 2007. 6. Понікаров В.Д., топоркова М.М. Пенсійне та соціальне забезпечення // Підручник для ВНЗ. Х.: „ИНЖЭК”. – 2006. 7. Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні //Підручник. – 7-е вид. Х.: „Одисей”. – 2007. 8. Синчук С.М., Бурак В.Я. Право соціального забезпечення України // Навчальний посібник. – 2-е вид. К.: „Знання”. – 2006. 9. Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення // Навчальний посібник для ВНЗ. К.: КНЕУ. – 2005.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порядок надання основної та додаткової відпустки неповнолітнім та інвалідам
  Вступ 4 1. Загальна характеристика порядку надання відпусток за трудовим законодавством України 6 1.1. Правове регулювання відпусток за трудовим законодавством 6 1.2. Порядок надання щорічної основної відпустки 9 1.3. Щорічні додаткові відпустки за трудовим законодавством 13 2. Порядок надання відпусток окремим категоріям громадян за трудовим законодавством 17 2.1. Правове регулювання надання основної та додаткової відпустки інвалідам 17 2.2. Порядок надання відпусток неповнолітнім працівникам 21 Висновки 25 Список використаної літератури: 31 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд правового регулювання надання відпусток за трудовим законодавством. Дана робота складається з двох розділів, що в свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців.

 2. Соціальна структура і соціальна стратифікація
  1. Поняття соціальної структури суспільства 3 2. Вивчення соціальної структури 6 3. Соціальна стратифікація 9 Список використаної літератури 13

 3. Наркологічно-реабілітаційна допомога населенню України
  Предмет: медична психологія План ВСТУП 3 1. НАРКОЛОГІЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ 5 1.1. Історія розвитку наркологічної допомоги в Україні 5 1.2. Сучасний стан наркологічно-реабілітаційної допомоги в Україні 7 1.3. Основні напрямки надання реабілітаційної допомоги в Україні 12 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 21 2.1. Дослідження стану емоційного вигорання у наркоманів 21 2.2. Дослідження наркоманів та їх родин за допомогою складання егограм 33 ВИСНОВКИ 41 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 43 ДОДАТКИ 45 Мета курсової роботи полягає у висвітленні наркологічно-реабілітаційної роботи в Україні та надання прикладу тестування наркозалежних. Для досягнення поставленої мети автор ставить такі завдання: 1. Розглянути історію розвитку наркологічної допомоги в Україні; 2. Надати огляд сучасного стану реабілітаційно-наркологічної допомоги в Україні; 3. Виділити основні напрямки реабілітаційної допомоги в Україні на сучасному етапі; 4. На прикладі тестувань показати особливості особистісної сфери наркозалежних. Предметом роботи є розгляд наркологічної ситуації в Україні. Об’єктом роботи є дослідження групи наркозалежних за допомогою двох методик. Хронологічні рамки роботи окреслюються з 70-х років ХХ століття до сьогодення. Літературна база курсової роботи складається з таких праць, як “Наркологічна допомога населенню України та основні напрямки розвитку наукових досліджень з проблем наркології» Болотової З. М. та Мінко О. І. 1996 року; “Історія і сучасна ситуація: думка експертів-наркологів Молодь і наркотики (соціологія наркотизму)” Поступної А. Н. 2000 року; “Наркоманії і токсикоманії Посібник із психіатрії Бабаян” Е. А. 1988 року. — Т. 2; “Центр первісної профілактики і реабілітації наркотизму: методологічне й організаційне забеспечення” 2002 року; “Феномен “вигоряння” у закордонній психології: емпіричні дослідження. Журнал практичної психології і психоаналізу” Орел В.Е. 2001 року; “Трансакційний аналіз і психотерапія” Берна Е. 1992 року. Структурно робота складається зі вступу, теоретичної частини, практичної частини, висновків, використаної літератури та додатків.

 4. Правова допомога підприємствам, установам, організаціям
  Зміст 2 Вступ 3 1. Інститут представництва у господарському процесі 5 2. Правова допомога підприємствам, установам, організаціям за договором про надання юридичних послуг 7 2.1. Розвиток договору про надання юридичних послуг 7 2.2. Законодавче закріплення договору про надання юридичних послуг 8 3. Оплата праці адвоката у господарському процесі 10 3.1. Становлення інституту оплати послуг у господарському процесі 10 3.2. Витрати, пов’язані з оплатою послуг адвоката 11 3.3. Визначення суми гонорару 14 Висновок 22 Список використаної літератури 25

 5. Долікарняна допомога у туристському поході (активний туризм)
  Долікарняна допомога у туристському поході Список використаної літератури

 6. Міжнародний трансферт технологій. Міжнародна технічна допомога
  Список використаної літератури 1.Бураковський І.В. Теорія міжнародної торгівлі. - К.:Основи, 1996. 2.Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. – К.: Фінансист, 2000. 3.Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2002. 4.Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. – Міжнародні економічні відносини. – Львів, 2001. 5.Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна,2001. 6.Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України. Матеріали конференції. – Київ, 2000. 7.Світова економіка Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. – К.: Либідь, 2000. 8.Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – Київ, 2000. 9.Україна і світове господарство. – Київ, 2001.

 7. Недорозвинення батьківських почуттів, як допомога психолога-консультанта
  ВСТУП 3 1. Недорозвинення батьківських почуттів як психологічна проблема 5 2. Особливості психологічного консультування при недорозвиненні батьківських почуттів 8 Висновок 14 Список використаних джерел 15

 8. Міжнародний трансферт технологій. Міжнародна технічна допомога
  Основна чатина Література

 9. Безкоштовна правова допомога за законодавством України та міжнародними документами
  Вступ 3 1. Інститут безоплатної правової допомоги: стан та шляхи реформування 5 1.1. Сьогодення безоплатної правової допомоги в Україні 5 1.2. Проблеми реформування інституту безоплатної правової допомоги 7 2. Формування системи безоплатної правової допомоги в Україні 9 2.1. Загальна характеристика Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в Україні 9 2.2. Шляхи створення системи безоплатної правової допомоги 10 2.3. Організація надання безоплатної правової допомоги 11 2.4. Організація управління та фінансування системи безоплатної правової допомоги 14 3. Безкоштовна правова допомога за міжнародними документами 17 3.1. Аналіз міжнародних документів, які регулюють безкоштовну правову допомогу 17 3.2. Взаємодія українського та міжнародного законодавства з питань надання безкоштовної правової допомоги 19 Висновок 25 Список використаної літератури 28-31

 10. Психологічна допомога хворим на бронхіальну астму (практична робота)
  1. Методи і організація дослідження 3 2. Результати проведеного дослідження 14 Висновки 25 Список використаної літератури 27 Додатки 29 Бланк тесту диференціальної самооцінки функціонального стану (САН) Бланк «Коректурна проба» Оцінка перемикання уваги

 11. Стратегія сталого розвитку ООН і економічна допомога країнам що розвиваються
  ВСТУП 3 1. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ГОЛОВНА ТЕНДЕНЦІЯ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО РОЗВИТКУ 4 2. СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН, ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА КРАЇНАМ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 7 3. НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 12 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 21

 12. Соціальна робота
  1. Дайте загальну характеристику соціальних технологій 2 2. Охарактеризуйте зміст технологічного процесу 2 3. Охарактеризуйте особливості алгоритмізації технологічного процесу 3 4.Охарактеризуйте порядок проведення соціальної опіки і піклування 3 5. Охарактеризуйте системи пенсійного забезпечення в Україні. 4 6. Визначте алгоритм призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам 6 7. Визначте алгоритм призначення адресної соціальної допомоги 7 8. Визначте логіку проведення технології соціальної діагностики 8 9. Визначте особливості технологічного процесу соціальної профілактики 9 10. Визначте послідовність етапів соціальної терапії 10 11. Визначте порядок виправлення помилок у соціальному функціонуванні індивіда 11 12. Виявіть гнучкість процесу соціальної адаптації 12 13. Визначте алгоритм соціальної реабілітації 13 14.Визначте особливості моделювання соціального суб’єкта, функції управлінського рішення 14 15. Охарактеризуйте етапи соціального проектування 14 16. Охарактеризуйте особливості соціального посередництва при делегуванні прав соціального працівника, представництві інтересів клієнта, розв’язанні конфліктів. 15 17. Визначте послідовність соціального консультування 16 18. Визначте варіативний характер процесу соціальної освіти та навчання 17 19. Визначте методи соціального прогнозування 17

 13. Соціальна робота
  1. Охарактеризуйте зміст теорії соціальної педагогіки П.Наторпа. 2 2. Визначте вплив педагогічної спадщини К.Д.Ушинського на формування вітчизняної теорії соціальної педагогіки. 3 3. Проаналізуйте значення теоретичної і практичної спадщини С.Т.Шацького для розвитку соціальної педагогіки. 5 4. Визначте особливості виховної системи В.О.Сухомлинського та її внесок у розвиток соціальної педагогіки. 6 5. Визначте вплив виховної системи А.С.Макаренка на розробку теорії і практики соціального виховання дітей та підлітків. 7 6. Розкрийте зміст та етапи розвитку соціальної педагогіки. 9 7. Охарактеризуйте галузі соціально-педагогічного знання: віктимологія, андрагогіка, агогіка, герогіка. 11 8. Проаналізуйте теоретичні основи соціалізації особистості 12 9. Визначте і стисло охарактеризуйте типологію сучасної сім’ї 13 10. Визначте і стисло охарактеризуйте функції сучасної сім’ї 14 11. Визначте форми і методи соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей. 15 12. Визначте і розкрийте особливості соціального виховання дітей та молоді у загальноосвітній школі. 16 13. Визначте і стисло охарактеризуйте форми і методи соціального супроводу дітей-сиріт у загальноосвітніх закладах 17 14. Розкрийте і стисло охарактеризуйте форми і методи соціально-педагогічного патронажу дітей з інвалідністю у загальноосвітніх закладах. 18 15. Визначте особливості формування життєтворчості особистості учнів загальноосвітніх закладів. 19 16. Визначте особливості формування культури самовизначення особистості учня загальноосвітнього закладу. 20 17. Визначте і стисло охарактеризуйте особливості соціального виховання дітей-сиріт в загальноосвітніх школах-інтернатах 21 Модель здійснення соціального виховання дітей-сиріт в загальноосвітніх школах-інтернатах - цілісне відображення специфіки функціонування виховної організації, відповідно до певних соціокультурних аналогів. 21 18. Визначте і стисло охарактеризуйте особливості соціалізації дітей з вадами розвитку у різних типах загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 22 19. Охарактеризуйте особливості соціального виховання в оздоровчих закладах відповідно до вікових особливостей дітей. 23 20.Визначте особливості соціалізації дітей у різних типах позашкільних закладів. 24

 14. Соціальна робота
  1. Проаналізуйте місце соціології у системі наук про суспільство. 2 2. Визначте об’єкт, предмет, завдання соціології. 3 3. Проаналізуйте структуру соціологічної системи знань. 3 4. Проаналізуйте основні теоретичні напрямки сучасної соціології. 4 5. Проаналізуйте соціальні статуси і ролі як складові соціальної структури суспільства. 8 6. Охарактеризуйте специфіку дослідження соціальних процесів. 9 7. Розкрийте сутність поняття „соціальні інститути”, їх структуру та роль у суспільному житті. 11 8. Визначте зміст соціології сім’ї як галузі соціології. 12 9. Розкрийте зміст соціології виховання як галузі соціологічної науки 13 10. Охарактеризуйте соціологію праці як окремої галузі соціології. 14 11. Охарактеризуйте соціологію молоді як окремої галузі соціології. 15 12. Визначте зміст соціології вільного часу. 16 13. Охарактеризуйте особливості соціології відхилень. 16 14. Опишіть логіку соціологічного дослідження. 17 15. Визначте методи аналізу документації. 18 16. Проаналізуйте особливості методу соціометрії. 20 17. Визначте особливості соціологічного інтерв’ю. 21 18. Визначте особливості проведення соціологічного опитування. 22 19. Визначте особливості проведення фокус-групи. 23 20. Визначте особливості проведення контент-аналізу. 24

 15. Соціальна психологія
  1. Феномен етнічних груп та його особливості 4 2. Наведіть приклади взаємозв’язку проявів агресії з культурними традиціями 12 Список використаної літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua