Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Комунікаційний процес: сутність, елементи та етапи здійснення (ID:15134)
| Размер: 45 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВСТУП 3
1. КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: СУТНІСТЬ, МОДЕЛЬ, ЕТАПИ 4
2. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 9
ВИСНОВКИ 13
ЛІТЕРАТУРА 14
Литература1. Блинов А.О. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: Учебник. - М.: Инфра-М, 2002. - 192 с. 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 1999. – 528 с. 3. Завадський Й.С. Менеджмент: У 3-х т.: Пiдручник. Т.2.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 640 с. 4. Конфлiктологiя: Пiдручник/ Ред. Л.М.Герасiна.- Х.: Право, 2002. - 256 с. 5. Маллинз, Лори. Менеджмент и организационное поведение: Учеб. – практ. пособие / Пер. с англ. Т. Цеханович и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 1039 с. 6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ.. –М.: Дело, 1998. - 704 с. 7. Робінс С., Де Ченцо Д. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Основи, 2002. – 671 с. 8. Рудінська О.В. Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент. - К.: Ельга; Ніка-Центр, 2002. - 334 с. 9. Управление современной компанией: Учебник / Под. ред. Б. Мильнера и Ф. Лииса. – М.: ИНФРА - М, 2001. – 586 с. 10. Голубєв Р.О. Проблеми формування системи інформаційного забезпечення розвитку підприємництва // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. - Вип.18. – с.19. 11. Онищенко В.Д. Комунікаційне забезпечення підприємницької діяльності // Сучасні проблеми економіки підприємства. – 2006. - №8. – с.10. 12. Шестопалов К.Р. Проблеми формування комунікацій в сучасній організації // Управління персоналом. – 2006. – №7. – с.12.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сутність комунікації. Комунікативний процес, його елементи та етапи
  1. Сутність комунікації. Комунікативний процес 3 2. Типи комунікації 10 Список літератури 13

 2. Елементи та етапи процесу комунікацій
  ЗМІСТ Вступ 2 1. Сутність та завдання системи комунікацій на підприємстві 3 2. Етапи та методи комунікаційної системи на підприємствах 10 3. Інструменти маркетингових досліджень для оцінки ефективності комунікацій 15 Висновок 19 Література 20 Додаток 1. Цілі системи маркетингових комунікацій Додаток 2. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій

 3. Світова валютна система. Поняття, елементи, етапи розвитку
  1. Поняття світової валютної системи та її основні елементи 3 2. Етапи розвитку світової валютної системи 7 Література 13

 4. Аудит управлінської діяльності: практичні етапи та послідовність здійснення
  Вступ.………………………………………………………………………………3 1. Сутність аудиту управлінської діяльності……………………………………4 2. Практичні аспекти аудиту управлінської діяльності.……………………..…9 3. Послідовність здійснення управлінського аудиту.…………………………15 Висновки.…..…………………………………………………………………….23 Список використаної літератури.………………………………………………24

 5. Господарський процес поняття, форми та стадії здійснення
  Предмет: господарський процес ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 6 1.1. Правова природа господарського процесуального права 6 1.2. Сутність, принципи та функції господарського процесу 8 РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 14 2.1. Поняття і види рішень господарського суду 14 2.2. Ухвали та постанови господарського суду 20 РОЗДІЛ 3. СТАДІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 27 3.1. Порушення провадження по господарським спорам 27 3.2. Підготовка матеріалів до розгляду 29 3.3. Розгляд справи у господарському суді 35 3.4. Перевірка і перегляд судових рішень господарських судів 47 3.4.1. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку 47 3.4.2. Перегляд судових рішень в касаційному порядку 57 3.4.3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 64 3.5. Виконання судових рішень 67 РОЗДІЛ 4. ПРАКТИКА ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ НА СТАДІЯХ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 80 4.1. Практика врегулювання спорів на стадіях судового процесу шляхом укладення мирової угоди 80 4.2. Практика врегулювання спорів на стадіях судового процесу шляхом укладення третейської угоди 82 ВИСНОВКИ 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 Мета даного дослідження полягає у науково-теоретичному та практичному аналізі правової природи господарського процесу, глибокому аналізі його сутності, осмисленні основних інститутів господарського судочинства, а також в аналізі судової практики господарського процесу України. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: - визначити правову природу господарського процесуального права; - проаналізувати сутність, принципи та функції господарського процесу; - дати аналіз судових актів господарського суду; - розглянути стадії господарського процесу; - зробити огляд перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими обставинами; - провести дослідження питань пов’язаних з виконанням рішень, ухвал, постанов господарського суду; - зробити аналіз практики врегулювання спорів на стадіях судового процесу. Об'єктом дослідження є правова природа господарського процесуального права, його предмет та метод, а також правові основи господарського судочинства, які мають визначальне значення для здійснення господарського процесу. Предметом дослідження є аналіз правових основ господарського процесу, характеристика його форм та стадій здійснення. Огляд практики врегулювання спорів на стадіях господарського процесу, значення цього процесу для вирішення господарських спорів. Методологічна основа дослідження. Методологія науки дає можливість наукового пояснення поняття, сутності та значення господарського процесу на сучасному етапі розвитку правосуддя в Україні. Системній метод вживався при аналізі різних понять. Застосування діалектичного методу дало можливість проаналізувати становлення господарського процесу в Україні як складний динаміч¬ний процес, в якому завдяки виникненню і розв’язанню внутрішніх суперечностей здійснюється перехід до нового якісного стану судової системи. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися питання пов’язані з пізнанням рішень, ухвал, постанов господарського суду. Застосування системного методу дало змогу проаналізувати стадії господарського процесу в Україні. На підставі методу прогнозування формувалися пропозиції щодо вдосконалення господарського процесуального законодавства. Окрім загальних методів використовувалися і спеціальні, до яких належить історичний метод соціологічних досліджень

 6. Процес стратегічного планування маркетингу, основні етапи
  Вступ 3 1. Процес стратегічного планування маркетингу, основні етапи 4 2. Сутність та процес розробки маркетингової стратегії. 17 Висновок 22

 7. логістика Сутність, завдання та функції торговельної логістики. Обслуговування споживача, елементи та критерії
  Вступ. 3 І. Теоретичні питання. 4 1.1. Сутність, завдання та функції торговельної логістики. Обслуговування споживача, елементи та критерії. 4 1.2. Вибір оптимального постачальника. 7 1.3. Методи закупівлі. 9 1.4. Логістика в електронній торгівлі. 11 ІІ. Дати аналіз практичної діяльності підприємства у сфері логістики. 15 ІІІ. Розв’язати творчі ситуації. 19 Висновки. 25 Література. 26

 8. Сутність стратегічного управління персоналом, його етапи
  1. Сутність стратегічного управління персоналом, його етапи. 3 2. Структура контракту. Особливості контракту з керівником. 8 3. Оцінка праці керівників і спеціалістів в організації. 16 Література 22

 9. Політичний процес: сутність та структура
  Вступ 3 1. Сутність і структура політичного процесу 4 2. Типи і різновиди політичного процесу 9 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 10. Контрольна комунікаційний менеджмент
  ВСТУП 3 1. КОМУНІКАЦІЇ: СУТНІСТЬ, МОДЕЛЬ, ЕТАПИ 4 2. МІЖОСОБОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ 8 ВИСНОВКИ 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 11. Сутність, зміст і процес формування ефективного *стратегічного набору* для підприємств різних типів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ 5 1.1. Поняття «стратегічний набір» 5 1.2. Загальні та загальноконкурентні стратегії організації 9 РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА АТ " " " № 2" 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16 2.2. Формування стратегічного набору підприємства 20 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА АТ " " " № 2" 32 3.1. Аналіз сильних та слабких сторін ДП АТ « » « № 2» для вироблення стратегії подальшої діяльності 32 3.2. Розробка стратегії подальшої діяльності АТ « » « №2» 35 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 45

 12. Іноваційний процес, сутність, характер, характеристика. Фактори розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Інноваційний процес: сутність, структура, етапи 5 1.1. Інноваційний процес, структура, фактори впливу 5 1.2. Впровадження нових технологій на ринок 7 1.3. Етапи інноваційного процесу 8 РОЗДІЛ 2. Особливості управління інноваційними процесами 12 2.1. Механізм управління інноваційними процесами 12 2.2. Методологія управління інноваційними проектами 14 2.3. Основні елементи системи управління інноваціями 21 РОЗДІЛ 3. Аналіз практики управління інноваційними процесами на прикладі ТОВ "Техекспо" 26 Висновки 41 Список використаних джерел і літератури 43 Додатки 45-48 Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ управління інноваційними процесами на підприємстві та визначення ефективності інноваційних проектів. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем, що виникають в процесі управління інноваційними процесами та визначення їх ефективності. Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю "Техекспо". Завданнями роботи є визначити сутність інноваційного процесу, його структуру та етапи; дослідити особливості управління інноваційними проектами; подати аналіз практики управління інноваційними проектами на прикладі конкретного підприємства. Методологічною основою дослідження курсової роботи є нормативно-законодавчі акти України, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання, різноманітні учбові посібники, підручники з менеджменту, аналізу міжнародної проектної діяльності підприємств, а також монографії з періодичних видань як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. До уваги взято праці вітчизняних і зарубіжних економістів І.Бланка, О.Власюка, О.Гаврилюка, В.Ф.Гриньова, В.Г.Золотогорова, Н.В.Ігошина, А.Б.Ідрісова, О.Мозгового, А.Пересади, В.Савчука. Статистичною та фактологічною базою виступають Інтернет-джерела: http://finance.ua, http://consultcom.kiev.ua, www.ukrstat.gov.ua

 13. Рекламні засоби масової інформації, як інформаційне джерело здійснення інформаційно-аналітичної діяльності (на приклад територіальних засобів). (Методи використання ЗМІ для здійснення ІАД)
  ВСТУП 3 1.Використання засобів масової інформації в рекламних цілях 3 2. Стан інформаційного простору Чернігівської області 7 ВИСНОВОК 9 Список літератури 10

 14. Форма держави та її елементи
  1. Форма держави та її елементи (форма правління, адміністративно-територіальний устрій, державно-політичний режим) 3 2. Поняття, ознаки та види правопорушень 8 Задача 9. 11 Соколова звернулася до суду з заявою про призначення аліментів з її чоловіка на їх спільну дитину, оскільки вони хоч ще і не розлучилися, однак проживають окремо. При цьому вона просить призначити аліменти у фіксованому розмірі 115 грн. в місяць. Чи може суд задовольнити вимоги Соколової? Чи може батько сплачувати аліменти на дитину, якщо він офіційно не розлучений з матір'ю дитини? В яких випадках встановлюється фіксований розмір аліментів? Література: 13

 15. Грошова система та її елементи
  Вступ 3 1. Поняття та елементи грошової системи 4 2. Динаміка грошової бази та її складових 11 3. Аналіз динаміки обмінного курсу гривні 15 Висновок 18 Список використаних джерел 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua