Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна з психології управління (ID:15138)
| Размер: 22 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание1. Функції виробничої організації (підприємства) 3
2. Сприймання і розуміння людини людиною в процесі спілкування 7
Список використаної літератури 13
Литература1. Бодалев А. А Восприятие и понимание человека человеком. — М, 1982. 2. Бойчук І.М., Харів, Хопчан М.І. “Економіка підприємств”. – Львів, 1999 р. 3. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Е.І.“Статистика підприємництва”. – Київ, 1999 р. 4. Ватаманюк З., Палагшин С. “Економіка”. – Київ: “Либідь”, 1999 р. 5. Ковальчук В.М.“Загальна теорія економіки”. – Тернопіль, 1998 р. 6. Трудинов В.П., Грибов В.Д.“Экономика предприятия”. 7. Фрейкман О. “Економіка та бізнес”.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з психології управління
  1. Які основні елементи належать до внутрішньої структури управління? 3 2. Розкрийте можливості використання методів активного соціально-психологічного навчання в управлінні 5 3. Чим колегіальні форми прийняття управлінських рішень відрізняються від індивідуальних? 11 4. За допомогою яких документів здійснюється регламентація професійно-функціональних ролей в організації? 15 5. Які основні види комунікацій існують в організації? 16 Список використаної літератури 20

 2. Контрольна робота з психології управління
  Зміст Вступ 3 1. Визначення поведінкового типу особистості 4 2. Опросник Шмишека. Для діагностики типу акцентуації особистості 6 3. Тест Райдаса для оцінки впевненості в собі 7 Висновки 8 Список використаної літератури 10 Додаток 1.Методика определения поведенческого типа личности 11 Додаток 2.Личностный опросник Г.Шмишека 15 Додаток 3. Уверенность в себе (тест Райдаса) 20

 3. Контрольна робота з психології управління
  1. Психологічні особливості управлінської діяльності 3 2. Особливості стратегій і тактика вирішення завдань управління 11 Список літератури 21

 4. Контрольна робота з психології управління
  1. Що таке управління та яка його роль у житті сучасного суспільства? 3 2. Проаналізуйте основні методи досліджень психології управління 6 3. Які фактори впливають на ефективність прийняття керівником управлінських рішень? 10 4. Як співвідносяться між собою поняття "соціальна позиція" та "соціальна роль"? 12 5. У чому полягає відмінність між сприятливим і несприятливим психологічним кліматом в організації? 14 Література 17

 5. Контрольна робота з психології управління
  1. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ 3 2. СИТУАЦІЯ: ВИ МЕНЕДЖЕР ПО ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ. ВАМ ПОТРІБНО РОЗРОБИТИ АНКЕТУ (ДО 20 ЗАПИТАНЬ) І ПОЯСНИТИ, ЧОМУ САМЕ ЦІ ЗАПИТАНЯ ВИ ВВАЖАЄТЕ ДОЦІЛЬНИМИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА ТУ ЧИ ІНШУ ПОСАДУ. 15 3. НАПИСАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ. (ПОТРІБНО НАПИСАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ ПАРТНЕРУ. ЗМІСТ ОБИРАЄТЬСЯ САМОСТІЙНО) 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 19

 6. Контрольна робота з психології управління. Варіант 35
  1. Загальні правила поведінки під час ділового спілкування 3 2. Поведінка в конфліктних ситуаціях 9 Література 12

 7. Контрольна робота з психології управління вар 12
  1. Психологічні закономірності розвитку групи 3 2. Формування сприятливого психологічного клімату в колективі для досягнення поставлених завдань 8 Список літератури 13

 8. Практичні роботи з психології управління
  Практична робота 1. «Особистість у психології управління» 2 1. Провести самодіагностику та скласти «портрет своєї особистості». «Портрет особистості» - результат самодіагностики, до якого мають увійти: А) Структура Я-концепції (відповіді на питання «Хто Я?», найбільш значущі самоуявлення); Б) Тип темпераменту (для діагностики можна вибрати та використати будь-яку методику, наприклад, «методику діагностики темпераменту Я. Стреляу); В) Основні потребнісно-мотиваційні установки (для діагностики можна використати будь-яку методику, наприклад, «методику діагностики особистості до успіху» Т.Елерса, або методику ціннісних установок М. Рокича); Г) Рівень комунікативно-організаційних здібностей (для діагностики пропонується методика «КОС-2»). 2. Скласти таблицю методів дослідження особистості. Бажано представити 4-5 методик до кожної групи методів. 3. Підготувати коротку доповідь «етапи розвитку особистості» (текст 1-2 стор., де обов’язково мають бути зазначені вікова та змістова періодизація розвитку особистості). Практична робота 2. «Психологічна готовність керівників до управління» 29 1. Підготувати ОК «Аспекти психологічної готовності керівника до управління». Опорний конспект (ОК) – вид конспектування, який передбачає узагальнення інформації із різних джерел та викладення його у відповідній структурі: А) стислий опис понять теми (предмету) конспекту (в даному випадку, що таке «психологічна готовність керівника до управління?»; Б) опис характеристик структурних компонентів предмету (аспекти мотиваційний, операційний, когнітивний, особистісний), методи дослідження та рівні прояву В) взаємозв’єязки та взаємовпливи компонентів між собою та загалом на предмет; Г) висновки: що являє собою предмет (тема) конспектування, його значення практичної діяльності; Д) Глосарій: визначення основних понять, які наводяться в конспекті; Е) Список використаних джерел. 2. Розробити опитувальний лист для проведення діагностики психологічної готовності керівника (мотиваційний, операційний, когнітивний, особистісний компоненти). На основі опрацьованих джерел та підготовленого ОК, скласти опитувальник (всього 12 запитань, по 3 запитання до кожного із компонентів), розробити шкалу оцінювання (високий – середній – низький рівень готовності). Обов’язково до опитувального листа скласти інструкція (щодо правил заповнення). Наприклад, операційний аспект психологічної готовності передбачає наявність управлінських операційних навичок та вмінь (проведення нарад, підготовка наказів, ефективного спілкування тощо). Кожне із вмінь можна оцінити за шкалою «наявне-відсутнє» (де наявне – 1 бал, відсутнє – 0 балів). Відповідно, можна оцінити кожен компонент, а сума балів буде свідчити про відповідний рівень готовності: високий (більш половини позитивних відповідей), середній (половина позитивних відповідей), низький (менше половини позитивних відповідей). 3. Представити результати опитування у вигляді узагальнюючої таблиці Прізвище опитувального, посада Результати опитування (загальна кількість балів) Рівень психологічної готовності до управлінської діяльності (високий, середній низький) Практична робота 3. «Психологічні особливості здійснення управлінської дяльності» 42 1. Проаналізуйте існуючі класифікації професій. За основу можна взяти класифікацію Є.О. Клімова. Скласти таблицю «Типологія професій за можливістю оволодіння ними особистістю» Тип професій Особливості об’єкта (предмета праці) Мета праці Умови праці Вимоги до професійної придатності Біономічні «Людина-Природа» Технономічні «Людина-техніка» Соціономічні «Людина- Людина» Сигномічні «Людина – знакова система» Автономічні «Людина – художній образ» 2. Проаналізуйте особливості професійної діяльності вчителя та директора школи. Виділіть та запишіть основні критерії для порівняння (до 7 критеріїв). 3. Складіть порівняльну таблицю. Критерій для порівняння Діяльність керівника навчального закладу Діяльність вчителя Мета діяльності Практична робота 4. «Організація як група» 50 1. Підготувати письмову доповідь «Етапи розвитку групи» (до 3-х сдрукованих сторінок) та презентацію цієї доповіді до 7 слайдів. 2. Скласти перелік методик діагностики групових та міжгрупових явищ 3. Провести діагностику (за обраною методикою) стану групових процесів) соціометрія, СПК, рівень згуртованості тощо. Проведення діагностичних процедур необхідно представити у вигляді «Плану проведення соціально-психологічного дослідження». (коли проводилось, скільки людей взяло участь, основні характеристика групи, що досліджується: вікові, професійні, гендерні тощо), а також додати текст обраної методики. 4. Представити отримані результати у вигляді узагальнюючі таблиці.

 9. Проблема групи у психології управління
  Вступ 3 1. Соцiально-психологiчне поняття спiльностi й групи. Види та 3 класифiкацiя груп 3 2. Особливості поведінки особистості у групі 8 3. Проблема розвитку i динаміка групи 11 Висновок 13 Література 15

 10. Предмет та основні завдання психології управління
  Вступ 3 1. Роль менеджера в системі управління 4 2. Основні стилі керівництва в практиці управління 11 3. Особливості формування сприятливого психологічного клімату в організації 15 Висновки 19 Список літератури 20

 11. Предмет та основні завдання психології управління
  Вступ 3 1. Предмет психології управління. 4 2. Завдання та функції психології управління. 8 Висновок 16 Список використаних джерел 18

 12. Історія формування наукових ідей психології управління
  Вступ 3 1. Накопичення знань з психології управління в теорії управління 4 2. Накопичення знань з психології управління у сфері психології 12 Висновок 15 Література 16

 13. Аргументуйте необхідність знань з психології управління та конфліктології для управлінця
  1. Аргументуйте необхідність знань з психології управління та конфліктології для управлінця. 3 2. У чому полягає зв’язок стилів керівництва з етнопсихологічною та соціокультурною специфікою управління? 6 3.Ситуація: 12 Розмовляючи з претендентом на вакантну посаду, керівник дає обіцянку у подальшому підвищити його у посаді. Новий працівник починає роботу, проявляє високу працездатність і добросовісність. Керівництво постійно збільшує навантаження, зарплатню не збільшує, і не підвищує у посаді. Пройшов деякий час, працівник починає виявляти незадоволення. Завдання: 1.Охарактеризуйте основні типи конфліктогенів. 2. Визначте дієві способи блокування конфліктогенів. 3. Проаналізуйте завдання та з’ясуйте якій формулі виникнення конфлікту відповідає механізм виникнення конфлікту. Запропонуйте схеми його розв’язання. ЛІТЕРАТУРА 17

 14. Контрольна з психології
  1. Психіка і свідомість 3 2. Психологія несвідомого 6 Список використаних джерел 10

 15. Контрольна з психології
  1.В чому різниця між текстом і анкетою. 2 2.Види емоційних станів: настрій, стрес, афект, пристрасті, почуття. 4 3. В чому полягає навчальне і виховне значення, контролю знань 8 Використана література 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua