Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Мовна особистість (особливість) журналіста (ID:15179)
| Размер: 53 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 130 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 5
1.1. Поняття мовної особистості 5
1.2. Характеристики мовної особистості 7
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЖУРНАЛІСТА 11
2.1. Журналістська інформація й людина, її що представляє 11
2.2. Сутність та основні характеристики мовної особистості журналіста 19
2.2. Аналіз особливостей мовлення ведучих інформаційних 22
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЖУРНАЛІСТА 28
3.1. Проблема мовної культури майбутнього журналіста 28
3.2. Підвищення ефективності мовної культури журналіста 32
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
Литература1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – Київ: Лібра, 1996. – 224с. 2. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике - М.: Высшая школа, 1991. 3. Багиров Э. Г. Основы телевизионной журналистики / Под ред. А. Я. Юровского. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 40. 4. Баранов А, Н., Казакевич Е. Г. Парламентские дебаты: традиции инновации. Советский политический язык (от ритуала к метафоре). -М.: Прогресс, 1991. 5. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підруч. – К.: Видавничий центр "Академія", 2004. – С. 188. 6. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення. –Харків: ОВС, 2002. 7. Іваненко С. М. Поліфонія тексту. – К.: Видавничий центр КДНУ, 1999. – С. 94–95. 8. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Отв. ред. Д. Н. Шмелёв; АН СССР, отд-е лит. и яз. – М.: Наука, 1987. – 261 с. 9. Катрина Е. В. Стилистические заметки о современном политическом дискурсе. // Облик слова: Сб. cт. [памяти академика Д. Н. Шмелева]. -М., 1997. 10. Лысакова И .П. Пресса перестройки..- Спб.: Наука, 1993. 11. Лысакова И. П. Социолингвистическая интерпретация эволюции публицистического стиля (русская пресса 1917-1994) // Русский язык в переломное время: 1985-1995 гг. - Мюнхен, 1996. 12. Майданова Л. М., Муравьёва Н. В., Сметанина С. И. Целосность и связность газетного текста: Учеб. пособ. – Свердловск, 1984. – С. 5. 13. Миронченко В. Я. Читання інформаційних передач // Вісн. Київ. ун-ту. Журналістика. – К., 1997. – Вип. 4. – С. 170–190. 14. Панов М. В. Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики // Язык современной публицистики. - М.: Русский язык, 1988. 15. Потятиник Б. Філософія масової комунікації. – М.: Дело, 2005. – 255 с. 16. Потятиник Б., Лозинський М. Патогенний текст. – Л.: Місіонер, 1996. – 296 с. 17. Різун В. В. Аспекти теорії тексту // Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту / Різун В. В., Мамалига А. І., Феллер М. Д. – К.: РВЦ "Київський університет", 1998. 18. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. – М.: Наука, 1978. – С. 42. 19. Учителю о педагогической технике /Под ред. Л.И. Рувинского.-М.:Педагогика, 1987. -187с. 20. Черкашин В. О. Художнє слово на сцені. – Київ, 1989. 21. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста. – Львів: ПАІС, 2004. – 332с 22. Grammatik der deutschen Sprache. – Berlin, 1997. – P. 122. 23. Wodak R. Discourse Analysis: Problems, Findings, Perspectives // Text. - N. Y., 1990.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Інформаційно-аналітична діяльність журналіста
  Вступ 3 1. Етапи аналітико-інтегруючої праці журналіста 4 2. Аспекти творчої діяльності журналіста 6 3. Типи аналізу в журналістиці 11 3.1. Пряма аналітична дія 11 3.2. Коментування 14 3.3. Аналіз у вигляді викладу логічного чи хронологічно-послідовного ланцюжка подій 16 3.4. Відтворення ходу власної думки 17 3.5. Інтерв'ю та посилання (цитати). 19 Висновок 21 Список літератури 22

 2. Особливість документа, як джерела доказів
  Вступ 3 1. Встановлення змін у первісному змісті документів 6 2. Установлення технічної підробки підпису 10 3. Дослідження машинописних текстів 17 4. Дослідження підробок відбитків печаток і штампів 21 5. Дослідження матеріалів документів 24 Висновки 27 Література: 30

 3. ОСОБЛИВІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ
  ВСТУП…………………………………………………………………..……5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 1.1. Основний підхід до адміністрування в сфері освіти …………………….................................................................................................13 1.2. Система органів управління освітою, їх компетенція та повноваження…………….21 1.3. Зміст і основні напрями державної політики в галузі освіти……….31 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ 2.1. Економічні засади освітянської діяльності на сучасному етапі ……………………………….................................................................................41 2.2. Характеристика управління сучасною освітньою системою …………………………………………………………………………………….55 2.3.Особливості управління вищою та післядипломною освітою ………………...…70 РОЗДІЛ 3. АДМІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 3.1. Управління освітою на рівні міністерства та вищих навчальних закладів ………..…………………………………………………………………80 3.2. Недоліки та протиріччя управління освітою в Україні……………..92 3.3. Основні шляхи реформування освіти України на сучасному етапі …………………………………………………………………………………...102 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………….110 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...120

 4. Види невротичних конфліктів. Ознаки та особливість
  Зміст Вступ 3 1. Внутріособистісні конфлікти як джерело конфліктів в організації 4 2. Невротичні конфлікти у посттоталітарному суспільстві 8 3. Психоаналіз та невротичні конфлікти 17 Висновки 22 Література 24

 5. Особливість виникнення та становлення соціальної психології як науки
  Вступ 4 1. Виникнення і розвиток світової соціальної психології 5 2. Історія розвитку вітчизняної соціальної психології 8 Висновки 19 Список використаних джерел 20

 6. У чому полягає особливість неокейнсіанських і неокласичних моделей економічного зростання?
  Література. 1. В. Томас, М. Дайламі “Якість економічного зростання” Київ В-во С.Павличко “Основи” 2002р-350с 2. М. Небава “Теорія макроекономіки” Вінниця УНІВЕРСУМ-Вінниця 2001р-396с 3. М. Бункина “Настольная экономика” М. Дело –1997г-384с 4. Дж. Кейнс “ Общая теория занятости, процента и денег ” М. Прогресс 1978г.-452с 5. Р. Дорнобуш, С. Фішер “ Мікроекономіка ” Київ-Основи 1996р-254с 6. І. Радіонова “ Макроекономіка та економічна політика ” Київ-Таксон 1996р-458с

 7. Істерична особистість та дисоціація у істериків
  1. Відмінність істериї психотичного, невротичного рівнів 3 2. Характерні риси істеричних особистостей 4 3. Потяги, афекти, темперамент при істерії 5 4. Захисні та адаптаційні процеси 6 5. Дисоціація та різноманітність її проявів 8 6. Обєктні стосунки при істериї 9 7. Істеричне власне «Я» 10 8. Перенесення й контрперенесення з такими пацієнтами 12 9. Труднощі психотерапевтичної роботи з пацієнтами істеричного кола 14 10. Діференційна діагностика 16 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 8. Особистість у системі суспільних відносин
  1. Особистість: сутність і основні соціологічні концепції 3 2. Соціологічна структура особистості 9 3. Соціалізація особистості 15 Список літератури 22

 9. Сімейний консультант: особистість та діяльність
  Вступ 3 1. Моральні якості сімейного консультанта 4 2. Основні принципи роботи практичного психолога 8 3. Особливості діяльності сімейного консультанта 11 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 10. Співвідношення понять індивід, особистість, індивідуальність
  1. Визначення понять індивід, особистість, індивідуальність 3 2. Компоненти структури особистості та її складові 4 3. Психологічна структура особистості 6 4. Особистість та індивідуальність 7 Висновок 12 Список використанної літератури 13

 11. Технологія впливу на особистість в управлінському спілкуванні
  ВСТУП 3 І. УПРАВЛІНСЬКЕ СПІЛКУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 5 1.1. Особливості управлінського спілкування та його функції 5 1.2. Структура управлінського спілкування 8 ІІ. ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ КЕРІВНИКА В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ 17 2.1. Характеристика основних засобів управлінського впливу 17 2.2. Розпорядження керівника як форма управлінського впливу 23 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31 Метою роботи є розкрити механізми впливу керівника на особистість підлеглого в процесі спілкування. Робота складається з двох частин. В першій частині розглядаються питання сутності управлінського спілкування, його функцій та структури. Розглядаються перцептивна, комунікативна та інтерактивна сторони спілкування та відзначається їх специфіка в управлінському виді спілкування (Б.Д.Паригін). В другій частині розглядаються методи впливу на особистість в спілкуванні: навіювання, зараження, наслідування та переконання. Акцент робиться саме на переконанні, тому що саме цей спосіб найчастіше та найефективніше застосовується в управлінні Надаються приклади ефективності використання таких методів (Г. Щокін, М. Мескон). Також розглядаються різні форми управлінського впливу такі як: наказ, розпорядження, вказівка, рекомендація та ін. (А.А.. Урбанович) Робиться акцент на необхідності дотримання етичних норм та правил при роботі з людьми. Також коротко висвітлюються методи прихованого стимулювання діяльності. (В.П.Шейнов)

 12. Вплив особистості на групу, та групи на особистість
  ВСТУП 3 1. Особистість у групі 4 2. Вплив особистості на групу 14 3. Вплив групи на особистість 18 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

 13. Структура поняття особистість у вітчізнянних теоріях особистості
  Вступ. 3 I.Історія вивчення особистості. 4 1.1.Від давнини до сучасності. 4 1.2.Сучасні теорії особистості. 7 II.Структура поннятя особистість у вітчизняних теоріях особистості. 9 2.1.Теорія особистості О.М.Леонтьєва та харківської групи. 9 2.2.Теорія особистості С. Балея. 12 Висновок. 13 Використана література. 15

 14. Вплив референтної групи на особистість у процесі соціалізації
  Вступ 3 1. Поняття референтної групи. 4 2. Типологія референтних груп з ризиковою поведінкою 7 3. Типологізація членів референтних груп з ризиковою поведінкою 9 4. Еволюція референтних груп 11 Висновки 17 Використана література 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua