Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Митна політика держави і її цілі (ID:15212)
| Размер: 71 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание
ВСТУП 3


РОЗДІЛ 1. МИТНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 5

1.1. Поняття митної політики, її місце в системі реалізації державою своїх функцій 5
1.2. Форми та методи проведення митної політики 9
1.3. Державна митна служба України як основний орган реалізації митної політики в Україні 11
1.4. Митний тариф як фіскальний ресурс державного бюджету 13


РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 19

2.1. Тарифна політика як головна складова державної митної політики 19
2.2. Позитивні здобутки в сфері виконання митної політики України 21
2.3. Проблемні чинники сучасної митної політики України 24
2.4. Шляхи підвищення дієздатності митної політики України 28


ВИСНОВКИ 32
ЛІТЕРАТУРА 35

Литература1. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992. 2. Голуб Ю.Д. Інституціональний механізм формування та реалізації митної політики // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №11. – с.17. 3. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник: Навчальне видання. – К.: ЦНЛ, 2005. – 696 c. 4. Дубініна А. А., Сорокіна С. В. Основи митної справи: Навчальний посібник. – К.: ВДЧ «Професіонал», 2004 – 360 с. 5. Завтур Д.О. Митно-тарифний механізм як інструмент державного регулювання в експортно-імпортній діяльності Українського Причорномор’я // Європейська інтеграція і транскордонне співробітництво країн Чорноморського басейну. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – с.164. 6. Злепко Н. П. Мито в контексті розвитку теорії міжнародної торговельної політики // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – 2002. – №11. – с. 44. 7. Зырянова Т.В., Даниленко Н.И. Таможенный контроль и его роль в повышении эффективности государственного финансового контроля // Финансы и кредит. – 2007. – №28. – с.6. 8. Кормич Б.А. Державно-правовий механізм митної політики України: Монографія. – Одеса: Астропрінт, 2000. – 180 с. 9. Кувакін С.В. Митні органи як суб’єкти митного права // Митне право України: Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Ченцова. – К.: Істина, 2007. – с.25. 10. Кунєв Ю. Д. Концептуальні основи розвитку митної служби України // Митна справа. – 2005. – №6. – с.10. 11. Митний кодекс України: Офіційний текст: Наукове видання. – К.: Кондор, 2004. – 188 c. 12. Основи митної справи: Навчальний посібник / за ред. Пашка П. В. – К.: «Знання», КОО, 2002. – 318 с. 13. Пашко П.В., Пісной П.Я. Митна політика та митна безпека України // Фінанси України. – 2007. – №1. – с.25. 14. Петренко М.О. Соціально-економічні наслідки застосування митних пільг в Україні // Фінанси України. – 2007. – №8. – с.18. 15. Пісьмаченко Л. Формування митної політики держави в умовах глобалізації: проблеми, напрями вирішення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – №2. – с.235. 16. Приймаченко Д.В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: Монографія. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. – 332 с. 17. Стирник Г., Базилюк Я. Сучасні тенденції реалізації митної політики України // Економічний часопис. – 2008. – Вип.5. – с.150/ 18. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики ЗЕД. – К.: АТ «Август», 2001 – 422 с. 19. Уліцький А. Реформування митної системи України: концептуальні засади організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. – О., 2008. – Вип.3 (27). – с.142. 20. www.sta.gov.ua // Державної податкової адміністрації України 21. www.ukrstat.gov.ua // сайт Міністерства статистики України
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. МИТНА ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
  ВСТУП 3 1. МИТНО-ТАРИФНІ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 4 2. ПРАВО МИТНИХ ПІЛЬГ 8 3. РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЖИМУ 9 4. КОНТРОЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНІ МИТНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВ (МІЖНАРОДНИЙ МИТНИЙ ПРОЦЕС) 12 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 2. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ, ІНСТРУМЕНТИ, ЦІЛІ І ВИДИ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ЦІЛІ ТА ОБ'ЄКТИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 5 1.1. ПОПИТ НА ГРОШІ 5 1.2. ГРОШОВИЙ РИНОК 7 1.3 ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ 10 2. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА ІНСТРУМЕНТИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 13 3. ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 19 3.1. КЕЙНСІАНСЬКА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ 19 3.2. МОНЕТАРИСЬКИЙ ПІДХІД 20 3.1. НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОНЕТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ 22 ВИСНОВКИ 34 ЛІТЕРАТУРА 36 Ціль роботи: Доцільно проаналізувати заходи, запроваджувані урядом щодо подолання існуючих проблем, та оцінити їхню ефективність, а також проаналізувати динаміку соціальних виплат, обсяги інвестицій, спрямованих в основний капітал і визначити пріоритети економічного розвитку країни на найближчі роки. Методи дослідження: У даній роботі використані методи теоретичного аналізу, угруповання, порівняння, методи графічного зображення даних. Об'єкт дослідження: Монетарна політика в Україні, інструменти, цілі і види. Предмет дослідження: Монетарна політика в Україні, інструменти, цілі і види в умовах перехідної економіки

 3. Монетарна політика в Україні: фінансові інструменти, цілі, види
  Вступ 3 1. Суть, цілі та види монетарної політики 5 2. Методи контролю та фінансові інструменти монетарної політики 10 3. Передатний механізм грошово-кредитної політики 18 4. Роль монетарної політики в економіці 21 5. Основні проблеми проведення монетарної політики в Україні та шляхи їх вирішення 23 Висновки 36 Література 39

 4. Торгова політика: зміст, цілі, напрямки, інструменти. Меркантилізм. Фритредерство. Протекціонізм. Їхня порівняльна характеристика, співвідношення та взаємодія
  Вступ 3 1. Значення міжнародної торгівлі в світовій економіці 4 2. Меркантилізм 6 3. Фритредерство 8 4. Протекціонізм 9 Висновок 13 Список використаних джерел 14

 5. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ІНСТРУМЕНТИ
  ВСТУП 3 1. МОНЕТАРНА (ГРОШОВО-КРЕДИТНА) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ІНСТРУМЕНТИ 5 1.1. Зміст та цілі монетарної політики 5 1.2. Інструменти монетарної політики 9 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА 15 2.1. Вплив монетарної політики на економіку країни 15 2.2. Моделі впливу пропозиції грошей на економіку країни 17 2.3. Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку 21 3. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ ЗА 2007-2008 РОКИ 24 3.1. Реальний сектор економіки 24 3.2. Інфляційні процеси 25 3.3. Зовнішній сектор економіки 27 3.4. Монетарна політика в передкризовий період 28 3.5. Монетарна політика в період загострення ситуації 29 3.6. Пропозиція грошей 31 3.7. Процентні ставки 32 3.8. Кредити та депозити 33 3.9. Фондовий ринок 35 3.10. Прогнозна оцінка розвитку грошово-кредитного ринку 36 ВИСНОВКИ 37 ЛІТЕРАТУРА 40 ДОДАТКИ 43

 6. АКТИВНА ТА ПАСИВНА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Вступ 2 1. Сутність структурної політики держави 3 2. Напрями структурної політики 9 3. Пасивна структурна політика держави 13 4. Активна структурна політика 16 Висновок 21 Список використаної літератури 22 Практична робота 4 24 На основі даних таблиці 1 провести розрахунок показників діяльності банків, використавши умовні позначення: К – капітал банку = ВК + ЗК; Д – доходи банку; В – витрати банку; П – сума прибутку банку = Д – В; А – активи банку (готівка банку); Ад – дохідні активи банку (трастові операції, сума яких = сумі строкових рахунків); ВК – власні кошти банку (резерви комбанків); ЗК – залучений капітал банку (депозити, строкові та страхові рахунки); ВБ – валюта балансу банку; ЧП – чистий прибуток банку. Зробити відповідні висновки. Таблиця 1 № п/п ВК ВБ Д ЗК В АД ЧП А 16 400 800 850 300 150 10 170 80

 7. Транспортна економіка: економічна політика держави (на прикладі регіону)
  ВСТУП 3 1. Структура валового продукту регіону 4 2. Структура промисловості регіону 6 3. Сировинна база регіону 12 4. Головні промислові підприємства 14 5. Клімат та характеристика земель сільськогосподарського призначення 17 6. Інфраструктура регіону 19 ВИСНОВОК 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23

 8. Регулювання науково-технічного прогресу та інноваційна політика держави
  1. Сутність державної науково-технічної політики 3 2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 5 3. Фінансово-кредитні та податкові підойми державного регулювання науково-технічної діяльності 6 4. Державна політика у галузі патентів і ліцензій 7 Список використаної літератури 9

 9. Грошово-кредитна політика держави та методи її реалізації Центральним банком
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 5 1.1. Сутність та значення грошово-кредитної політики 5 1.2. Характеристика основних засобів та методів грошово-кредитної політики 10 1.3. Роль Центрального банку в проведенні грошово-кредитної політики 13 1.3.1. Правове забезпечення діяльності НБУ на грошово-кредитному ринку 13 1.3.2. Інструменти грошово-кредитної політики 17 1.3.3. Зарубіжний досвід функціонування Центральних банків 21 РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 24 2.1. Валютний ринок та обмінний курс 24 2.2. Відсоткові ставки 25 2.3. Базові гроші та ліквідність банків 26 2.4. Грошова маса та її складові 28 2.5. Прогнозна оцінка розвитку грошово-кредитного ринку 31 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НА 2009 РІК 32 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

 10. Митна справа
  Задача 1. 2 Зробити розрахунок платежів для пасажирського автобусу «DAF», що був в користуванні більше 2 років, з дизельним двигуном об'ємом 2500 см3 . Вартість за рахунком-фактурою - 21 000 DM (дойчмарки перевести в гривні). Вартість за висновком експерта - 51 574 грн. Ставка мита - 22 %. (курс валют: 1 дол. США - 4,64 грн; 1 DM - 2,44 грн; 1 Євро - 4,78 грн.) Задача 2. 4 На адресу української фірми «Ласка» з Бельгії надійшов вантаж - консерви м'ясні. Митна вартість товару складає 17 525,10 грн. ставка мита - 15 %. Нарахувати ввізне мито. (курс валют: 1 дол. США - 4,64 грн; 1 DM - 2,44 грн; 1 Євро - 4,78 грн.) Література. 6

 11. Митна справа
  ВСТУП 3 1. Єдиний митний тариф України 4 2. Обкладання митом товарів при перетині кордону країни 7 3. Митна вартість 10 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 12. Митна справа кр
  Вимоги до оформлення документації при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України. 3 Задачі 10 Задача 1. Функція попиту на відеомагнітофони в країні Qd=5000-5Р. Функція пропозиції цього товару вітчизняними виробниками Qs=4+0,2Р. Припустимо, що ціна встановилась на рівні менше рівноважного на 10 одиниць. Уряд вводить специфічні митні тарифи на імпортні магнітофони в розмірі 5 грошових одиниць. Розрахуйте та представте графічно вплив митного тарифу: а) на добробут споживачів; б) доходи виробників товару у цій країні; в) державний бюджет; г) добробут країни в цілому. Задача 2. Завдання на розрахунок фактичного рівня захисного тарифу: при вільній торгівлі кожний долар вартості одиниці продукції в машинобудуванні розподіляється таким чином: 40 % — додана вартість; 15 % — кольорові метали; 45 % — інші матеріали. Припустимо, що імпорт продукції машинобудування оподатковується адвалорним митом у розмірі 33 %, а імпорт кольорових металів в розмірі 27 %. Покажіть розподіл нової вартості одиниці продукції, яка враховує тариф і розрахуйте норму фактичного рівня захисного тарифу. Задача 3. Визначити всі необхідні платежі та чистий прибуток підприємця від здійснення зовнішньоторговельної операції. Ціна товару з заводу – 10000 євро, вартість транспортування - 3500 євро, страхування - 2500 євро. Курс на день здійснення угоди EUR/UAH - 6,8. Вартість митної процедури - 0,2%, мито - 13%, акцизний збір - 7%, ПДВ - 20%, рентабельність - 17%, внутрішні витрати - 3000 грн. податок на прибуток - 30%. Список використаних джерел 14

 13. Митна справа
  1. Митна територія та митний кордон України 3 2. Нетарифні засоби регулювання митною справою 8 3. Митне забезпечення та його види 13 Список використаної літератури 18

 14. Національна митна система
  Вступ. 3 1. Особливості митної справи в Україні. 4 2. Порядок перевезення товарів та транспортних засобів через митний кордон України. 10 Висновок. 22 Література. 23

 15. Митна справа України
  Вступ 3 Митна справа України 4 1. Поняття та структура митної справи України 4 2. Митна політика та цілі митної справи 6 3. Митне законодавство України. Митна справа на сучасному етапі 10 Висновок 18 Список літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- в офисе ул. Драйзера 6 (097-087-31-72), См. схему проезда
- в офисе м. Дорогожичи (097-087-31-72)
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


Наши телефоны
По индивидуальным заказам и готовым работам с сайта
(044) 592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89, Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.


Наши цены на новые заказы
Материал под заказ:
 • для написания вами контрольных работ - 7-10 грн. за страницу,
 • для написания вами курсовых работ - от 12 грн. за страницу,
 • для написания вами дипломных работ - от 20 грн.,
 • для решения вами задач - от 30 грн.


 • На сайте выложена база нового материала 2014 года!


  Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте, или забрать в офисе  Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.


  Для вашего удобства появился наш новый проект, посвященный образовательному консалтингу: специализация туризм reftur.org.ua!

  О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
  Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua