Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: За допомогою яких критеріїв визначаються субєкти інвестування з метою надання їм фінансової підтримки та пільг? Які категорії застосовуються при визначенні таких осіб? (ID:15220)
| Размер: 24 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Інвестиційна привабливість України 4
2. Поняття суб’єкта інвестиційної діяльності 5
3. Концепція регулювання інвестиційної діяльності в 9
умовах ринкової трансформації економіки 9
Висновок 12
Список використаної літератури 14
Литература1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 47, ст.646 - остання редакцiя вiд 01.01.2008 на пiдставi 1026-16, чинний 2. Постанова «Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки» від 1 червня 1995 р. N 384 - станом від 27.03.07- http://uazakon.com/document/spart98/inx98417.htm 3. Ванькович Д., Демчишак Н. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення: економіко-правовий аспект. //Економіст. - №4. – 2007. – с.79-81 4. Кащеєва В.Ю., Карацева Н.З. Аналіз інвестиційної привабливості України на етапі вступу до СОТ. //Економіка, фінанси, право. - №4. – 2007. – 16-19 5. Марцин В.С. Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні.// АПЕ. – 2007. - №5. – с.47-59 6. Носова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи. //Економіка і прогнозування. - №3. – 2003. – с.119-137
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Описати 2 будь-яких техніки гештальттерапії за наступним алгоритмом: 1. Назва техніки, 2. Короткий зміст, 3. Мета (на що спрямована) 4. Особливості застосування (до яких проблем застосовуються, вікові обмеження та ін.)
  Вступ 3 1. Техніка "порожнього стільця" 4 2. Техніка дзеркала 5 Висновок 6 Література 7

 2. Визначення оптимального об’єму виробництва при наявності умовно-постійних витрат при визначенні ціни
  Вступ 3 Визначення оптимального обсягу виробництва 3 Висновок 6 Література 8

 3. Визначення оптимального об’єму виробництва при наявності умовно-постійних витрат при визначенні ціни
  Вступ 3 Визначення оптимального обсягу виробництва 3 Висновок 6 Література 8

 4. Визначення оптимального об’єму виробництва при наявності умовно-постійних витрат при визначенні ціни
  Вступ 3 Визначення оптимального обсягу виробництва 3 Висновок 7 Література 9

 5. Клас задач, що розв’язуються за допомогою систем підтримки прийняття ріше
  1. Клас задач, що розв’язуються за допомогою систем підтримки прийняття рішень 2 Література

 6. Назвіть відмінності основних функцій менеджменту від конкретних функцій, які визначаються посадою
  Вступ 3 1. Функції менеджменту 3 2. Поняття та сукупність функцій, передбачених посадою 9 3. Відмінності між функціями менеджменту та конкретними функціями менеджера 18 Висновки 21 Список використаної літератури 22

 7. Контрольна робота з теорії економічного аналізу Статистичні методи, які застосовуються в аналізі
  1. Статистичні методи, які застосовуються в аналізі 2 2. Дати визначення терміну "управлінське рішення" 11 3. Задача №6 16 Визначити ступінь залежності (щільність зв'язку) між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Побудувати рівняння регресії, що буде відбивати залежність між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Показник Місяць 1 2 3 4 5 6 1 . Виручка від реалізації, тис. грн. 46 48 56 52 50 48 2. Витрати на рекламу, тис. грн. 3,4 3,6 4,6 4,2 3,8 3,5 Список використаних джерел 18

 8. Які нормативи, стандарти аудиту прийняті Аудиторською палатою України? Що таке тести систем контролю та як вони застосовуються у аудиті?
  1. Які нормативи, стандарти аудиту прийняті Аудиторською палатою України? 3 2. Що таке тести систем контролю та як вони застосовуються у аудиті? 8 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 13 Завдання 1 Складіть програму аудиторської перевірки будь-якого (на вибір) об'єкта обліку підприємства. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в програмі аудиту. Завдання 2 Складіть угоду на проведення аудиту з об’єктом підприємницької діяльності за встановленою структурою. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в угоді на проведення аудиту. Завдання 3 Наведіть форму стандартного позитивного аудиторського висновку та його варіанти Завдання 4 За даними балансу підприємства (додаток 3 до розділу 9) визначте фінансові показники: 1. Чистий обіговий капітал 2. Коефіцієнт автономії 3. Коефіцієнт маневрування 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 5. Коефіцієнт термінової ліквідності 6. Коефіцієнт покриття 7. Рентабельність підприємства 8. Коефіцієнт загальної платоспроможності За результатами виконаних розрахунків дайте оцінку фінансового стану підприємства Завдання 5 За даними додатку 4 розрахуйте наступні показники: 1 Рентабельність продаж 2 Оборотність активів 3 Тривалість одного обігу обігових коштів. 4 Період інкасації дебіторської заборгованості. 5 Тривалість обігу кредиторської заборгованості. 6 Курс акцій. Завдання 6 За даними додатків 3 і 4 до розділу 9 проведіть оцінку ефективності використання власного капіталу за показниками: 1. Коефіцієнт обігу власного капіталу. 2. Рентабельність власного капіталу. 3. Коефіцієнт віддачі на вкладений капітал. Завдання 7 Проведіть оцінку стабільності отримання прибутків фірмою за 5 років на підставі даних додатку 5 до розділу 9. Розрахуйте середньо квадратичне відхилення в прибутках і коефіцієнт варіації прибутків. Завдання 8 Із сукупності перевірених документів аудитором зроблена вибірка. У результаті вивчення вибірки виявлені перекручення в кількох документах. Необхідно визначити коефіцієнт перекручення і сумарне перекручення у всій сукупності документів на основі даних додатку 6 до розділу 9. Список літератури 31

 9. Напрями та засоби встановлення партнерських відносин клієнта і соціального працівника при визначенні завдань спілкування
  Вступ 3 1. Сутність та особливості взаємодії соціального працівника і клієнта 4 2. Основні напрями професійної взаємодії соціального працівника з клієнтом 7 3. Відновлення соціального функціонування як основна задача соціального працівника 13 Висновок 16 Література 17

 10. За даними таблиці, проаналізувати використання фонду робочого часу з метою виявлення втрат і причин, які їх зумовили.
  Задача За даними таблиці, проаналізувати використання фонду робочого часу з метою виявлення втрат і причин, які їх зумовили. Використання фонду робочого часу ЗАТ «Готельний комплекс . Турист Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) люд./год %до підсумку люд./год %до підсумку абсолютне відносне % Номінальний фонд робочого часу 1918254 100,00 1918254 100,00 Неявки з поважних причин, зокрема: 199705, 210216 -чергові відпустки 128062 125551 -тимчасова непрацездатність 65759 79812 -неявки, передбачені за¬конодавством 3414 2829 -навчальні відпустки 2470 2024 Втрати робочого часу, зокрема: 516087 491511 -простої 0,00 0,00 -прогули 297 328 -неявки з дозволу адмі¬ністрації 515790 491183 Реальний фонд робочого часу 1202462 1216527

 11. Яких правил необхідно додержуватись при побудові статистичних таблиць

 12. Ліцензування фізичних осіб, які займаються медичною та фармацевтичною діяльністю в Україні
  Вступ 3 1. Поняття та особливості ліцензування діяльності в Україні 4 1.1 Поняття та сутність ліцензування 4 1.2 Порядок отримання ліцензії 6 1.3 Анулювання ліцензії та відповідальність за порушення норм законодавства про ліцензування 9 2. Ліцензування фізичних осіб, які займаються медичною практикою в Україні 12 2.1 Ліцензійні умови провадження діяльності фізичних осіб з медичної практики 12 2.2 Порядок ліцензування фізичних осіб, які займаються медичною практикою в Україні 17 3. Ліцензування фізичних осіб, які займаються фармацевтичною діяльністю 19 3.1 Ліцензування виробництва лікарських засобів 19 3.2 Порядок реалізації фармацевтичної продукції 20 Висновки 21 Література 23 Додаток 1. Заява на видачу ліцензії 24

 13. Розробіть анкету на здійсніть опитування співробітників організації, в якій працюєте, з метою оцінювання існуючої системи мотивації персоналу, зазначте які засоби стимулювання доцільно запровадити
  Розробіть анкету на здійсніть опитування співробітників організації, в якій працюєте, з метою оцінювання існуючої системи мотивації персоналу, зазначте які засоби стимулювання доцільно запровадити ДОДАТКИ Додаток 1. АНКЕТА Додаток 2. Відносна задоволеність роботою під керівництвом

 14. Які засоби вживаються для надання медичної допомоги потерпілим і населенню в надзвичайних ситуаціях
  Які засоби вживаються для надання медичної допомоги потерпілим і населенню в надзвичайних ситуаціях Література

 15. Організація надання послуг закладами ресторанного господарства при готелі 5*
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ ГОТЕЛЯХ ***** 5 1.1. Організація роботи закладів ресторанного господарства при готелях ***** 5 1.2. Особливості обслуговування туристів в ресторанах при готелях 8 1.3. Обслуговування туристів в ресторанах при готелях 8 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА „ххх” ПРИ ГОТЕЛІ КАТЕГОРІЇ ***** „ххх” 13 2.1. Організація роботи закладу ресторану при готелі „ххх” 13 2.2. Особливості обслуговування туристів в ресторані „Теракота” готелі „ххх” 27 2.3. Дослідження туристів в ресторані „ххх” готелі„ххх” 30 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ В РЕСТОРАНІ „ххх” ГОТЕЛІ „ххх” 32 3.1. Напрямки обслуговування туристів в ресторані „ххх” готелі „ххх” 32 3.2. Технологія впровадження пропозицій 40 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 52

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua