Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота міжнародний фондовий ринок (ID:15266)
| Размер: 52 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 140 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание1. Фондовий ринок - сутність, функції та роль в економіці. 3
15. Фондові біржі світу. 5
27. Процедура лістингу. 7
34. Класифікація акцій. 9
45. Показники оцінки облігацій. 11
56. Хеджування ризику зміни відсоткової ставки за допомогою форвардних контрактів. 12
62. Індексний метод оцінки ціни ф'ючерсного контракту. 13
Задачі 14
Завдання 1
Форвардний контракт за кредитом
Клієнт звернувся до банку 1 червня, щоб дізнатися, якою буде ставка за кредитом у сумі 10 млн дол США на період З місяці, починаючи з 1 липня. На даний час на ринку діють такі ставки ЛІ БОР за доларами США: чотиримісячна ставка за кредитом - 8,25%; одномісячна ставка за кредитом - 8,18%.
Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди.
Таблиця 1
Вихідні дані до розрахунку
Показник 0 варіант
Дата звернення до банку 1.02
Розмір кредиту; млн. дол. 14,5
Контрактний період, місяців 3
3 LIBOR
4-ри місячна 8,28
одномісячна 8,19
Завдання 2
Форвардний контракт за депозитом
Фірма виконала замовлення іноземної компанії, за яке має отримати оплату в доларах США через один місяць, а саме 20 жовтня. Частину цих коштів у розмірі 500000 дол. США керівництво фірми планує вкласти в банк на депозитний рахунок на 3 місяці. Але менеджмент фірми, передбачаючи зниження відсоткової ставки за цей місяць, що призведе до фінансових втрат, укладає з банком форвардну угоду за депозитом з метою хеджування ризику. На рину 20 вересня діють такі ставки: 1 місяць - 8,5%; 4 місяці - 9,1 %.
Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди.
Таблиця 2
Показник
Варіант 9
Дата оплати замовлення 20.08
Розмір депозиту, тис дол 900
Контрактний період, місяців 3
LIBID
4-ри місячна 9,28
одномісячна 8,37
Завдання 3
Опціони відсоткових ставок CAP
Клієнт придбав у банку опціон CAP на умовну суму 100 млн дол терміном на один рік, який базується на тримісячній ставці ЛІБОР, В угоді зафіксовано максимальну ставку CAP на рівні 10,0%. Перегляд рівня ставок та розрахунки проводяться кожні 3 місяці. Найближча довідкова дата - 01.05.06, наступна довідкова дата - 01.08.06. Ці дати збігаються з датами перегляду ставок за кредитом, який був наданий клієнтові іншою стороною. Розрахувати суму платежу, що її банк виплатить клієнтові, коли на 01.05.06 тримісячна ставка ЛІБОР була зафіксована на рівні 10,37%.
Таблиця З
Вихідні дані до розрахунку.
Показник Варіант 9
Умовна сума опціону, млн. дол. 155
Максимальна ставка САР,% 11,25
Найближча довідкова дата 01.04.06
Наступна довідкова дата 01.07.06
LIBOR на першу довідкову дату 10,37
Завдання 4

Банк видав кредит клієнтові в сумі 1000000 дол.США на 180 днів з 01.02.07 за плаваючою ставкою ЛІБОР. Ставка переглядається щомісяця. Передбачаючи зниження ставки ЛІБОР, банк одночасно запропонував клієнтові продати банку FLOOR, в якій фіксувалася б ставка на рівні 6,5%. Клієнт погодився, і банк виплатив йому опціонну премію за угоду FLOOR. Протягом періоду дії угоди FLOOR ставки двічі фіксувалися на рівні, нижчому за рівень FLOOR: 01.03.07 -6,3% і 01.06.07-6,1%.
Обчислити суму виплат за угодою FLOOR.
Таблиця 4
Показник Варіант 0
Розмір кредиту, млн. дол. 1,65
Дата видачі кредиту 01.04
FLOOR, що фіксується в угоді,% 6,44
Завдання 5
Ефективність інвестування у фінансові інструменти
Клієнт має намір вкласти 20 000 дол. терміном на 3 місяці. Для інвестування можливі два варіанти вибору напрямку розміщення коштів:
1. Євродоларовий депозит під 5% річних;
2. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) уряду України під 25% річних. Спот-курс гривні на дату інвестування становив грн 5,2/$ 1.
Проаналізувати доходність та рівень ризику кожного з напрямків інвестування, а також переваги і недоліки укладання форвардного валютного контракту.
Таблиця 5
Показник Варіант 0
Розмір депозиту, тис дол. 70
Контрактний період, місяців 7
Середньорічна ставка за євродоларовим депозитом, % 7
Дохід за ОВДП, % 24
Спот-курс на дату інвестування, грн. за $1 5,34

Завдання 6
Компанія „Рамбурс" у 2005 році сплатила дивіденди на свої акції в розмірі
5 доларів за акцію
За прогнозами розвитку бізнесу, компанія планує протягом 3 наступних (роки)
Нарощувати обсяг виплат дивідендів за простими акціями. Щорічний приріст становитиме 17%
Потім планується стабілізувати дивідендні виплати на рівні 5%
Необхідна ставка доходу 13%
Визначити сьогоднішню ціну звичайної акції.

Література 26
Литература1. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Финансы и статистика, 1995. – С.67 – 73. 2. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Нав¬чальний посібник / Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 1998. – 150 с. 3. Оскольський В.В. Фондовий ринок України. – К.: Либідь, 1994. – С.35 – 44. 4. Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України; проб¬леми функціонування і розвитку.– К., 1996. – С.21 – 23. 5. Попов В.М., Романишин В.О. Ринок цінних паперів у відтворювальному процесі перехідної економіки // Фінанси України. – 1998. – № 8. – С.118 – 122. 6. Участники фондового рынка: функции, организация деятельности: Справ. изд. / Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Педь И.В., Поважный А.С. – К.: Вісник фондового ринку, 1998. – 287 с. 7. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Міжнародний фондовий ринок
  1. Історія розвитку фондового ринку. 3 17. Лондонська фондова біржа. 4 24. Організаційно-правові засади функціювання фондових бірж. 7 32. Індекс Доу-Джонса 9 41. Випуск, реєстрація та розміщення облігацій. 10 59. Особливості розрахунку платежів форвардних контрактів за депозитом 12 69. Ванільні свопи 13 Задачі 14 Завдання 1 Форвардний контракт за кредитом Клієнт звернувся до банку 1 червня, щоб дізнатися, якою буде ставка за кредитом у сумі 10 млн дол США на період З місяці, починаючи з 1 липня. На даний час на ринку діють такі ставки ЛІ БОР за доларами США: чотиримісячна ставка за кредитом - 8,25%; одномісячна ставка за кредитом - 8,18%. Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди. Таблиця 1 Вихідні дані до розрахунку Показник 9 варіант Дата звернення до банку 1.03 Розмір кредиту; млн. дол. 15,5 Контрактний період, місяців 3 3 LIBOR 4-ри місячна 8,27 одномісячна 8,15 Завдання 2 Форвардний контракт за депозитом Фірма виконала замовлення іноземної компанії, за яке має отримати оплату в доларах США через один місяць, а саме 20 жовтня. Частину цих коштів у розмірі 500000 дол. США керівництво фірми планує вкласти в банк на депозитний рахунок на 3 місяці. Але менеджмент фірми, передбачаючи зниження відсоткової ставки за цей місяць, що призведе до фінансових втрат, укладає з банком форвардну угоду за депозитом з метою хеджування ризику. На рину 20 вересня діють такі ставки: 1 місяць - 8,5%; 4 місяці - 9,1 %. Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди. Таблиця 2 Показник Варіант 0 Дата оплати замовлення 20.07 Розмір депозиту, тис дол 1000 Контрактний період, місяців 3 LIBID 4-ри місячна 9,27 одномісячна 8,31 Завдання 3 Опціони відсоткових ставок CAP Клієнт придбав у банку опціон CAP на умовну суму 100 млн дол терміном на один рік, який базується на тримісячній ставці ЛІБОР, В угоді зафіксовано максимальну ставку CAP на рівні 10,0%. Перегляд рівня ставок та розрахунки проводяться кожні 3 місяці. Найближча довідкова дата - 01.05.06, наступна довідкова дата - 01.08.06. Ці дати збігаються з датами перегляду ставок за кредитом, який був наданий клієнтові іншою стороною. Розрахувати суму платежу, що її банк виплатить клієнтові, коли на 01.05.06 тримісячна ставка ЛІБОР була зафіксована на рівні 10,37%. Таблиця З Вихідні дані до розрахунку. Показник Варіант 9 Умовна сума опціону, млн. дол. 190 Максимальна ставка САР,% 11,15 Найближча довідкова дата 01.03.06 Наступна довідкова дата 01.06.06 LIBOR на першу довідкову дату 10,35 Завдання 4 Банк видав кредит клієнтові в сумі 1000000 дол.США на 180 днів з 01.02.07 за плаваючою ставкою ЛІБОР. Ставка переглядається щомісяця. Передбачаючи зниження ставки ЛІБОР, банк одночасно запропонував клієнтові продати банку FLOOR, в якій фіксувалася б ставка на рівні 6,5%. Клієнт погодився, і банк виплатив йому опціонну премію за угоду FLOOR. Протягом періоду дії угоди FLOOR ставки двічі фіксувалися на рівні, нижчому за рівень FLOOR: 01.03.07 -6,3% і 01.06.07-6,1%. Обчислити суму виплат за угодою FLOOR. Таблиця 4 Показник Варіант 9 Розмір кредиту, млн. дол. 1,6 Дата видачі кредиту 01.03 FLOOR, що фіксується в угоді,% 6,43 Завдання 5 Ефективність інвестування у фінансові інструменти Клієнт має намір вкласти 20 000 дол. терміном на 3 місяці. Для інвестування можливі два варіанти вибору напрямку розміщення коштів: 1. Євродоларовий депозит під 5% річних; 2. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) уряду України під 25% річних. Спот-курс гривні на дату інвестування становив грн 5,2/$ 1. Проаналізувати доходність та рівень ризику кожного з напрямків інвестування, а також переваги і недоліки укладання форвардного валютного контракту. Таблиця 5 Показник Варіант 9 Розмір депозиту, тис дол. 65 Контрактний період, місяців 4 Середньорічна ставка за євродоларовим депозитом, % 6 Дохід за ОВДП, % 26 Спот-курс на дату інвестування, грн. за $1 5,37 Завдання 6 Визначення ринкової вартості акції Таблиця 6 Компанія „Рамбурс" у 2005 році сплатила дивіденди на свої акції в розмірі 8 доларів за акцію За прогнозами розвитку бізнесу, компанія планує протягом 1 наступних (років) Нарощувати обсяг виплат дивідендів за простими акціями. Щорічний приріст становитиме 11% Потім планується стабілізувати дивідендні виплати на рівні 3% Визначити сьогоднішню ціну звичайної акції. Література 25

 2. Міжнародний фондовий ринок 5 вар.
  6. Регулювання фондового ринку. Інфраструктура фондового ринку. 3 12. Боргові джерела міжнародного фінансування. 5 28. Організація позабіржового ринку цінних паперів. 6 33. Загальна характеристика акцій. 8 50. Випуск, реєстрація та розміщення облігацій. 10 55. Характерні риси світового ринку фінансових деривативів. 12 66. Угоди COLLAR: характеристика та особливості виконання. Розрахунок платежу за угодою COLLAR. 14 Завдання 1 16 Форвардний контракт за кредитом Клієнт звернувся до банку 1 червня, щоб дізнатися, якою буде ставка за кредитом у сумі 10 млн дол США на період З місяці, починаючи з 1 липня. На даний час на ринку діють такі ставки ЛІ БОР за доларами США: чотиримісячна ставка за кредитом - 8,25%; одномісячна ставка за кредитом - 8,18%. Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди. Таблиця 1 Вихідні дані до розрахунку Показник 5 варіант Дата звернення до банку 1.11. Розмір кредиту; млн. дол. 9,5 Контрактний період, місяців 3 LIBOR 4-ри місячна 8,26 одномісячна 8,12 Завдання 2 17 Форвардний контракт за депозитом Фірма виконала замовлення іноземної компанії, за яке має отримати оплату в доларах США через один місяць, а саме 20 жовтня. Частину цих коштів у розмірі 500000 дол. США керівництво фірми планує вкласти в банк на депозитний рахунок на 3 місяці. Але менеджмент фірми, передбачаючи зниження відсоткової ставки за цей місяць, що призведе до фінансових втрат, укладає з банком форвардну угоду за депозитом з метою хеджування ризику. На ринку 20 вересня діють такі ставки: 1 місяць - 8,5%; 4 місяці - 9,1 %. Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди. Таблиця 2 Показник Варіант 5 Дата оплати замовлення 20.02 Розмір депозиту, тис дол 800 Контрактний період, місяців 3 LIBID 4-ри місячна 9,26 одномісячна 8,33 Завдання 3 19 ... Завдання 4 20 Завдання 5 21 Завдання 6 24 Завдання 6 Компанія „Рамбурс" у 2005 році сплатила дивіденди на свої акції в розмірі 6 доларів за акцію За прогнозами розвитку бізнесу, компанія планує протягом 1 наступних (років) Нарощувати обсяг виплат дивідендів за простими акціями. Щорічний приріст становитиме 14 % Потім планується стабілізувати дивідендні виплати на рівні 5% Визначити сьогоднішню ціну звичайної акції. Завдання 2 25 Визначення доходності облігації

 3. Контрольна робота фондовий ринок
  1. Ринок акцій 3 2. Процедура випуску та розміщення цінних паперів. Послуги андеррайтерів 6 Задача 4. 14 Фірма, що має намір купити через місяць на ринку 2 000 унцій металу Х, хоче прохеджувати свою позицію за допомогою ф’ючерсних контрактів. Оскільки ф’ючерси на метал Х на біржі відсутні, фірма приймає рішення використати ф’ючерси на золото, оскільки співвідношення цін q (q =Ціна золото: Ціна металу Х) останнім часом практично стале і дорівнює в даний момент 2. Обсяг золота в одному ф’ючерсному контракті – 100 унцій. На початок хеджування ціна спот золота становить Рс1 = 360 дол./ унція, ціна спот металу Х Рс1х, ф’ючерсна ціна золота Рф1 = 400 дол. /унція.: А) яке хеджування (довге чи коротке ) в цьому випадку проводиться і в чому воно полягає? Б) навести приклади ціни спот металу Х Рс2х і ф’ючерсні ціни золота Рф2, при яких мало б місце ідеальне хеджування, якщо ціна спот золота = 370 дол./ унція; В) навести приклад ціни спот металу Х Рс2х і ф’ючерсної ціни Рф2 при яких мав би місце базисний ризик , якщо ціна спот золота Рс2 = 360 дол. /унція; Г) навести приклад ціни спот металу Х Рс2х і ф’ючерсні ціни золота Рф2, при яких мали б місце базисний і крос- хеджинг ризики, а результат хеджування був додатним (ціна спот золота Рс2 = 360 дол./ унція). Задача 14. 17 Кенді Каммінгс продає «без покриття» 200 акцій компанії Madison за 50 дол. Вихідний затребуваний рівень маржі – 45%. А) Якщо курс акцій потім підніметься до 58 дол., то якою буде фактична маржа на рахунку Кенді? Б) Дайте відповідь на те саме запитання, за умови, що курс впаде до 42 дол. Література. 20

 4. Фондовий ринок Гонконгу
  Вступ 3 1. Основні відомості про Гонконгську фондову біржу 4 2. Історія та сучасність Гонконзької фондової біржі 6 3. Перспективи Гонконзької фондової біржі для Українського бізнесу 13 . Висновок 17 Список використаних джерел 20

 5. Фондовий ринок України
  Вступ 3 1. Загальна характеристика фондового ринку 4 1.1. Сутність фондового ринку 4 1.2. Принципи та форми організації і функціонування ринку. 7 1.3. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами 10 2. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні 15 3. Проблеми та перспективи функціонування фондового ринку України 27 3.1. Проблеми функціонування фондового ринку України 27 3.2. Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку 31 3.3. Нормативна база, напрями її вдосконалення 34 Висновок 37 Література 39 Мета курсової роботи. Метою курсової роботи являється загальна характеристика фондового ринку України. Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм фондового ринкуУкраїни.. Об’єкт дослідження – фондовий ринок України.

 6. Фондовий ринок Токіо.
  Вступ 3 1. Основні відомості про Токійську фондову біржу 4 2. Діяльність біржі та її історія 7 3. Принципи та динаміка діяльності Токійської фондової біржі 11 Висновок 20 Список використаних джерел 21

 7. Фондова біржа та фондовий ринок
  Вступ 3 1. Поняття фондової біржі 4 2. Поняття та діяльність фондового ринку 5 Висновок 9 Література 10

 8. Фондовий ринок України в умовах інтернаціоналізації
  ВСТУП 3 1. Поняття «фондовий ринок» України, цілі та завдання в умовах інтернаціоналізації. 4 2. Фондовий ринок в умовах інтернаціоналізації: проблеми та шляхи їх вирішення. 7 ВИСНОВОК 12 Список літератури 13

 9. Фондовий ринок і перспективи його розвитку
  Вступ 1. Сутність та структура фондового ринку України 2. Механізм функціонування фондового ринку України 3. Проблеми та перспективи удосконалення розвитку фондового ринку України Висновки

 10. Фондовий ринок та класифікація учасників ринку цінних паперів
  Вступ 3 1. Фондовий ринок 5 1.1. Сутність фондового ринку. 5 1.2 Фондова біржа - невід’ємна складова фондового ринку 9 2. Учасники ринку цінних паперів 12 2.1.Активні учасники ринку цінних паперів. 12 2.2 Пасивні учасникі ринку цінних паперів 23 3.Система взаcмодії суб’cктів ринку цінних паперів 27 Висновок 31 Література 33

 11. Фондовий ринок, його функції, принципи побудови та структурні елементи
  Вступ 3 1. Економічна сутність фондового ринку 4 2. Принципи побудови та структурні елементи 10 3. Функції фондового ринку 18 Висновки 23 Література 25

 12. Інтеграція України в міжнародний ринок туристичних послуг
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг 8 1.1. Індустрія міжнародного ринку туристичних послуг та її розвиток в сучасних умовах 8 1.2. Туристичні послуги та туристичний продукт: характеристика та сутність 20 1.3. Передумови і напрями формування туристичного ринку в Україні 32 Розділ 2. Оцінка туристичного ринку України з метою інтенсифікації двохсторонніх зв’язків в сфері туризму 41 2.1. Нормативно-правова база туристичної діяльності в Україні 41 2.2. Динаміка та тенденції розвитку ринку туристичних послуг 47 Розділ 3. Шляхи інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг 69 3.1. Проблеми та шляхи пожвавлення сучасного національного ринку туризму 69 3.2. Укріплення позицій України на світовому ринку 80 3.3. Співробітництва України з Європейським Союзом у галузі туризму 91 Висновки 111 Список використаної літератури 114 Додатки 119-122 1. Фактори впливу на обсяги реалізації туристичних послуг підприємства 2. Статистика туризму Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розвиток теоретичних питань і розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення розвитку міжнародного туризму в Україні в умовах ринкових відносин, на основі аналізу й узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних авторів, а також дослідження стану і тенденцій інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг. Для досягнення зазначеної мети в дипломній роботі поставлено й вирішено такі задачі:  уточнено сутність понять: “туризм”, “туристичні послуги”, “туристичний продукт”;  виявлено основні функції міжнародного туризму, від яких залежить його розвиток;  визначено й охарактеризовано фактори, що впливають на розвиток міжнародного туризму в існуючих економічних умовах;  проаналізовано сучасний стан туризму в Україні;  виявлено можливості та перспективи розвитку туризму на території України;  визначено напрямки інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг. Предмет дослідження – проблеми інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг. Об'єкт дослідження – туристична галузь України. Хронологічними рамками роботи є 2001-2004 роки. Літературною базою служать підручники Антропова А.А. «Международный туризм в Украине: реалии и тенденции развития», Абукова К. Х. «Туризм сегодня и завтра», Барчукова Н.С. «Правовое регулирование международного туризма на многосторонней основе», Виноградської А. «Маркетингове дослідження туристичного бізнесу в Україні», Квартальнова В. «Международный туризм: политика развития». Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є результати досліджень в сфері туризму. У дослідженні використовувалися роботи закордонних і вітчизняних шкіл маркетингу, менеджменту, економіки. У процесі дослідження використовувалися історичний метод, метод системного аналізу і статистики, методи наукової класифікації, соціологічні методи, прийоми економічного аналізу (табличний, порівняння, угруповання, графічний). Структура й обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, 3 розділів, 8 підрозділів, висновків, загальним обсягом 120 сторінок, а також 5 рисунків і 13 таблиць, списку використаних джерел з 65 найменувань, 2 додатки

 13. Міжнародний ринок акцій. Його сучасний стан
  Вступ 3 1 Функціонування міжнародного фондового ринку та його розвиток 4 2 Міжнародна міграція капіталу як чинник становлення ринку акцій 8 3 Діючі стратегії на міжнародному ринку акцій 12 Висновки 22 Список літератури 23

 14. Контрольна робота міжнародний маркетинг
  Вступ 3 Частина І 4 1.1 Аналіз законодавчо-нормативних документів України, що визначають засади тарифного та нетарифного регулювання експорту та імпорту конкретного товару 4 1.2 Аналіз міжнародних правових актів, що регулюють співробітництво держав у певній галузі 11 1.3 Маркетинговий аналіз кон'юнктури ринку 15 Частина II. Практична на прикладі підприємства 19 2.1 Розрахунок вартості партії товару з урахуванням всіх митних платежів: • обґрунтування типу зовнішньоекономічної політики держави відносно цього товару. 19 2.2 Перелік документів (зокрема, сертифікати, ліцензії тощо), які треба подати в митницю, та установ, де їх можна отримати 31 Висновок 32 Список використаної літератури 33

 15. Контрольна робота міжнародний маркетинг
  1. Чому знання логіки процесу мотивації ще не дає менеджеру достатніх підстав для ефективного управління цим процесом? 3 2. Які фактори не дозволяють формалізувати процес мотивації? 4 3. Маркетингове дослідження ринку в цілому 5 Список використаних джерел 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua