Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Особливості організації праці менеджера (ID:15286)
| Размер: 53 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВСТУП 3


1. РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 4

2. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 7

3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА В СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 10


ВИСНОВКИ 15
ЛІТЕРАТУРА 16

Литература1. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: Нижполиграф, 1999. 2. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегічний кадровий менеджмент: Учбов. посібн. – К.: МАУП, 2002. – 280 с. 3. Крамаренко В.І., Холод Б.І. Управління персоналом фірми. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 272 с. 4. Мельник П.В., Філоненко М.М., Гацька Л.П., Кошарська Н.Е. Менеджмент: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 154 с. 5. Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента: Пер.с англ. - М.: Дело, 1998. 6. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навчальний посібник. 1998. – 352 с. 7. Черваньов Д. Менеджмент: Підручник.- К.: Вид.-поліграф.центр, 2001.- 853 с. 8. Герасимчук В. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід // Економіка України. – 2003. - №4. - с.12. 9. http://probusiness.in.ua
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організації праці менеджера
  1. Види норм і нормативи. Класифікація нормативів праці 3 2.Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів 6 Список використаної літератури 11

 2. Контрольна робота з організації праці менеджера
  1. Основні види розподілу та кооперації управлінської праці на підприємстві. 3 2. Значення та принципи обліку і аналізу робочого часу менеджера 5 3. Зміст системи документації в управлінні 9 Список використаних джерел 14

 3. Закони, принципи й методи організації праці менеджера
  1. Закони організації управління працею менеджера 2 2. Принципи і напрями організації праці менеджера 6 3. Методи організації управлінської праці. 12 Література 18

 4. Принципи і напрямки наукової організації праці менеджера
  1. Принципи і напрямки наукової організації праці менеджера 3 2. Делегування повноважень: сутність, елементи та особливості 11 3. Які основні поняття менеджера? 16 4. Як би ви побудували структуру телефонної розмови з вашим босом про Вашу результативність? 18 ЛІТЕРАТУРА 22

 5. Сутність, принципи та напрями наукової організації праці менеджера
  Вступ 3 1. Сутність та принципи наукової організації праці 4 2. Напрямки наукової організації праці 7 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 6. Удосконалення організації праці менеджера турпідприємства на основі сучасних інформаційних технологій
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Організація праці менеджера на туристичному підприємстві 7 1.2. Впровадження інформаційних технологій в роботі сучасного туристичного підприємства 14 1.3. Контроль діяльності менеджера туристичного підприємства на основі інформаційних технологій 31 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА „Назва” 44 2.1. Загальна характеристика підприємства „Назва” 44 2.2. Управління персоналом на підприємстві „Назва” 52 2.3. Використання інформаційних технологій в роботі туристичного підприємства „Назва” 58 2.4. Інформаційні технології в роботі менеджера туристичного підприємства „Назва” 64 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ „Назва” 68 3.1. Контролінг персоналу на основі інформаційних технологій як один з методів удосконалення роботи менеджера „Назва” 68 3.2. Шляхи покращення праці менеджера на основі сучасних інформаційних технологій „Назва” 75 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 ДОДАТКИ 109

 7. Основні форми організації праці, їх особливості у ринкових умовах
  Вступ 3 1. Поняття, зміст і завдання організації праці 4 2. Організація робочого місця 8 3. Нормування праці 11 Виснвок 16 Список використаної літератури 17

 8. Принципи й методи організації менеджера
  Вступ 3 1. Роль менеджер в організації 5 1. Сучасний менеджер 10 2. Організація праці менеджера 14 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 9. Модель сучасного менеджера організації
  Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Роль менеджера в системі управління 5 1.2. Основні стилі керівництва в практиці управління 13 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ МЕНЕДЖЕРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ (на прикладі фармацевтичного мпідприємства „Дарниця”) 17 2.1. Загальна характеристика організації та персоналу 17 2.2. Аналіз сучасного менеджменту на підприємстві 22 3. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ МЕНЕДЖЕРІВ В УКРАЇНІ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 28 3.1. Особливості добору менеджерів в розвинутих країнах 28 3.2. Формування попиту на менеджерів в Україні 36 Висновки 40 Список використаної літератури 41 Додатки 43 Тема роботи: „Модель сучасного менеджера в організації”. Завданнями роботи є: визначити основні моделі сучасного менеджера в організації, проаналізувати рівень управління на сучасних підприємствах, визначити сучасні принципи і методи управління, місце керівника в практиці кадрового менеджменту, дослідити особливості добору менеджерів в розвинутих країнах та напрямки формування попиту на менеджерів в Україні. Предметом роботи є: механізм формування моделі поведінки менеджерів на сучасних підприємствах. Об’єктом роботи виступає: фармацевтичне підприємство "Дарниця". Літературною базою слугують підручники Бормана Д., Вороніної Л. „Менеджмент”, Егоршина А.П. „Управление персоналом”, Заруби О. „Основи фінансового менеджменту”, Мескона М.Х. „Основы менеджмента”, Крамаренко В.І., Холода Б.І. „Управління персоналом фірми”

 10. Мотивація діяльності менеджера організації (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Економічна сутність мотивації діяльності менеджера 5 1.2. Структурна модель мотиваційного процесу 12 1.3. Методи стимулювання, що становлять основу мотиваційної системи підприємства. Форми стимулювання 15 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВ «Назва» 19 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Оцінка стану мотивації праці менеджерського складу в організації 23 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МОТИВАЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВ «Назва» 28 3.1. Створення базових основ стійкої мотивації менеджерів 28 3.2. Розробка заходів щодо підвищення рівня ефективності мотиваційного механізму в діяльності мнедежерів організації 33 ВИСНОВКИ 37 ЛІТЕРАТУРА 39

 11. Організація праці менеджера
  1. Підходи до розв’язання завдань безпеки й здоров’я. Безпека ділової людини. Здоров’я й успіх у бізнесі 3 2.Антистресовий захист. Психічний і психологічний самозахист. Фізична безпека. Рекомендації щодо поводження в особливих випадках 6 3. Людський чинник, його структура та характер впливу. Виділення й класифікація чинників 10 Перелік використаної літератури 15

 12. Організація праці менеджера
  1. Аналіз виконання роботи і використання робочого часу 2 2. Ділова кар’єра 9 3. Особливості складання наказу з питань основної діяльності, наказу про особовий склад. Трудовий договір. Протоколи, доповідні, службові записки, службові листи, акти, постанови, розпорядження, довідки, доручення, розписки 14 Література 20

 13. Організація праці менеджера
  1. Сутність управління, його функції, специфіка і основні завдання, яке воно вирішує 3 2. Сторони спілкування, його функції, види і рівні 6 3. Сутність, етапи проведення індивідуальної бесіди, етичні вимоги та психологічні механізми дії її учасників 9 4. Охарактеризуйте сутність та структура організаційно-розпорядчих документів, правила їх складання та оформлення 12 5. Як Ви ставитеся до думки голови правління корпорації "Квазер-Мікро" Євгена Уткіна: "Я вважаю, що основна мотивація для людини — це творчість. Без цього менеджер буде працювати з низьким коефіцієнтом корисної дії"? 16 Список літератури 19

 14. Організація праці менеджера
  1. Управлінська праця як сума управлінських складових (управлінський працівник - управлінська ситуація - управлінський процес) 2 2. Документи, їх функції та різновиди 7 Література 13

 15. Організація праці менеджера
  1. Організація робочого місця менеджеру, нормативи праці, технічні засоби, гігієнічні засоби, гігієнічні вимоги 3 2. Особливості трудової діяльності менеджера 11 Список літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua