Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з організації і планування виробництва (ID:15292)
| Размер: 28 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание1. Методика виявлення резервів 3
2. Порядок проведення робіт сертифікації продукції 10
Задача 15
Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому потоці, використовуючи розра¬хунки та графічний метод. Дати висновки за результатами розрахунків.
№ пор. Показник, одиниця вимірювання Значення показника
1. Тривалість операції, хв:
першої 10
другої 7
третьої 9
четвертої 6
2. Кількість виробів, шт. 4

Література 18

Литература1. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с. 2. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с. 3. Стивенсон В. Дж. Управление производством. – М.: Бином, 1998. – 928 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з організації і планування виробництва
  1. Виробничий процес та його структура 3 2. Керування якістю продукції на підприємствах. Системи керування якістю продукції 5 Задача 13 Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому потоці, використовуючи розра¬хунки та графічний метод. Дати висновки за результатами розрахунків. № пор. Показник, одиниця вимірювання Значення показника 1. Тривалість операції, хв: першої 8 другої 5 третьої 6 четвертої 3 2. Кількість виробів, шт. 4 Література 16

 2. Контрольна робота з організації виробництва
  1. Показники надійності, інтенсивності і сумісності виробничих процесів. 3 2. Обґрунтування строків будівництва і кількості учасників, які будуть приймати участь в реалізації проекту. 7 3. Технічні та часові параметри організації виробництва. 9 Список літературних джерел. 12

 3. Контрольна робота з організації виробництва
  1. Загальні закони організації. 1 2.Основи організації виробничого процесу в часі і просторі. 2 3. Показники використання виробничої потужності підприємства. 3 4. Організація НДР, винахідництва і патентної служби на підприємстві. 5 5. Організація ремонтного господарства на підприємстві. 5 6. Нормування та облік витрат енергоресурсів. 7 7. Показники якості продукції. 8 8. Організація робочого місця та його обслуговування. 9

 4. Планування роботи з персоналом в організації. Курсова робота (бакалавр)
  ЗМІСТ стор. ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Планування, цілі, завдання, сутність 5 1.2. Система планування роботи з персоналом в сучасній організації 10 1.3. Оперативне планування та його складові 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ТА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ „БРАТИСЛАВА” 21 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 21 2.2. Аналіз системи планування роботи з персоналом на підприємстві 35 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ГК „БРАТИСЛАВА” 46 3.1. Недоліки та проблеми системи планування персоналу на підприємстві 46 3.2. Пропозиції щодо покращення кадрового планування 51 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 74 ДОДАТКИ 76

 5. Організація і планування виробництва
  Вступ 3 1. Предмет та об’єкт дисципліни, її зміст і завдання 4 2. Річний план і його структура 5 3. Задача 7 Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому потоці, використовуючи розра¬хунки та графічний метод. Дати висновки за результатами розрахунків. № пор. Показник, одиниця вимірювання 1 Тривалість операції, хв.: першої 7 другої 4 третьої 3 четвертої 2 2 Кількість виробів, шт. 4 Розв’язання 7 Висновки 10 Список використаних джерел 11

 6. Сучасне планування виробництва в Україні
  Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти планування виробництва продукції 7 Розділ 2. Практичні аспекти планування виробництва продукції (на базі ПП) 10 2.1 Аналіз виробництва і реалізації продукції. 10 2.2. Аналіз планування виробництва . 11 2.3 Аналіз якості виробленої продукції. 17 Розділ 3.Фактори та резерви збільшення випуску та реалізації продукції 22 Висновок 35 Список використаної літератури 38 Об’єктом дослідження є ПП

 7. Оперативно-виробниче планування та ефективність виробництва
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА. 5 1.1. Сутність та напрямки оперативно-виробничого планування 5 1.2. Основні завдання та елементи оперативно-виробничого планування 10 1.3. Поняття та показники ефективності виробництва 12 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 17 2.1. Особливості використання оперативно-виробничого планування на підприємстві 17 2.2. Аналіз методів оперативно-виробничого планування виробництва на підприємстві 19 2.3. Аналіз ефективності діяльності підприємства 23 РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНО-РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ ШВЕЙНОЇ ФАБРИКИ «ххх». 25 3.1. Загальна характеристика діяльності Хмільницької швейної фабрики «ххх» 25 3.2 Аналіз і оцінка оперативно-виробничого планування та ефективність виробництва Хмельницької швейної фабрики "ххх» 28 3.3.Шляхи підвищення ефективності оперативно-виробничого планування Хмільницької швейної фабрики «ххх» 35 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 43

 8. Удосконалення планування виробництва. Обгрунтування критеріїв оптимізації планів
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва 5 1.1 Економічна сутність виробничих потужностей підприємства 5 1.2. Фактори зростання ефективності виробництва 13 2. Особливості планування виробництва на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 18 2.1. Аналіз виробничих потужностей підприємства 18 2.2. Оцінка ефективності технічних і організаційних заходів підприємства 22 3. Напрямки підвищення ефективності виробничих процесів на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 27 Висновки 36 Література 38 Додатки 40 Метою курсової роботи є визначення критеріїв оптимізації планів виробництва на підприємстві. Предметом роботи є організація планування виробництва, що має своєю головною ціллю забезпечення науково-технічного процесу виробництва і створення умов для ефективного виконання і перевиконання завдання плану кожною виробничою ланкою, дільницею по всіх показниках, тобто, якість, прибуток, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції. Завдання роботи: • виявлення проблем управління та ефективності діяльності підприємства на основі аналізу виробничих потужностей підприємства; • аналіз ефективності технічних і організаційних заходів підприємства; • вибір та обґрунтування напрямків підвищення ефективності виробничих потужностей конкретного підприємства. Виробнича потужність розраховується як по підприємству в цілому, так і за ведучими виробничими цехами, ділянками і устаткуванню з урахуванням сформованої кооперації і заходів щодо ліквідації «вузьких місць». Велике значення потужності у мінімізації виробничих вит¬рат. Низький рівень завантаження веде до того, що багато вітчиз¬няних виробництв через високі постійні витрати на одиницю ви¬пуску продукції використовують свої потужності нижче точки беззбитковості і несуть прямі збитки. Важливість рішень з виробничих потужностей (питання ви¬буття, перепрофілювання, а також введення нових потужностей) полягає в оцінці величини капітальних витрат, для яких по¬тужність є основним визначальним фактором. Результати аналізу, проведеного у даній курсовій роботі передбачають поліпшення використання виробничої потужності з урахуванням можливості її раціонального розширення і спеціалізації виробництва. Об’єктом дослідження даної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю „Українські промислові ресурси”. Хронологічними межами роботи є 2003-2005 роки. Літературною базою слугують підручники Верби В.А., За городніх О.А. „Проектний аналіз”, Лебедева В.Г. „Управление затратами на предприятии”, Куденка Н. „Стратегічний маркетинг”, Савіцької Г.В. „Економічний аналіз”, Шершньової З.Є., Оборської С.В. „Стратегічне управління”, Поддєрьогіна А.М. „Фінанси підприємств”.

 9. Принципи організації виробництва
  1. Вступ………………………………………………………………….3 2. Поняття «організація виробництва», його суть і завдання……4 – 7 3. Принципи організації виробничого процесу………………….. 7 – 9 4. Висновок……………………………………………………………..10 5. Література……………………………………………………………11

 10. Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві (підприємство харчової промисловості)
  ВСТУП 3 1. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 6 1.1. Планування виробництва та аналіз собівартості продукції, як основа планування. 6 1.2. Аналіз реалізованої продукції 8 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "***" 13 2.1. Організаційно-правова форма підприємства 13 2.2. Потужність та асортимент продукції 14 2.3. Основні показники діяльності підприємства 15 2.4. Сировинна база 17 2.5. Збут продукції 18 2.6. Організаційна структура управління підприємства 19 2.7. Виробнича структура та організація основного процесу виробництва. Інфраструктура підприємства 19 2.8. Аналіз господарської діяльності ВАТ «***» 24 3. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДКУЦІЇ 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 Додатки 48 Ключові слова – економічне зростання, ринкова ефективність, конкурентоспроможність, фінансовий стан, кредити, обігові кошти , платоспроможність, прибутковість, фінансова стабільність, фінансова активність, фінансово-економічні результати. Об’єкт досліджень – виробничо-господарської і комерційної діяльності, показники фінансового і техніко-економічного рівня виробництва ВАТ “***”. Мета дослідження – виявлення резервів покращення фінансово-економічних результатів виробничо-господарської діяльності ВАТ “***”

 11. Удосконалення організації виробництва у ресторані
  Вступ 3 1. Науково-теоретичне обгрунтування проблеми організації удосконалення виробництва у ресторанному господарстві 5 1.1. Склад та структура виробничих цехів в підприємстві ресторанного господарства 5 1.2. Особливості організації виробництва в ресторанному господарстві 12 2. Аналіз організації виробництва в ресторані 14 2.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження 14 2.2. Дослідження технічного та технологічного рівня виробництва у ресторані 17 2.3. Аналіз організації виробничих процесів у часі та просторі 23 3. Пропозиції по удосконаленню організації виробництва у ресторані 29 Висновок 34 Список використаної літератури 37 Додаток 1. План ресторану 39

 12. Контрольна робота організація виробництва
  1. Сучасні тенденції реформування економіки України та перебудови промислового комплексу держави 3 1.1 Чинники, що впливають на реформування економіки України 3 1.2 Задачі і методи реформування промислового комплексу країни 8 2. Виробничі ресурси підприємства, ефективність їх використання, вплив на потенціал та розвиток підприємства 10 Список літератури 13

 13. Режим роботи підприємств та його підрозділів (Предмет: Організація і планування виробництва )
  1. Режим роботи підприємств та його підрозділів Задача 1 Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому пото-ці, використовуючи розра¬хунки та графічний метод. Дати висновки за резуль-татами розрахунків. Таблиця 1 – Вихідні дані Показник, одиниця вимірювання Варіант завдання 14 Тривалість операції, хвилин: Першої Другої Третьої Четвертої Кількість виробів, штук 12 5 7 2 4 Рішення 1. Послідовне поєднання операцій: 2. Паралельне поєднання операцій (транспортна партія – 1 виріб): 3. Паралельно-послідовне поєднання операцій: Рисунок 1 - Графік виконання технологічних операцій обробки партії виробів при послідовному способу їх передачі з операції на операцію Рисунок 2 - Графік виконання технологічних операцій обробки партії виробів при паралельному способу їх передачі з операції на операцію Рисунок 3 - Графік виконання технологічних операцій обробки партії виробів при паралельно-послідовному способу їх передачі з операції на операцію

 14. Аналіз системи організації виробництва на підприємстві
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 7 1.1 Економічна сутність системи організації виробництва на підприємстві 7 1.2 Методи організації виробництва 17 1.3 Організаційна структура управління виробництвом на підприємстві 25 РОЗДІЛ 2 – АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 39 НА ВАТ «...» 39 2.1 Коротка характеристика об’єкту дослідження 39 2.2 Система організації виробництва та її аналіз 51 2.3 Оцінка ефективності системи управління підприємством 57 2.4 Вартісний аналіз системи виробництва 63 РОЗДІЛ 3 – ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В ВАТ«...» 72 3.1 Чинники, що впливають на систему організації виробництва 72 3.2 Поліпшення системи організації виробництва 77 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 91 ДОДАТОК А ДОДАТОК Б

 15. Методика аналізу рівня управління і організації виробництва
  Вступ 3 Аналіз виробництва та постачання як елемент аналізу ефективності управління та організації виробництва 3 Управляння рекламною діяльністю як засіб аналізу ефективності управління компанією та збутом продукції 11 Висновки 12 Задача 5 13 Визначити логарифмічним методом та методом різниць ступінь впливу на обсяг випуску валової продукції підприємства зміни факторів, пов’язаних з використанням трудових ресурсів. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних. Список використаної літератури: 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua