Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економічна характеристика підприємства (ID:15349)
| Размер: 83 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание
1. Назва підприємства, організаційна форма 3
2. Організаційна структура 5
3. Фінансова структура 6
4. Характеристика показників 7
5. Аналіз показників 9
Висновок 16
Література 17
Додаток. Фінансова звітність ВАТ «__» за перше півріччя 2008 р. 19
Литература1. Азаренков Г.Ф., Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 2003. — 208 с. 2. Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства: Навч.- метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Харківський держ. економічний ун-т — Х., 2003. — 409 с. 3. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К. : ЦУЛ, 2003. — 503с. 4. Грязнова А.Г., Федотова М.А., Ленская С.А., Беляева И. Ю., Булычева Г. В. Оценка бизнеса: Учебник для студ вузов, обуч. по екон. спец. / Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации / А. Г. Грязнова (ред.), М.А. Федотова (ред.). — М. : Финансы и статистика, 1999. — 512с. 5. Лігоненко Л. О., Тарасюк М. В., Хіленко О. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 377с. : 6. Масенко Б.П., Афонченкова Т.М. Антикризове управління: Навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Європейський ун- т. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 263c. 7. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учеб. пособие / Н.А. Абдулаев (ред.), Н.А. Колайко (ред.). — М. : ЭКМОС, 2000. — 347с. 8. Синявский Н.Г. Оценка бизнеса: гипотезы, инструментарий, практические решения в различных областях деятельности. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 240с. 9. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 268с. 10. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Антикризове управління підприємством: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 196с. 11. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб.. — К. : Знання, 2007. — 336с. 12. Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 597 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економічна характеристика підприємства
  1) НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА 4 2) ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 4 3) ФІНАНСОВА СТРУКТУРА 6 4) ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ 8 5) ВИСНОВОК 19 6) ЛІТЕРАТУРА 20 ДОДАТКИ 21 Об’єктом дослідження в роботі виступає підприємство ТОВ «___».

 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства
  Вступ 3 1. Завдання роздрібної торгівлі по активізації продажу товарів 5 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 20 3. Методи стимулювання продажу товарів у магазині 28 4. Шляхи удосконалення продажу товарів в торговельному підприємстві 35 ВИСНОВОК І ПРОПОЗИЦІЇ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47

 3. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства
  1. Загальна характеристика підприємства. 3 2. Характеристику матеріально-технічної бази підприємства 6 3. Аналіз чисельності працівників підприємства (за статтю, за віком, за освітою) 9 4. Аналіз об'єму діяльності 15 5. Факторний аналіз діяльності підприємства 18 Висновок 20 Додатки 21 Список використаної літератури 25 Робота практична

 4. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства
  1. Загальна характеристика підприємства туроператор "Сам" 2. Характеристику матеріально-технічної бази підприємства -турпідприємства "Сам" 3. Аналіз чисельності працівників підприємства (за статтю, за віком, за освітою) 4. Аналіз об'єму діяльності турпідприємства "Сам" 5. Факторний аналіз діяльності турпідприємства "Сам" Список літератури

 5. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства "Назва"
  1. Загальна характеристика підприємства. 3 2. Характеристику матеріально-технічної бази підприємства 5 3. Аналіз чисельності працівників підприємства (за статтю, за віком, за освітою) 7 4. Аналіз об'єму діяльності 13 5. Факторний аналіз діяльності підприємства 16 Висновок 18 Додатки 19 Список використаної літератури 23 Робота практична

 6. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства. їх склад, структура економічна характеристика та класифікація. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах
  Вступ 4 1. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства, їх склад, структура економічна характеристика та класифікація 5 2. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства 10 3. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 7. Економічна характеристика Чехії
  ВСТУП 3 1. Загальна економічна характеристика Чехії 4 2. Демографічна систуація в Чехії 11 3. Фінансово-економічна ситуація в сучасній Чехії 12 3.1.1. Промисловість 13 3.1.2. Сільське господарство 15 3.1.3. Зовнішня торгівля 16 3.1.4. Інвестиції 18 3.1.5. Банківська система 19 3.1.6. Фінанси і податкова система 23 4. Система глобальних вимірів сталого розвитку Чехії 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

 8. Фінансовий механізм. Поняття та склад фінансового механізмуПринципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Характеристика елементів податкуГрошові надходження підприємств, їх склад, структура, економічна характеристика та класифікація. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та її розподіл
  1. Фінансовий механізм. Поняття та склад фінансового механізму 3 1.1 Поняття фінансового механізму 3 1.3 Склад фінансового механізму 5 Література 8 2. Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Характеристика елементів податку 9 2.1 Приниципи оподаткування 9 2.2 Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту 10 2.3 Елементи податку 14 Література 16 3. Грошові надходження підприємств, їх склад, структура, економічна характеристика та класифікація. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та її розподіл 17 3.1 Грошові надходження підприємств 17 3.2 Виручка та її розподіл 19 Література 22

 9. : Економічна характеристика, склад та класифікація грошових надходжень підпиємств
  ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 4 1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків в діяльності підприємства 4 1.2. Склад і класифікація грошових надходжень підприємства 9 1.3. Стратегія управління грошовими надходженнями підприємства 13 2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «» 19 2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 19 2.2. Аналіз грошових надходжень підприємства за видами діяльності 26 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 37 3.1. Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві 37 3.2. Шляхи удосконалення управління грошовими надходженнями на підприємстві 41 ВИСНОВКИ 52 ЛІТЕРАТУРА 55 ДОДАТКИ 58

 10. міжнародна економічна діяльність Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами ОПЕК
  1. Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами ОПЕК 3 2. ТНК в системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України 12 Список літератури 23

 11. Фінансовий механізм підприємства та його характеристика Непрямі податки, їх характеристика і вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
  1. Фінансовий механізм підприємства та його характеристика 3 2. Непрямі податки, їх характеристика і вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств 5 3. Задача 13 Розрахувати суму скоригованого валового доходу ПАТ «Терра» за звітний квартал на основі наступних даних:  виручка від реалізації продукції – 582 тис. грн., у т.ч. акцизний податок – 75 тис. грн.;  чистий дохід від реалізації оборотних активів – 120 тис. грн.;  штрафи, отримані за рішенням суду – 25 тис. грн.;  емісійний дохід – 30 тис. грн.;  отримані дивіденди від нерезидентів – 12 тис. грн. Література 14

 12. Економічна безпека діяльності підприємства (на прикладі транспортного підприємства)
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття економічної безпеки діяльності підприємства 5 1.1. Теоретична сутність економічної безпеки підприємства. 5 1.2. Дослідження взаємозв`язку структурних елементів економічної безпеки 8 1.3. Загальна характеристика ВАТ "***" 14 1.4. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "***" 19 Розділ 2. Напрями покращення рівня економічної безпеки підприємства 28 2.1. Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 28 2.2. Забезпечення надійної економічної безпеки підприємства шляхом змiцнення ліквідності та платоспроможності підприємства 33 2.3. Підвищення конкурентоспроможності ВАТ "***" 41 Розділ 3. Ефективність запропонованих заходів 42 Висновок 45 Список використаної літератури 47 Додатки 50-57 Мета дослідження – представити теоретичні основи поняття економічної безпеки діяльності підприємства. Провести аналіз показників господарської діяльності ВАТ "***".

 13. Характеристика товариства, його фінансова та економічна діяльність, розвиток ЗАТ „Інтерпрнер Трейдінг” (практична частина диплому)
  Розділ 3. Характеристика товариства, його фінансова та економічна діяльність, розвиток ЗАТ „Інтерпрнер Трейдінг”. 3.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 3.2. Основні напрями покращення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 3.3. Світовий ринок зернових товарів та шляхи забезпечення успішної діяльності Товариства. Література

 14. Економічна система суспільства: поняття, структура, загальна характеристика окремих елементів. Типи економічних систем, їх порівняльна
  Вступ 3 1. Суть та складові елементи економічної системи 4 2. Типи економічних систем 10 3. Особливості становлення економічної системи в Україні 15 4. Економічна політика України на сучасному етапі 20 Висновок 25 Література 26

 15. Економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі підприємства
  1. Розроблення матриці ефективності 2 Побудуємо індексно-матричну матрицю ефективності з наступними показниками: - обсяг продукції; - прибуток; - капітал; - капітал фізичний; - оборотний капітал. 2. Розрахунок матриці ефективності 4 3. Аналіз розрахованої матриці 7 Список використаної літератури 9

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua