Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна з соціальної політики (ID:15355)
| Размер: 62 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание1.1. Проаналізуйте умови формування ринку праці Вашого регіону 2
1.2.Що, на Вашу думку, необхідно зробити, щоб рівень розвитку соціальної політики в Україні був не лише наслідком, а й фактором прискорення економічного розвитку нашої держави та Вашого регіону 4
1.3.Визначте особливості, характерні для функціонування ринку праці в адміністративно-командній та ринковій економічних системах 7
1.4.Надайте оцінку моделі соціального захисту в Україні 9
1.5. Назвіть у яких формах та методах впроваджується соціальний діалог у вашому регіоні, наведіть приклади діяльності територіальних тристоронніх соціально-економічних рад 11
Список використаної літератури 14

Литература1. Борецька Н.П. Регіональні аспекти соціального захисту населення // Регіональна економіка (Львів) (укр.).- 2000.- № 3.- C.83-88. 2. Дієсперов В.С. Реформа як засіб активізації трудового потенціалу // Економіка АПК (укр.).- 2006.- № 10.- C.130-135. 3. Кір'ян Т., Шаповал М. Насущні проблеми соціальної політики та шляхи їх вирішення // Україна: аспекти праці (укр.).- 2006.- № 6.- C.3-6. 4. Махненко М. Законодавчі проблеми соціальної політики // Віче (укр.).- 2000.- № 5.- C.87-101. 5. Прокопишак К.В. Соціальна політика: суть та напрями розвитку // Економіка АПК (укр.).- 1999.- № 12.- C.66-70. 6. Сахань І. Соціальна політика на початку нового тисячоліття // Урядовий кур"єр (укр.).- 1999.- № 225.- C.4. 7. Сіленко А. Соціальний захист. Політичний вимір // Віче (укр.).- 1999.- № 12.- C.83-90. 8. Удовиченко В.П. Пошук оптимальної моделі соціально-економічного розвитку України // Регіональна економіка (укр.).- 1999.- № 1.- C.35-43. 9. Удовенко Г. Як реформувати систему соціального забезпечення // Віче (укр.).- 1999.- № 11.- C.49-59.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основні проблеми розвитку соціальної сфери та здійснення соціальної політики в Україні
  Вступ 3 1. До визначення поняття „соціальна політика” 5 2. Проблеми розвитку сучасної соціальної політики України 10 3. Проблеми сімейної політики в Україні 12 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 2. Співвідношення і взаємозв’язок політики і соціальної політики
  ВСТУП 3 1. Співвідношення і взаємозв’язок політики і соціальної політики 4 2. Пріоритети соціальної політики України 9 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

 3. Основи соціальної політики
  Вступ 3 1. Умови реалізації соціальної політики 4 2. Принципи реалізації соціальної політики 6 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 4. Кр основи соціальної політики
  Вступ 3 1. Умови реалізації соціальної політики 4 2. Принципи реалізації соціальної політики 8 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 5. Формування технічної та соціальної політики фірми
  Формування технічної та соціальної політики підприємства. 3 Список літератури 8

 6. Туризм як складова соціальної політики держави
  1. Туризм як складова соціальної політики держави. 3 2. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 8 Список використаних джерел 17

 7. Основні напрямки державної соціальної політики
  Зміст Вступ 3 1. Цілі та завдання соціальної політики 4 2. Державне регулювання ринку праці 7 3. Механізм державного регулювання соціальної політики в умовах соціально-економічних перетворень 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 8. Туризм як складова соціальної політики держави
  1. Туризм як складова соціальної політики держави 3 2. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні 9 ЛІТЕРАТУРА 20

 9. Порівняльна характеристика соціальної політики США і України
  Вступ 3 1. Соціальна держава другої половини ХХ ст. 3 2. Основні типи “держав добробуту” 7 3. Особливості української соціальної політики 9 Висновки 13 Література 18

 10. Публічне адміністрування. Туризм як складова соціальної політики держави
  1. Туризм як складова соціальної політики держави. 3 2. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 8 Список використаних джерел 17

 11. Охорона праці як основний напрямок соціальної політики України
  Зміст Вступ 3 1. Теоретична та правова підстава управління охороною праці. 5 2. Стан, тенденції та проблеми управління охороною праці. 8 3. Пропозиції та рекомендації з удосконалення механізму державного управління охороною праці. 11 Висновки 18 Література 20

 12. Сприяння соціально-економічного процесу затвердження соціальної політики
  ЗМІСТ Вступ 4 1. Оцінка сучасної суспільної ситуації 7 2. Трансформаційний процес: сутність і результати 8 3. Соціальний механізм трансформаційного процесу 12 4. Модель соціальної політики, згідно європейських стандартів 14 Висновки 17 Список використаної літератури 20

 13. Охорона праці як основний напрямок соціальної політики України
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття охорони праці як основного напрямку соціальної політики України 5 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії 8 3. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці 14 Висновок 20 Список використаної літератури 22

 14. Макроекономічний зміст соціальної політики держави (за матеріалами країн перехідної економіки)
  Зміст Вступ 3 Розділ 1 Макроекономічний зміст соціальної політики: мета соцальної політики, її складові і зміст 7 1.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 7 1.2. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства 9 1.3. Соціально-економічні передумови формування соціальних гарантій 13 Розділ 2. Засоби державної соціальної політики їх ефективність 23 2.1. Соціальна структура сучасної Німеччини 23 2.2. Самостійні, буржуазний середній клас, селяни 24 2.3. Прошарки у сфері послуг 26 2.4. Еліта та шлях до неї 28 2.5. Прошарки, що проживають на межі бідності 29 Розділ 3 Макроекономічні наслідки соціальної політики в Україні, заходи спрямовані на зайнятість, зростання доходів бідних, гарантії мінімального споживання 34 3.1. Довгострокова стратегія розвитку України та пріоритети діяльності Уряду на 2006-2007 роки 34 3.2. Соціальна політика як важливий чинник зростання української економіки 38 Висновок 43 Література 45 Теоретичною базою дослідження стали роботи чималої кількості вчених Росії: З.Бербешкіної, Ф.Бурджанова, Н.Грищенка, Н.Денісова, І.Домніної, Є.Капустіна, О.Козловського, Л.Кунельського, Є.Мальгінової, К.Микульського, Л.Ржаніциної, Н.Римашевської, А.Римашевського, В.Роіка, Г.Слезингера. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій по різних аспектах соціального захисту населення, серед вчених дотепер не досягнуто єдності у визначенні категоріального статусу соціальних гарантій, організаційно-фінансових джерел, форм та механізму їх реалізації в умовах трансформації економічної системи. Актуальність проблеми формування та реалізації ефективної системи соціальних гарантій, її теоретична та практична значущість, високий ступінь дискусійності, необхідність осмислення та використання вітчизняної і закордонної теоретичної спадщини й практичного досвіду в цій сфері зумовили вибір теми, мету та задачі роботи. Метою курсової є визначення функціональної ролі інтегрального комплексу соціальних гарантій та розробка механізму його забезпечення в процесі становлення в Україні ринкових відносин. Виходячи з цієї мети, в роботі поставлено та вирішено такі задачі: - визначено місце, роль та функціональні можливості розподільного механізму у відтворювальному процесі як економічної основи соціального захисту; - здійснено порівняльний аналіз базових соціальних моделей захисту населення в країнах з розвиненою ринковою та перехідною економікою; - проаналізовано сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні; - визначено шляхи та методи формування механізму реалізації соціальних гарантій в Україні. Об’єктом дослідження виступають економічні та соціальні процеси, а також відносини, що виникають при реалізації системи соціальних гарантій в конкретних соціально-економічних умовах. Предметом дослідження є соціальні гарантії як економічна категорія та механізм їх забезпечення в системі соціального захисту населення. Хронологічними рамками дослідження є період незалежності України. У вступі необхідно виправити роботи, замінити на слово - курсову

 15. Соціальна підтримка молоді інструментами державної соціальної політики (практична частина)
  Вступ 3 Розділ 3. Досвід соціально-психологічної підтримки молоді з проявами асоціальних форм поведінки 8 3.1. Соціально-психологічне діагностування прояву асоціальних форм поведінки молоді 8 3.2. Соціальна програма підтримки молоді з проявами асоціальної поведінки 27 3.3. Аналіз результатів дослідження експериментальної роботи з соціальної підтримки молоді з проявами асоціальних форм поведінки 41 Висновок 46 Список використаної літератури 50 Додатки 54

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua