Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: адміністративна система України (ID:15379)
| Размер: 31 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание1. Централізація і децентралізація у державному управлінні 3
2. Фінансове прогнозування, його прийоми і методи 12
Список використаної літератури 19

Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 р. – К., 1996 2. Бакуменко В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління. – К.: Міленіум, 2003. – 256 с. 3. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 544с. 4. Гудима Н.В. Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України: організаційно-правові засади:моногр. / Центр досліджень проблем публічного управління. — Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2007. — 199с. 5. Давтян С.Г., Пойченко А.М., Саханенко С.Є. Організаційно-правовий механізм державного управління на місцевому рівні: Навч. посіб. / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Одеський регіональний ін-т держ. управління. — О. : ОРІДУ НАДУ, 2006. — 252с. 6. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади / За заг ред. Н.Р.Нижника, В.М.Олуйка. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 352 с. 7. Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України / Володимир Іларіонович Луговий (заг.ред.), В.М. Князєв (заг.ред.). — К. : Видавництво НАДУ, 2005. — 432с. 8. Державне управління: теорія і практика: Монографія / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Юрінком - Інтер, 1998. – 431 с. 9. Єлістратов А.І. Адміністративне право: лекції / Сергій Володимирович Діденко (ред.та упоряд.), Валентин Васильович Галунько (ред.та упоряд.). — Херсон : ВАТ "ХМД", 2007. — 268c. 10. Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К., 2003. – 544 с. 11. Крегул Ю.І. Правове забезпечення державного управління: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 208с. 12. Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Мельниченко В.І., Плахотнюк Н. Г., Мосов С. П. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб. / Українська Академія держ. управління при Президентові України / Ніна Романівна Нижник (ред.). — К. : Видавництво УАДУ, 2002. — 164с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. АДМІНІСТРАТИВНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
  1. Управління як соціальне явище 3 2. Сфера відносин виконавчої влади 11 Список джерел 19

 2. Контрольна робота адміністративна система України
  1. Організаційно-правове регулювання виконавчої влади в Україні 3 2. Склад і структура бюджетної системи України 11 Список використаної літератури 19

 3. Адміністративна відповідальність
  Вступ 3 1. Юридична відповідальність, як різновид юридичної відповідальності 5 1.1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності 5 1.2. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності 7 1.3. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності 14 2. Адміністративні стягнення та їх характеристика 20 2.1. Поняття та види адміністративних стягнень 20 2.2. Загальні правила накладання адміністративних стягнень 22 Висновки 31 Бібліографія 33

 4. Кр адміністративна відповідальність
  1. Види правопорушень 3 2. Стадії провадження про адміністративні правопорушення 6 Задача: 15 Громадянин Сидоренко був притягнений начальником РВВС до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за злісну непокору законному розпорядженню члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону з урахуванням того, що півроку назад суддею району на Сидоренка було накладено штраф за непокору працівнику міліції. Дайте юридичний аналіз ситуації, кваліфікуйте дії Сидоренка та притягніть його до відповідальності. Бібліографія 17

 5. К/р адміністративна відповідальність
  1. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. 2. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів Література

 6. адміністративна процедура
  Вступ 3 1. Адміністративна процедура у змісті адміністративного процесу 4 2. Класифікація адміністративних процедур 7 3. Загальноправові принципи адміністративної процедури 12 Висновок 14 Література: 15

 7. Податкова система України
  1. Назвати основні обов'язки платників податків 2 2. Як класифікуються податкові ставки? 3 3. Який порядок розрахунку і сплати акцизного збору? 5 4. Що слід розуміти під терміном «подвійне оподаткування»? 10 Список використаної літератури 14

 8. Бюджетна система України
  Вступ 3 1. Бюджетна система України 4 2. Цілі та завдання бюджетів 7 3. Види бюджетів 13 3.1. Державний бюджет 13 3.2. Місцеві бюджети 17 Висновки 21 Література 22

 9. Казначейська система України
  1. Організаційна структура ДКУ….………..…………………………………….3 2. Функції та організація роботи фінансових органів і органів ДКУ в процесі касового виконання бюджетів за видатками.…………………………………...6 Список використаної літератури…………………………………………………9

 10. Податкова система в України
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. Сутність податкової системи 5 1.2. Принципи оподаткування та побудови податкової системи 7 2. СТАН ТА НАЯВНІ НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 11 2.1. Аналіз системи оподаткування України 11 2.2. Аналіз податкових надходжень до бюджету України 16 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 22 3.1. Удосконалення податкової системи України 22 3.2. Вдосконалення вітчизняного податкового законодавства 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 39

 11. Податкова система України
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Природа і функції податків 4 2. Податкова система України та проблеми її формування 8 3. Основні напрямки податкової реформи в сучасних умовах 21 Висновок 32 Список використаної літератури 33 Об’єктом дослідження є податкова система та податкова політика в України. Мета роботи: розкриття сутності податкової системи України та характеристика її складових. Список використаної літератури: 1.Конституція України. – К., 1996. – 64 с. 2.Бюджетний кодекс України. - Верховна Рада України вiд 21.06.2001 № 2542-III 3.Закон УРСР “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р. - http:zakon.rada.gov.ua 4.Закон України “Про внесення змін та доповнень до Закону Української РСР про систему оподаткування” від 2 лютого 1994 р. ВВР України. – 1994. - № 21. – Ст. 587-594. 5.Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р. № 77-ВР ВВР України. – 1997. - № 16. – Ст. 255-263. 6.Постанова Верховної Ради України “Про основні положення податкової політики в Україні” ВВР України. – 1997. - № 5. – Ст. 71-75. 7.Постанова Верховної Ради України “Про основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні” ВВР України. – 1996. – 10 січня. 8.Алексєєв А.С. Основи економічної теорії.. — Чернівці, 2002. — 256с 9.Алєксєєв І.В. Бюджетна система. — Л., 2004. — 161с. 10.Базидевич В.Д., Баласт рик Л.О. Державні фінанси. – К., 2004. – 368 с. 11.Базилевич В.Д. Економічна теорія. – К., 2004. – 615 с. 12.Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000. – 528 с. 13.Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України. — К., 2000. — 190с. 14.Булгакова С.О. Державні фінанси А.А. Мазаракі (ред.). — К. 2004. - Т.1. — 389 с. 15.Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. — К., 2003. — 606с. 16.Грідчіна М.В., Захожай В.Б. Фінанси (теоретичні основи). — К., 2004. — 312с. 17.Дікань Л.В., Воінова Т.С. Податкова система. — Х., 2002. — 251с. 18.Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. — Т., 2004. — 331с. 19.Кудряшов В.П. Фінанси. – Херсон, 2002. – 352 с. 20.Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. — К., 2000. — 296с. 21.Мельник П. В., Данілов О. Д., Ходаківська В. П. Податкова система України. Практикум. — Ірпінь, 2001. — 254с. 22.Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с. 23.Основи економічної теорії: У 2-х книгах. Зав ред. Ю.В. Ніколенко. – К., 1998. – 272 с. 24.Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – К., 2004. – 454 с. 25.Ткаченко Н.М., Горова Т.М. Податкові системи країн світу та України. – К., 2004. – 554 с. 26.Федосов В.М., Опарін В.М. Податкова система України. — К., 1994. — 463с. 27.Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. – М., 1999. – 429 с.

 12. Податкова система України
  1. Функції податків. 2 2. Платники і ставки податку на додану вартість. Пільги щодо ПДВ. 8 Список використаної літератури 13

 13. Грошова система України у 16-18 ст.
  Вступ 3 1. Основні риси грошової системи України в період існування Польсько-Литовської держави. 4 2. Грошова система України за козацько-гетьманської доби 5 3. Грошова система Україні після союзу з Московією 9 4. Грошова система в Західній Україні 11 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 14. Банківська система України
  Вступ 3 1. Теоретичні засади банківської діяльності та формування банківської системи 5 1.1 Історія розвитку банківської діяльності 5 1.2 Визначення сутності банківської системи та її функцій в сучасних умовах 13 2. Дослідження банківської системи України 17 2.1 Структура банківської системи України та специфіка її функціонування 17 2.2 Стан та динаміка розвитку банківської системи України на сучасному етапі 23 2.3 Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України 30 3. Вплив фінансово-економічної кризи на банківську систему та шляхи подолання її негативних наслідків 37 Висновки 43 Література 45

 15. Бюджетна система України
  1. Поняття бюджетної системи 3 2. Види бюджетів, їх характеристика 10 3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України 13 Список літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua