Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота соціальна медицина (ID:15419)
| Размер: 35 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание1. Формула розрахунку народжуваності. Спеціальні показники народжуваності 3
2. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності 6
3. Національна програма боротьби з ВІЛ/СНІД 19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

Литература1. Кучер А. Світові медичні ресурси Інтернету: Довідник. – К.: Здоров’я, 2003. – 336 с. 2. Вороненко Ю. В., Москаленко В. О. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 670 с. 3. Голяченко О. М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Ч. 1. – К., 1993. – 198 с. 4. Гончарук Е. И., Вороненко Ю. В., Марценюк Н. И. Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения. – К., 1989. – 204 с. 5. Мінцер О. П. Інформаційні технології в охороні здоров’я і практичній медицині. – К.: Вища шк., 2003. – 350 с. 6. Панорами охорони здоров’я населення України / За ред. А. В. Підаєва, О. Ф. Возіанова, В. Ф. Москаленка. – К.: Здоров’я, 2003. – 396 с. 7. Програмні тестові питання з соціальної медицини та охорони здоров’я / За ред Ю. В. Вороненка. – К., 1997. – 256 с. 8. Соціальна медицина та охорона здоров’я / За ред. В. Ф. Москаленка, Ю. В. Вороненка. – Тернопіль: Укрмедінформ, 2000. – 680 с. 9. Статистика населения с основами демографии / Т. С. Кильдемиев, Л. Л. Козлова, С. П. Ананьева и др. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 312 с. 10. Шерстюк О. М. Впровадження сучасних методів епідеміологічного нагляду за ВІЛ в Україні. – К., 2003. – 52 с. 11. http://www.medprom.com.ua/in/627 - ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ БОРОТЬБИ З ВІЛ/СНІДом.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Соціальна медицина
  1. Демографія як наука, її мета, завдання і методи 3 2. Динаміка народжуваності та смертності населення України 11 3. Національна програма "Цукровий діабет" 18 Список літератури 24

 2. Звіт з практики галузі соціальна медицина та організація охорони здоров'я (стоматологія)
  Резюме 3 1. Розробка установчих документів, характеристика діяльності підприємства 4 Розділ 2. Характеристика підприємства 23 2.1. Фінансова та господарська діяльність 23 2.2. Система планування 27 2.3. Організаційне керування 28 2.4. Аналіз процесу управління персоналом 31 2.5. Оцінка фінансового стану підприємства 34 2.6. Маркетинговий план 40 2.7. Оцінка ризиків 47 Висновки 57 Список використаної літератури 60

 3. Контрольна робота судова медицина
  1. Особливості судово-медичної експертизи невідомої особи. 3 2. Судово-медична експертиза смерті від наркотиків. 8 3. Значення цитологічних експертиз в розкритті злочинів проти життя та здоров’я людини 11 Література

 4. Соціальна структура і соціальна стратифікація
  1. Поняття соціальної структури суспільства 3 2. Вивчення соціальної структури 6 3. Соціальна стратифікація 9 Список використаної літератури 13

 5. Соціальна робота
  1. Дайте загальну характеристику соціальних технологій 2 2. Охарактеризуйте зміст технологічного процесу 2 3. Охарактеризуйте особливості алгоритмізації технологічного процесу 3 4.Охарактеризуйте порядок проведення соціальної опіки і піклування 3 5. Охарактеризуйте системи пенсійного забезпечення в Україні. 4 6. Визначте алгоритм призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам 6 7. Визначте алгоритм призначення адресної соціальної допомоги 7 8. Визначте логіку проведення технології соціальної діагностики 8 9. Визначте особливості технологічного процесу соціальної профілактики 9 10. Визначте послідовність етапів соціальної терапії 10 11. Визначте порядок виправлення помилок у соціальному функціонуванні індивіда 11 12. Виявіть гнучкість процесу соціальної адаптації 12 13. Визначте алгоритм соціальної реабілітації 13 14.Визначте особливості моделювання соціального суб’єкта, функції управлінського рішення 14 15. Охарактеризуйте етапи соціального проектування 14 16. Охарактеризуйте особливості соціального посередництва при делегуванні прав соціального працівника, представництві інтересів клієнта, розв’язанні конфліктів. 15 17. Визначте послідовність соціального консультування 16 18. Визначте варіативний характер процесу соціальної освіти та навчання 17 19. Визначте методи соціального прогнозування 17

 6. Соціальна робота
  1. Проаналізуйте місце соціології у системі наук про суспільство. 2 2. Визначте об’єкт, предмет, завдання соціології. 3 3. Проаналізуйте структуру соціологічної системи знань. 3 4. Проаналізуйте основні теоретичні напрямки сучасної соціології. 4 5. Проаналізуйте соціальні статуси і ролі як складові соціальної структури суспільства. 8 6. Охарактеризуйте специфіку дослідження соціальних процесів. 9 7. Розкрийте сутність поняття „соціальні інститути”, їх структуру та роль у суспільному житті. 11 8. Визначте зміст соціології сім’ї як галузі соціології. 12 9. Розкрийте зміст соціології виховання як галузі соціологічної науки 13 10. Охарактеризуйте соціологію праці як окремої галузі соціології. 14 11. Охарактеризуйте соціологію молоді як окремої галузі соціології. 15 12. Визначте зміст соціології вільного часу. 16 13. Охарактеризуйте особливості соціології відхилень. 16 14. Опишіть логіку соціологічного дослідження. 17 15. Визначте методи аналізу документації. 18 16. Проаналізуйте особливості методу соціометрії. 20 17. Визначте особливості соціологічного інтерв’ю. 21 18. Визначте особливості проведення соціологічного опитування. 22 19. Визначте особливості проведення фокус-групи. 23 20. Визначте особливості проведення контент-аналізу. 24

 7. Соціальна робота
  1. Охарактеризуйте зміст теорії соціальної педагогіки П.Наторпа. 2 2. Визначте вплив педагогічної спадщини К.Д.Ушинського на формування вітчизняної теорії соціальної педагогіки. 3 3. Проаналізуйте значення теоретичної і практичної спадщини С.Т.Шацького для розвитку соціальної педагогіки. 5 4. Визначте особливості виховної системи В.О.Сухомлинського та її внесок у розвиток соціальної педагогіки. 6 5. Визначте вплив виховної системи А.С.Макаренка на розробку теорії і практики соціального виховання дітей та підлітків. 7 6. Розкрийте зміст та етапи розвитку соціальної педагогіки. 9 7. Охарактеризуйте галузі соціально-педагогічного знання: віктимологія, андрагогіка, агогіка, герогіка. 11 8. Проаналізуйте теоретичні основи соціалізації особистості 12 9. Визначте і стисло охарактеризуйте типологію сучасної сім’ї 13 10. Визначте і стисло охарактеризуйте функції сучасної сім’ї 14 11. Визначте форми і методи соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей. 15 12. Визначте і розкрийте особливості соціального виховання дітей та молоді у загальноосвітній школі. 16 13. Визначте і стисло охарактеризуйте форми і методи соціального супроводу дітей-сиріт у загальноосвітніх закладах 17 14. Розкрийте і стисло охарактеризуйте форми і методи соціально-педагогічного патронажу дітей з інвалідністю у загальноосвітніх закладах. 18 15. Визначте особливості формування життєтворчості особистості учнів загальноосвітніх закладів. 19 16. Визначте особливості формування культури самовизначення особистості учня загальноосвітнього закладу. 20 17. Визначте і стисло охарактеризуйте особливості соціального виховання дітей-сиріт в загальноосвітніх школах-інтернатах 21 Модель здійснення соціального виховання дітей-сиріт в загальноосвітніх школах-інтернатах - цілісне відображення специфіки функціонування виховної організації, відповідно до певних соціокультурних аналогів. 21 18. Визначте і стисло охарактеризуйте особливості соціалізації дітей з вадами розвитку у різних типах загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 22 19. Охарактеризуйте особливості соціального виховання в оздоровчих закладах відповідно до вікових особливостей дітей. 23 20.Визначте особливості соціалізації дітей у різних типах позашкільних закладів. 24

 8. Питання до екзамену Соціальна робота
  1. Охарактеризуйте основні етапи історії фахової соціальної роботи за кордоном. 3 2. Проаналізуйте особливості діагностичної і функціональної школи соціальної роботи. 7 3. Охарактеризуйте основні етапи історії фахової соціальної роботи в Україні. 8 4. Визначте основні етапи історії соціальної роботи в Росії. 13 5. Охарактеризуйте сучасні класифікації теорій та моделей соціальної роботи. 17 6. Визначте предмет і завдання теорії соціальної роботи 19 7. Охарактеризуйте особливості інтегративного характеру соціальної роботи. 20 8. Розкрийте зміст соціальної роботи як практичної діяльності 20 9. Визначте функції соціальної роботи. 21 10.Розкрийте зміст процесу соціальної роботи на мікро-, мезо- та макро рівнях суспільства. 22 11. Охарактеризуйте основні кваліфікаційні вимоги до соціального працівника. 22 12. Розкрийте зміст документу “Етика соціальної роботи: принципи і стандарти”. 24 13. Розкрийте зміст професійних ролей соціального працівника. 25 14. Визначте правове забезпечення діяльності соціальних служб. 25 15. Визначте особливості професійної підготовки соціального працівника. 26 16. Охарактеризуйте професійні цінності соціального працівника. 28 17. Визначте сутність професійних ризиків в соціальній роботі. 29 18. Розкрийте сутність стратегій підтримки особистості. 30 19. Визначте правові і наукові підходи до визначення поняття “клієнт” в соціальній роботі. 31 20. Визначте функції Міністерства праці та соціальної політики. 33 21.Визначте напрямки роботи соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в закладах освіти. 35 22. Розкрийте особливості сприяння здоровому способу життя засобами соціальної роботи. 36 23.Визначте особливості застосування засобів культури у соціальній роботі. 36 24.Визначте напрямки партнерства соціальних служб та благодійних і громадських організацій. 37 25. Визначте напрямки соціальної роботи на підприємстві. 38 26.Охарактеризуйте соціальні послуги, які надають соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді. 39 27.Охарактеризуйте послуги, які надають спеціалізовані формування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 39 28.Визначте функції управлінь державних адміністрацій по роботі з дітьми. 40 29.Проаналізуйте особливості соціальної роботи у збройних силах 41 30. Визначте напрямки соціальної роботи в організаціях і установах МВС. 42 31. Визначте особливості соціальної роботи в сільській місцевості. 43 32. Визначте особливості соціальної роботи у великому місті. 44 33. Охарактеризуйте зміст менеджменту в соціальній роботі. 46 34. Охарактеризуйте організаційні методи в індивідуальній соціальній роботі 47 35. Охарактеризуйте системну модель соціальної роботи 47 36.Охарактеризуйте соціально-екологічну модель соціальної роботи 48 37.Охарактеризуйте рольову теорію в соціальній роботі 48 38.Охарактеризуйте соціально-радикальну модель соціальної роботи 49 39.Проаналізуйте психодинамічну модель соціальної роботи 49 40.Проаналізуйте біхевіористські та когнітивні моделі соціальної роботи 50 41.Проаналізуйте гуманістично-екзистенційні підходи в соціальній роботі 50 42. Проаналізуйте теорію кризового втручання. 52 43. Проаналізуйте зосереджену на завданні модель соціальної роботи. 52 44. Проаналізуйте моделі індивідуальної роботи з випадком. 53 45. Проаналізуйте особливості проведення консультування в соціальній роботі. 53 46.Охарактеризуйте теоретичні напрямки групової соціальної роботи. 54 47.Охарактеризуйте основні моделі соціальної роботи з групою. 55 1.Тренінгові робота як метод соціальної роботи з групами 55 48.Визначте зміст та етапи роботи мультидисциплінарної та міждисциплінарної команди фахівців. 58 49.Охарактеризуйте різновиди телефонного консультування. 59 50.Охарактеризуйте особливості волонтерської соціальної роботи. 60 51.Охарактеризуйте види та зміст фостерингу. 61 52.Проаналізуйте зміст самокерованої соціальної роботи. 63 55.Визначте зміст соціальної роботи з різними типами сімей. 66 56.Охарактеризуйте специфіку соціальної роботи з людьми похилого віку. 67 57.Визначте специфіку соціальної роботи з інвалідами. 68 58.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи з молоддю. 69 59.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи у Великобританії. 70 60.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи в США. 72 61.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи в Німеччині. 72 62. Охарактеризуйте особливості соціальної роботи у Швеції. 73

 9. Соціальна робота в боротьбі з негативними явищами в молодіжному середовищі
  Курсова з соціальної педагогіки: Об’єктом дослідження роботи виступає процес соціальної адаптації особистості молодого громадянина. Предметом дослідження виступає сукупність процесів і чинників та взаємозв’язки між ними, що зумовлюють негативні явища в молодіжному середовищі. Інформаційною базою роботи являються роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців, Опитування на основі розроблених опитувальних тестів. Метою роботи являється проаналізувати сутність, особливості та причини формування негативних явищ серед молоді. ЗМІСТ Вступ 3 1.Специфіка та причини виникнення негативних явищ у молодіжному середовищі 5 1.1.Поняття девіантної поведінки 5 1.2. Специфіка девіантної поведінки молоді. 8 2. Соціально-економічні причини негативних явищ у молодіжному середовищі 10 3. Проведення комплексного діагностування соціальної дезадаптацій молодих людей. 18 Висновки 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33 Додаток А. Текст адаптованого опитувальника ММРІ 36 Додаток Б. Коригування базисних шкал методики ММРІ Додаток В. Бланк для заповнення за адаптованим варіантом опитувальника ММРІ Додаток Г. Анкета Додаток Ж. Приклади результатів тестування за методикою “Неіснуюча тварина”

 10. судова медицина
  1. Правові основи судово-медичної експертизи 3 2. Визначення втрати працездатності 9 Література: 15

 11. Судова медицина
  Вступ 3 1. Судово-медична експертиза порядок призначення і документація 4 2. Судово-психіатрична експертиза порядок призначення і документація 10 Висновки 18 Список джерел 19

 12. Страхова медицина
  Вступ 3 1. Система охорони здоров’я, її мета та завдання 4 2. Типи системи охорони здоров’я 7 3. Реформа системи охорони здоров’я 11 Висновки 17 Практичне завдання 20 Обґрунтувати напрями зміни статусу медичних організацій в Україні. Наведені далі твердження є базовими інституційними відмінностями між прибутковими і неприбутковими постачальниками медичних послуг, за винятком одного. Охарактеризуйте кожне з наведених тверджень. А. Початковий капітал для прибуткових організацій забезпечується продажем цінних паперів тоді, коли субсидії використовуються як початковий капітал для неприбуткових організацій. Б. Неприбуткові організації зазвичай можуть запропонувати більше видів товарів і послуг, ніж надають. В. Прибуткові організації можуть виплачувати і розподіляти прибутки, а неприбуткові не можуть. Г. Прибуткові організації можуть продаватися чи ліквідовуватися, а неприбуткові дуже важко продати. Д. Неприбуткові організації звільняються від окремих видів податків і можуть бути вибрані для отримання урядових субсидій. Список використаної літератури 23

 13. Страхова медицина
  Вступ 3 1. Особливості соціального медичного страхування 3 2. Права споживачів при соціальному медичному страхуванні 7 Висновки 15 Практичне завдання 17 Удосконалити забезпечення ліками соціально незахищених груп населення на рівні первинної медичної допомоги. Кількість мешканців району обслуговування поліклініки —35 тис., що за віковим показником характеризуються як люди переважно похилого віку (28 %). Ця категорія громадян за існуючими нормативними документами має право на пільгове та безоплатне отримання лікарських засобів в аптеці. Річне бюджетне фінансування цієї статті видатків становить 100 тис. грн, що на 14 % забезпечує потреби всіх пільгових категорій (інваліди, діти віком до трьох років та ін.). Перед керівником закладу охорони здоров’я постали такі проблеми: А. За умов обмеженого фінансування процес призначення та отримання ліків створює негативний імідж поліклініці та соціальне напруження серед мешканців району. Б. Це призводить до такого: • невиправданого відвідування лікарів у поліклініці з метою отримання пільгового рецепта; • активного накопичення непотрібної кількості ліків вдома, • формування конфліктних ситуацій з аптеками, які змушені забезпечувати ліками населення, але не отримують коштів за надані послуги. Запропонуйте варіанти управлінських рішень з метою розв’язання наведених проблем. Список використаної літератури 19

 14. Добровільна страхова медицина
  Вступ 3 Добровільна страхова медицина 3 Висновок 9 Література 10

 15. Медицина і фармація Арабів
  План. 1. Медицина в арабомовних халіфатах (VII—X вв.) 3 Витоки арабської культури і медицини. 3 Витоки розвитку медицини та фармації в арабських країнах середньовіччя 4 Медицина в державах Середньої Азії (X—XII в.в.) 6 Медицина в державах Закавказзі (X—XVII вв.) 6 Розвиток медицини і медичної справи в середньовічній Вірменії. 6 2. Роль Авіценни у розвитку арабської медицини та фармації. 6 Використана література. 12 Використана література. 1.Верхратський С.А. Історія медицини.–Львів,1999.–110с. 2.“Канон врачебной науки”. Абу Али Ибн Сина. Часть 1, Ташкент. Издательство “Фан” академии наук Республики Узбекистан, 1994. Стр. 5-12. 3.“Малая медицицинская энциклопедия”. Главный редактор академик РАМН В. И. Покровский, т 3, Москва. Научное издательство “Большая Российская энциклопедия”, 1992. Стр. 293-294. 4.Мультановский М. П.. “История медицины”. Издательство “Медицина”. Москва. 1967. Стр. 59-63. 5.Організація і економіка фармацевтичної справи І.М.Гунський.–К.,1997.–230с. 6.Сорокина Т.С. История медицины.–М.,1988.–90с. 7.Чайковський Ю.Б. Розгадки таємниць людини.–К.,2004.–190с.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua