Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ (ID:15462)
| Размер: 45 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВСТУП 3
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 4
2. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ 7
3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 13
ВИСНОВОК 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19
Литература1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 2. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України» №207/2003 вiд 11.03.2003 3. Указ Президента України «Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року» №973/99 від 10.08.1999 4. Біржаков М. Б., Нікіфоров В. І., Велемеєв Р.А., Лебедєва А.В. Індустрія туризму. – К.: Знання., 2005. – 399 с. 5. Денисюк В.Т. Події. Факти. Цифри. – Л.: Надстир'я, 2006. – 142 с. 6. Король О. Д. Туристські ресурси та їх використання // Чернівец. ун-т. Наук. вісн. – Ч.: ЧУНВ, 2006. – Вип. 3: Географія. – 269 с. 7. Коротун І.М. Коротун Л.К. Коротун С.І. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник. – Р.: УДАВГ, 2003. – 247 с. 8. Лабскір В.М., Любієв А. Г., Юшко О. В., Курило С. І., Копієвська Л. А. Туристичні об'єкти України: Навч. посіб. – Х.: НТУ "КПІ", 2002. – 175 с. 9. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи: Зб. наук. ст. / Федерація профспілок України. Укр. ін-т туризму. – К.: ФПУ, 2005. – 240 с. 10. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 2004. – 265 с. 11. Рутинський М.І. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник: Вид. 2-ге, переробл. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с. 12. Туристичні ресурси України / Укр. ін-т туризму. – К.: Б.в., 2006. – 348 с. 13. Хорлов П.І. Туризм у регіонах. – Х.: Олді-Плюс, 2004. – 79 с. 14. Хорлов П.І. Туристично-рекреаційні ресурси: Навчальна допомога. – Х.: Олді-Плюс, 2006. – 479 с. 15. Виноградська А. Розвиток українського туристичного бізнесу // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №5. – с.28. 16. http://www.tourism.gov.ua // Офіційний сайт Державної служби туризму та відпочинку 17. www.ukrstat.gov.ua // Офіційний сайт Комітету статистики України 18. http://www.mincult.gov.ua // Офіційний сайт Міністерства культури і туризму України
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Загальна характеристика промислового комплексу України
  Загальна характеристика промислового комплексу України Література

 2. Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України, існуючі загрози енергетичній безпеці України
  ВСТУП 3 1. Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України 3 2. Головні сучасні загрози енергетичній безпеці 12 3. Роль СБУ у запобіганні загрозам та формування політики забезпечення енергетичної безпеки 16 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 3. Територіальна організація гірничо-виробничого комплексу України
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальна характеристика мінерально-сировинних ресурсів України 5 2. Вугільна промисловість. 15 3. Видобування нафти в Україні. 17 4. Газова промисловість. 20 5. Чорна і кольорова металургія 23 5.1. Чорна металургія 23 5.2. Розвиток і розміщення кольорової металургії. 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додаток. Корисні копалини України 34 Список використаної літератури 1.Географія України. Масляк П.О., Шищенко П.Г. - К., 2000. - 432 с. 2.Гончаренко Г. Є., Совгіра С.В.. Природні ресурси України, їх стан та перспективи раціонального використання. — К., 2000. — 130с. 3.Данилишина Б.М. Продуктивні сили економічних районів України – К., 2000. – 276 с. 4.Економічна і соціальна географія України. Заставний Ф.Д. - К., 1999. - 215 с. 5.Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. – К., 2002. – 6.Коротун І. М., Коротун Л. К., Коротун С. І. Природні ресурси України. — Рівне, 2000. — 192с. 7.Мішогло Г.О. Економічна географія України з основами виробництва. – К., 1997. – 283 с. 8.Розміщення продуктивних сил України. Є.П. Качан, М.О. Ковтонюк, М. О. Петрига. - К., 1998. - 375 с. 9.Розміщення продуктивних сил України: підручник за ред С.І. Дорогунцов – К., 2000 . – 275 с. 10.Розміщення продуктивних сил України: Підручник Є.П.Качан, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрика; за ред. Є.П.Качана. – К., 1997. – 375 с. 11.Розміщення продуктивних сил. В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов. – К., 2001. - 353 с. 12.Розміщення продуктивних сил. Іщук С.І. – К., 2001. - 216 с. 13.Руденко В.П. Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України. – К., 1998. – 233 с. 14.Територіально-виробничі комплекси і економічне районування. – К., 1996. – 244 с. 15.Україна у цифрах у 2003 році. Статистичний щорічник – 2004. – Київ. 16.Царик Л.П., Чернюк Г.В. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу. — Т., 2001. — 18

 4. Регіональний розвиток і розміщення лісопромислового комплексу України
  ВСТУП 3 1. Соціально-економічна суть, структура і значення лісопромислового комплексу в господарстві України 6 2. Передумови регіонального розвитку і розміщення лісопромислового комплексу в господарстві України 11 3. Сучасний стан розвитку виробництв лісопромислового комплексу в господарстві України 17 4. Територіальна структура лісопромислового комплексу України: основні центри, промислові вузли, райони 23 5. Продукція лісопромислового комплексу у внутрішній та зовнішній торгівлі 29 6. Проблеми і перспективи регіонального розвитку лісопромислового комплексу України 40 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50

 5. Склад та частка паливно-енергетичного комплексу в народному господарстві України
  Вступ 3 1. Паливно-енергетичний комплекс України 4 2. Сучасний стан та перспективи розвитку галузі 12 Висновок 21 Література 23

 6. Організація оздоровчого туру в Ізраїль
  Вступ 3 Розділ І. Маркетингові аспекти розробки туру 5 1.1. Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта 5 1.2. Оцінка пропозиції 7 1.3.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі 8 Розділ ІІ. Проект туру 10 2.1. Інформаційне забезпечення програми туру 10 2.1.1. Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну 10 2.1.2.Оцінка території 12 2.2. Форма туру та схема маршруту 15 2.3. Пакет послуг 16 2.4. Програма туру 18 2.5. Організаційно-технічне забезпечення туру 18 2.6. Економічне обґрунтування проекту туру 19 Розділ ІІІ. Маркетинг нового гуру 22 3.1. Позиціювання та просування нового туру 22 3.2. Рекламно-інформаційна підтримка 24 Висновки 26 Список використаних джерел 28 Додатки 29-34

 7. Організація дитячого оздоровчого туру до Болгарії
  ВСТУП 3 ТЕОРИТИЧНА ЧАСТИНА 5 Лікувальний туризм 5 Лікувальний туризм на українському ринку 9 Діти як сегмент туристичного ринку 13 Етапи розробки туристичного продукту 15 ПРАКТИЧНА ГЛАВА 19 Туристичні ресурси Болгарії 19 МАРКЕТИНГОВА ГЛАВА 31 ВИСНОВКИ 34 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 35 ДОДАТКИ 36

 8. Роль розвитку оздоровчого фітнесу для футболістів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади розвитку оздоровчого фітнесу для футболістів 5 1.1. Історія розвитку фітнесу 5 1.2. Коротка характеристика сучасних методів оздоровчого фітнесу 8 1.3. Оздоровчий вплив фітнес-вправ на організм футболіста 14 Висновок до розділу 1 16 РОЗДІЛ 2. Емпіричне дослідження впливу оздоровчого фітнесу на футболістів 18 2.1. Організація та методика дослідження 18 2.2. Обґрунтування методик дослідження 26 2.3. Аналіз результатів дослідження 30 Висновок до розділу 2 36 РОЗДІЛ 3. Удосконалення занять з оздоровчого фітнесу в системі тренувань футболістів 39 3.1. Методика та організація занять з оздоровчого фітнесу для футболістів 39 3.2. Методичні рекомендації тренерам з футболу щодо впровадження занять з фітнесу в систему тренувань 48 Висновок до розділу 3 50 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 60 Додаток А. Перша фітнес програма для футболістів 60 Додаток Б. Друга фітнес програма для футболістів 61

 9. Стан та перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні
  ВСТУП 3 I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ 6 1.1. Основні поняття і сутність оздоровчого туризму 6 1.2. Зародження та розвиток оздоровчого туризму 10 1.3. Світовий досвід організації оздоровчого туризму 17 II. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 21 2.1. Ресурсна база оздоровчого туризму в Україні 21 2.2. Географія оздоровчого туризму 23 2.3. Особливості організації оздоровчого туру 34 III. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 38 3.1. Проблеми розвитку оздоровчого туризму в Україні 38 3.2. Перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні 42 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48 ДОДАТКИ 51

 10. Стан та перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ 6 1.1. Сутність та класифікація оздоровчого туризму 6 1.2. Зародження та розвиток оздоровчого туризму 11 1.3. Досвід організації оздоровчого туризму за кордоном 17 РОЗДІЛ II. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 23 2.1. Ресурсна база розвитку оздоровчого туризму в Україні 23 2.2. Географія оздоровчого туризму 25 2.3. Особливості організації оздоровчого туру 31 РОЗДІЛ III. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ОЗДОРОВЧОГО ТУРУ В УКРАЇНІ 36 3.1. Ідейна розробка оздоровчого туру «Оздоровча спелеотерапія в Солотвино» 36 3.2. Економічне обґрунтування туру 40 3.3. Пропозиції щодо просування туру «Оздоровча спелеотерапія в Солотвино» на ринку оздоровчого туризму в Україні 42 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 55

 11. Стан та перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні
  Вступ 3 І. ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 5 1.1. Основні поняття оздоровчого туризму 5 1.2. Зародження та розвиток оздоровчого туризму 10 1.3. Досвід організації оздоровчого туризму за кордоном 15 ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 21 2.1. Ресурсна база розвитку оздоровчого туризму в Україні 21 2.2. Географія оздоровчого туризму 28 2.3 Особливості організації оздоровчого туру 34 2.4. Перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні 40 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 ДОДАТКИ 49

 12. Дати розгорнуту характеристику (понятійний апарат, підвиди, історія зародження) оздоровчого туризму
  1. Дати розгорнуту характеристику (понятійний апарат, підвиди, історія зародження) оздоровчого туризму. 3 2. Запропонувати авторський продукт (програму туру) з зазначеного виду туризму. 12 Список використаних джерел 16

 13. Дати розгорнуту характеристику (понятійний апарат, підвиди, історія зародження) оздоровчого туризму
  1. Дати розгорнуту характеристику (понятійний апарат, підвиди, історія зародження) оздоровчого туризму. 3 2. Запропонувати авторський продукт (програму туру) з зазначеного видутуризму. 10 Список використаної літератури 16

 14. Загальна характеристика промисловості України
  Вступ 3 1. Промисловість як галузь матеріального виробництва. 5 2. Сучасний стан промисловості України 8 3. Оцінка науково-технологічного потенціалу промисловості України 13 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 15. Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Польщею
  Вступ 3 1. Історія становлення зовнішньоекономічних відносин України з Польщею 3 2. Динаміка розвитку зовнішньоекономічних відносин України з Польщею на сучасному етапі 6 3. Напрямки активізації двосторонньої співпраці між Україною та Польщею 11 Висновки 13 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua