Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методи дослідження економічних процесів та явищ, їх характеристика (ID:15546)
| Размер: 28 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Економіка - основа життя людського суспільства. Предмет дослідження економічної теорії 4
2. Відомі методи дослідження соціально-економічних явищ та процесів 12
3. Характеристика найбільш розповсюджених методів дослідження 14
3.1 Загальнонаукові методи дослідження 14
3.2 Спеціальні методи дослідження 18
Висновки 23
Список використаної літератури 25
Литература1. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Найдич Н.М. Економічна теорія: політекономія: Підручник для студентів вищ. закл. Освіти / За ред. В.Д.Базилевича. - 2-ге вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2003. – 581 с. 2. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Найдич Н.М. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с. 3. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навч. закладів усіх рівней акредитації, Ч.1; Ч.2: Загальна економічна теорія; Спеціальна економічна теорія. - К.: Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с. 4. Башнянин Г.І., Шевчук Є.С., Зав'ялова О.Р., Шпаргало Г.Є. Політична економія: Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / За ред.: Г.І.Башнянина, Є.С.Шевчук. - 3-тє вид., перероб. і випр. - Л.: Новий Світ-2000, 2004. – 480 с. 5. Біленко Т.І., Бодров В.Г., Волинцев В.В., Глаголєва О.Б. Політична економія: Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / За ред.: В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. – 671 с. 6. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 651 с. 7. Воробйов Є.М., Гриценко А.А., Лісовицький В.М., Соболєв В.М. Економічна теорія: Посібник вищої школи / За ред. Є.М.Воробйова .-К.; Х.,2003. – 703 с. 8. Климко Г.Н., Каніщенко Л.О., Пригода В.М., Садовий М.М. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / Від. ред.: Г.Н.Климко. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Пресс, 2002. – 616 с. 9. Климко Г.Н., Каніщенко Л.О., Пригода В.М., Садовий М.М. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти / Відп. ред. Г.Н.Климко. - 5-е вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с. 10. Ніколенко Ю.В., Демківський А.В., Вергун Л.І., Діденко О.М. Основи економічної теорії: Підручник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. Ю.В.Ніколенка. - 3-тє вид. - К.: ЦУЛ, 2003. – 540 с. 11. Мамалуй О.О., Гриценко О.А., Гриценко Л.В., Дарнопих Г.Ю. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. О.О.Мамалуя. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – 478 с. 12. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с. 13. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Академія, 2004. – 856 с. 14. Мочерний С.В., Устенко О.А., Фомішин С.В. Політична економія: Учбовий посібник. - 2-ге вид., доп., перероб. - Херсон: Дніпро, 2002. – 794 с. 15. Політична економія: Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. Г.А.Оганяна. - К.: МАУП, 2003. – 520 с. 16. Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Горобець С.П., Давидов О.В. Економічна теорія: Підручник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. В.М.Тарасевича. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 779 с. 17. Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Діденко О.М., Денисенко М.П. Основи економічної теорії: Підручник для студентів вищих навч. Закладів /За ред. В.Г.Федоренка. - К.: Алерта, 2005. – 510 с. 18. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – 454 с. 19. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. - 2-ге вид. -Л.: Каменяр, 2003. – 720 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Комплексна оцінка соціальної-економічних явищ та процесів перехідної економіки
  Вступ. 3 1. Аналіз соціально-економічних показників перехідної економіки України. 5 1.1 Загальна характеристика перехідної економіки. 5 1.2 Оцінка показників соціально-економічного розвитку країни з перехідною економікою. 6 1.3 Оцінка рівня соціального забезпечення населення. 8 2. Оцінка показників соціального забезпечення населення України. 13 2.2 Державна політика відносно охорони здоров’я населення України і показники захворюваності. 13 2.2 Показники соціального захисту населення. 19 2.3 Коментар до інформації Міжнародної організації праці щодо рівня життя населення України. 21 Висновок. 26 Список використаних літературних джерел. 27 Додаток 1. 29

 2. Прогнозування соціально-економічних процесів
  Розрахункове завдання №1. 2 За наведеними відомостями про кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, потрібно провести структурний аналіз часового ряду (тренд, циклічна, сезонна, випадкова складові). Кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на кінець періоду, тис. осіб 1 2003 Січень 1061 2 Лютий 1100,9 3 Березень 1109,4 4 Квітень 1107,3 5 Травень 1057,8 6 Червень 1012,7 7 Липень 996,1 8 Серпень 982,8 9 Вересень 961,8 10 Жовтень 938,6 11 Листопад 949,9 12 Грудень 988,9 13 2004 Січень 1003,6 14 Лютий 1045,4 15 Березень 1061,2 16 Квітень 1044,6 17 Травень 1005,8 18 Червень 962,5 19 Липень 945 20 Серпень 925,6 21 Вересень 914 22 Жовтень 893,6 23 Листопад 919,7 24 Грудень 981,8 25 2005 Січень 992,1 26 Лютий 1019 27 Березень 1018,4 28 Квітень 986,7 29 Травень 918,3 30 Червень 858,3 31 Липень 825,4 32 Серпень 800,4 Дослідження має включати наступні елементи аналізу: − Графічний аналіз часового ряду. − Розрахунок коефіцієнтів автокореляції для зрушень, які дорівнюють від одного до дванадцяти місяців. Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів автокореляції за різними критеріями. − Дослідження виду детермінованого тренду й сезонності за допомогою переходу до перших різниць та аналізу автокореляційної функції часового ряду. − Визначення типу стаціонарного процесу для випадкової складової часового ряду. Розрахункове завдання №2. 9 За даними, наведеними у розрахунковому завданні №1, зробити прогноз економічного показника на наступний рік. У звіті з проведеної роботи повинні бути відображені прогнози, одержані за наступними методами згладжування часових рядів: 1. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за наївними методами. 2. Екстраполяція за простою середньою, середнім абсолютним приростом (середнім темпом зростання). 3. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом простої ковзної середньої. Як підібрати вікно згладжування? 4. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом простого експоненціального згладжування. Як підібрати константу згладжування? 5. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом Хольта. 6. Побудова прогнозу тренд-сезонного процесу за методом Хольта-Вінтерса. 7. Порівняльна характеристика застосованих методів прогнозування, на підставі аналізу підсумкових оцінок похибок прогнозування MSE, RMSE, MPE, MAPE. 8. Вибір найкращої моделі та розрахунок інтервалу надійності знайденого прогнозу. 9. Обґрунтування адекватності вибраної моделі прогнозування. Розрахункове завдання №3. 26 За даними індексу споживчих цін Yt з січня 2007 року до грудня 2009 року розрахувати прогноз цього економічного показника на наступний рік, використовуючи екстраполяцію тренду на основі кривих зростання. Місяць Січ. Лют. Берез. Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Верес. Жовт. Лист. Груд. Рік 2007 Yt 43841 45266 47599 48649 49095 51490 54224 56628 58076 59051 59943 64870 Рік 2008 Yt 63200 65304 70114 72509 73977 79034 80786 83048 86495 86856 88295 95043 Рік 2009 Yt 63200 65304 70114 72509 73977 79034 80786 83048 86495 86856 88295 95043 У звіті з проведеної роботи повинні бути відображені наступні питання: 1. Вибір виду кривої зростання. 2. Лінеаризація побудованої моделі та оцінювання її параметрів за МНК. 3. Обґрунтування точності й адекватності обраної моделі прогнозування. 4. Розрахунок точкового та інтервального прогнозів тенденції часового ряду. Розрахункове завдання №4. 37 За даними самостійно підібраного для дослідження часового ряду зробити короткостроковий прогноз, використовуючи наступні кроки методики Бокса-Дженкінса: 1. Ідентифікувати часовий ряд, тобто визначити порядок його інтеграції - d, авторегресії - p і ковзної середньої - q. 2. Побудувати кілька придатних ARIMA-моделей, оцінити їх параметри. 3. Перевірити точність й адекватність підігнаних моделей та вибрати кращу з них. 4. На основі обраної моделі розрахувати прогноз на наступний рік. 5. Результати дослідження оформити письмово. Висновки робити на 5-% рівні значущості. Література 46

 3. Моделювання економічних процесів ринкової економіки
  1. Модель міжчасового споживчого вибору І. Фішера. 3 2. Модель лінійної регресії. 8 Задача. 15 4. Економіка країни характеризується такими показниками, млрд. гр. од: Споживчі витрати 50 Державні закупівлі товарів та послуг 25 Валові внутрішні інвестиції 10 Державні трансферти 2,5 Виплата відсотків за державним боргом 1,5 Податки 25 Для покриття дефіциту держбюджету випущено державні облігації та збільшено пропозицію грошей в економіці. Дефіцит держбюджету на 30 % фінансується за рахунок випуску державних облігацій, на 70 % — за рахунок збільшення пропозиції грошей. Література. 18

 4. Бюджет у регулювання економічних і соціальних процесів у державі
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ 4 2. БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 15 3. РОЛЬ БЮДЖЕТУ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 24 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 33-34 Метою написання роботи є визначення ролі бюджету в соціально-економічному розвитку країни. Предметом дослідження виступають фінансові відносини, що складаються між суб’єктами господарювання в процесі формування державного бюджету країни. Об’єктом дослідження виступає державний бюджет. Інформаційною базою дослідження є дані економічної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали конференцій, публікацій в економічних та комп’ютерних виданнях

 5. Роль ринкової інфраcтруктури в регулюванні економічних процесів
  Вступ 3 1. Поняття ринку та ринкової інфраструктури 6 1.1. Поняття ринку 6 1.2. Сутність та функції інфраструктури ринку 9 1.3 Складові ринкової інфраструктури 12 2. Механізм розвитку ринкової інфраструктури в Україні 17 2.1 Аналіз розвитку елементів ринкової інфраструктури 17 2.2 Ринкова інфраструктура в конкурентному середовищі 22 2.3 Комунікаційна і туристична інфраструктура 26 Висновок 31 Література 33

 6. Задачі моделювання економічних процесів ринкової економіки. Варіант 10
  1. Тест. У моделі "витрати — випуск" сукупний попит представлений: 3 2. Задача. Резервна норма комерційних банків становить 20 %. Коефіцієнт депонування грошей дорівнює 10 %. 4 3. Задача. Споживач володіє капіталом у сумі 10 тис. гр. од. і передбачає прожити ще 50 років. Він очікує одержати дохід 400 тис. гр. од. та пропрацювати ще 40 років. 4 4. Задача. Економіка країни описується такими рівняннями: Y=C+І, C = 80 + 0,87, І=25. 8 5. Модель Домара. 8 6. Задача споживчого вибору як задача на умовний екстремум. 12 Література. 15

 7. Податок на прибуток і його роль в регулюванні економічних процесів
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи оподаткування прибутку підприємств 6 1.1. Економічна сутність роль та значення податку на прибуток юридичних осіб (підприємств) 6 1.2. Розвиток прибуткового оподаткування 13 1.3. Світовий досвід справляння податку на прибуток 30 Розділ ІІ. Аналіз механізму оподаткування прибутку підприємств. 36 2.1. Система оподаткування прибутку підприємств 36 2.2. Платники та об`єкти оподаткування. Ставки та механізм оподаткування 46 2.3. Методика обчислення, обліку і сплати податку на прибуток та його документальне забезпечення 59 Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств 76 3.1. Проблеми функціонування податку на прибуток підприємства та шляхи їх вирішення 76 3.2. Удосконалення методики розрахунку і стимулювання потенціалу податку на прибуток 94 3.3. Вибір пріоритетних напрямів мінімізації оподаткування прибутку юридичних осіб 101 Висновки 104 Список використаної літератури 108 Додатки 112 Метою дослідження даної дипломної роботи було висвітлення взаємозв’язку між сучасною податковою системою України та економічним розвитком держави і фінансовими результатами підприємств. Також метою дослідження було виявлення основних недоліків діючої системи оподаткування прибутку підприємств та напрямків її удосконалення. Об’єкт дослідження даної роботи – система та методологія оподаткування прибутку підприємств. Предметом дослідження – сучасне законодавство України та зарубіжних країн щодо оподаткування прибутку підприємств, статистичні дані головних економічних макропоказників та результатів діяльності підприємств України. Методи дослідження – в роботі проводилось дослідження напрямків удосконалення чинного законодавства України щодо оподаткування прибутку методом порання його з законодавством інших країн, та їх економічного становища. При проведенні аналізу тенденції змін податкових надходжень від податку на прибуток, аналізу податкового навантаження на підприємства використався графічний та математичний метод оцінки статистичних даних.

 8. Проблеми регулювання глобальних економічних процесів, сучасні тенденції розвитку і суперечності
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Систематизація країн у світовій економіці 4 1.2. Принципи розподілу національних економік 8 2. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ XXI СТ. 15 2.1. Особливості глобальної економічної кризи 15 2.2. Особливості глобальної економічної трансформації 19 3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І СУПЕРЕЧНОСТІ 24 3.1. Економічний синтез ХХІ ст. 24 3.2. Міжнародне регулювання глобальних проблем 34 ВИСНОВКИ 42 ЛІТЕРАТУРА 44 ДОДАТКИ 46-50 Метою роботи є визначення особливостей функціональної структури світової економіки в ХХ-ХХІ століттях. Предметом роботи є світова економіка. Об’єктом роботи є механізм функціонування світової економіки. Літературна база роботи: учбові посібники, періодична література.

 9. Методи планування процесів
  Вступ 3 1 Основні поняття і визначення 4 1.1 Поняття процесу і потоку 4 1.2 Стани процесів 6 2 Рівні планування процесів 7 3 Критерії планування і вимоги до алгоритмів планування 8 4 Параметри планування 10 5 Методи планування процесів 12 6 Алгоритми планування процесів 14 6.1 Алгоритм First-Come, First-Served (FCFS) 14 6.2 Алгоритм Round Robin (RR) 16 6.3 Алгоритм Shortest-Job-First (SJF) 19 6.4 Гарантоване планування 20 6.5 Пріоритетне планування 20 6.6 Багаторівневі черги (Multilevel Queue) 22 6.7 Багаторівневі черги із зворотним зв'язком (Multilevel Feedback Queue) 23 Висновки 26 Список використаної літератури 28

 10. Сутність і типологія соціального дослідження соціально-культурних процесів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ 5 1.1. Параметри і критерії виміру соціальних процесів 5 1.2. Соціально-культурна сфера в умовах трансформації до ринкової економіки 9 1.3. Соціально-культурна сфера та соціально-культурні процеси 12 РОЗДІЛ ІІ. СУТНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ 20 2.1. Соціальне дослідження: поняття, функції 20 2.2. Сутність соціального дослідження соціально-культурних процесів 21 2.3. Типологія соціального дослідження соціально-культурних процесів 27 РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОТРИМАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 31 3.1. Соціально-культурні процеси в Україні 31 3.2. Методи дослідження соціально-економічних та культурних процесів в Україні 32 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

 11. Дослідження процесів злиття та поглинання європейських банків (за останні З роки)
  Вступ 3 1. Корпоративна стратегія банків в умовах глобалізації 4 2. Злиття та поглинання як форми укрупнення бізнесу 8 3. Сучасні тенденції розвитку банківської справи 15 4. Злиття та поглинання у банківський сфері Європи у 2006-2009 р.р. 20 Висновки 32 Література 34 Додаток. Провідні компанії світу (за рейтингом 2007 р.) 36

 12. Диференційно - психологічна характеристика психічних процесів особистості
  Зміст 1. Індивідуальні різниці психічних процесів особистості 3 2. Спадковість і середа в індивідуальному розвитку 6 3. Методи дослідження індивідуальних різниць 8 4. Природа й структура інтелекту 10 5. Взаємодія генотипу й середовища 12 6. Групові різниці індивідуальних психічних процесів 14 Перелік використаної літератури 16

 13. Теоретичні методи в економічних дослідженнях
  Вступ 3 1. Методологія економічних досліджень. 4 2. Методи дослідження економічних явищ. 10 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 14. Операційний менеджмент Наведіть характеристика інноваційних процесів за ознаками керування операційними системами
  Завдання 1 3 1.1. Наведіть характеристика інноваційних процесів за ознаками керування операційними системами 3 1.2. Як ви розумієте поняття «потужності» операційної системи 9 1.3. Які класифікації операційних системи Вам відомі? 11 Завдання 2 14 У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. 1. Управління персоналом як складова операційного менеджменту включає наступні блоки: 2. Цілі кадрового планування: 3. Процес планування повинен забезпечувати: 4. Виробничо-територіальний підхід до процесу мотивації - це: Завдання 3 16 Побудувати структурно-логічну схему Вашої операційної діяльності. Пояснити її. Список використаної літератури 20

 15. Характеристика економічних теорій ХХ століття
  Вступ 3 1. Економічна теорія А. Маршалла. 4 2. Теорія економічного розвитку Й.А. Шумпетера 7 3. Економічне вчення Дж.М. Кейнса. 14 4. Економічні концепції монетаристів 19 5. Теорії та економічна політика неолібералізму 23 6. Сучасний неоінституціоналізм. Теорія Дж. Гелбрейта. 27 Висновок 31 Список використаної літератури 33

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua