Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Досвід країн Центральної та Східної Європи на шляху адаптації національного законодавства до законодавства ЄС (ID:15548)
| Размер: 23 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Планування правотворчого процесу у Польщі у напрямку гармонізації національного права з правом ЄС 4
2. Досвід Угорщини на шляху адаптації національного законодавства до законодавства ЄС 7
3. Досвід Словацької Республіки 11
4. Адаптація національного законодавства Чеської Республіки до норм ЄС 14
Висновок 16
Список використаної літератури 18
Литература1. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / Центр європейського та порівняльного права. — К. : Слово, 2005. — 320с. 2. Грицяк Ігор А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України. Центр правових та підприємницьких досліджень. — 2. вид., доп. — К. : К.І.С., 2006. — 300с. 3. Кібенко Олена, Пендак Сарбах Алла. Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз acquis ЄС та законодавства України / Олена Кібенко (наук.ред.), Алла Пендак (аналітика), Юлія Мовчан (пер.,глосарій). — К. : Юстініан, 2006. — 491с. 4. Опришко Віталій Федорович, Омельченко Андрій Володимирович, Фастовець Анна Сергіївна. Право Європейського Союзу. Загальна частина: Підучник для студ. вищих навч. закладів / Київський національний економічний ун-т / Віталій Федорович Опришко (відп.ред.). — К. : КНЕУ, 2002. — 460с. 5. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: моногр. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Д.Г. Лук'яненко (ред.), В.І. Чижиков (ред.). — К. : "Інститут сучасного підручника, 2007. — 544c.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Соціально-економічний та політичний розвиток країн Східної Європи у 40-90-х рр.ХХ ст.
  Наукова робота

 2. ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ДО ЄС
  Зміст Вступ 2 1. Політико-правова природа ЄС та перспективи його розвитку 6 2. Еволюція стратегії розширення Європейського Союзу за рахунок країн Центральної Європи та пострадянського простору 12 2.1. Реалізація євроінтеграційної стратегії країнами Центральної Європи (1991 – 2004 рр.) 12 2.2. Аналіз досвіду євроінтеграції Польщі 17 3. Європейський напрямок інтеграції у системі зовнішньої політики України. Використання досвіду євроінтеграції Польщі 27 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Метою роботи є розкриття особливостей досвіду Польщі, а також вироблення рекомендацій щодо його практичного використання країнами Центральної Європи та пострадянського простору. Відповідно до поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань: – розкрити політико-правову природу Європейського Союзу на нинішньому етапі та спрогнозувати перспективи його трансформації; – вивчити механізм та умови розширення ЄС на Схід, детально аналізуючи політичні, економічні та юридичні аспекти перебігу цього процесу для Польщі; – дати оцінку стану та перспективам інтеграції країн Центральної Європи та пострадянського простору до ЄС з урахуванням внутрішньополітичних, економічних та інших факторів, що ускладнюють просування країн у даному напрямку; – визначити прикладне значення досвіду європейської інтеграції Польщі. Об'єктом дослідження є дослідження інтеграційних процесів країн Центральної Європи та пострадянського простору на прикладі Польщі. Предметом дослідження є аналіз досвіду євроінтеграції Польщі під кутом зору його прикладного використання у процесі інтеграції країн Центральної Європи та пострадянського простору України до Європейського Союзу.

 3. Реклама на телебаченні, її види, застосування, час і місце виходу в ефір, вимоги від законодавства, вимоги українського законодавства до реклами
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ РЕКЛАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 5 1.1. Сутність реклами як економічної категорії 5 1.2. Класифікація реклами 8 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕКЛАМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 11 2.1. Види реклами на телебаченні, застосування, час і місце виходу в ефір 11 2.2. Вимоги законодавства щодо реклами на телебаченні 25 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕКЛАМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 32 3.1. Проблеми телевізійного рекламного ринку України на телебаченні 32 3.2. Прогнози щодо виходу з кризи у сфері рекламної діяльності на телебаченні 33 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

 4. Загальна характеристика та порівняльний аналіз кримінального законодавства європейських країн
  Вступ 3 1. Кримінальне право Франції та Німеччини 4 2. Кримінальне право Англії 7 3. Кримінальний проступок в англосаксонській і романо-германській правових сім’ях 9 4. Законодавство європейських країн з боротьби з економічними злочинами 14 Висновок 21 Задача 23 Цупріков, скориставшись тіснявою в трамваї викрав сумочку, в якій виявився гаманець з грішми в сумі 450 грн. та паспорт їх власниці. Кваліфікуйте діяння. Література 24

 5. Наслідки вступу країхн східної Європи до ЄС
  Вступ 3 Розділ I: Теоретико методологічні аспекти розширення ЄС 6 1.1 Передумови розширення ЄС 6 1.2 Аспекти розвитку країн нових членів ЄС 13 1.3 Стан економік країн до вступу в ЄС 19 Розділ II: Аналіз сучасного економічного стану країн нових членів 43 2.1 Економічні трансформації країн після вступу в ЄС 43 млрд. форинтів 55 2.2 Наслідки розширення ЄС для країн нових членів 59 Розділ III: Перспективи розвитку країн нових членів 66 3.1 Можливі напрямки розвитку 66 3.2 Перспективи співпраці Болгарії та Румунії з Україною 72 Висновки 84 Список використаної літератури 91

 6. Чехія – туристично-рекреаційний центр Східної Європи
  Вступ 3 І. Загальна характеристика країни 5 1.1. Географічне положення та природні умови 5 1.2. Історія та культура Чехії 7 1.3. Політичний та економічний розвиток Чехії на сучасному етапі 15 II. Природно-рекреаційні ресурси Чехії 18 2.1. Курортний комплекс Карлових Вар 18 2.2. Місто-курорт Маріанське-Лазне 20 2.3. Гірськолижні курорти та інші природно-рекреаційні ресурси Чехії 22 ІІІ. Історико-культурні пам'ятки Чехії 24 3.1. Історичні пам'ятки Праги 24 3.2. Пам’ятки міст Крумлова і Брно 31 3.3. Чеські середньовічні замки та інші історико-культурні пам'ятки Чехії 33 Висновки 36 Список використаної літератури 38

 7. Особливості організації та розміщення акцій в країнах Східної Європи
  1. Польща 3 2. Чехія 6 3. Угорщина 9 4. Україна 12 5. Білорусія 14 6. Росія 16 Список літератури 18 1. Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных бумаг в постсоциалистических странах. – М.: 2002. 2. Денежная реформа в посткоммунистических странах / Под ред. Дорна Дж, Нуреева Р.М. – М.: Catallaxy, 1995. – 288c. 3. Кравчик Р. Распад и возрождение польской экономики. – М.: Новости, 1991. – 240с. 4. Мещерова Н.В. Организованные рынки ценных бумаг. – М.: Логос, 2000. – 177с. 5. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 304с.

 8. Порушення податкового законодавства, юридичні ознаки і особливості податкових правопорушень. Порушення податкового законодавства, які вміщують ознаки адміністративних правопорушень
  Вступ 3 1. Цивільний закон 4 2. Судова практика 14 Висновки 24 Список джерел 25

 9. Порушення податкового законодавства, юридичні ознаки і особливості податкових правопорушень. Порушення податкового законодавства, які вміщують ознаки адміністративних правопорушень
  Вступ 3 1. Порушення податкового законодавства, юридичні ознаки і особливості податкових правопорушень. 5 1.1. Поняття порушення податкового законодавства 5 1.2. Ознаки та склад податкового правопорушення 7 2. Порушення податкового законодавства, які вміщують ознаки адміністративних правопорушень 12 Висновки 24 Список джерел 25

 10. Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Центральної Європи
  ВСТУП 3 1. Сучасний стан зовнішньоекономічних відносин України з країнами Центральної Європи в контексті розширення Євросоюзу 4 2. Зовнішньоторговельні та інвестиційні відносини України з країнами Центральної Європи 8 3. Перспективи зовнішньоекономічного співробітництва України з країнами Центральної Європи 12 ВИСНОВКИ 13 Література 15

 11. Зовнішня політика країн центральної Европи в 90-ті роки
  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика політичної спрямованості країн центральної Європи в 90-х роках. 4 2. Характеристика зовнішніх відносин в сфері економіки країн центральної Європи в 90-х роках. 10 3. Торгова політика країн центральної Європи в 90-х роках. 12 4. Міжнародна співпраця та відносини з ЄС країн центральної Європи в 90-х роках. 15 5. Характеристика політичної спрямованості в сфері оборони країн центральної Європи в 90-х роках. 20 6. Зовнішня політика країн центральної Европи в 90-ті роки на прикладі Франції. 26 Висновок 28 Список використаної літератури 30 Метою написання курсової роботи є: розкрити зміст таких юридичних понять, як міждержавні відносини та міжнародна співпраця; з'ясувати ряд питань, зокрема, підстави та закономірності виникнення зовнішніх політичних відносин на прикладі будівництва правової системи Європейського Союзу. Тобто об’єктом вивчення у даній контрольній роботі є виникнення та закономірності розвитку зовнішніх відносин між країнами центральної Європи у 90-ті роки. Саме у такому світлі я вибрав дану тему цієї роботи, де спробую максимально висвітлити основні питання відносин між цими країнами, користуючись працями таких вчених в галузі міжнародних відносин, на наведених прикладах розкрию особливості даних відносин і специфіку теорій їх виникнення. Після кожного прикладу подаю відсилання на літературу, що дозволяє, в разі потреби, ознайомитися більш ширше з даним питанням безпосередньо за її допомогою

 12. Система трудового законодавства
  1. Система трудового законодавства 3 2. Підстави та умови дисциплінарної відповідальності 11 Список використаних джерел 19

 13. Відповідальність за порушення валютного законодавства
  Вступ 3 Розділ І. Контроль валютного законодавства в Україні 6 1.1. Поняття фінансово-правової відповідальності 6 1.2. Загальні засади валютного контролю 8 1.3. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства 19 1.4. Перелік санкцій за порушення вимог нормативно - правових актів при здійсненні валютного контролю в банківських та фінансових установах 23 Розділ 2. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері валютного законодавства 32 2.1. Загальні засади проблем адміністративної відповідальності 32 2.2. Строки притягнення до відповідальності 34 2.3. Фінансово-валютні правопорушення в Україні 36 Висновок 41 Література 43

 14. Аналіз антимонопольного законодавства України
  Вступ 2 1. Поняття монополії. Сутність та завдання антимонопольного законодавства 3 1.1 Поняття, сутність та види монополій 3 1.2 Сутність та завдання антимонопольного регулювання 7 2. Аналіз антимонопольного законодавства України 10 2.1 Аналіз основних нормативно-правових документів з питань антимонопольного регулювання в Україні 10 2.2 Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 18 2.3 Антимонопольний комітет України як орган державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства 21 3. Перспективні напрямки антимонопольної політики в Україні 23 3.1. Стан розвитку конкурентної політики 23 3.2. Основні напрями конкурентної політики 24 Висновки 28 Література 30 Додаток А. Нормативно-правові акти з Антимонопольного законодавства 32 Додаток Б. Інформація про діяльність Антимонопольного комітету України в січні-вересні 2002 року 36

 15. Контрольна робота з господарського законодавства
  1.Поняття та ознаки господарського законодавства 3 2. Особливості і види господарсько-правових норм 5 3. Система господарського законодавства та проблеми її вдосконалення 6 Задача 1 При розгляді справи у господарському спорі, провадження у якій порушено ухвалою від 10 липня 2000 р., арбітражний суд застосував закон СРСР,що був прийнятий у вересні 1974 р. 1.Чи є правомірним застосування арбітражним судом зазначеного закону? 2.Які умови застосування на території України актів колишнього СРСР? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України. Література: 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua