Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Англосаксонська та континентально-європейська система місцевого самоврядування (ID:15585)
| Размер: 46 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
Содержание
Вступ 3
1. Розвиток самоврядних засад в процесі еволюції суспільства 4
2. Адміністративно-територіальний устрій та системи органів муніципального управління в США та в Сполученому Королівстві 8
3. Організаційна структура регіонального рівня в Німеччині 16
Висновки 22
Література 26
Литература1. Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). – К.: Атака, 2000. – 304 с. 2. Григорьев В. А. Эволюция местного самоуправления. Отечественная и зарубежная практика: Монография. – К.: Истина, 2005. – С. 309. 3. Лазор О. Д. Основи місцевогосамоврядування. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 164 с. 4. Лазор О. Д., Лазор О. Я., Клікунов А. В. Організація влади у містах пострадянської Білорусі та України: компаративний аналіз: Монографія. – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 104 с. 5. Марчук М.І. Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща // Право і безпека. – 2004. – №3. – С. 21-25. 6. Марчук М.І. Устрій і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 25. – С. 261-265. 7. Марчук М.І. Еволюція адміністративно-територіальної організації в ході післявоєнної перебудови польського суспільства // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 26. – С. 216 –222. 8. Марчук М.І. Завдання і компетенція територіального самоврядування Республіки Польща // Актуальні проблеми в дослідженнях молодих учених: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. - С. 110-112. 9. Мішина Н.В. Організаційна форма місцевого самоврядування “рада – голова” в Україні та в США // Юридический вестник. – 2001. - № 1. – С. 124 – 127. 10. Мішина Н.В. Деякі можливості вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування в Україні на матеріалах практики Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2001. – Вип. 11. – С. 213 – 215. 11. Мішина Н.В. Реформа по підвищенню ефективності функціонування органів місцевого самоврядування Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2001. – Вип. 12. –С. 184 – 186. 12. Чапала Г. В. Місцеві органи влади в Україні: система та співвідношення // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. – Х.: Право, 2002. – Вип. 2. – С. 111-117. 13. Чапала Г. В. Владна природа місцевого самоврядування // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Національна юридична академія України, 2003. – Вип. 61. – С. 54-59. 14. Чапала Г. В. Природа місцевого самоврядування як концептуальна основа форм його реалізації // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №1. – С. 71-75. 15. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування і громадянське суспільство: проблема співвідношення // Право України. – 2004. – №2. – С. 127-132.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування
  1 Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування. 3 2 Специфіка управління у сфері туризму. 11 Список літератури 15

 2. Система місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Поняття місцевого самоврядування 4 2. Система місцевого самоврядування 7 Висновки 12 Список джерел 13

 3. Система державного будівництва та місцевого самоврядування як навчальний курс
  Вступ 3 1. Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування 4 2. Методологія та система науки державного будівництва та місцевого самоврядування 7 3. Державне будівництво і місцеве самоврядування у системі суспільних та юридичних наук 13 4. Поняття, система і завдання державного будівництва та місцевого самоврядування як навчальної дисципліни 16 5. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі 17 Висновки 23 Література 25

 4. Конституційний статус місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Поняття місцевого самоврядування та його принципи 4 2. Система органів місцевого самоврядування та їх повноваження 5 3. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого самоврядування та його гарантії 8 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 5. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
  Вступ 3 1 Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які характеризують доходи та видатки місцевих бюджетів 5 2 Визначити суть податкових та неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів. Удосконалення податкових методів формування місцевих бюджетів 8 3 Проаналізувати сутність, напрями та показники кошторисного фінансування на конкретному прикладі 11 4 Світовий досвід забезпечення фінансовими ресурсами територій 16 Список літератури 24

 6. Досвід місцевого самоврядування в країнах ЄС
  1. Досвід місцевого самоврядування в країнах ЄС 3 2. Державне регулювання земельних відносин 10 Список літератури 17

 7. Особливості місцевого самоврядування Канади
  Вступ 3 Особливості місцевого самоврядування Канади 4 Висновок 17 Перелік використаної літератури 18 1.Моргачев В.Н. Формы и методы территориального управления в США и Канаде. М., 1994. 2.Пылин В.В. Представительные органы местного самоуправления. М., 1998. 3.Чиркин В.Е. Современные модели местного самоуправления. М., 1996. 4.Шишкина Н.Э. Местное управление в зарубежных странах: сущность и современные проблемы развития. Иркутск, 1995. 5.Якунин В.Н. Местное самоуправление США и Канады. М., 1998.

 8. Органи місцевого самоврядування в області
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Місцеве самоврядування на базовому рівні 5 1.1. Територіальні громади 5 1.2. Сільські, селищні міські ради та їх виконавчі органи 14 1.3. Сільській, селищний, міській голова 19 1.4. Органи самоорганізації населення 28 2. Місцеве самоврядування на районному та обласному рівні 36 2.1. Особливості місцевого самоврядування міст обласного та районного підпорядкування 36 2.2. Київська обласна рада та її відносини з Київською обласною державною адміністрацією 41 2.3. Районні ради та їх взаємодія з районними державними адміністраціями 51 3. Специфіка місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні 65 3.1. Впровадження шведського досвіду місцевого самоврядування у м.Ірпінь 65 3.2. Проблеми місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні 68 Висновки 74 Список використаних джерел 80 Додатки 85 Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних і практичних аспектів функціонування органів місцевого самоврядування різних рівні, зокрема розкриття специфіки місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні. Як показав аналіз стану наукової розробки проблеми територіальної організації місцевого самоврядування у вітчизняній літературі, українськими вченими створено підґрунтя для її подальшого вивчення. Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми зробили О.В.Батанов, В.М.Вакуленко, Б.М.Да¬ни¬лишин, М.С.Дністрянський, М.І.Долішній, В.М.Князєв, А.А.Коваленко, В.В.Крав¬ченко, В.С.Куйбіда, О.Ю.Лебединська, Н.Р.Нижник, М.Ф.Орзіх, М.О.Пух¬тинський, С.Є.Саханенко, Т.С.Смирнова, А.В.Степаненко, Ю.П.Шаров та ін. Об’єктом дослідження організація місцевого самоврядування як складова суспільно-територіальної організації держави, роль інституту місцевого самоврядування в державотворчих процесах і місце в політичній системі суспільства. Предметом дослідження місцеве самоврядування в Київській області

 9. Фінансова основа місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Правова основа місцевих фінансів 4 2. Правовий статус місцевих бюджетів 5 3. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ 11 Висновок. 17 Список використаної літератури 19

 10. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні
  1. Конституційна модель місцевого самоврядування - продукт становлення конституційної держави в Україні. 3 2. Поняття і зміст конституційної моделі місцевого самоврядування 10 3. Конституційні принципи місцевого самоврядування 12 4. Проблеми реалізації та захисту конституційної моделі місцевого самоврядування 19 Загальні висновки 22 Питання для самоконтролю 23 Чим визначаються загальні засади місцевого самоврядування? Дайте конституційне визначення місцевого самоврядування Дайте визначення Конституцією України саме територіальної громади як первинного суб'єкта місцевого самоврядування Чи входять органи місцевого самоврядування до системи органів державної влади? Розкрийте систему принципів місцевого самоврядування Назвіть проблеми реалізації та захисту конституційної моделі місцевого самоврядування Література 24

 11. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні концепції місцевого самоврядування 6 1. Поняття місцевого самоврядування 6 2. Світовий досвід місцевого самоврядування 17 3. Сучасна практика – зміст місцевого самоврядування 26 Розділ ІІ. Основні засади організації місцевого самоврядування в Україні 32 1. Система місцевого самоврядування 32 2. Повноваження органів місцевого самоврядування 39 3. Порядок формування та організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування 53 Висновок 70 Література 72

 12. Перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні
  1. Місцеве самоврядування в Україні 3 2. Особливості місцевого самоврядування міст обласного та районного підпорядкування 8 3. Правовий статус районних рад та їх взаємодія з районними державними адміністраціями 11 4. Місцеве самоврядування в Ірпінському регіоні 13 Висновки 16 Список використаних джерел 17 Додатки 18

 13. Контрольна робота з державного управління та місцевого самоврядування
  1. Поняття та елементи форми держави 4 2. Вибори як інститут безпосередньої демократії 10 Список використаної літератури: 19

 14. Контрольна робота з державного управління та місцевого самоврядування
  1. Форми і методи здійснення функцій держави 4 2. Юридичні властивості Конституції як основного закону 10 Список використаної літератури: 24

 15. Контрольна робота з державного будівництва та місцевого самоврядування
  1. Принципи організації та діяльності органів публічної влади в Україні 3 2. Організація роботи депутатських груп та фракцій у Верховній Раді України 3 3. Виконавчі комітети місцевих рад: порядок утворення, структура, компетенція 6 Задача 11 Література: 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua