Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: ОЦІНКА ВІДНОШЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ (практична робота) (ID:15593)
| Размер: 50 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 31.03.2009 |
СодержаниеМетодика дослідження (Дослідження проводилося на підприємстві)
Метою нашої роботи було дослідження організаційної культури великого промислового підприємства та виявлення факторів, що впливають на її сприйняття працівниками. При проведенні дослідження ми виходили з того, що існує організаційна культура, спільна для підприємства в цілому. На її сприйняття впливають особливості працівника, його мікрооточення, характер роботи, ступінь інформованості про роботу підприємства.
Результати дослідження
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Концепція та розвиток організаційної (корпоративної) культури
  1. Концепція та розвиток організаційної (корпоративної) культури 2 Список використаної літератури 8

 2. Оцінка ефективності організаційної структури управління організацією (на прикладі)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. 6 1.1.Сутність організаційної структури управління організацією. 6 1.2.Типи організаційної структури організації. 8 1.3.Теоретичні основи оцінки ефективності діяльності організації. 11 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ. 13 2.1.Особливості використання організаційної структури управління на підприємствах. 13 2.2.Характеристика методів вибору організаційної структури управління. 14 2.3.Критерії оптимального функціонування організаційної структури управління. 16 РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНО-РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ПРИКЛАДІ ДП ОА „ххх” 19 3.1.Загальна характеристика діяльності ДП ОА „ххх” 19 3.2.Аналіз та оцінка організаційної структури управління діяльності ДП ОА “ххх” 27 3.3.Шляхи підвищення ефективності організаційної структури управління діяльності ДП ОА «ххх» 34 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 44

 3. Оцінка ефективності організаційної структури управління та показники її аналізу
  Вступ 3 1. Поняття і принципи побудови управлінських структур 4 2. Структура управління підприємством туристської індустрії 10 3. Аналіз ефективності організаційної структури управління. 14 4. Нові організаційні форми управління туристськими підприємствами 17 Висновок 21 Завдання 22 Дати характеристику зовнішньоекономічних зв’язків (експорт і імпорт обладнання інструментів, устаткування, технологій навчання та перепідготовки кадрів) на основі прямих договорів і через посередників. Список використаної літератури 26

 4. Оцінка ділових і особистих якостей працівників
  Вступ 3 1. Соціологічний і психологічний контроль за кадровою ситуацією 4 2. Цілі оцінки працівників. Методика проведення різних типів оцінок 5 3. Атестація працівників і робочих місць 17 Висновок 22 Література 23

 5. Мотивація роботи працівників (практична на прикладі під-ва Проктер енд Гембл)
  ЗМІСТ 1. Матеріальне стимулювання праці 3 2. Моральне стимулювання праці 4 3. Використання системи винагород для мотивації праці 7 4. Впровадження системи делегування повноважень 9 Література 14

 6. Оцінка вартості підприємства (практична)
  1. Характеристика підприємства та вихідні дані для розрахунку 3 Для аналізу обираємо підприємство ТОВ, яке спеціалізується на виробництві продукції з деревини та металу - меблів штучного замовлення та різного спеціального устаткування… 2. Оцінка вартості підприємства методом дисконтування грошових потоків (DCF). 6 2. Оцінка вартості бізнесу за методом прямої капіталізації 9 3 Оцінка вартості бізнесу за методом економічної доданої вартості 11 Література 15

 7. Оцінка рівня беззбитковості або потенційного банкрутства підприємства (практична)
  Вступ 3 1 Характеристика підприємства 6 2 Аналіз вихідних даних підприємства 9 3 Розробка плану фінансової санації 15 4 Фінансовий план санації підприємства 23 5 Розрахунок ефективності антикризових заходів 28 Висновки 32 Список літератури 35 Додаток 1 36 Баланс ТОВ Додаток 2 39 Звіт про фінансові результати ТОВ

 8. Практична частина диплому: Оцінка фінансового стану підприємства КПТМ «Криворіжтепломережа» та шляхи його покращення
  2. Аналіз фінансового стану підприємства 3 2.1. Загальна оцінка фінансового стану підприємства і його зміни за звітний період 3 2.2.Аналіз фінансової стійкості підприємства і аналіз рентабельності 11 2.3. Аналіз ліквідності балансу, ділової активності, платоспроможності підприємства 18 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства та виходу з кризи 24 Використана література 27 Додатки 29

 9. Відношення до ресурсів людей і вищих тварин
  ВСТУП 3 1. Відношення людей до природних ресурсів 6 2. Відношення до ресурсів вищих тварин 9 ВИСНОВОК 12 Список використаної літератури 14

 10. Види понять. Логічні відношення між поняттями
  Варіант 7 Теоретичне завдання Види понять. Логічні відношення між поняттями. Для розкриття даної теми потрібно навести основні види понять. За якими ознаками поняття поділяються на види? Чим обумовлюється пустота понять, що не містять жодного елементу обсягу? Чим відрізняється логічна характеристика понять як позитивних і негативних від моральної оцінки явищ, які вони відображають? Що таке логічне відношення? Проілюструйте логічні відношення між поняттями за допомогою колових схем. Визначте відношення між видовими і родовими поняттями. З’ясуйте різницю між абсолютними синонімами та тотожними поняттями. Практичні завдання 1. Здійсніть логічний аналіз понять. Визначте, які поняття є реєструючими, які - нереєструючими; виділіть збірні поняття. уважність безвілля мешканець Києва Булонський ліс трактор озеро спокій затишок весілля 2. Узагальніть поняття. шпигун норми моралі дитячий театр жебрак багатство Аристотель 3. Обмежте поняття. мешканець студент слідчий жива істота людина студент ДАЖКГ 4. Визначте від відношення між сумісними і несумісними поняттями та зобразіть його за допомогою колових схем (кругів Ейлера) істина, хиба, омана посадовий злочин, злочин, господарський злочин слідчий, неслідчий твердий, м’який студент, спортсмен держава, європейська держава грек, що написав “Одіссею”, Гомер 5. Визначте які правила порушені в наступних поділах. 6. Які правила порушені в наступних визначеннях? 7. Дайте об’єднану класифікацію суджень, зобразіть відношення між термінами за допомогою колових схем, встановіть розподіленість термінів, наведіть прийняті у логіці позначення.... і.т.д.

 11. Умови завдання. Проаналізувати основні показники мобільності працівників ЗАТ «Укрпрофтур» за допомогою таблиці 1. Таблиця 1. Показники руху працівників ЗАТ «Укрпрофтур»
  Задача 3 Умови завдання. Проаналізувати основні показники мобільності працівників ЗАТ «Укрпрофтур» за допомогою таблиці 1. Таблиця 1. Показники руху працівників ЗАТ «Укрпрофтур» Показники Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб Прийнято працівників, осіб Вибуло працівників, зокрема: -за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді, а також за власним бажанням (крім звільнених за власним бажанням з поважних причин) -з причин скорочення штатів -інші поважні причини Коефіцієнт обороту з прийому Коефіцієнт обороту зі звільнення Коефіцієнт плинності кадрів

 12. Контрольна робота управління фінансовою санацією (практична робота, на прикладі банку)
  Вступ 3 Актуальність теми 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Ідентифікаційні дані та напрями діяльності 5 1.2. Cтруктура управління підприємством 10 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КБ «НАДРА» 16 2.1. Аналіз фінансової стійкості 16 2.2. Аналіз ділової активності підприємства 18 2.3. Аналіз ліквідності 20 2.4. Аналіз ефективності управління 21 Висновки 23 Список літератури 25 Додаток 1 27 Додаток 2 29

 13. Контрольна робота з культури
  1) Архітектурний стиль середньовіччя 3 2) Харківський та Київський університети як центри українського культурно-національного відродження в 19 ст. 9 Література 13

 14. Контрольна робота з первісної культури
  1.Загальна характеристика та періодизація культури. Людство в первісну добу. 3 2. Поняття археологічної культури. Визначні археологічні культури доби палеоліту та неоліту. 6 3. Трипільська культура на теренах України 9 Список використаної літератури 15

 15. Контрольна робота з економічного аналізу (практична робота)
  1. Попередня перевірка звітності 3 2. Аналіз рентабельності 4 3. Аналіз валового прибутку 5 4. Аналіз чистого прибутку 6 5. Аналіз виручки від реалізації 7 6. Аналіз використання трудових ресурсів 8 7. Аналіз використання обладнання 9 8. Аналіз використання матеріальних ресурсів 11 9. Узагальнення результатів аналізу резерву випуску продукції 12 10. Аналіз витрат на виробництво 13 11. Аналіз постійних і перемінних витрат 15 12. Аналіз грошових потоків 15 13. Аналіз фінансового стану підприємств 18 14. Аналіз фінансової стійкості підприємства 19 Висновки 21 Література 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua