Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Порушення податкового законодавства, юридичні ознаки і особливості податкових правопорушень. Порушення податкового законодавства, які вміщують ознаки адміністративних правопорушень (ID:15612)
| Размер: 27 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Порушення податкового законодавства, юридичні ознаки і особливості податкових правопорушень. 5
1.1. Поняття порушення податкового законодавства 5
1.2. Ознаки та склад податкового правопорушення 7
2. Порушення податкового законодавства, які вміщують ознаки адміністративних правопорушень 12
Висновки 24
Список джерел 25

Литература1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. від 07.12.1984. № 8073-X Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до № 51, ст.1122. 3. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради, 2001, N 25-26, ст. 131. 4. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181-III. від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради, 2001, № 10, ст.44 5. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 509-XII від 04.12.1990 // Відомості Верховної Ради, 1991, N 6, ст. 37 6. Інструкція про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби, затверджена наказом ГДПІ України від 20.04.95 р. № 28 7. Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник. - М.: «Статут», 2000. - 251с. 8. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. А37 [Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Харьков: Право, 2003. — 576 с. 9. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с. 10. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / АЗІ Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битя-ка. - Харків: Право, 2000. - 520 с. 11. Адміністративне право України. Навч. посібник – Тернопіль : Карт бланш, 2004. – 579 с. 12. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2003. - 896 с. 13. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк – К.: Юрінком Інтер. 2005. – 544 с. 14. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. — К.: Факт, 2003. — 384 с. 15. Калаянов Д.П., Остюченко СМ., Аносенков A.A. Правова регламентація адміністративного затримання правопорушників міліцією України: Науково-практична розробка. — Вид. 2-е, доп. — Одеса: Одеський ін-т внутр. справ, 2002. — 42 с. 16. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с. 17. Кодекс про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: / Відп. Ред. Е.Ф. Демський: Юрінком Інтер, 2001. – 1088с. 18. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – 2- ге вид., допов. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 752 с. 19. КолпаковВ.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер. 2003. – 736 с. 20. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порушення податкового законодавства, юридичні ознаки і особливості податкових правопорушень. Порушення податкового законодавства, які вміщують ознаки адміністративних правопорушень
  Вступ 3 1. Цивільний закон 4 2. Судова практика 14 Висновки 24 Список джерел 25

 2. Відповідальність за порушення податкового законодавства
  ВСТУП 3 1. Поняття та підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства. 6 2. Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 19 3. Особливості застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства. 33 ВИСНОВОК 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43

 3. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
  1. Поняття господарського законодавства 3 2. Ознаки та особливості господарського законодавства 6 Список джерел 11

 4. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СКЛАД І ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика правопорушення як вольового акту суспільно небезпечної протиправної поведінки 1.1. Поняття та характеристика правопорушення як протиправної поведінки 5 1.2. Класифікації правопорушень 12 1.3. Заборонні норми як важливий чинник попередження та припинення правопорушень……………………………………………………………………19 2. Характеристика відповідальності за податкові правопорушення в системі юридичної відповідальності. 2.1. Визначення податкового правопорушення та відповідальність за такі правопорушення………………………………………………………………..…24 2.2. Підстави відповідальності за правопорушення у податковій сфері 30 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

 5. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з податкового законодавства України
  Зміст 2 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства 3 2. Проблемна ситуація. 8 Агрофірма відправила вино на цукровий завод в обмін на цукор через відсутність акцизної марки на пляшках, бартерного обміну не відбулось. При огляді машини на зворотному шляху працівники ДАЇ викликали фахівців податкової міліції. У результаті вантаж було конфісковано. Чи правильно це? Обгрунтуйте відповідь. 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9

 6. Питання удосконалення податкового законодавства України
  Вступ 3 1. Питання удосконалення податкового законодавства України. 4 Висновки 10 Список джерел 11

 7. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
  ВСТУП 3 І Загальна характеристика юридичної відповідальності за правопорушення у сфері податкового законодавства 7 1.1 Підстави відповідальності за порушення податкового законодавства 7 1.2 Класифікація податкових правопорушень 21 1.3 Правові основи регулювання відповідальності за правопорушення у сфері податкового законодавства 26 ІІ Види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства 30 2.1 Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення 30 2.2 Фінансова відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування 40 2.3 Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства 50 ІІІ Шляхи вдосконалення законодавства щодо юридичної відповідальності за податкові правопорушення 69 3.1 Досвід зарубіжних країн у сфері застосування юридичної відповідальності та протидії податковим правопорушенням 69 3.2 Вдосконалення правової бази юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства в Україні. 91 ВИСНОВКИ 98 ЛІТЕРАТУРА 105

 8. Відповідальність за порушення валютного законодавства
  Вступ 3 Розділ І. Контроль валютного законодавства в Україні 6 1.1. Поняття фінансово-правової відповідальності 6 1.2. Загальні засади валютного контролю 8 1.3. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства 19 1.4. Перелік санкцій за порушення вимог нормативно - правових актів при здійсненні валютного контролю в банківських та фінансових установах 23 Розділ 2. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері валютного законодавства 32 2.1. Загальні засади проблем адміністративної відповідальності 32 2.2. Строки притягнення до відповідальності 34 2.3. Фінансово-валютні правопорушення в Україні 36 Висновок 41 Література 43

 9. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття, сутність, підстави адміністративної відповідальності. 5 Розділ 2. Правова характеристика адміністративної відповідальності за окремі порушення норм антимонопольного законодавства. 10 Розділ 3. Характеристика адміністративних стягнень за порушення антимонопольного законодавства. 18 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження дати правову характеристику поняттю, сутності та підставам адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства України. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики адміністративної відповідальності в адміністративному праві, розкривається її сутність та підстави. У другому розділі наводиться правова характеристика окремих складів адміністративних правопорушень в сфері антимонопольного регулювання суспільних відносин. Третій розділ містить правову характеристику адміністративних стягнень за порушення відповідними суб’єктами норм антимонопольного законодавства України.

 10. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства
  Вступ 3 1. Загальна характеристика антимонопольного-конкурентного законодавства в Україні 4 2. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідальність за порушення 6 3. Відповідальність за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції 13 Висновки 19 Список використаної літератури: 21

 11. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства
  Введение 4 1. История возникновения антимонопольного законодательства 6 2. Общая характеристика антимонопольного законодательства в Украине 9 3. Виды нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Ответственность за нарушения 12 4. Ответственность за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции 21 5. Характеристика штрафных санкций как вида наказания за нарушения антимонопольного законодательства 29 6. Источники и способы защиты злоупотребления монопольным положением. Международная практика 36 Выводы 46 Список использованной литературы: 49

 12. Порушення законодавства про бюджетну систему України
  Вступ 4 1. Загальна кримінально-правова характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. 6 2. Види порушень законодавства про бюджетну систему та відповідальність за них 10 2.1. Поняття бюджетного правопорушення 10 2.2. Використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню. 12 2.3. Недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним законодавством. 13 2.4. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи й видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку. 17 3. Кримінально-правова характеристика порушення законодавства про бюджетну систему (ст. 210 ККУ) 20 Висновки 25 Список використаної літератури: 29 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд порушення законодавства про бюджетну систему України Дана робота складається з трьох розділів, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує порушення законодавства про бюджетну систему України. Освітлені основні поняття, наданий детальний аналіз особливостей відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків

 13. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ
  Зміст Вступ 3 1. Основні положення законодавства про охорону тваринного світу 4 1.1. Тваринний світ як об’єкт екологічного законодавства 4 1.2. Суб’єкти права власності на тваринний світ 6 2. Правова охорона тваринного світу 8 2.1. Правові вимоги по забезпеченню заходів охорони тваринного світу 8 2.2. Державне управління і державний контроль у сфері охорони тваринного світу 15 3. Юридична відповідальність за порушення законодавства про використання, охорону і відтворення тваринного світу 21 3.1. Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення законодавства про використання, охорону і відтворення тваринного світу 21 3.2. Дисциплінарна відповідальність 22 3.3. Цивільно-правова майнова відповідальність 23 3.4. Адміністративна відповідальність 24 3.5. Кримінальна відповідальність 26 4. Практика вирішення спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про тваринний світ 28 Висновки 32 Список використаної літератури 34 Метою дослідження є вивчення засад забезпечення юридичної відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ. Об'єктом даного дослідження є законодавство про тваринний світ. Предметом дослідження є механізм юридичної відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ. Предмет: екологічне право Використано 25 джерел

 14. Відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці
  Вступ 3 1. Види правової відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 3 2. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 4 3. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 7 4. Інші види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 11 Висновки 15 Література: 16

 15. к здійснюється кримінальна відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці?
  1. Як здійснюється кримінальна відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці? 3 2. Дайте характеристику причин виникнення пожеж на підприємствах. 4 3. Який порядок реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці? 7 Список використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua