Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Зарубіжний та вітчизняний досвід щодо сертифікації (ID:15627)
| Размер: 19 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Загальні відомості про сертифікацію в Україні 4
2. Державна система сертифікації УкрСЕПРО 5
3. Закордонний досвід щодо сертифікації 11
Висновок 18
Список використаної літератури 19

Литература1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. — Л., 2004. — 559с. 2. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. — Л., 2004. — 323с. 3. Павлов В.І., Мишко О.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів. – К., 2004. – 230 с. 4. Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація. — К., 2005. — 242с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
  Вступ 2 Розділ 1. Економічна суть та рейтингова оцінка фінансового стану комерційного банку 5 1.1. Регулювання банківської діяльності в Україні, його суть та форми 5 1.2. Базові принципи для ефективної роботи системи банківського нагляду 12 1.3. Показники рейтингової оцінки фінансового стану комерційних банків 26 1.4. Рейтингові системи оцінки комерційних банків 31 Висновки до першого розділу. 36 Розділ 2. Аналіз фінансового стану АБ «Назва» 38 2.1 Загальна характеристика діяльності банку 38 2.2. Оцінка ефективності діяльності банку 45 2.3. Оцінка фінансової стійкості банку 48 2.4. Визначення рівня рентабельності АБ «Назва» 52 Висновки до другого розділу. 58 Розділ 3. Шляхи удосконалення методологічної бази рейтингової оцінки фінансового стану комерційного банку 59 3.1. Вітчизняний та зарубіжний досвід оцінювання комерційних банків 59 3.2. Застосування методики інтегральної оцінки фінансового стану банку 64 3.2. Шляхи підвищення фінансового стану банку 78 Висновки до третього розділу. 98 Висновки 99 Список використаної літератури 104 Додатки 110-114

 2. Масові заходи шоу-бізнесу. Режесура, менеджмент, маркетинг. Вітчизняний та зарубіжний досвід
  ГЛОСАРІЙ 3 ВСТУП 5 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ШОУ-БІЗНЕСУ 7 1.1. Сутність масових заходів шоу-бізнесу 7 1.2. Менеджмент і маркетинг у створенні шоу 10 1.3. Побудова шоу-проекту 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ШОУ-БІЗНЕСУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 17 2.1. Зарубіжний досвід організації масових заходів шоу-бізнесу 17 2.2. Коротка характеристика масових заходів шоу-бізнесу в Україні 24 2.3. Аналіз етапів проведення масових заходів шоу-бізнесу в Україні 27 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОЦЕС ДОСЛІДЖЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ШОУ-БІЗНЕСУ 31 3.1. Дослідження особливостей діяльності масових заходів шоу-бізнесу 31 3.2. Дослідження взаємозв’язку іміджу масових заходів та паблік рилейшнс 34 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42 ДОДАТКИ 45

 3. Спеціалізація та кооперування. Вітчизнаний та зарубіжний досвід
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КООПЕРУВАННЯ, ЯК СУСПІЛЬНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 5 1.1. Поняття спеціалізації та кооперування та їх ефективність 5 РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 12 2.1. Міжнародна спеціалізація виробництва, сучасні тенденції 12 2.2. Види та форми міжнародного кооперування, особливості розвитку на сучасному етапі 16 РОЗДІЛ 3. СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ 22 3.1. Перспективи участі України у світогосподарський процесах спеціалізації та кооперування 22 3.2. Спеціалізація та кооперування, сучасні тенденції для України на прикладі Луганської області 28 ВИСНОВОК 37 ДОДАТКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 Мета дослідження – пояснити такі поняття, як спеціалізація та кооперування, розкрити їх значення в міжнародному масштабі, використовуючи зарубіжний та вітчизняний досвід. Провести дослідження сучасних тенденцій для України. Предметом дослідження є спеціалізація та кооперування, як суспільні форми організації виробництва. Об’єктом дослідження даної роботи є міжнародний поділ праці та світогосподарські процеси сучасності.

 4. Зарубіжний досвід функціонування страхових ринків
  План 1. Загальний огляд закордонних страхових ринків 3 2. Страховий бізнес Великобританії 6 3. Страховий ринок Німеччини 7 4. Розвиток страхової діяльності в закордонних країнах 8 Література 10

 5. Умови і техніка зберігання товарів. Зарубіжний досвід
  Вступ 3 1. Теоретичні засади зберігання товарів в різних країнах 4 2. Практичне застосування технологій зберігання товарів 6 Висновки 13 Використана література 14

 6. Зарубіжний досвід формування політики антикризового фінансового управління
  Зарубіжний досвід формування політики антикризового фінансового управління Література

 7. Зарубіжний досвід неперервної освіти та його застосування в Україні
  Вступ 3 1. Аналітичний огляд літератури з проблеми запровадження неперервної освіти 5 2. Зарубіжний досвід неперервної освіти 9 3. Теоретико-методологічне обґрунтування системи неперервної освіти в Україні 12 Висновок 16 Література 18

 8. зарубіжний досвід соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
  Вступ 3 1. Концептуальні засади страхування від нещасних випадків на виробництві 4 2. Моделі соціального страхування в державах ЄС 5 3. Системи страхування від нещасного випадку на виробництві в країнах Європейського Союзу 10 Висновок 15 Література 16

 9. Зарубіжний досвід регулювання інноваційної діяльності. Глобалізація. Міжнародні інноваційні проекти та їх реалізація
  1. Зарубіжний досвід регулювання інноваційної діяльності. Глобалізація. Міжнародні інноваційні проекти та їх реалізація 3 Список використаних джерел 13 1.Ильенкова С. Д., Гохберг Л. М. Инновационный менеджмент. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 328с. 2.Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку: За матеріалами VIII Всеукр. муніцип. слухань "Ресурси місцевого і регіонального розвитку:національний та міжнародний аспекти", 29 липня-2 серпня 2002 року, Судак, Автономна Республіка Крим Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України М. Пухтинський (наук.ред.). — К.: Атіка-Н, 2003. — 528с. 3.Стельмащук А. М. Економіка і організація інноваційної діяльності. — Т.: Економічна думка, 2001. — 176с. 4.Сухоруков А. І. Економіка та організація інноваційної діяльності. — К., 2001. — 184с.

 10. Участь держави в організаційному та фінансовому управлінні системами соціального страхування: зарубіжний та відчизняний досвід
  ВСТУП 3 1. НЕОБХІДНІСТЬ ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 5 2. НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 10 2.1. Модель системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 10 2.2. Джерела формування коштів Пенсійного фонду України 14 3. НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА СЬОГОДЕННІ РЕАЛІЇ 18 3.1. Необхідність недержавного пенсійного страхування в зарубіжних країнах 18 3.2. Перспективи розвитку соціальних фондів в Україні 22 ВИСНОВОК 26 ЛІТЕРАТУРА 28

 11. Основи стандартизації та сертифікації
  1. Типова структура системи сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення 3 2. Зв'язок та відмінність Закону України «Про стандартизацію» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» 10 Список використаних джерел 13

 12. Значення сертифікації товарів у міжнародній торгівлі
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ 6 2. ON-LINE СЕРТИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ – ПРОВІДНА ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОСТІ 11 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 13. Контрольна робота зі стандартизації і сертифікації продукції та послуг
  Зміст 1. Взаємозв’язок стандартизації з товарознавством та іншими галузями науки. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації 3 2. Державна система стандартизації, її сутність та призначення 4 3. Роль стандартизації у підвищенні якості продукції 6 4. Державна система сертифікації УкрСЕПРО, її структура і схема 7 5. Європейська організації по якості (ЄОЯ) 9 Список використаної літератури 11

 14. Досвід давньогрецької Риторики
  Вступ 3 1. Передумови розвитку риторики Стародавньої Греції 3 2. Видатні оратори Древньої Греції 7 Висновки 10 Література 11

 15. Закордонний досвід іноваційної діяльності
  Вступ 3 1. Методи реалізації державної інноваційної політики зарубіжних країн 4 2. Світові моделі взаємодії складових інноваційної сфери 7 Висновки 14 Література 15 Додатки 16-19 Додаток 1. Найбільш поширені засоби стимулювання інноваційних процесів державою у країнах світу

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua