Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методи фінансового права (ID:15749)
| Размер: 20 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание
Вступ 3
1. Припис як спосіб фінансово-правового регулювання 4
2. Заборона як вид правового впливу на фінансові відносини 8
3. Дозвіл як метод фінансового права 9
4. Оперативна самостійність як одна із ознак методу фінансово-правового регулювання. 10
Висновок 18
Список використаної літератури 20

Литература1. Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С. Т., Кравченко В. І. Фінансове право: Підруч. для студ. юрид. вищих навч. закл. / Л.К. Воронова (ред.). — 2 вид., випр. та допов. — Х. : Консум, 1999. — 495с. 2. Антошкіна В.К., Сирота А.І. Фінансове право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Донецьк : Юго-Восток, 2005. — 367с. 3. Бех Г. В., Дмитрик О. О., Криницький І. Є., Кучерявенко М. П., Лукашев О. А. Фінансове право України: Підручник / М.П. Кучерявенко (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 319с. 4. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. — К. : Прецедент, 2006. — 440с. 5. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 527с. 6. Понікаров В.Д., Ялдін І.В., Назаренко В.В. Фінансове право: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун- т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. — 200с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методи та показники фінансового стану підприємства
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Фінансовий стан та ознаки його стійкості 5 1.2. Економічна сутність, зміст та необхідність оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання 6 1.3. Основні показники, методи і методики аналізу та оцінки фінансового стану підприємства 10 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА АТВТ «НАЗВА» 18 2.1. Загальна характеристика підприємства АТВТ «НАЗВА» 18 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства АТВТ «НАЗВА» за даними фінансової звітності 21 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства АТВТ «НАЗВА» за допомогою фінансових коефіцієнтів 26 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ АТВТ «НАЗВА» 34 3.1. Основні напрямки вдосконалення організації проведення аналізу фінансового стану на підприємстві АТВТ «НАЗВА» 34 3.2. Вдосконалення методики аналізу фінансового стану підприємства АТВТ «НАЗВА» 38 3.3. Запровадження комплексної оцінки фінансового стану на підприємстві АТВТ «НАЗВА» 39 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45 ДОДАТКИ 48-74

 2. Методи та показники оцінки фінансового стану комерційного банку
  Вступ 3 1. Особливості фінансового аналізу діяльності комерційних банків 5 2. Фінансовий стан та розвиток банків за 2000-2002 роки 21 3. Оцінка фінансового стану комерційного банку (на прикладі АКБ “Південний”) 28 Висновки 41 Література 42 Додаток 1. Фінансова звітність АБ „Південний” за 2002 рік 44

 3. Уявлення про складання фінансового аналізу й методи його здійснення
  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 5 1.1 Суть та значення фінансового аналізу 5 1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 10 1.3 Методологія і методика фінансового аналізу 12 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «Назва» 16 2.1 Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його змін. 16 2.2 Оцінка ліквідності підприємства. 19 2.3 Аналіз ділової активності підприємства. 21 2.4. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства. 22 2.5 Аналіз рентабельності підприємства. 24 2.6 Аналіз загрози банкрутства. 25 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 30 Список літератури 33 ДОДАТКИ 34 ДОДАТОК А 34 ДОДАТОК Б 36

 4. Джерела фінансового права
  Вступ 3 1. Поняття джерел фінансового права 4 2. Конституція України як головне джерело фінансового права 7 3. Бюджетний кодекс України та інші джерела фінансового права 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18-20

 5. Контрольна з фінансового права
  1. Поняття і функції страхування 3 2. Основи галузі і види страхування 6 3. Організація страхування в Україні і відносини в цій сфері, що регулюються фінансовим правом 10 Список використаної літератури 13

 6. Контрольна робота з фінансового права
  Зміст Вступ 3 1. Фінансова система України та її складові 5 1.1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні 5 1.2. Фінансові органи України 10 2. Поняття види та особливості державного та особистого страхування в Україні 15 2.1. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення 15 2.2. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків 16 Висновок 24 Список використаної літератури 25

 7. Контрольна робота з фінансового права
  1. Податкова система України: поняття, суб'єкти та об'єкти, особливості 2 2. Державний бюджет України: мета, суб'єкт, об'єкт, ставка та механізм наповнення 7 Словник юридичних термінів 9 Список використаної літератури 15

 8. Джерела муніципального фінансового права
  ВСТУП 3 1. Особливості повноважень органів місцевого самоврядування в сфері фінансів 4 2. Система джерел муніципального фінансового права 8 3. Характеристика джерел муніципального фінансового права 10 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

 9. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІНАНСОВОГО І АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  ВСТУП………………………………………………………………………….3 1. Фінансове право та його характеристика як галузі українського права…………………………………………………………………………….4 2. Визначення місця адміністративного права як галузі права та його співвідношення із фінансовим правом……………………………………..9 ВИСНОВКИ 13

 10. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності
  1. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: мета та основні показники 3 2. Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначеності 10 Задача 16 Варіант 2 До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 1500 тис. грн терміном на 3 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи: • будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом — 900 тис. грн; • технологічне обладнання — 1500 тис. грн; • пакет акцій — 150 тис. грн. 1. Які форми застави прийме банк і чи вистачить їх для одержання кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 18 %; норма амортизації на будівлю — 10% на рік; норма амортизації на обладнання — 20 % на рік? 2. Складіть графік виплати боргу та погашення відсотків, якщо кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частинами. Література 18

 11. Методи господарського права та їх характеристика
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика методів господарського права 5 1.1. Поняття господарського права 5 1.2. Поняття методу господарського права 11 Розділ 2. Характеристика окремих методів господарського права 14 2.1. Особливості методів господарського права 14 2.2. Методи державного регулювання у сфері економіки 16 Розділ 3. Реформування методів державного регулювання економікою 23 Висновки 34 Список використаних джерел 37

 12. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. Суб`єкти фінансового права і фінансових правовідносин
  Вступ 3 1. Поняття та зміст фінансово-правових відносин 4 2. Особливості фінансово-правових відносин 7 3. Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин 11 Висновок 14 Список використаної літератури 16

 13. Методи пізнання теорії держави і права
  Вступ 3 1. Поняття та структура методології теорії держави і права 4 2. Методи теорії держави і права: поняття, класифікація та характеристика основних видів 7 2.1. Поняття методу 7 2.2. Загальні (філософські) методи пізнання державно-правових явищ 9 2.3. Загальнонаукові методи пізнання державно-правових явищ 11 2.4. Приватнонаукові методи пізнання державно-правових явищ 16 2.5. Спеціальні методи пізнання державно-правових явищ 18 3. Принципи наукового пізнання держави і права 20 Висновок 23 Список використаної літератури 24

 14. Аналіз моделі організації фінансового управління та фінансового контролінгу на підприємстві
  ЧАСТИНА 1. 2 1. Аналіз моделі організації фінансового управління та фінансового контролінгу на підприємстві 2. Ознайомлення з обов’язками та повноваженнями відділу в організаційній структурі підприємства ПП «Сіріус», на який покладено управління фінансовими ризиками, та їх аналіз. Карта ризиків приватного підприємства «Сіріус» ЧАСТИНА 2. Дослідження виявлених фінансових ризиків приватного підприємства «Сіріус» 18 ЧАСТИНА 3 Бюджетування ризиків підприємства 25 ЧАСТИНА 4. Концепція організації контролінгу ризиків для довгострокової перспективи. 31 Література. 37

 15. Методика розрахунку й аналізу рівнів виробничого, фінансового і виробничо-фінансового лівериджу підприємства
  1. Методика розрахунку й аналізу рівнів виробничого, фінансового і виробничо-фінансового лівериджу підприємства Задача 27. За даними бухгалтерського балансу підприємства визначити і проаналізувати показники оборотності оборотних засобів (кількість оборотів, тривалість одного обороту у днях), якщо обсяг реалізації продукції за розглядуваний період становив 10895 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними. Задача 34. Розрахувати результативний показник, визначити вплив факторів на його зміну за такими даними: Показник Минулий рік Звітний рік План Факт План Факт Обсяги виробництва, гр. од. 564 520 555 680 555 250 578 920 Середньорічна вартість основних засобів виробничого призначення, гр. од. 985 960 985 970 985 900 984 950 Фондовіддача, гр..од. 0,57 0,56 0,56 0,59 Список використаної літератури

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua