Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Історія розвитку соціальної роботи в Україні (ID:15828)
| Размер: 26 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Основні тенденції благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист 4
2. Церковно-монастирські форми опіки 7
3. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження. Соціальна допомога у Запорізькій Січі 10
4. Українська соціальна робота в радянській системі 13
5. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час 14
6. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі 16
Висновки 19
Список літератури 20
Литература1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навч. закладів. –Львів: видавн. Львівського ун-ту, 1964. – 250 с. 2. Горілий А.Г. Історія соціальної роботи в Україні (конспект лекцій). – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 68 с. 3. Дорошенко Д. Нарис історії України в 2-х т. Т. П. – К.: Глобус, 1991. – 349 с. 4. Історія України: Посібник /За ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчіненка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 480 с. 5. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в России /с древности до начала XX в. – М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 480 с. 6. Мельников В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России: Учебное пособие. – М.: Издательско-книготорговый дом «Маркетинг», 2001. – 344 с. 7. Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Гражда, 2000. – 143 с. 8. Соціальна робота в Україні: перші кроки /Під ред. В.Полтавця. – К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 2000. – 236 с. 9. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: /За ред. І.В.Козубовської, І.І.Миговича. – Ужгород, 1999. – Ч. II. – 368 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основні проблеми розвитку соціальної сфери та здійснення соціальної політики в Україні
  Вступ 3 1. До визначення поняття „соціальна політика” 5 2. Проблеми розвитку сучасної соціальної політики України 10 3. Проблеми сімейної політики в Україні 12 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 2. Історія розвитку соціальної геронтології як науки
  Вступ 3 І. Поняття соціальної геронтології і її завдання 5 ІІ. Вивчення геронтологічних проблем вченими різних країн 7 ІІІ. Історичні аспекти розвитку соціальної геронтології 10 IV. Розвиток соціальної геронтології на сучасному етапі в Україні 12 Висновки 16 Література 17

 3. Міграція як соціальне явище. Особливості міграційних процесів в Україні. Організація і практика соціальної роботи з мігрантами
  Вступ. 3 1. Міграція як соціальне явище. 4 1.1. Поняття міграції, особи що є мігрантами і біженцями. 4 1.2. Міграція як соціальне явище, проблеми породжені нею. 7 2. Особливості міграційних процесів в Україні. 9 2.1. Особливості міграційних процесів в Україні та їх вплив на методи соціальної роботи. 9 3. Організація і практика соціальної роботи з 18 мігрантами. 18 3.1. Організаційні і технологічні підходи до соціальної 18 роботи з мігрантами. 18 3.2. Практична соціальна робота. 24 Висновки. 28 Література. 29

 4. Історія розвитку торгівлі в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Розвиток торгівлі на українських землях в княжий період 4 2. Розвиток українського національного ринку в XVI – XVIII ст. 13 3. Внутрішня і зовнішня торгівля України в ХІХ – на початку ХХ ст. 22 4. Стан торгівлі в ХХ – ХХІ ст. 30 Висновок 35 Список використаної літератури 37 Мета роботи: дослідити і охарактеризувати етапи розвитку торгівлі в Україні.

 5. Історія розвитку активного туризму в Україні
  Вступ 3 1. Початок організованого туризму в Україні 5 2. Розвиток туризму в Україні 8 3. Сучасний стан активного туризму в Україні 15 Висновок 18 Перелік використаних джерел 19

 6. Історія розвитку ресторанного господарства в Україні
  ВСТУП 3 Розділ 1. СУТНІСТЬ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 5 1.1. Історія розвитку ресторанного господарства в Україні 5 1.1. Місце та роль ресторанного господарства в соціально-економічному розвитку національної економіки 7 Розділ 2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 13 2.1. Сучасні тенденції функціонування ринку ресторанних послуг у світі, його динаміка і структура 13 2.2. Оцінка стану ринку ресторанних послуг в Україні 18 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30

 7. Історія розвитку готельної справи в україні до початку ХХ століття
  1. Історія розвитку готельної справи в україні до початку ХХ століття 3 2. Організація прийому та розміщення гостей в готелі 10 Література 14

 8. Історія та тенденція розвитку виробництва скляної тари в Україні та світі
  Вступ 3 1. Історія виробництва скляної тари 4 2. Розвиток скляної тари на Україні 7 3. Нововведення у виробництві скляної тари 12 4. Особливості скляної упаковки для алкогольних напоїв 15 Висновок 18 Література 19

 9. Технолог соціальної роботи з інвалідами
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ІНВАЛІДАМИ 10 1.1. Основні характеристики та види технологій соціальної роботи 10 1.2. Категорія „інвалідність” в соціальній роботі та соціальні проблеми інвалідів 21 1.3. Нормативно-правове регулювання соціальної роботи з інвалідами 27 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

 10. Правове забезпечення соціальної роботи
  Вступ 3 1. Соціальна робота і соціальний захист 4 2. Правове забезпечення соціальної роботи 7 3. Державні гарантії та соціальне забезпечення 10 4. Державні стандарти і контроль за здійсненням соціальної роботи 14 Висновок 18 Список використаних джерел 19

 11. Характеристика технологій соціальної роботи з інвалідами
  Вступ 3 1. Технологія соціальної адаптації 6 2. Технологія соціальної реабілітації інвалідів 17 3. Технологія професійного навчання та працевлаштування 40 Висновки 50 Список використаної літератури 51

 12. Сучасні підходи до соціальної роботи з молоддю
  Вступ 3 1. Принципи соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні 5 2. Основні напрямки державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю 6 3. Сучасні підходи до соціальної роботи з молоддю 8 Висновки 12 Література 14

 13. Концептуальні основи соціальної роботи за кордоном
  ВСТУП 3 1. Соціальний захист за кордоном 4 2. Соціальне страхування 7 3. Модель соціального забезпечення 14 4. Система захисту доходів 15 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 14. Специфіка соціальної роботи з жертвами соціального насильства
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ І 8 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА 8 1.1. Основні характеристики поняття насильства 8 1.2. Історичний погляд на проблему сімейного насильства 10 1.3. Розповсюдженість і причини виникнення насильства в сім’ї 17 1.4. Роль насильства у формуванні особистісних розладів 23 РОЗДІЛ ІІ 28 ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА 28 2.1. Допомога телефонних соціально-психологічних служб 28 2.2. Особливості психосоціального консультування і допомоги жертвам насильства 30 2.3. Негативні емоційні стани жертв насильства і шляхи їх подолання 32 2.4.Можливості використання психотерапії та психокорекції 40 РОЗДІЛ ІІІ 52 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ПРОЯВІВ ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА В СІМЕЙНІЙ СФЕРІ ЖІНОК 52 3.1. Методологія проведення дослідження 52 3.2. Аналіз анкетного опитування 59 3.3. Аналіз матеріалів фокус-груп 67 3.4. Результати та інтерпретація психодіагностичного дослідження 72 ВИСНОВОК 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84 ДОДАТКИ 92-101 Об'єкт дослідження – сімейне насильство як спосіб конфліктної взаємодії. Предмет дослідження - особливості форм і методів соціальної роботи з жертвами сімейного насильства. Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз та показати практичні методи та форми соціальної роботи з особами, що виявились жертвами сімейного насильства

 15. Форми і методи соціальної роботи з біженцями і мігрантами
  Вступ. 3 1. Міграція і біженці, як соціальне явище. 7 1.1. Поняття міграція, мігранти біженці. 7 1.2. Міграція як соціальне явище, проблеми породжені нею. 10 2. Особливості міграційних процесів в Україні. 12 2.1. Особливості міграційних процесів в Україні. 12 2.2. Правові основи соціальної роботи з мігрантами в Україні. 19 3. Організація і практика соціальної роботи з 21 мігрантами. 21 3.1. Організаційні і технологічні підходи до соціальної 21 роботи з мігрантами. 21 3.2. Практична соціальна робота. 27 Висновки і пропозиції. 31 Список використаної літератури 34

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua