Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економаналіз діяльності туристичних підприємств. Варіант № 25 (ID:15831)
| Размер: 74 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание1. Аналіз витрат на оплату праці 3
2. Методика підрахунку резервів зростання суми прибутку та рентабельності 9
Література 11
Додаток 1. Баланс ЗАТ «Туристичне агентство «__» на 01.01.07 р. 13
Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2006 р. 14

Литература1. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І., Заросило А. П., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / М.Г. Чумаченко (ред.). — К. : КНЕУ, 2001. — 540с. 2.Брікхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту/ Пер. з англ. - К: КП «ВАЗАКО», вид.-во «Молодь», 1997. - 998 с. 3. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т / М.В. Кужельний (ред.). — К. : КНЕУ, 2002. — 198с. 4. Дарманська Г.О., Осадчий В.П. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі асоціації "Хмельницькмолоко"). — Хмельницький : Поділля, 1997. — 64с. 5. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 1999. — 176с. 6. Козак В.Г., Козак Г.Я. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства. — К. : Аграрна наука, 2000. — 172с. 7. Коробов М.Я. Фінансово- економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб.. — К. : Знання, 2000. — 378с. 8. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2001. — 388с. 9. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств. Агентство з питань запобігання банкрутств 1997 р. 10. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К., 1999. — 132с. 11. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: Навч. посібник. — Л. : Світ, 1998. — 207с. 12. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємства, що підлягає приватизації. Державний бюллетень «Про приватизацію», №4 (104), 2001 р. – С. 16-22. 13. Руденко Л.В., Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово- господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Укоопспілка; Навчально- методичний центр "Укоопосвіта". — К., 2000. — 422с. 14. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів екон. спец.. — 2-е вид., перероб. і доп. — Житомир, 2001. — 300с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економаналіз діяльності туристичних підприємств Варіант 20
  1. Аналіз продуктивності праці на туристичному підприємстві 3 2. Аналіз ефективності інвестиційної політики туристичного підприємства 10 Література 16

 2. Економаналіз діяльності туристичних підприємств Варіант 8
  1. Організація, зміст та методика перспективного аналізу господарської діяльності туристичного підприємства. 3 2. Значення, задачі та джерела аналізу фінансового стану туристичного підприємства. 5 3. Задача 14 Провести аналіз обіговості засобів туристичного підприємства. Зробити висновки ( у ході аналізу використати дані підприємства на якому працює студент (любі дані)… Література 16

 3. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  1 Економічний аналіз у системі управління туристичним підприємством та його роль в умовах формування ринкових відносин в Україні 3 2 Аналіз інших прибутків і збитків 17 Список літератури 21

 4. Економаналіз діяльності туристичних підприємств 10
  1. Аналіз якості виробленої продукції (послуг) 3 2. Аналіз структури активу балансу туристичного підприємства 9 Література 16

 5. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  1. Аналіз використання виробничих потужностей підприємств туризму 4 2. Аналіз ефективності використання капіталу туристичного підприємства 8 Задача. На основі даних таблиці розрахувати середній тарифний розряд робітників виробництва. Проаналізувати виконання плану з загальної чисельності робітників та їх складу. В аналізі відбити вплив відхилення чисельності робітників та середнього тарифного розряду на виконання плану товарообороту та якість продукції. Аналіз чисельності робітників виробництва. Категорії робітниківІ План Фактично Виконання плану, °о К-сть , Питома вага, % К-сть Питома вага, % і Робітники виробництва 69 68 і Ут.ч. : Зав виробництвом та кухарі VI розряду 10 9 | Кухарі V розряду 15 13 Кухарі IV розряду 13 11 Кухарі III розряду 18 21 Кухарі II розряду Робітники торгівельної групи 13 59 14 55 Інші категорії робітників 3,7 40 Разом 165 100,0 163 100,0 1 оварооборот, тис. грн 1485,0 1502,8 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 6. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  1. Аналіз виконання договірних зобов'язань. 3 2. Аналіз фінансової стійкості туристичного підприємства. 8 Задача 11 Використовуючи дані балансу туристичного підприємства проаналізувати фінансову стійкість туристичного підприємства. Зробити висновки. Література 13

 7. Економаналіз діяльності туристичних підприємств 11
  1. Загальний та факторний аналіз динаміки обсягу випуску продукції (надання послуг) в асортиментному розрізі. 3 2. Оцінка ефективності використання власного та позикового капіталу. Ефект фінансового важеля. 10 Список використаної літератури. 25

 8. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  1. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами та ступінь їх використання на туристичному підприємстві 3 2. Виявлення резервів підвищення ефективності роботи туристичного підприємства 23 Література 30

 9. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  1. ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ПОТОЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 3 2. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

 10. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  1. Організація, зміст та методика перспективного аналізу господарської діяльності туристичного підприємства 4 2. Значення, задачі та джерела аналізу фінансового стану туристичного підприємства 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 11. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  1. ЗМІСТ ТА ЗАДАЧІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 3 2. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) 10 Задача 2 Проаналізувати загальний фінансовий стан туристичного підприємства. Скласти таблицю порівняльного аналітичного балансу пасиву. Зробити висновки. ЛІТЕРАТУРА 19

 12. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  1. Система показників, яка характеризує господарську діяльність туристичного підприємства, їх класифікація в економічному аналізі 3 2. Аналіз формування прибутку туристичного підприємства 12 Задача 5 16 Проаналізувати обсяг та склад роздрібного товарообороту. Порівнюючи фактичне виконання з планом, необхідно звернути особливу увагу на результати виконання плану як в цілому по роздрібному товарообороту, так і за його складом; необхідно прослідкувати за змінами роздрібного товарообороту та його складу в поточному році в порівнянні з минулим роком; відбити в аналізі зміни питомої ваги продукції власного виробництва; встановити ритмічність виконання річного плану товарообороту та його структури за кварталами. Дати оцінку отриманим результатам… Література 19

 13. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  1. Економічний аналіз у системі управління туристичним підприємством та його роль в умовах формування ринкових відносин в Україні. 3 2. Аналіз інших прибутків і збитків. 10 Література 14

 14. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  1. Аналіз наявності та структури основних фондів 2 2. Аналіз кредиторської заборгованості туристичного підприємства 25 Література

 15. Економаналіз діяльності туристичних підприємств
  Вступ 3 Організація, зміст та методика поточного аналізу господарської діяльності туристичного підприємства. 4 Методика аналізу фінансових результатів роботи туристичного підприємства. 7 Висновки 13 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua