Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Основи теорії систем та системний аналіз (ID:15847)
| Размер: 23 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание
Питання 1. Що представляє собою поняття системи. Опишіть еволюцію цього поняття. У чому полягають особливості соціально-економічних систем, відмінності? 3
1.1. Поняття системи 3
1.2. Еволюція поняття «система» 4
1.3. Особливості і відмінності соціально-економічних систем 9
Питання 2. Опишіть закономірності виникнення та формування цілей. Покажіть взаємозв’язок між закономірностями на прикладі 11
2.1. Визначення поняття «ціль» 11
2.2. Закономірності виникнення і формування цілей 12
2.3. Взаємозв’язок між закономірностями на прикладі навчання 14
Література: 19

Литература1. Губанов В.А., Захаров В.В., Коваленко А.А. Введение в системный анализ: Уч. пособие под ред. Петросяна Л.А. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988. – 232 с. 2. Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Системний аналіз: проблеми, методологія, застосування. — К.: Наук. думка, 2005. — 744 с. 3. Лелюк В.А. Введение в теорию систем: Уч. пособие. В 2-х т. Т.1. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – 320 с. 4. Лесечко М.Д. Основи системного підходу: теорія, методологія, практика: Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. 5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. - 2001 р. - 608 с. 6. Пономаренко О. І., Пономаренко В. О. Системні методи в економіці , менеджменті та бізнесі. — К.: Либідь, 1995. — 240 с. 7. Принципы организации социальных систем: Теория и практика / Под ред. М. И. Сетрова. — К.; Одесса: Выща шк., Голов. издво, 1988. — 242 с. 8. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Уч. пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368 с. 9. Теорія систем і системний аналіз: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Н. Б. Чорней, Чорней Р.К. - К. : МАУП, 2005. - 256 с. 10. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз. Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основи теорії систем та системний аналіз
  1. Суть і особливості поняття системного аналізу 3 2. Розкрити метод експертних оцінок та етапи проведення експертизи 22 Література 30

 2. Основи теорії систем та системний аналіз
  А. Охарактеризуйте задачі загальної теорії систем та спеціалізованих теорій систем й різних системних концепцій, розробок. У чому їх основні відмінності? 3 Б. Поясніть суть метода вирішальних матриць. У чому полягає взаємозв'язок між цим методом та експертними оцінками? 7 Література 13

 3. Контрольна робота теорії систем і системний аналіз
  Зміст Вступ 3 1. Розкрийте поняття "елемент", "компонент", "підсистема". У чому полягають основні відмінності підсистеми від компонента. Дайте характеристику поняття "зв"язок". За якими ознаками здійснюється класифікація видів зг,"язку? 3 2. У чому полягають особливості добре організованих та погано організованих (або дифузних) класів систем? З якою метою і яким чином об"єкт дослідження можна представити у вигляді самоорганізуємої системи? 12 Список використаної літератури: 20

 4. Класифікація моделей систем (системний аналіз і логістика)
  Класифікація моделей систем 3 Вступ 3 Класифікація систем 4 Поняття та сутність моделей та моделювання 5 Класифікація та функції моделей 7 Висновки 14 Завдання № 1 16 Визначити комплексний коефіцієнт значущості критерію вибору постачальника з врахуванням рівня компетентності експерту (варіант вибирається за останньою цифрою залікової). Таблиця 3.1 Вихідні дані для виконання Завдання № 1 Критерії для Х Оцінка значущості окремими експертами 1 2 3 4 5 а 0,6 0,7 0,5 0,75 0,6 К1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 К2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,5 КЗ 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 К4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 К5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Завдання № 2 17 Розрахувати рейтинг для різних постачальників і порівнюючи отримані значення, визначити найкращого партнера. Пріоритет надається джерелу постачання з найбільшим сумарним рейтингом (варіант вибирається за останньою цифрою залікової). Таблиця 3.2 Вихідні дані для виконання Завдання №2 Завдання №3 18 На основі вихідних даних (таблиця 3.3) розробити стратегію управління матеріальними запасами, застосовуючи інтегрований підхід ABC — XYZ (варіант згідно з останньою цифрою залікової). Таблиця 3.3 Вихідні дані для виконання Завдання №3 Завдання №4 20 Знайти оптимальне рішення транспортної задачі використовуючи метод «північно-західного кута» та метод «найменших витрат». Варіанти завдань на¬ведені у таблиці 3.5 (згідно з останньою цифрою залікової книжки). Варіант, №2 Завдання № 5 22 Визначити умовні координати розподільчого центру методом розрахунку центра тяжіння та подати графічну інтерпретацію. Дані для розрахунків наведені в таблиці 3.6. Таблиця 3.6 Обсяг споживання та координати споживачів Список літератури 24

 5. Системний аналіз діяльності організації
  1.Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку. 3 2. Аналіз показників фінансової стійкості організації. 6 3. Проведіть аналіз факторів і резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства (на конкретному прикладі) 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 ДОДАТКИ 23

 6. Системний аналіз утворення і розвитку імперії Карла Великого
  Вступ 3 1. Біографія та початок правління Карла Великого 6 2. Імперія Карла Великого 10 3. Внутрішня політика 13 4. Культура та відносини с церквою 15 Висновок 18 Список використаних джерел 20

 7. Сутність і основні задачі загальної теорії систем
  1. Сутність і основні задачі загальної теорії систем 3 2. Охарактеризувати відмінності між спеціалізованими теоріями систем та загальною теорією систем 5 3. Задачі, предмет дослідження загальної теорії систем як метатеорії системних досліджень 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 8. Основи побудови інформаційних систем у фінансових установах
  ВСТУП 3 1. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЧАСІ 4 2. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ 11 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ 16 ВИСНОВКИ 23 ЛІТЕРАТУРА 24 ДОДАТКИ 25

 9. Основи економічної теорії
  1. Протекціонізм: сутність, заходи, позитивні та негативні риси 3 2. Ефективність інвестицій та економічне зростання 6 Література 12

 10. Основи економічної теорії
  1. Позитивні та негативні риси монополії та її регулювання 2 2. Еволюція форм власності як основа формування сучасної економічної системи 7 Список використаної літератури 13

 11. Основи економічної теорії
  1. Закони грошового обігу. Рівновага грошової та товарної маси 3 2. Види та роль кредиту в розвитку підприємницького бізнесу 6 Література 11

 12. Основи економічної теорії
  1 Світова торгівля і всесвітній ринок товарів і послуг 3 2 Суть та види кредиту 6 3 Аграрні відносини, їх зміст та особливості 9 4 Витрати виробництва та іх види 11 5 Грошова маса її структура та показники 16 6 Економічна теорія і господарська практика 20 Список літератури 23

 13. Основи економічної теорії
  1. Продуктивність та інтенсивність праці. Роль транспортних галузей у підвищенні продуктивності праці 3 2. Сутність та причини економічних циклів. Фази економічного циклу. Основні причини економічної кризи в Україні 6 Використана література 9

 14. основи економічної теорії
  1. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво…………………………………………………………………………3 2. Монополія та антимонопольне законодавство 7 3. Грошово-кредитне регулювання економіки. Політика «дорогих» та «дешевих» грошей 11 Список літератури 13

 15. Основи економічної теорії
  1.В чому необхідність державного регулювання ринком 3 2.Елементи витрат, кошторис витрат 5 3.Задача 8 Поясніть на графіку що станеться, якщо ціна підвищитеся понад рівноважний рівень. Література 9

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua