Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Виробничий операційний менеджмент (ID:15927)
| Размер: 42 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание1. Характеристика виробничої структури ТОВ «__» 3
2. Положення про відділ бухгалтерського обліку ТОВ «__» 10
3. Посадові інструкції спеціалістів ТОВ «__» 16
Список використаної літератури 20

Литература1. Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с. 2. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - 532 с. К. : ЦУЛ, 2003. 3. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, 4. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник / За ред. Й.М. Петровича. - 405 с. - (Вища освіта ХХІ ст.). К. : Знання, 2002. 5. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. — Львів: ІВЦ “ІНТЕЛЕКТ+”, 1999. — 258 с. 6. Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика: підручник. Т. : Карт-бланш, 2003. 7. Сумець О. Основи операційного менеджменту: Підручник/ Для студентів економ. Спец. – Під ред. проф. О. Л. Яременка. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 416 с. 8. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. 9. Школа І.М., Михайлівська О.В. Операційний менеджмент: Практикум: Навч. посіб. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2004. - 376 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики
  Вступ 2 1. Поняття операційного менеджменту та його концепції 3 2. Поняття виробничого менеджменту 8 3. Спільні та відмінні риси виробничого і операційного менеджменту 11 Висновок 13 Список використаних джерел 14

 2. Виробничий менеджмент
  СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА 1 Ви отримали одночасно два термінових завдання – перше від Вашого безпосереднього, друге від вище посадового керівника. Часу для узгодження строків у вас не має. Необхідно почати роботу, Ваші дії: 1. В першу чергу буду виконувати завдання того, кого більш поважаю. 2. Спочатку буду виконувати завдання, яке мені здається найбільш важливим. 3. Буду виконувати завдання свого вище посадового керівника. 4. Буду виконувати завдання свого безпосереднього керівника, запропонувавши йому пояснити все вище посадовому керівнику. СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА 2 Ваш підлеглий ігнорує Ваші вказівки, робить все по своєму, не виправляє того, що Ви сказали. Ваша поведінка по відношенню до нього: 1. Розібратись в мотивах впертості й бачачи, що їх незначна кількість, використати адміністративні заходи, не гаючи часу на розмови. 2. В інтересах справ намагатись переконати, настроїти на довірливі надалі контакти. 3. Насамперед намагатись вплинути на нього через актив й співробітників, що користуються авторитетом. 4. Спочатку подумати про те, що залежить від моєї поведінки, чи не роблю я сам помилок, а вже потім вияснити в чому правий і неправий підлеглий ЛІТЕРАТУРА

 3. Операційний менеджмент, менеджмент організацій, економіка підприємства.
  1. Сутність, необхідність і зміст менеджменту, характеристика його основних видів. 2. Особливості управлінської діяльності. Типи менеджерів та вимоги до них. 3. Еволюція наукового менеджменту, характеристика основних етапів його розвитку. 4. Основні положення сучасної системи поглядів на менеджмент. 5. Сутність та характеристика принципів управління. 6. Сутність і класифікація методів управління. 7. Влада та особистий вплив в управлінні. Джерела влади менеджерів. 8. Зміст основних концепцій лідерства. 9. Сутність та особливості основних стилів лідерства. 10. Сутність та роль конфлікту в діяльності організації. 11. Класифікація організаційних конфліктів. 12. Порядок дій менеджерів по управлінню конфліктами. 13. Методи управління конфліктами. 14.Ділові переговори: сутність, види, порядок підготовки і проведення. 15. Фінансовий менеджмент у системі організації. 16. Властивості організації ж об'єкта управління. 17. Організаційні форми підприємств в Україні. 18. Типи бюрократичних структур управління організацією, їх особливості. 19. Типи адаптивних структур управління організацією, їх переваги і недоліки. 20. Порядок і принципи проектування організаційних структур управлінні 21. Елементи проектування організаційних структур управління. 22. Зміст процесу прийняття рішень в організації. 23.Методи прийняття управлінських рішень. 24. Типи об'єднань підприємств в Україні, їх характеристика. 25. Типи і особливості діяльності господарських товариств. 26. Система управління персоналом організації. 27. Інноваційний менеджмент у системі організації. 28. Організація управління виробничою Інфраструктурою підприємства. 29. Маркетинговий менеджмент у системі організації. 30. Показники ефективності організаційної структури управління підприємством. 4 31 .Сутність і роль операційного менеджменту в системі управління організації. 32.Принципи операційного менеджменту. 33.Функції операційного менеджменту. 34.Методи операційного менеджменту. З5.Особливості та властивості операційної системи. З6.Складові операційної системи 37.Класифікаційні підходи до операційних систем. З8.Поняття операційної діяльності підприємства. 39.Типи операційних процесів, їх ознаки. 40.Організація операційного процесу у просторі і часі. 41 .Поняття, структура та тривалість операційного циклу. 42.Сутність, цілі та етапи проектування операційної системи. 43.Прийняття рішень з просторової організації підприємства. 44.Функції оперативного управління операційною діяльністю. 45.Роль і завдання управління матеріальними ресурсами і запасами. 46.Методи управління запасами. 47.Поняття, значення та фактори абезпечення якості товарів і послуг. 48.Показники якості та методи їх оцінки. 49.Організаційне забезпечення якості продукції підприємства. 50.Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту. 51 .Шляхи підвищення продуктивності організацій. 52.Роль та функції підсистеми забезпечення операційної діяльності. 53.Функція планування в операційному менеджменті. 54.Функція організації в операційному менеджменті. 55.Функція контролю в операційному менеджменті. 56.Шляхи оптимізації операційного процесу. 57.0сновні функції диспетчерської служби на підприємстві. 58.Охарактеризуйте основні показники продуктивності операційної системи. 59.Виробнича потужність підпр ємства. 60.Охарактеризуйте технологію управління продуктивністю операційної системи. 61. Оцінка та видова класифікація основних фондів. 62. Показники ефективності використання основних фондів. 63. Структура і нормування оборотних фондів підприємства. 64. Нематеріальні активи: сутність, склад, методи оцінки вартості. 65. Структура та нормування оборотних коштів. 66. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. 67.Визначення обсягу та джерел фінансування реальних інвестицій. 68. Організація оплати праці на підприємстві. 69. Сучасні форми та системи оплати праці. Безтарифна система. 70. Системи участі праціШшків підприємств у прибутках. Дивідендна політика. 71. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат. 72. Управління витратами на підприємстві. Кошторис виробництва. 73. Форми фінансової діяльності підприємства. 74.Планування фінансової діяльності: сутність, форми, інструменти. 75. Сутність і види прибутку. Джерела формування та напрямки використання прибутку. 76. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства за допомогою показників. 77. Оцінка прибутковості та ділової активності підприємства. 78. Фінансова стійкість та платоспроможність підприємства: характеристика і показники оцінки 79. Система показників ефективності діяльності підприємства. 80. Чинники зростання ефективності виробництва. 81. Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств. 82. Сутність, форми і види реструктуризації підприємств. 83.Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання. 84.0цінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 85. Визначення рівня беззбитковості виробництва. 86. Державне регулювання цін. Цінова політика підприємства. 87.Нормування праці на підприємстві: призначення і функції. 88. Характеристика відрядної системи оплати праці. 89. Рентабельність підприємства та його продукції. 90. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства.

 4. Операційний менеджмент
  1. Режими функціонування операційної системи 4 Висновок 6 2. Особливості операційного менеджменту в організації оздоровчого туризму 7 Висновок 12 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 12 Висновок. 14 Список використаної літератури 16

 5. Операційний менеджмент
  1. Критерії ефективності операційної системи 3 1.1. Поняття критеріїв ефективності 3 1.2. Критерії ефективності операційної системи 4 Висновки до пункту 1 8 2. Особливості операційного менеджменту у ресторанному обслуговуванні туристів 10 2.1. Поняття операційного менеджменту 10 2.2. Операційний менеджмент у ресторанному обслуговуванні туристів 11 Висновки до пункту 2 17 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (менеджмент в туризмі) 18 Список використаних джерел 20

 6. Операційний менеджмент
  1. Логіка „алгоримізації" керування операціями 3 Висновок 10 2. Особливості операційного менеджменту перевезень туристів автомобільним транспортом 10 Висновок 16 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 17 Висновок 20 Література 20

 7. Операційний менеджмент
  1 Характерні риси складних операційних систем 3 2 Поняття потужність, що застосовується до операційних систем 8 3 Оцінка методів праці 14 Використана література 17

 8. Операційний менеджмент
  1. Операційна стратегія підприємства 3 2. Проектний підхід до управління операційною системою 7 3. На прикладі підприємства, продукцією якого є послуги, визначте можливість застосування на ньому системи оперативного управління запасами за принципом “точно в термін” 10 Список використаної літератури 18

 9. Операційний менеджмент
  1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 3 2. Загальний менеджмент якості (TQM) 6 3. Використовуючи дані звіту підприємства, проаналізуйте показники використання виробничої потужності цього підприємства та запропонуйте шляхи їх поліпшення 12 Список використаної літератури 19

 10. Операційний менеджмент
  1. Управління поточним функціонуванням операційної системи 2 2. Системний підхід до управління операційною системою 5 4. Опишіть методи управління запасами на Вашому підприємстві, їх переваги і недоліки. Запропонуйте заходи підвищення ефективності цього процесу. 20 Література. 24

 11. Операційний менеджмент
  Завдання 1. (Потребує повної відповіді). 3 1. За якими критеріями можливо оцінити ефективність операційної системи? 3 2. Як ви розумієте поняття „потужності" операційної системи? 7 3. Які класифікація операційних систем вам відомі? 10 Завдання 2 15 У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. Тест 1 Управління персоналом як складова операційного менеджменту включає наступні блоки: Тест 2 Три основні види розподілу праці: Тест 3 1. просторова зона дії, оснащена технічними засобами, в якій здійснюється трудова діяльність працівника. Тест 4 Вартісний аналіз - це: Завдання 3. Вимагає розв'язання задачі з поясненням. 17 Корпорація займається виробництвом швидкодіючих 1-мегабайтиих чипів. Вона організувала запаси комплектуючих виробів десяти найменувань. Здійснити АВС-аналіз, використовуючи дані таблиці. Комплек-туючий виріб, шифр Річний обсяг, од. Вартісп однієї одиниці, ум. од. Загальна вартсть Частка у загальній вартості, % 10286 1000 90,00 280529000 5,44 12760 1550 17,00 266223350 5,16 12572 600 14,17 395113200 7,66 14075 2000 0,60 140290000 2,72 10867 350 42,86 484259650 9,39 10500 1000 12,5 2559674000 49,61 11526 500 154,00 3384500 0,07 01036 100 8.50 20614500 0,40 01307 1 200 0,42 646424400 12,53 10572 250 0,60 362567250 7,03 Разом 5159079850 100,00 Література 19

 12. Операційний менеджмент:
  1. Розкрийте сутність та етапи розробки операційної стратегії організації. 3 2. Визначте сутність операційного менеджменту, операційної функції, операції. 3 3. Розкрийте сутність функцій операційного менеджменту. 4 4. Визначте місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. 5 5. Розкрийте сутність основних принципів операційного менеджменту. 5 6. Сучасні форми та методи постачання підприємства матеріальними ресурсами. 6 7. Охарактеризуйте фактори, що визначають організаційну структуру управління операційною системою. 7 8. Охарактеризуйте методи операційного менеджменту. 7 9. Визначте роль і завдання управління матеріальними ресурсами підприємства. 8 10. Охарактеризуйте методи управління запасами в організації. 9 11. Розкрийте сутність функцій оперативного управління організацією. 10 12. Проаналізуйте основні фактори забезпечення якості продукції підприємства. 10 13. Назвіть типи операційних процесів та охарактеризуйте їх. 12

 13. Операційний менеджмент
  1. Потужність операційної системи 3 Висновок 7 2. Особливості операційного менеджменту в організації екстремального туризму 8 Висновок 17 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 17 Висновок 21 Література 22

 14. Операційний менеджмент
  1. Гнучкість та адаптивність операційних систем 3 Висновок 10 2. Особливості операційного менеджменту в організації паломництва 10 Висновок 14 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (туристичне підприємство) 15 Висновок 18 Література: 18

 15. Операційний менеджмент
  Завдання 1. Охарактеризуйте значення підсистеми забезпечення операційної системи 3 Завдання 2. Показники результативності функціонування операційних систем, завдання менеджера щодо оцінки результативності операційної системи 9 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua