Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з предмету Соціальне управління (ID:16074)
| Размер: 136 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание1. Понятійний апарат дисципліни «Соціальне управління» 3
2. Ринок праці, види ринків праці, фактори, що впливають на ситуацію на ринку праці 5
3. Соціальне управління, його види в залежності від об’єкта управління 9
4. Розробка та впровадження в життя нових програм житлового будівництва: за кошти громадян, організацій, кредитування житлового будівництва 12
5. Система показників рівня життя 15
6. Сутність та критерії соціальної політики 17
Список використаної літератури 20

Литература1. Гриненко А. М. Соціальна політика.— К.: КНЕУ, 2003. — 309 с. 2. Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні. — Україна: Аспекти праці. — 2002. — № 1. — С. 31—37. 3. Скуратівський В. А., Палій О. М., Лібанова Е. М. Соціальна політика: Навч. посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності «Державне управління». — К.: УАДУ, 2001. 4. Соціальна економіка Навч. посіб. / Кол. авт. О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 196 с. 5. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н. А. Волгина. — .: Изд-во «Экзамен», 2002. — С. 21—22. 6. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 7. Холостова Е. И. Социальная политика: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2001. 8. Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с. 9. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота соціальне управління
  1. Сутність соцйіальних зв’язків та соціальних процесів 3 2. Делегування в соціальному управлінні 6 3. Система показників рівня життя 8 4. Програма сприяння зайнятості 10 5. Освітньо-квалфікаційний потенціал робочої сили як базовий компонент нематеріального накопичення 13 6. Сутність та критерії соціальної діяльності 18 Список використаних джерел 21

 2. Контрольна робота з предмету управління трудовими ресурсами 8
  Завдання № 1 Дайте загальне визначення управління як соціально-економічного явища і процесу. Які особливості управління трудовими ресурсами у загальному процесі регулювання розвитком економіки? Завдання № 2 Зазначте види зайнятості, що характерні для ринкової економіки. Які основні напрямки державного регулювання зайнятістю? Завдання № 3 Наведіть показники, які використовуються для визначення загальноосвітнього та професійного рівнів трудових ресурсів. Завдання № 4 Розкрийте сутність заробітної плати як ціни робочої сили в умовах ринкової економіки. Завдання № 5 На конкретному прикладі проілюструйте взаємодію основних економічних суб’єктів (працівників і фірм-роботодавців) на ринку праці.

 3. Контрольна робота соціальне страхування
  1. Основні принципи соціального страхування. 3 2. Пенсії по інвалідності. Умови виплати. Взаємозв'язок з пенсійним страхуванням по старості. 5 3. Страхова медицина і медичне страхування. 12 Список використаних джерел 23

 4. Соціальне управління
  Ситуаційна задача 8 Умови завдання. Ви керівник відділу демографії обласної державної адміністрації. Регіони А, Б та В, що входять до складу Вашої області протягом тривалого періоду характеризуються схожими показниками соціально-демографічного розвитку та статево-вікової структури населення. В найближчому майбутньому до регіону А очікується прибуття значних груп населення з регіону Б з метою працевлаштування на нових підприємствах. Які передбачається відкрити в регіоні А. В регіоні В, де також відкривається низка нових підприємств, передбачається приток переселенців з країн Азії. Завдання до ситуації: 1. Як зміниться демографічна ситуація в регіонах А, Б та В? 2. До яких соціально-економічних наслідків це призведе? 3. Розробіть заходи (4-5 одиниць) щодо пом’якшення ситуації, заповнивши наступну форму за допомогою таблиці 1. Таблиця 1. Заходи щодо вирішення демографічної ситуації на території регіонів А, Б та В з/п Назва заходу Термін виконання Структуриний підрозділ, відповідальний за виконання Примітки

 5. Контрольна робота з предмету Інформатика
  1. Класифікаційні методи кодування. Поняття класифікації, класифікаційних ознак, класифікаційних групувань 3 2. Системний блок. Складові частини. Поняття системної (материнської плати) 5 3. Поняття конкретного меню, принцип формування його складу та виконання окремих операцій в операційній системі Windows 10 4. Використання майстра функцій електронної таблиці MS Excel 12 5. Конструювання звіту для представлення даних засобами прикладної програми MS Access 19 6. Задача. 22 Створити текстовий документ та добавити в нього малюнок і таблицю, користуючись допоміжними програмами операційної системи Windows та пакетами прикладних програм MS Office. Список використаної літератури 23

 6. Контрольна робота з предмету соціологія
  Зміст Поняття культури та її роль в соціології. Елементи культури. 3 Форми культури 7 Методологічний етап програмування, основні елементи. 8 Політичні орієнтації молоді (в цьому питання описано про всі партії України до яких партій більш прихильна молодь) 11 Список літератури Список використаної літератури. 1.Алисова Л. Н., Голенкова 3. Т. и др. Политическая социология. –М.,2000.–460с. 2.Соціологія: підручник для вузів За ред.С.О.Макеева.–К.,1999.–344с. 3.Соціологічне дослідження серед студентської молоді у 5-ти містах України, проведені ГО „Молодіжна альтернатива”. від 13.10.2004. 4.Методология и методы социологических исследований. М., 1996.– 340с. 5.В.Н. Минина. Методы социального программирования.–СПб., 2001.–60с. 6.Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К., 1994.–220с.

 7. Контрольна робота з предмету: «Конфліктологія»
  Вступ 3 1. Роль керівника в профілактиці конфліктів 4 2. Основні стратегії управління конфліктними ситуаціями 6 Висновки 8 Список використаної літератури 10

 8. Контрольна робота з предмету Фінанси
  Вступ 3 1. Сутність, функції та принципи організації фінансів підприємницьких структур 4 Висновки 14 Задача № 1. 15 Варіант 8. Умова. У звітному періоді на підприємстві склалася фінансово-економічна ситуація, що характеризується даними таблиці 1. На їх основі необхідно виконати такі завдання: 1. Розрахувати чисту виручку підприємства, суму податку на додану вартість, операційний прибуток (збиток) від реалізації продукції; 2. Проаналізувати структуру загальної виручки від реалізації продукції та зробити висновок, щодо частки операційних витрат та операційного прибутку; 3. Розробити стратегію зниження операційних витрат за рахунок статті кошторису «Адміністративні витрати» з метою зростання прибутку.... Задача № 2. 18 Варіант 8. Умова. В угоді між банком і позичальником зазначені фінансові умови: розмір позики, строк позики, реальну доходність операції (% річних), часову базу – 365 днів, річний рівень інфляції за фактичним станом. Визначити: а) просту ставку відсотків; б) суму платежів по поверненню основної суми боргу та відсотків за кредит; в) хто поніс втрати від інфляції (кредитор чи позичальник); г) величину втрат, зумовлених упущенням фінансового менеджера однієї із сторін при заключенні кредитного договору, де не було включено умов розрахунків з врахуванням інфляції... Список використаної літератури 20

 9. Контрольна робота з предмету політологія
  1. Виникнення і розвиток світової політичної думки Стародавнього світу 3 2. Характеристика авторитарного режиму 10 3. Конструктивні і деструктивні політичні конфлікти 12 Використана література 16

 10. Контрольна робота з предмету контролінг
  1. Концепція контролінгу та його інструментарій 3 2. Підходи до оргаізації процесу бюджетуваня 9 3. Задача 16 Бухгалтер-аналітик торговельного підприємства визначив, що постійні витрати підприємства становлять 60000 грн., а середні змінні витрати на одиницю продукції – 200 грн. Запишіть функцію витрат підприємства і спрогнозуйте, чому будуть дорівнювати загальні витрати, якщо підприємство планує реалізувати 500 одиниць товару. Список використаної літератури 17

 11. Контрольна робота з предмету аудит
  2. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів 3 Задача 12 При інвентаризації основних засобів на складі підприємства «Юпітер» встановлено нестачу: Комп’ютер та принтер – за обліковою ціною – 3200 грн., офісних спеціальних крісел – на суму 450 грн. (32 шт. за ціною 150 грн.). У бухгалтерському обліку зроблено записи: Д 947 К 106 на суму 3650 грн., Д 375 К 947 на суму 3650 грн. Встановити, чи мало місце порушення і в чому воно полягає. Надати висновки за результатами перевірки. Список використаної літератури 14

 12. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету кримінологія
  1. Кримінологічне прогнозування і кримінологічне планування боротьби зі злочинністю 3 2. Визначення поняття кримінології 6 3. Характеристика злочинів у сфері оподаткування 10 Використана література 14

 13. Завдання з курсу «Соціальне управління»
  Завдання: При виконанні ситуаційної задачі студентом можуть бути використані дані підприємства, де він працює, району, де він мешкає. Ситуаційна задача 4 Вихідні дані: Ви керівник відділу демографії державної адміністрації району. Процеси міграції у регіоні характеризуються такими даними:… Завдання до задачі: Користуючись даними табл. 1. Обчислити показники розвитку демографічної ситуації. 2. Які фактор, на Вашу думку, впливають на розвиток ситуації. 3. Розробіть заходи щодо регулювання міграційних процесів у регіоні. Вимоги до виконання завдання При виконанні ситуаційної задачі студентом можуть бути використані дані підприємства, де він працює, району, де він мешкає. Ситуаційна задача 4 Вихідні дані: Ви керівник відділу демографії державної адміністрації району. Процеси міграції у регіоні характеризуються такими даними: Показник 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік чисельність населення, тис.осіб 3610,0 3228,0 2986,0 2501,0 2131,0 Чисельність прибулих, тис.осіб. 80,0 78,0 70,0 64,0 55,0 Чисельність вибулих, тис.осіб. 40,0 45,0 45,0 48,0 55,0 Завдання до задачі: Користуючись даними табл. 4. Обчислити показники розвитку демографічної ситуації. 5. Які фактор, на Вашу думку, впливають на розвиток ситуації. 6. Розробіть заходи щодо регулювання міграційних процесів у регіоні.

 14. Контрольна робота з предмету “Трудове право”
  План. 1.Підготувати тези-інформації з питання “Підстави припинення трудового договору. 2.Підготувати текст відповіді юридичної консультації з питання “Порядок укладання колективного договору”. 3.Практичне завдання. За появу на роботі в нетверезому стані метрдтотелю ресторану “Либідь” Галкіній було оголошено догану і переведено офіціанткою строком на один місяць. Через три місяці Галкіна вирішила звернутися в комісію по трудових спорах. 1.Назвати види дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни. 2.Які строки звернення до КТС та суду за вирішенням трудових спорів? 3.Яке рішення по цій справі може прийняти КТС? 4.Скласти позовну заяву до місцевого суду від імені працівника про поновлення на роботі. 4.Розробити структурно-логічну схему “Види щорічних додаткових відпусток”.

 15. Контрольна робота з предмету “Фінансовий аналіз”
  1. Оцінка якісного складу поточних активів, методика розрахунку відпоідних показників. 2 2. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства. 5 3. Практичне завдання. Аналізуються два варианти накопичення коштів за схемою ануітету постнумерандо..... Список використаної літератури. 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua