Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Організація і технологія торгового процесу (ID:16075)
| Размер: 21 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеПлан:
1. Порядок приймання і зберігання товарів на складі
2. Спеціалізація і типізація роздрібної торгівельної мережі
Задача.
Вирішіть ситуацію.
При поверненні склотари продавець магазину вимагав від її здавальника обов"язкової купівлі товару. Чи діяв продавець згідно з чинними правилами скупки у населення склотари. Обгрунтуйте свою відповідь
Литература1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV / «Голос України» вiд 14.03.2003 - № 49 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 «Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення» / «Урядовий кур'єр» від 05.07.2006 - № 122 3. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицікий В.М. та ін. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 616 с. 4. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства: Навч. посіб. - К. : КНТЕУ, 2005. - 280с. 5. Гуляєва Н.М. Управління формуванням та використанням основних фондів торговельного підприємства. - К.: КНТЕУ, 2000. - 76с. 6. Леви М., Вейтц Б. А.: Основы розничной торговли. - СПб.: Изд-во Питер, 1999. - 448 с. 7. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підручник. - К.: Хрещатик, 1999. - 797 с. 8. Марция В.С. Економіка торгівлі: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 402 с. 9. Москвітіна Т.Д., Черепов В.В. Комерційні зв'язки торговельного підприємства: Навч. Посібник. - К. : КНТЕУ, 2002. - 126с. 10. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с. 11. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. - 320 с. 12. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. - 580 с. 13. Пікуш Т.А. Класифікація торговельних мереж // Вісн. КНТЕУ. – 2005. - №3. Спецвип. наук. робіт молодих вчених. – К.: КНТЕУ. - с. 49–53. 14. Торговое дело: экономика и организация: Ученик / Под общ. ред. проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. Данько. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 256 с. 15. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с. 16. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі.: Навч. пос. - К.: Олді-плюс, 2004.- 356с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація і технологія торговельної діяльності
  1. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі та характеристика їх видів 3 2. Структура і призначення приміщень загальнотоварних і спеціальних складів 8 3. Задача 13 Оптове підприємство уклало договір постачання з магазинами № 1 і 2, де зазначено, що борошно постачатиметься централізовано рівними партіями кожної декади місяця. Розрахуйте коефіцієнт рівномірності постачання борошна до магазинів, визначте, який магазин краще обслуговується оптовим підприємством, і запропонуйте шляхи забезпечення своєчасного завезення борошна до магазинів. Вихідні дані подано в таблиці. ... Література 15

 2. Організація та технологія надання послуг
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 6 1.1. Сутність поняття та значення готельного господарства 6 1.2. Характеристика різновидів послуг у сфері готельного господарства 7 1.3. Законодавче регулювання готельного господарства 11 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ У ГОТЕЛІ „ ” 14 2.1 Організаційна характеристика готелю 14 2.2. Аналіз процесу надання послуг в готелі “ ” 22 2.3. Аналіз основних економічних показників в готелі 30 2.4. Дослідження факторів, що впливають на надання послуг у готелі 32 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГУ ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 37 3.1. Використання новітніх методик організації готельних послуг 37 3.2. Обгрунтування запропонованих заходів 39 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 46

 3. Організація і технологія торговельної діяльності
  Варіант 4. 1. Технологічне планування приміщень магазину та визначальні фактори їх вибору 2. Законодавча та нормативно-правова база щодо регулювання торговельної діяльності й забезпечення високоякісного обслуговування населення 3. Оцініть стан розвитку та ефективність використання складського господарства оптового підприємства з торгівлі текстильними товарами, визначите шляхи його вдосконалення. Вихідні дані наведені в таблиці. Вихідні дані для розрахунку аналітичних показників. Показник У середньому на одне оптове підприємство України Київське регіональне оптове підприємство Сумарний оптовий товарообіг, млн. грн. 236 828 У тому числі складський, млн. грн. 74 193 Питома вага складського товарообігу, % 31,5 23,3 Середні товарні запаси, млн. грн. 6,5 15,6 Середні товарні запаси, днів 32 29 Наявна складська площі, м2 2520 7998 Потреба у складській площі, м2 7094 21250 Складський об’єм, м3 15541 61501 Рівень механізації вантажно-розвантажувальних робіт, % 34 52 Кількість складських приміщень, од. 4 7 Висота укладання товару, м 2,8 8,3 Середньорічна сумарна вартість основних фондів, млрд. грн. 0,53 3,29 З них активних частин 0,10 0,99 Середньооблікова чисельність складських працівників, чол. 68 170 Прибуток, млн. грн. 0,88 3,31 Питома вага малих посередницько-збутових підприємств в оптовому товарообігу регіону, % 1,8 3 Література

 4. Організація і технологія торгівельної діяльності
  1.Організація процесу продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах самообслуговування 3 2. Шляхи розвитку виробництва тари в Україні, скорочення витрат і втрат з тари. 7 3. Наукове дослідження 10 Список використаної літератури 15

 5. Організація і технологія торгівельної діяльності
  1. Зарубіжний досвід розвитку роздрібної торговельної мережі. 3 2. Форми оптової реалізації товарів і визначальні фактори їх вибору. 6 3. Порівняйте ефективність роботи магазинів, що застосовують різні форми продажу товарів. 10 Список використаної літератури 13

 6. Організація і технологія торгівлі продовольчими товарами
  1. Види торгових споруд, їх характеристика 3 2. Позамагазинні форми продажу товарів 5 3. Організація матеріальної відповідальності в магазині 9 4. Організація перевезення товарів автомобільним транспортом 11 Список літератури 14

 7. Якість обслуговування покупців, як фактор конкурентоспроможності магазину (Організація та технологія торгівлі)
  ВСТУП 3 1. Сутність товарного асортименту на фактори, які впливають на його формування у магазинах 5 2. Дослідження конкурентного середовища ВАТ "Назва" 15 3. Аналіз та оцінка товарного асортименту магазину ВАТ "Назва" 22 4. Дослідження стану товаропостачання у ВАТ "Назва" 26 5. Шляхи удосконалення формування товарної політики магазину 29 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 ДОДАТКИ 42

 8. Спеціалізація магазинів та їхня ефективність у сучасних умовах (організація і технологія торгівлі)
  ВСТУП 3 1. Фактори, які визначають спеціалізацію магазину 5 2. Особливості та переваги мережевого магазину ВАТ „Назва” 10 3. Спеціалізація магазину ВАТ „Назва” 16 4. Організація торговельно-технологічного процесу в магазині ВАТ „Назва” 24 5. Ефективність діяльності магазину ВАТ „Назва” в сучасних умовах 28 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 9. Організація процесу аудиту за його етапами (стадіями)
  ВСТУП 3 І РОЗДІЛ. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 4 1.1. Зміст та схема аудиторського процесу 4 1.2. Стадії та етапи аудиторського процесу 7 1.3. Сутність, місце і роль аудиторських процедур у процесі проведення аудиту 10 ІІ РОЗДІЛ. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ АУДИТУ ЗА ЙОГО ЕТАПАМИ (СТАДІЯМИ) 13 2.1. Послідовність та складові елементи процесу аудиту 13 2.2. Узагальнення процесу аудиту та планування аудиторської перевірки 17 2.3. Особливості методики аудиту в умовах електронної обробки даних 20 ІІІ РОЗДІЛ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ « » 24 3.1. Характеристика підприємства ТОВ « » 24 3.2. Розробка загального плану аудиторської перевірки 27 3.3. Складання програми аудиту за його етапами (стадіями) 28 ВИСНОВОК 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 35

 10. Організація процесу обслуговування споживачів офіціантами у барі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика досліджуваного закладу ресторанного господарства. Характеристика контингенту споживачів, особливостей його попиту та характеристика закладу, де здійснюються процеси обслуговування споживачів офіціантами 5 1.1. Коротка характеристика закладу 5 1.2. Характеристика контингенту споживачів, особливостей його попиту 13 РОЗДІЛ 2. Аналіз складу, стану та ефективності використання просторових та трудових ресурсів діючого закладу. Аналіз ефективності процесу обслуговування споживачів офіціантами у денний та вечірній час 21 2.1. Аналіз складу, стану та ефективності використання просторових та трудових ресурсів діючого закладу 21 2.2. Аналіз ефективності процесу обслуговування споживачів в денний та вечірній час 23 РОЗДІЛ 3. Розроблення шляхів подолання недоліків та підвищення якості процесу обслуговування споживачів офіціантами у діючому закладі ресторанного господарства 28 3.1. Розроблення шляхів подолання недоліків у процесі обслуговування споживачів 28 3.2. Розроблення шляхів подолання недоліків у процесі обслуговування споживачів 30 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35 ДОДАТКИ 37

 11. Організація технологічного процесу на складах оптового торговельного підприємства
  Вступ 3 1. Функції та роль складів у ланцюгу поставок товарів 5 2. Задачі та принципи раціональної організації технологічного процесу на 9 3. Аналіз стану розвитку складів 16 4. Організація зберігання товарів на складі 23 5. Комплектування і відпуск товарів зі складу 39 Висновки 48 Список використаної літератури 51 Додатки 53

 12. Організація процесу обслуговування споживачів офіціантами у ресторані (на прикладі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ЗАКЛАДУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТУ СПОЖИВАЧІВ, ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО ПОПИТУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ, ДЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПРОЦЕСИ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ОФІЦІАНТАМИ 5 1.1. Коротка характеристика закладу 5 1.2. Характеристика контингенту споживачів, особливостей його попиту 7 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СКЛАДУ, СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРОВИХ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ДІЮЧОГО ЗАКЛАДУ. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ У ДЕННИЙ ТА ВЕЧІРНІЙ ЧАС 17 2.1. Аналіз складу, стану та ефективності використання просторових та трудових ресурсів діючого закладу 17 2.2. Аналіз ефективності процесу обслуговування споживачів в денний та вечірній час 19 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ У ДІЮЧОМУ ЗАКЛАДІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 24 3.1. Розроблення шляхів подолання недоліків у процесі обслуговування споживачів 24 3.2. Розроблення шляхів подолання недоліків у процесі обслуговування споживачів 27 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 ДОДАТКИ 36

 13. Організація процесу обслуговування споживачів офіціантами в закладах ресторанного господарства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика досліджуваного закладу ресторанного господарства. Характеристика контингенту споживачів, особливостей його попиту та характеристика закладу, де здійснюються процеси обслуговування споживачів офіціантами 5 1.1. Коротка характеристика закладу 5 1.2. Характеристика контингенту споживачів, особливостей його попиту 9 РОЗДІЛ 2. Аналіз складу, стану та ефективності використання просторових та трудових ресурсів діючого закладу. Аналіз ефективності процесу обслуговування споживачів офіціантами у денний та вечірній час 19 2.1. Аналіз складу, стану та ефективності використання просторових та трудових ресурсів діючого закладу 19 2.2. Аналіз ефективності процесу обслуговування споживачів в денний та вечірній час 21 РОЗДІЛ 3. Розроблення шляхів подолання недоліків та підвищення якості процесу обслуговування споживачів офіціантами у діючому закладі ресторанного господарства 26 3.1. Розроблення шляхів подолання недоліків у процесі обслуговування споживачів 26 3.2. Розроблення шляхів подолання недоліків у процесі обслуговування споживачів 29 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 38

 14. МЕТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО УЧАСНИКИ, ПРЕДМЕТ І ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
  1. МЕТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО УЧАСНИКИ, ПРЕДМЕТ І ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 3 2. Застосування в управлінні соціально-психологічних методів 7 3. Етична поведінка як сукупність вчинків і дій людей. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки. 9 4. Як здійснити управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації в такій складовій як людські ресурси? 13 Література 17

 15. Облік оборотних активів торгового підприємства
  Вступ 3 1. Економічна суть та структура оборотних активів торгового підприємства 5 2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10 3. Організаційно – економічна характеристика ВАТ “Київ” 17 4. Організація бухгалтерського обліку оборотних активів торгового підприємства 23 4.1 Посадова інструкція бухгалтера з обліку оборотних активів 23 4.2 Документальне оформлення операцій оборотних активів 26 4.3 Оцінка оборотних активів на ВАТ Київ 28 4.4 Характеристика рахунків 30 5. Облік запасів торгового підприємства 32 6. Облік операцій по рахунках в банках, касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами торгового підприємства 34 7. Облік розрахункових операцій торгового підприємства 37 8. Відображення у звітності операцій з оборотними активами 39 Висновки і пропозиції 41 Список використаної джерел 43 Додатки 45

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua