Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Рецедивна злочинність (ID:16110)
| Размер: 25 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВступ 2
1. Поняття рецидивної злочинності 3
2. Причини та умови рецидивної злочинності 7
3. Особа злочинця 9
4. Профілактика рецидивної злочинності 15
Висновки 20
Список джерел 21

Литература1. Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков Г. С. Кримінологія: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2002. — 296 с. — Бібліогр.: с. 288-289. 2. Зелинский А. Ф. Криминология. — Харьков, 2000. – 382 с. 3. Иншаков С. М. Криминология: Учебник. — М., 2000. – 412 с. 4. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2000. – 652 с. 5. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х кн. / Ю. В. Александров, А. П. Гаврилишин, О. М. Джужа та ін. / За заг. ред. О. М. Джужи. - К., 2000. - Кн. 2: Особлива частина. – 468 с. 6. Кримінологія: Загальна та особлива частина: Підручник для студентів юри¬дичних вищих навчальних закладів / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман; За ред. професора І. М. Даньшина. — Харків: Право, 2003. – 352с. 7. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьев, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 416 с. 8. Кримінологія: Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини): Навч. посібник / За заг. ред. О. М. Джужи. — К., 2001. – 428 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Латентна злочинність
  Вступ 3 1. Поняття латентної злочинності, її види 5 2. Причини латентної злочинності 16 2.1. Загальні причини латентної злочинності 16 2.2. Причини природної латентності 17 2.2. Причини штучної латентності 18 3. Методи дослідження латентної злочинності 20 3.1. Історія дослідження латентної злочинності 20 3.2. Сучасні методи дослідження латентної злочинності та практичне значення таких досліджень 22 Висновки 27 Список літератури 29 Метою роботи є аналіз латентної злочинності як соціально-правового явища і формулювання теоретичних висновків з окресленої проблематики. Об’єктом дослідження є латентна злочинність, як соціально-правове явище. Предметом – наукові дослідження з окресленої проблематики та дані кримінальної статистики. За основу роботи взято дослідження радянських та українських кримінологів, та дані статистики.

 2. Жіноча злочинність
  Вступ 3 1. Кримінологія жіночої злочинності 5 1.1. Причини й умови виникнення жіночої злочинності 5 1.2. Особливості детермінації індивідуального злочинного поводження засуджених жінок 11 2. Кримінологічна характеристика основних видів жіночої злочинності 18 2.1. Кримінологічний аналіз корисливої злочинності 18 2.2. Агресивні злочини 25 2.3. Особливості насильницьких корисливих злочинів, вчинених жінками 31 3. Профілактика жіночої злочинності 34 Висновки 37 Список використаної літератури: 40-41 Мета і задача дослідження. Метою даної курсової роботи є теоретичний огляд стану жіночої злочинності. Об'єктом дослідження є теоретичні основи кримінології. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, статистичні дані відносно жіночої злочинності. Методи дослідження. При дослідженні, були використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу – при розгляді окремих нормативних актів кримінального права, кримінального процесу; формально-логічний – при здійсненні аналізу теоретичних положень кримінології; логіко-семантичний – при визначенні і розмежування понять. Усі зазначені методи застосовувалися у взаємодії один з іншим. Дана робота складається з трьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дають можливість ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує злочинність серед жінок, а також законодавство, що регулює зв'язані з цим поняттям питання. Освітлені основні поняття, наданий детальний аналіз жіночої злочинності. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків.

 3. Транснаціональна злочинність
  Зміст 1. Проаналізуйте, чому боротьба з транснаціональною злочинністю є пріоритетним напрямом міжнародного співробітництва 3 2. Визначте, у яких випадках тероризм кваліфікується як кримінальний злочин міжнародного характеру? 5 Практична частина 6 У сучасній міждержавній практиці питання про видачу вирішуються ' поєднанням територіального (місця вчинення діяння і місце перебування особи) і персонального (громадянства злочинця) принципів. Спроектуємо певну ситуацію застосування (або незастосування) інституту видачі: держава А вимагає від держави Б видачі особи, яка є громадянином держави А і вчинила злочин на території держави А. Дайте варіанти розв'язання цієї ситуації. Відповідь аргументуйте. Список використаних джерел 7

 4. Злочинність в сфері економіки
  Вступ 3 1. Економічна злочинність: кримінологічна характеристика 4 1.1. Поняття та ознаки економічної злочинності 4 1.2. Сучасний стан економічної злочинності: особливості якісного характеру 8 1.3. Кримінологічна характеристика особи економічних злочинців 13 1.4. Аналіз основних причин економічної злочинності 16 2. Деякі аспекти попередження економічних злочинів 20 2.1. Проблемні питання попередження економічних злочинів 20 2.2. Основні напрямки попередження злочинів у сфері економіки 23 Висновки 27 Використана література 29

 5. Злочинність у сфері економіки
  Вступ 3 1. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки 5 2. Причини та умови злочинності у сфері економіки 11 3. Попередження злочинності у сфері економіки 20 Висновок 28 Список використаної літератури 31

 6. Організована злочинність (кримінологія)
  Вступ 3 1. Визначення поняття «організована злочинність» 4 2. Організована злочинність за умов глобалізації 8 3. Риси організованої злочинності на Україні 15 Висновок 20 Література 23

 7. Комп’ютерна злочинність
  Комп’ютерна злочинність 1 Література 9

 8. Жіноча злочинність та її попередження
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика жіночої злочинності 4 2. Особливості особистості жінки - злочинниці 8 3. Попередження жіночої злочинності 12 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

 9. Комп’ютерна злочинність
  ВСТУП 3 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 5 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ 12 2.1. НЕПРАВОМІРНЕ ВТРУЧАННЯ У ЕОМ, СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕЙ ЗЛОЧИН 12 2.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТ. 362 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 18 2.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 20 3. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ 22 ВИСНОВКИ 28 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 30

 10. Злочинність білих комірців
  Вступ 3 1. Поняття білокомірцевої злочинності 6 2. Причини білокомірцевої злочинності 19 3. Попередження злочинності білих комірців 23 Висновки 31 Використана література 35

 11. Злочинність у країнах зарубіжжя
  Вступ 2 1. Особливості злочинності в країнах зарубіжжя 4 2. Стан злочинності в країнах зарубіжжя 14 3. Основні тенденції злочинності в країнах зарубіжжя та досвід боротьби з нею 19 Висновок 34 Перелік використаної літератури 36 США, Німеччині, Англії, Франції, Японії

 12. Злочинність, як соціально-правове явище
  План Вступ 3 1. Визначення злочинності: широке та вузьке розуміння. Види злочинності. 5 2. Кількісні та якісні показники злочинності 16 3. Стан та основні тенденції злочинності на сучасному етапі розвитку України 23 Висновки 27 Перелік використаної літератури 28 В роботі використовувались як загальні праці відомих науковців (Лунєєва, Литвака), так і підручники російських та українських кримінологів, зокрема Кваші, Даньшина, Джужи, Бандурки та інших. Роботу може бути використано у навчальних цілях

 13. Організована корисливо-насильницька злочинність
  Вступ 3 1. Поняття організованої корисливо-насильницької злочинності 4 2. Причини організованої корисливо-насильницької злочинності 10 3. Попередження організованої корисливо-насильницької злочинності 18 Висновки 23 Використана література 25

 14. Злочинність як соціально-правове явище
  Вступ 3 1. Визначення злочинності: широке та вузьке розуміння. Види злочинності 4 2. Кількісні та якісні показники злочинності 16 3. Стан та основні тенденції злочинності на сучасному етапі розвитку україни 24 Висновки 27 Використана література 29-30 Мета роботи полягає у дослідженні характеристики злочинності як соціально-правового явища, її кількісних і якісних показників, а також стану на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

 15. Організована корисливо-насильницька злочинність
  Вступ 3 1. Організована корисливо-насильницька злочинність як соціальне явище: її аналіз та сучасний стан 5 2. Аналіз криміногенних факторів організованої корисливо-насильницької злочинності 13 3. Проблемні питання профілактики організованої корисливо-насильницької злочинності 19 Висновки 26 Використана література 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua