Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Зовнішня політика країн Латинської Америки на сучасному етапі (2006-2008) (ID:16128)
| Размер: 11 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Зовнішня торгівля латиноамериканських країн 4
2. Латинська Америка та США 5
3. Політичне співробітництво Латинської Америки та України 5
ВИСНОВОК 7
Список використаних джерел 7
Литература1. Белов Д. Изменения экономических функций государства: опыт латиноамериканских стран // Мировая экономика и междунар. отношения. — 1996. — № 6. — С. 121-129; Национализация и госсектор в развивающихся странах: Реф. сб. — М.: ИНИОН, 1986. — 212 с.; Романова З. Меняющаяся Латинская Америка на исходе столетия // Мировая экономика и междунар. отношения. — 1995. — № 5. — С. 122-130. 2. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: Монографія. — К.: НІСД, 1998. — С. 46-47. 3. Жаліло Я. А., Сменковський А. Ю. Концептуальні засади стратегії економічного протекціонізму // Стратег. панорама. — 2000. — № 1-2. — С. 104-113. 4. Кононин А.Н. "Латинська Америка й Іспанія: активізація політичних свя-зей у другій половині 70-х - першій половині 80-х років. Дисертація. Roіtman Marcus. "La polіtіca de PSOE en Amerіca Latіna". Madrіd, 1985. 5. Политическая экономия: Словарь / Под ред. О. И. Ожерельева. — М.: ИПЛ, 1990. — С. 416. 6. Розраховано за даними: Economic Survey of Latin America and Caribbean. — ECLAC UN, 1987, 1991, 1995-1996 рр. 7. Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs. Overview of Turkish Economic Development // http://www.mfa.gov.tr/grupc/ c1a.html.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Зовнішня політика Румунії на сучасному етапі
  Вступ. 3 1 Світове господарство і міжнародне утвердження Румунії. 5 1.1 Основні сфери світової економіки. 5 1.2 Місце Румунії в світовому господарстві і спрямованість зовнішньої політики країни. 7 1.3 Відкриття внутрішнього ринку Румунії і розвиток зовнішньоекономічних відносин. 10 2. Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності Румунії. 13 2.1 Головні риси зовнішньо торгівельної стратегії Румунії. 13 2.2 Основні чинники інтеграційних процесів в зовнішньоекономічній діяльності Румунії. 17 2.3 Спрямованість зовнішньої політики на входження до Європейського союзу. 22 3. Україно - румунські відносини. 23 Висновок. 27 Список використаних літературних джерел. 30

 2. Зовнішня політика Німеччини на сучасному етапі
  ВСТУП 3 Розділ 1. Джерельна база дослідження та стан проблеми на сучасному етапі 7 1.1. Концептуально-методологічна база дослідження 7 1.2. Структура та особливості європейського співробітництва 16 Розділ 2. Німеччина в сучасній системі міжнародних відносин 24 2.1. Політико-дипломатичні відносини ФРН 24 2.2. Торговельно-економічне співробітництво Німеччини з іншими країнами 27 2.3. Головні аспекти культурних взаємовідносин Німеччини та інших країн світу 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

 3. Зовнішня політика країн центральної Европи в 90-ті роки
  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика політичної спрямованості країн центральної Європи в 90-х роках. 4 2. Характеристика зовнішніх відносин в сфері економіки країн центральної Європи в 90-х роках. 10 3. Торгова політика країн центральної Європи в 90-х роках. 12 4. Міжнародна співпраця та відносини з ЄС країн центральної Європи в 90-х роках. 15 5. Характеристика політичної спрямованості в сфері оборони країн центральної Європи в 90-х роках. 20 6. Зовнішня політика країн центральної Европи в 90-ті роки на прикладі Франції. 26 Висновок 28 Список використаної літератури 30 Метою написання курсової роботи є: розкрити зміст таких юридичних понять, як міждержавні відносини та міжнародна співпраця; з'ясувати ряд питань, зокрема, підстави та закономірності виникнення зовнішніх політичних відносин на прикладі будівництва правової системи Європейського Союзу. Тобто об’єктом вивчення у даній контрольній роботі є виникнення та закономірності розвитку зовнішніх відносин між країнами центральної Європи у 90-ті роки. Саме у такому світлі я вибрав дану тему цієї роботи, де спробую максимально висвітлити основні питання відносин між цими країнами, користуючись працями таких вчених в галузі міжнародних відносин, на наведених прикладах розкрию особливості даних відносин і специфіку теорій їх виникнення. Після кожного прикладу подаю відсилання на літературу, що дозволяє, в разі потреби, ознайомитися більш ширше з даним питанням безпосередньо за її допомогою

 4. Зовнішня політика розвинутих країн. Макроекономічний аспект
  ВСТУП 3 1. Зовнішня політика розвинутих країн 4 2. Соціально-економічна структура 8 3. Макроекономічний аспект 14 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22

 5. Зовнішня політика розвинутих країн. Макроекономічний аспект
  ВСТУП 3 1. МОНІТОРИНГ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 4 2. АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА РОЗВИНУТИХ КРАЇН (на прикладі США) 10 3. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗВИНУТИМИ КРАЇНАМИ ТРАНСФЕРУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 15 ВИСНОВКИ 27 ЛІТЕРАТУРА 28 ДОДАТКИ 29

 6. Політика України у галузі експорту озброєнь на сучасному етапі - проблеми та суперечності
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ 7 1.1. Процеси глобалізації як чинника трансформації оборонної промисловості розвинутих країн 7 1.2. Аналіз стратегій трансформації військових економік розвинутих країн в умовах глобалізації 12 1.3. Маркетингове середовище світового ринку військово-технічної продукції 20 Висновки до розділу І 26 РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗБРОЄНЬ 28 2.1. Україна на світовому ринку озброєнь 28 2.2. Роль і місце послуг військово-технічного характеру у підвищенні рівня експортного потенціалу України 35 2.3. Сучасний стан та можливості військово-промислового комплексу України 41 2.4. Військово-технічне співробітництво як складова державної політики України 61 2.5. Аналіз ефективності політики України в галузі збройового експорту 67 Висновки до розділу ІІ 73 РОЗДІЛ ІІІ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 76 3.1. Методичні особливості маркетингових досліджень світового ринку військово-технічної продукції 76 3.2. Маркетинговий аналіз та оцінка перспектив розвитку військово-технічного співробітництва України з країнами Азії та Південної Америки 81 Висновки до розділу ІІІ 86 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93

 7. Податкова політика і податкова система України на сучасному етапі
  Вступ. 1 1. Основні терміни і поняття. 3 2. Податкова система і її структура 5 3. Податкова політика. 7 Висновок. 18 Список використаної літератури 20

 8. Право країн Південної Америки
  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика південно-американської групи правових систем 5 2. Основні риси правових систем країн Південної Америки 9 3. Джерела (форми) права країн Південної Америки. Система права 12 4. Реалізація права через судові органи у країнах Південної Америки 15 5. Розгляд правової системи країн Південної Америки на прикладі Перу 23 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Метою написання курсової роботи є: розкрити зміст таких юридичних понять, як держава і право; з'ясувати ряд питань, зокрема, підстави та закономірності виникнення і розвитку права, теорії його виникнення на прикладі будівництва правової системи країнами Південної Америки. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є виникнення та закономірності розвитку правової системи країн Латинської Америки, що утворилась як змішана внаслідок поєднання декількох правових сімей. Розгляд правової системи буде проводитися з моменту, який передував колоніальному заселенню і до сьогодення. Якісно проведена робота дасть мені змогу успішно володіти та оперувати правовими термінами, практично застосовувати правові знання у повсякденному житті, знати, захищати та користуватися своїми правами. Саме у такому світлі я вибрав дану тему цієї роботи, де спробую максимально висвітлити основні питання виникнення і розвитку права в країнах Південної Америки, користуючись працями таких вчених в галузі теорії та історії держави та права, як В.В. Копєйчиков, О.С. Федоров. О.О. Шевченко. О.Ф. Скакун. На наведених прикладах розкрию особливості даних понять і специфіку теорій їх виникнення. Після кожного прикладу подаю відсилання на літературу, що дозволяє, в разі потреби, ознайомитися більш ширше з даним питанням безпосередньо за її допомогою

 9. Фінансовий аналіз За матеріалами фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства За період 2006-2008 роки
  Показники фінансової звітності Аналіз балансу підприємства Аналіз фінансових результатів діяльності Аналіз фінансової стійкості Аналіз ліквідності і платоспроможності Показник фінансового стану Фінансова звітність

 10. Економічна освіта на сучасному етапі
  ВСТУП 3 1. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 4 2. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 8 3. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС – СТРУКТУРНА РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ 11 4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 14 ВИСНОВКИ 21 ЛІТЕРАТУРА 22

 11. Специфіка літературної критики на сучасному етапі
  Вступ 3 1. Сучасна українська культурна ситуація 3 2. Українська літературна критика в контексті розвитку літературознавства наприкінці ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: занепад чи глобальна дегуманізація (дискусії тривають) 4 3. Літературна критика, її представники, друковані засоби 6 4. Есеїзм як ознака сучасного стилю критики 8 5. Наукова критика, перспективи розвитку 9 6. Нинішній стан літературно-художньої критики: «плачі за критикою чи нова естетика», «задоволення від тексту – «абсурдна радість» критика», міркування про «спокуси» літературно-художньої критики в Інтернеті, що таке конструктивна критика, «жіночі» та «чоловічі» студії у сучасній літературній критиці 10 6.1. «Плачі за критикою чи нова естетика» 10 6.2. «Задоволення від тексту – «абсурдна радість» критика» 11 6.3. Міркування про «спокуси» літературно-художньої критики 12 6.4. Конструктивна критика 16 6.5. «Жіночі» та «чоловічі» студії у сучасній літературній критиці 16 Висновок 17 Література 18

 12. Загрози демократичному розвитку на сучасному етапі
  Вступ 2 1. Соціальні конфлікти та вплив їх на хід демократичного розвитку. 3 2. Інші загрози демократичного розвитку. 5 3. Майбутнє демократії та розвиток її в світі. 8 Висновок. 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 13. Збройні сили України на сучасному етапі
  Вступ 3 1. Сучасна структура та склад Збройних сил України 4 2. Участь Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях 10 3. Реформування та перспективи розвитку Збройних Сил України 11 Висновок 14 Список використаних джерел 15 Додатки 16

 14. Україно-Польскі сучасні відносини на сучасному етапі
  ВСТУП 4 І. Договірно-правова база між Україною та Польщею 6 ІІ. Українсько - Польске політичне співробітництво 13 ІІІ. Економічне співробітництво України та Польщі 22 ВИСНОВКИ 28 ЛІТЕРАТУРА 30

 15. УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (у порівнянні з російським)
  ВСТУП І. 1.Українське дошкілля: його сьогодення та майбуття 2.Дошкільна та початкова шкільна освіта: проблеми та завдання оновлення А) проблеми сьогодення з питань перспективності та наступності між ДНЗ та школою Б) шляхи подолання проблем 3.Про оновлення системи дошкільної освіти на сучасному етапі 4.Принципи оновлення 5.Дитячий садок і суб”єктивно орієнтована дидактика ІІ. 1.Дошкільна освіта в Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 2.Основні напрями освітянської політики Російської Федерації ІІІ. 1.Реінтеграція освітнього простору Росії та України 2.Дві особистості – дві сторони виховання ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua