Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Фостерінг як сучасний напрямок соціальної роботи з сімєю та дітьми (ID:16174)
| Размер: 31 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Значення родини для формування особистості дитини 5
2. Формування соціальної політики в контексті розвитку різних форм опіки та піклування 7
3. Міжнародний досвід у розвитку інституту прийомної сім’ї (фостерінгу) 12
4. Види фостерінгу 14
Висновок 17
Список використаної літератури 18

Литература1. Закон України «Про охорону дитинства» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 30, ст.142 ) 2. «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» Постанова Кабінету Міністрів України, № 565 від 26 квітня 2002 року. 3. “Про Державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003 – 2005 роки”, Указ Президента України, № 154/2003 від 21 лютого 2003 року. 4. “Державна доповідь: Про становище дітей в Україні за підсумками 1999 року. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”. – Український ін-т соціальних досліджень, 2000. – 138 с. 5. Дитячі інтернатні заклади у 2000 році: Стат. Бюл./ Державний комітет статистики України. – К., 2001. – 28 с. 6. Конвенція ООН про права дитини. – К.: ТМ ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с. 7. Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей», принятый резолюцией S-27/2 специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 года 8. Декларація про соціальні і правові принципи, які стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та їх усиновленні на національному та міжнародному рівнях. Прийнята резолюцією 41/85 Генеральної Асамблеї від 3 грудня 1986 року. 9. Рекомендація № R (87) 6 Комітету Міністрів державам – членам щодо фостерних сімей. Прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 20 березня 1987 року. 10. Котли П. Новые прийомные родители. Первый опыт. Новосибирск: ООО «Дата», 2000. – 196с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методика соціальної роботи із неблагополучною сім’єю в центрах по роботі з дітьми
  Методика соціальної роботи із неблагополучною сім’єю в центрах по роботі з дітьми Список використаної літератури

 2. Охорона праці як основний напрямок соціальної політики України
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття охорони праці як основного напрямку соціальної політики України 5 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії 8 3. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці 14 Висновок 20 Список використаної літератури 22

 3. Охорона праці як основний напрямок соціальної політики України
  Зміст Вступ 3 1. Теоретична та правова підстава управління охороною праці. 5 2. Стан, тенденції та проблеми управління охороною праці. 8 3. Пропозиції та рекомендації з удосконалення механізму державного управління охороною праці. 11 Висновки 18 Література 20

 4. Сучасний досвід і методичні підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства (на прикладі)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства 5 1.1 Поняття та основні чинники ефективності діяльності підприємства 5 1.2. Основні методи оцінки ефективності господарської діяльності підприємства 10 2. Аналіз соціальної ефективності господарської діяльності ВАТ «Назва» 14 2.1 Аналіз показників ефективності фінансової діяльності підприємства 14 2.2 Аналіз показників соціально-економічної ефективності діяльності підприємства 18 2.4 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства 24 3. Шляхи підвищення соціальної ефективності фінансово-господарської діяльності ВАТ «Назва» 28 3.1 Основні проблеми та перешкоди ефективної господарської діяльності підприємства 28 3.2 Напрямки підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 32 Висновки 35 Список використаної літератури 39 Додатки 42 звітність

 5. Технолог соціальної роботи з інвалідами
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ІНВАЛІДАМИ 10 1.1. Основні характеристики та види технологій соціальної роботи 10 1.2. Категорія „інвалідність” в соціальній роботі та соціальні проблеми інвалідів 21 1.3. Нормативно-правове регулювання соціальної роботи з інвалідами 27 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

 6. Правове забезпечення соціальної роботи
  Вступ 3 1. Соціальна робота і соціальний захист 4 2. Правове забезпечення соціальної роботи 7 3. Державні гарантії та соціальне забезпечення 10 4. Державні стандарти і контроль за здійсненням соціальної роботи 14 Висновок 18 Список використаних джерел 19

 7. Сучасні підходи до соціальної роботи з молоддю
  Вступ 3 1. Принципи соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні 5 2. Основні напрямки державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю 6 3. Сучасні підходи до соціальної роботи з молоддю 8 Висновки 12 Література 14

 8. Концептуальні основи соціальної роботи за кордоном
  ВСТУП 3 1. Соціальний захист за кордоном 4 2. Соціальне страхування 7 3. Модель соціального забезпечення 14 4. Система захисту доходів 15 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 9. Історія розвитку соціальної роботи в Україні
  Вступ 3 1. Основні тенденції благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист 4 2. Церковно-монастирські форми опіки 7 3. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження. Соціальна допомога у Запорізькій Січі 10 4. Українська соціальна робота в радянській системі 13 5. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час 14 6. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі 16 Висновки 19 Список літератури 20

 10. Характеристика технологій соціальної роботи з інвалідами
  Вступ 3 1. Технологія соціальної адаптації 6 2. Технологія соціальної реабілітації інвалідів 17 3. Технологія професійного навчання та працевлаштування 40 Висновки 50 Список використаної літератури 51

 11. Специфіка соціальної роботи з жертвами соціального насильства
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ І 8 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА 8 1.1. Основні характеристики поняття насильства 8 1.2. Історичний погляд на проблему сімейного насильства 10 1.3. Розповсюдженість і причини виникнення насильства в сім’ї 17 1.4. Роль насильства у формуванні особистісних розладів 23 РОЗДІЛ ІІ 28 ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА 28 2.1. Допомога телефонних соціально-психологічних служб 28 2.2. Особливості психосоціального консультування і допомоги жертвам насильства 30 2.3. Негативні емоційні стани жертв насильства і шляхи їх подолання 32 2.4.Можливості використання психотерапії та психокорекції 40 РОЗДІЛ ІІІ 52 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ПРОЯВІВ ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА В СІМЕЙНІЙ СФЕРІ ЖІНОК 52 3.1. Методологія проведення дослідження 52 3.2. Аналіз анкетного опитування 59 3.3. Аналіз матеріалів фокус-груп 67 3.4. Результати та інтерпретація психодіагностичного дослідження 72 ВИСНОВОК 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84 ДОДАТКИ 92-101 Об'єкт дослідження – сімейне насильство як спосіб конфліктної взаємодії. Предмет дослідження - особливості форм і методів соціальної роботи з жертвами сімейного насильства. Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз та показати практичні методи та форми соціальної роботи з особами, що виявились жертвами сімейного насильства

 12. Питання соціальної роботи з людьми похилого віку
  Вступ 2. 1. Питання соціальної роботи з людьми похилого віку 5. 1.1. Поняття і сутність соціальної геронтології, історичні аспекти її розвитку 8. 1.2. Законодавчі основи забезпечення життєдіяльності осіб похилого віку 14. 1.3. Система державних органів управління в сфері соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку, їх організаційна форма та повноваження 18. Висновки 36. Список використаної літератури 39. Вступ (актуальність теми, використана література, мета дослідження 41. 2. Організаційно-правові форми соціальної роботи з людьми похилого віку 43. 2.1. Обов'язкове державне пенсійне соціальне страхування 49. 2.2. Соціальні фонди підприємств, творчих об’єднань, благодійних організацій, приватні добровільні внески громадян, їх роль у соціальній роботі з людьми похилого віку 51. 2.3. Утримання непрацездатних громадян у державних, комунальних і інших установах соціального призначення 53. Висновки 59. Список використаної літератури 62. Додаток №1 64. Додаток №2 97.

 13. Форми і методи соціальної роботи з біженцями і мігрантами
  Вступ. 3 1. Міграція і біженці, як соціальне явище. 7 1.1. Поняття міграція, мігранти біженці. 7 1.2. Міграція як соціальне явище, проблеми породжені нею. 10 2. Особливості міграційних процесів в Україні. 12 2.1. Особливості міграційних процесів в Україні. 12 2.2. Правові основи соціальної роботи з мігрантами в Україні. 19 3. Організація і практика соціальної роботи з 21 мігрантами. 21 3.1. Організаційні і технологічні підходи до соціальної 21 роботи з мігрантами. 21 3.2. Практична соціальна робота. 27 Висновки і пропозиції. 31 Список використаної літератури 34

 14. Особливості соціальної роботи з різними типами сімей
  Вступ 3 1. Типи сімей 4 2. Особливості соціальної роботи з різними типами сімей 7 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 15. Соціально-медичні основи соціальної роботи. Паління
  Вступ 3 1. Як швидко та як часто виникає залежність у людини до тютюну? 4 2. Які можливі хворобливі прояви? 8 3. На які життєво важливі системи перш за все впливає нікотин та інші продукти горіння цигарок? 14 Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua