Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: БАНКІВНИЦТВО ЯК ВИД БІЗНЕСУ: ЙОГО ЦІЛІ І ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ (ID:16240)
| Размер: 17 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Особливості організації та цілі банківництва 4
2. Операції банків 7
Висновок 12
Список використаної літератури 14

Литература1. Артус Мирослав Миколайович. Гроші та кредит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун- т. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Видавництво Європейського університету, 2005. — 166с. 2. Денисенко Микола Павлович. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Алерта, 2004. — 478с. 3. Івасів Богдан Степанович. Гроші та кредит: Підручник / Тернопільська академія народного господарства. — Т. : Карт-бланш, 2005. — 528с. 4. Колесніченко Вікторія Федорівна. Гроші та кредит: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 432c. 5. Михайленко Валентина Степанівна. Гроші та кредит: Навч. посібник для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" / Анатолій Андрійович Чухно (наук.ред.). — К. : Ун-т "Україна", 2006. — 372с. 6. Савлук Михайло Іванович, Мороз Анатолій Миколайович, Лазепко Ігор Іванович, Пуховкіна М. Ф., Шамова І. В. Гроші та кредит: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Михайло Іванович Савлук (заг.ред.). — 4 вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2006. — 744с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економіка готельного та туристичного бізнесу. Сучасні готельні ланцюги як розвиток організації готельного бізнесу
  1. Сучасні готельні ланцюги як розвиток організації готельного бізнесу. 3 2. Міжнародні туристичні та готельні виставки. 9 3. Фінансові результати діяльності турфірми. 13 Список використаних джерел 26

 2. Ключові цілі і задачі організації
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 11 3. СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 15 ВИСНОВОК 27 ЛІТЕРАТУРА 28

 3. Цілі організації, їх класифікація. Вимоги до цілей.
  1.Цілі організації, їх класифікація. Вимоги до цілей. 3 2. Сутність управлінських рішень, їх класифікація. 5 3. Система подолання опору організаційним змінам. 8 4. За якими критеріями, на Вашу думку, можна оцінити стратегію Інституту туризму ФПУ? 13 Література 15

 4. Підприємство, його цілі і напрямки діяльності. Класифікація підприємств
  Вступ 3 1. Поняття підприємства та його цілі 4 2. Методологічні підходи щодо вибору найбільш ефективної організаційно-правової форми 7 Висновки 15 Список використаної літератури 15

 5. Стратегічні та тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації
  Завдання 1. Теоретична частина 3 1. Стратегічні та тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації 3 2. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу 9 Завдання 2. Практична частина 14 Готельно - туристський комплекс на основі аналізу своєї діяльності за попередній запланував у поточному році збільшити обсяги реалізації послуг та скоротити чисельність працюючих. Завдання до ситуації: Визначте, яке заплановане зростання продуктивності праці в готельно - туристському комплексі якщо відомо. Які основні фактори впливу людського чинника на ефективність роботи підприємства Ви могли б виділити ? Інформаційне забезпечення задачі. В минулому році було надано послуг на суму 2210 тис.грн. , а також планом передбачено збільшити їх реалізацію на 5 %. Чисельність працюючих в комплексі була 500 осіб . Планом передбачено скоротити її на 50 осіб . Література 16

 6. Планування діяльності підприємства: його завдання, цілі та види. Корегування планових показників
  Зміст Вступ 3 1. Планування діяльності підприємства: його завдання, цілі та види. 4 2. Стратегія обслуговування на підприємстві. 15 Висновок 18 Література 19

 7. Політичне життя, його типологія і його характерні особливості
  Вступ 3 1. Сутність політичного життя 4 2. Характерні особливості політичного життя 5 3. Типи політичного життя 11 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 8. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу
  Вступ 3 1. Сутність франчайзингу, його переваги та недоліки. 4 2. Види франчайзингу 7 3. Франчайзинг в Україні 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 9. Предмет, об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності, його цілі та завдання
  1. За даними бухгалтерського балансу (див. дод. 1) розрахувати і проаналізувати динаміку коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства ЗЕД. Порівняти розрахункові коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства. 11. Проаналізувати використання оборотного капіталу за експортними операціями. Собівартість реалізованих товарів за кордон за минулий рік – 25 800 тис. грн., у звітному році – 31 210 тис. грн. Залишки обороних засобів при здійсненні експортних поставок у звітному році, тис. грн. Вид оборотних засобів на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 01.01 Грошові кошти 540 521 577 508 460 Запаси 895 870 854 924 998 Дебіторська заборгованість 1990 1098 2000 1987 2200 Разом 3425 2489 3431 3419 3658 .....................

 10. Розвиток готельного господарства АР Крим, та особливості, та особливості його розміщення
  Вступ 3 1. Природно-ресурсний потенціал АР Крим. Його вплив та значення у готельному господарстві АР Крим 5 2. Передумови розвитку і розміщення готельного господарства АР Крим: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні 9 3. Сучасний рівень і структура АР Крим 15 4. Розміщення та особливості розвитку готельного господарства АР Крим 22 5. Проблеми та напрямки подальшого розвитку готельного господарства АР Крим 25 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки 34 Метою даної роботи є: аналіз сучасного стану розвитку і розміщення готельного господарства АР Крим, визначення шляхів та тенденції розвитку.

 11. Форми організації обліку на підприємствах малого бізнесу
  1. Форми організації обліку на підприємствах малого бізнесу 2 2. Облік надходження матеріальних цінностей від постачальників 7 3. Які ви знаєте цінні папери? Які з цінних паперів обліковуються за балансовим рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»? 9 4. Практичне завдання 10 Чистий прибуток АТ за звітний період 60000 грн. 10% віднесено до резервного фонду; 15% - до фонду цільового фінансування, решта - для нарахування дивідендів. Один із засновників володіє 70, другий – 30, третій – 100, четвертий – 200, п’ятий – 50 одиницями акцій. Визначити суму дивідендів, що належать кожному з акціонерів згідно законодавства 5. Практичне завдання. 11 Завдання 2. 12 За наведеними даними скласти журнал господарських операцій, відзначивши первинні документи, що є основою для складання операцій. Перелік операцій наведено у Таблиці 2.1. Таблиця 2.1. Реєстр господарських операцій № п/п Зміст операції Сума 1 На поточний рахунок надійшли кошти, тис. грн. 1. Внесок в статутний капітал 20 2. Кредит на виробничий розвиток під 24% річних 150 3. Передплата за товар від ТОВ "Веселка" з ПДВ 27 2 В рахунок внеску у статутний капітал одним із засновників передана ПЕОМ вартістю, тис. грн. 4 3 Оприбутковане обладнання , яке надійшло від АТ "Еталон" вартістю з ПДВ. Обладнання введене в експлуатацію, тис.грн. 18 Література 20

 12. Проблеми шоу-бізнесу та його правового забезпечення
  Предмет: правове забезпечення шоу бізнесу ЗМІСТ 1. Стан шоу- бізнесу 3 2. Тенденції в шоу-бізнесі 4 3. Законодавча база 5 4. Як оцінюється правова база в шоу-бізнесі 6 5. Пропозиції, щодо вдосконалення правової бази-шоу бізнеса 6 Список використаної літератури 11

 13. Сучасні готельні ланцюги як розвиток організації готельного бізнесу
  1. Сучасні готельні ланцюги як розвиток організації готельного бізнесу. 3 2. Міжнародні туристичні та готельні виставки. 9 3. Фінансові результати діяльності турфірми. 13 Список використаних джерел 26

 14. Який вид висновку повинен обрати аудитор у випадку коли його думка суперечить даним перевіреної звітності підприємства в цілому? Скласти відповідний аудиторський висновок
  Який вид висновку повинен обрати аудитор у випадку коли його думка суперечить даним перевіреної звітності підприємства в цілому? Скласти відповідний аудиторський висновок 3 Список використаної літератури 6

 15. Юридична служба та внутрішній аудит, як засоби організації безпеки бізнесу
  Вступ 2 1. Напрями роботи юридичної служби підприємства 3 2. Функції та завдання внутрішнього аудиту на підприємстві 10 Висновки 15 Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua