Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ. Варіант 11 (ID:16246)
| Размер: 325 кб. | Объем: 35 стр. | Стоимость: 130 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеЗАВДАННЯ 1.
F 1 F 2 F 3 F 4
1 6 6 4 4
2 5 5 6 6
3 7 7 7 5
4 6 8 7 7
5 9 9 8 8
Умови завдання. Група з 20 студентів була розподілена за рівнем мотивації на 4 підгрупи. Курс дисципліни передбачає виконання студентами 10 завдань. Кількість розв’язаних завдань студентами представлена у наступній таблиці:


(стовпчик F1 – у групі з слабкою мотивацією, F 2 – у групі з середньою мотивацією, F3 – у групі з помірною мотивацією, F4 – у групі з сильною мотивацією).
Питання: Чи можна стверджувати, що обсяг виконаних робіт (кількість розв’язаних завдань) в даному випадку залежить від рівня мотивації F?
ЗАВДАННЯ 2.
F 1 F 2 F 3 F 4
1 6 6 4 4
2 5 5 6 6
3 7 7 7 5
4 6 8 7 7
5 9 9 8 8
Умови завдання. Досліджувався вплив фактора публічності на групу з 5 студентів, які розв’язували 10 запропонованих завдань в різних умовах F. Кількість розв’язаних завдань студентами представлена у наступній таблиці:(стовпчик F1 – наодинці, F 2 – з викладачем, F3 – з іншими студентами, F4 – з іншими студентами і викладачем).
Питання: 1) Чи є відмінності між умовами дії фактора публічності більше вираженими, ніж випадкові відмінності? 2) Чи є індивідуальні відмінності між досліджуваними більш вираженими, ніж відмінності, обумовлені випадковими чинниками?
ЗАВДАННЯ 3.
Умови завдання. Досліджувався словниковий запас учнів молодшої школи в залежності від двох факторів. У першому факторі обрано дві умови – дівчатка та хлопчики; у другому факторі також обрано дві умови – спорт і домашнє господарство. В колонках таблиці наведена кількість десятків слів із словникового запасу:
F 1 F 2 F 3 F 4
1 6 6 4 4
2 5 5 6 6
3 7 7 7 5
4 6 8 7 7
5 9 9 8 8

(стовпчик F1 – словниковий запас дівчаток про спорт, F 2 – словниковий запас дівчаток про домашнє господарство, F3 – словниковий запас хлопчиків про спорт, F4 – словниковий запас хлопчиків про домашнє господарство).
Питання: 1) Чи є значимим вплив на результуючу ознаку (словниковий запас) з боку фактору статі та області знань? 2) Чи є значимою взаємодія факторів статі та області знань?
ЗАВДАННЯ 4.
Умови завдання. Для п’яти досліджуваних демонструвалися списки з 10 слів при різних комбінаціях умов двох факторів (фактор довжини слова і швидкості його вимовляння). В таблиці наведена кількість слів, які запам’ятали респонденти: F1 – довгих слів, що промовлялися з великою швидкістю, F 2 – довгих слів, що промовлялися з малою швидкістю, F3 –коротких слів, що промовлялися з великою швидкістю, F4 – коротких слів, що промовлялися з малою швидкістю:
F 1 F 2 F 3 F 4
1 6 6 4 4
2 5 5 6 6
3 7 7 7 5
4 6 8 7 7
5 9 9 8 8

Питання: 1) Чи є значимим вплив на результуючу ознаку (кількість слів, які запам’ятали досліджувані) з боку фактору довжини слова та швидкості його вимовляння? 2) Чи є значимою взаємодія факторів довжини слова та швидкості його промовляння? 3) Чи є значимим вплив на результуючу ознаку фактору індивідуальних відмінностей між обстежуваними?
ЗАВДАННЯ 5.
Умови завдання. 20 студентів, що розділені на 4 підгрупи, самостійно розв’язували 10 задач. В таблиці приведена кількість розв’язаних кожним студентом завдань:
F 1 F 2 F 3 F 4
1 6 6 4 4
2 5 5 6 6
3 7 7 7 5
4 6 8 7 7
5 9 9 8 8

Питання: Чи відрізняються розподіли кількості розв’язаних завдань:
а) в будь-яких двох групах від нормального розподілу?
б) в будь-яких двох групах одна від одної?
в) в будь-яких трьох групах один від одної?
ЗАВДАННЯ 6.
Умови завдання. Дана таблиця: в колонці F1 приведена середня успішність (за десятибальною шкалою) п’яти учнів з математиці, F2, F3, F4 – цих же учнів з біології, історії і літературі відповідно.
F 1 F 2 F 3 F 4
1 6 6 4 4
2 5 5 6 6
3 7 7 7 5
4 6 8 7 7
5 9 9 8 8

Питання: Використовуючи загальну і часткову класифікації кореляційних зв’язків, необхідно встановити рівень кореляції між успішністю учнів з наступних дисциплін: математика, біологія – математика – історія, математика – література.

Використана література 29
Додаток 1 30
Додаток 2 31
Додаток 3 32

Литература1. Балинова В.С. Статистика: В вопросах и ответах: Учеб. пособие. – М. : Проспект, 2004. – 344с. 2. Максименко В.С., Подшивалкина В.И., Олесевич Л.П., Романенко С.В. Математико-статистические методы в социологическом исследовании. – О.: АстроПринт, 1998. – 183с. 3. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб. : Социально- психологический центр, 1996. – 350с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методы эмпирического исследования
  Раздел: Методология и методы психологических исследований Вступление 3 1. Наблюдение 4 2. Эксперимент 6 3. Тестирование 8 4. Дополнительные методы эмпирических исследований 11 Выводы 15 Литература 16

 2. Методы найменших квадратов
  Список использованной литературы 1. Абрамов Г.С., Андрейцев А.Ю., Крючковський В.В. Економетрія для менеджерів: Практикум. — Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. — 106 с. 2. Герасименко С.С. Статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с. 3. Головач А.В. Статистика: Зб. задач: Навч. посіб. для студ. екон. вузів. – К.: Вища шк., 1994. – 448 с. 4. Єресько І.Г. Економічна статистика: Практикум для студ. екон. спец. – Черкаси.: ЧДТУ, 2002. – 75 с.: табл. 5. Кулинич О.І. Економетрія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — Хмельницький: Поділля, 2003. — 215 с. 6. Мороз В.С., Мороз В.В. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец.. — Хмельницький: Технологічний університет Поділля, 2000. — 166 с. 7. Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2001. – 192 с. 8. Сторожук В.П. Статистика підприємництва: Підручник. – К.: Слобожанщина, 1999. – 599 с.

 3. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

 4. Практикум по психологии
  1. Дайте определение наблюдения как метода психологического исследования, поясните его позитивные и негативные стороны 3 2. Человека в специальном шлеме, на котором закреплены приборы, с помощью которых исследуются биоритмы мозга, помещают в изолированную кабину. Все показатели фиксируются точной аппаратурой. Назовите метод исследования. 4 3. Что такое анкетирование? Охарактеризуйте условия научного применения анкетирования. Приведите примеры 5 4. Поясните, почему для многих исследований детские рисунки являются ценным материалом для вывода про психическое развитие ребёнка. Определите цель исследования, для достижения которой изучают детские рисунки. Составьте план реализации поставленной вами цели исследования. 9 Литература 12

 5. Вопросы по психологии
  1. Понятие о межличностных отношениях 4 2. Отличие межличностных отношений от социальных 5 3. Роль общения в реализации социальных и межличностных отношений 6 4. Общение как условие осуществления деятельности и как самостоятельный вид деятельности 7 5. Структура общения 8 6. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 9 7. Отличие обмена информацией между людьми от обмена информацией в технических системах 10 8. Понятие о знаках и знаковых системах 11 9. Вербальные средства общения 13 10. Роль невербальных средств общения 13 11. Взаимодействие вербальных и невербальных средств общения 15 12. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 16 13. Кооперация и конкуренция как основные типы взаимодействия 17 14. Взаимодействие как организация совместной деятельности 18 15. Понятие социальной перцепции 19 16. Особенности социального восприятия сравнительно с восприятием физических объектов 19 17. Механизмы взаимопознания в процессе общения 20 18. Какова роль идентификации в процессе социального восприятия 21 19. Место эмпатии в процессе социального восприятия 22 20. Рефлексия как механизм социального восприятия 22 21. Роль эффектов «ореола», первичности и новизны, идентификация в процессе социального восприятия 23 22. Основные характеристики делового общения 26 23. Взаимосвязь делового и управленческого общения 27 24. Особенности неделового общения 28 25. Внешние коммуникации 29 26. Роль внешних коммуникаций в формировании благоприятного климата в организации 29 27. Роль внутренних коммуникаций в организации 30 28. Нисходящие и восходящие вертикальные коммуникации 31 29. Функции горизонтальных коммуникаций 32 30. Особенности непосредственного общения 33 31. Роль психологического контакта в непосредственном общении 34 32. Факторы, которые влияют на опосредованное общение 35 33. Коммуникативные барьеры как вид психологических барьеров 36 34. Объективные причины возникновения коммуникативных барьеров 37 35. Субъективные причины возникновения коммуникативных барьеров 38 36. Анализ различных видов коммуникативных барьеров, обусловленных объективными причинами 38 37. Анализ различных видов коммуникативных барьеров, обусловленных субъективными причинами 39 38. Условия предупреждения коммуникативных барьеров 41 39. Условия преодоления коммуникативных барьеров 42 40. Роль методов активного социально-психологического обучения в формировании коммуникативной готовности 43 Литература 45

 6. Материал по психологии
  1. Мотивационный конфликт 1 2. Индивидуальные особенности личности и мотивация 1 Литература 2

 7. Тесты по психологии
  Тема 1. 1. Что является предметом изучения психологии? 2. Приведите примеры психических процессов. 3. Приведите примеры психических свойств. 4. Приведите примеры психических состояний. Приведите примеры использования метода анализа продуктов деятельности в работе менеджера, руководителя организации (когда, как, для чего).. Назовите основные требования к составлению анкет. Как и когда используется менеджером в работе биографический метод психологических исследований? 8. Какие задачи решает психология в практической деятельности менеджера. Тема 2. 1. Личность - это: Ответы давать краткие 2-3 строчки. На русском языке 2. Перечислите, что относится к индивидуально-типологическим особенностям личности 3. В чем проявляется направленность личности 4. Что определяет темперамент? 5. Темперамент 6. Характер - это: 7. В чем проявляются выразительные признаки характера? 8. Как влияет самооценка на процесс трудовой деятельности личности? 9. Какие вы знаете механизмы психологической защиты личности? Тема 3 1. Какие существуют виды внимания, в чем их суть. 2. Какие факторы способствуют привлечению непроизвольного внимания? 3. Опишите пути управления вниманием собеседника.. 4. Целостный образ другого человека, сформированный на основе оценки его внешнего вида и поведения называется: 5. Какой из факторов ошибочного восприятия в общении описывает следующая схема - «При встрече с человеком, который превосходит нас по какому-то важному для нас параметру, мы оцениваем его более положительно, чем стоило бы, если бы он был нам равным»: 6. Источниками информации для определения превосходства человека являются: 7. К какому эффекту при восприятии одного человека другим относится следующее утверждение: "О новом человеке более важной является первая в порядке поступления информация": 8. К какому эффекту при восприятии одного человека другим относится следующее утверждение: "О знакомом человеке больше значимой является последняя, более новая информация о нем»: 9. К какому эффекту при восприятии одного человека другим относится следующее утверждение: "Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных качеств": 10. К какому эффекту при восприятии одного человека другим относится следующее утверждение: "Способ общения (поведения) другого человека строится на базе тех или других типичных схем". 11. К какому эффекту при восприятии одного человека другим относится следующее утверждение: "Дружеская обстановка, вкусная еда, приятная музыка, неожиданное везение и все другие моменты, которые приводят собеседника в доброжелательное расположение духа всегда оказывают содействие благоприятному восприятию нового знакомого " 12. К какому эффекту при восприятии одного человека другим относится следующее утверждение: "Лучше запоминается информация в начале и в конце эмоционально равномерного ряда стимулов": 13. Какое свойство восприятия чаще всего используется в рекламе. 14. Что вы, как менеджер, должны сделать, чтобы ваш клиент запомнил информацию о вашем товаре? (с психологической точки зрения).

 8. ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИИ
  1. Какие виды вопросов используются в интервью? Показать примеры. 3 2. В чём заключается главный смысл метода обобщения независимых характеристик? 6 3. Какие недостатки и достоинства метода анкетирования? 7 4. Объяснить понятие «надёжность» и «валидность» теста. 9 Использованная литература: 18 Дополнение 19

 9. Билеты по юридической психологии
  12 шрифт, 1 интервал 1. Предмет юридической психологии 5 2. Задачи юридической психологии 5 3. Структура юридической психологии 6 4. Принципы юридической психологии 6 5. Методы юридической психологии 7 6. Использование достижений юридической психологии в областях социальной и юридической практики 7 7. Зарождение юридической психологии 8 8. Основные этапы становления и развития юридической психологии 8 9. Формирование психологической школы права в начале ХХ в. (Л. Петражицкий) 8 10. Современное состояние и проблемы отечественной юридической психологии 9 11. Понятие личности в психологии и правовой науке 10 12. Познавательные психические процессы и учёт их закономерностей юристом в профессиональной деятельности 10 13. Эмоции, чувства, психические состояния объектов юридической деятельности и их психолого-правовая оценка 11 14. Проблема изучения личности в профессиональной деятельности юриста 12 15. Фрустрация, её связь с агрессивным поведением, насильственными преступлениями против личности, совершением самоубийств 13 16. Значение страданий при определении морального вреда потерпевшему 14 17. Психологическая характеристика труда юриста 14 18. Психологические особенности познавательной деятельности юриста 15 19. Особенности коммуникативных действий в деятельности юриста 16 20. Психологические особенности принятия решений в отраслях юридической деятельности 17 21. Психологические особенности решения юристом организационно-управленческих вопросов 18 22. Развитие профессионально важных коммуникативных качеств юриста 18 23. Профессиональная деформация юриста и пути её преодоления 19 24. Психологические аспекты повышения эффективности труда юристов 19 25. Психология взаимодействия людей в сфере гражданско-правовой регуляции 20 26. Психологические аспекты гражданского процесса 20 27. Психологические особенности деятельности хозяйственного суда 21 28. Гражданское право и формирование рыночной психологии 22 29. Психологические аспекты деятельности адвоката в гражданском судопроизводстве 23 30. Предмет и задачи криминальной психологии 23 31. Психология преступного деяния 24 32. Индивидуально-психологические причины преступного поведения 25 33. Социально-психологические причины преступного поведения 25 34. Психологическая структура преступного деяния 25 35. Психологические последствия совершённого преступления 26 36. Личность преступника как объект психологического исследования 26 37. Социально-психологическая типология преступника 26 38. Психология потерпевшего 27 39. Психология организованных преступных формирований (групп) 27 40. Психологический анализ личности несовершеннолетнего преступника 28 41. Психологические методы борьбы с групповой преступностью 28 42. Психология допроса потерпевшего 29 43. Психология допроса подозреваемого 29 44. Психология допроса обвиняемого 30 45. Психология допроса свидетелей 31 46. Психологические особенности допроса несовершеннолетних 32 47. Психология осмотра места происшествия 32 48. Психология обыска 33 49. Психология выемки 34 50. Психология следственного эксперимента 34 51. Психология воссоздания обстановки 35 52. Психология воссоздания обстоятельств событий 36 53. Общая характеристика психологических особенностей следственной деятельности 36 54. Психологические особенности расследований по делам несовершеннолетних 37 55. Применение следователем психологических приёмов во время обыска 38 56. Психологические признаки ложных показаний при допросе 39 57. Использование психолога как консультанта на предварительном следствии 39 58. Привлечение психолога как специалиста при проведении следственных действий 40 59. Проблема правомерного психологического воздействия во время расследования преступлений 40 60. Компетенция и задачи судебно-психологической экспертизы 41 61. Общий предмет судебно-психологической экспертизы (СПЭ) 42 62. Частные предметы СПЭ 42 63. Поводы для обязательного назначения СПЭ 42 64. Поводы факультативного назначения СПЭ 42 65. Виды судебно-психологических экспертиз 43 66. СПЭ эмоциональных состояний 43 67. СПЭ потерпевших по делам о сексуальных преступлениях 43 68. Экспертиза социально-психологических особенностей членов преступной группы 44 69. СПЭ определения способности несовершеннолетнего правонарушителя понимать значение осуществляемых действий 44 70. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 44 71. Подготовка и назначение СПЭ на предварительном следствии 45 72. Подготовка и назначение СПЭ в судебном заседании при рассмотрении криминальных дел 45 73. Подготовка и назначение СПЭ при решении гражданско-правовых споров 45 74. Методика проведения СПЭ 46 75. Этапы проведения и оформление результатов СПЭ 46 76. Психологическая структура судебной деятельности 47 77. Психологическая характеристика участников судебного процесса 48 78. Психологические особенности подачи свидетельств в суде 49 79. Формирование убеждения и вынесение приговора судом 49 80. Психология судебных дебатов 50 81. Психология вынесения приговора 51 82. Предмет и задачи пенитенциарной психологии 51 83. Психология личности осуждённого 52 84. Психолого-правовая характеристика микросреды осуждённых 53 85. Методы психологического влияния на осуждённых с целью их ресоциализации 54 86. Раскаяние преступника как психологический акт самооценки и самосуда индивидом своего поведения 55 87. Психологические условия социальной реадаптации освобождённого 55 88. Суть и задачи профессионального общения юриста, его основные средства 56 89. Приёмы профессионального общения юриста, барьеры общения и их преодоление 56 90. Правомерное психологическое влияние юриста на объекты профессионального общения 57

 10. Когнитивное движение в психологии
  ПЛАН Введение 3 1. Основные понятия и значение когнитивной психологии 4 2. Методы когнитивной психологии 6 Выводы 12 Список литературы 13

 11. Контрольная по психологии сознания
  Вступление 3 1. Механизмы психологической защиты 4 2. Экспериментальное исследование по методике Т. Лири 8 Вывод 11 Литература 13 Приложения 14

 12. Основы психологии и педагогики
  1. Укажите на основные свойства внимания 3 2. Особенности проявления внимания в различных видах деятельности 6 3. Дать характеристику путей практического применения различных видов памяти и средства их совершенствования 9 Литература 14

 13. Историческое формирование метода психологии
  Вступление 3 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИИ 4 2. ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИКИ В РУСЛЕ ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИИ И БИХЕВИОРИЗМА 7 3. ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТОДА ТЕСТИРОВАНИЯ 10 4. ПСИХОАНАЛИЗ 11 Заключение 14 Литература 15

 14. Контрольна работа по экспериментальной психологии
  СОДЕРЖАНИЕ I. Введение 3 II. Основная часть 4 1. Виды и авторы экспериментальных методик 4 2. Исследование самооценки 7 3. Проведение и анализ эксперимента 14 III. Вывод 16 Литература 17

 15. Билеты по психологии медицинского труда
  12 шрифт, 1 интервал 1. Предмет и задачи психологии медицинского труда 4 2. Особенности психологии медицинского труда как подраздела медицинской психологии 4 3. Основные задачи психологии медицинского труда 4 4. Мультидисциплинарность в психологии медицинского труда и её связь с естественными и гуманитарными науками 5 5. Место и значимость психологии медицинского труда в медицине и психологии 5 6. Основные направления исследований в современной психологии медицинского труда 6 7. Основные методы исследования в психологии медицинского труда 6 8. Психология личности и поведения медицинского работника 7 9. Психосоциальные и социально-экономические факторы, влияющие на медицинского работника 8 10. Уровень мотивации медицинского специалиста и его влияние на деятельность 9 11. Методы повышения самооценки медицинского персонала 9 12. Влияние потенциальных перспектив профессионального роста на деятельность медицинского персонала 10 13. Фактор позитивной оценки деятельности 10 14. Фактор повышения квалификации медицинского персонала 11 15. Фактор ответственности за свою деятельность и свобода принятия решений персонала 11 16. Факторы мотивирования к деятельности медицинского работника 12 17. Делегирование полномочий нижним звеньям как факторы мотивирования к деятельности 12 18. Стигматизация доктора, психолога, медицинского работника 13 19. Стигматизация больного. «Клеймо» диагноза 13 20. Криминальная, судебная, гражданская ответственность медицинского работника (врача, психолога) 14 21. Ответственность медицинского работника при решении вопросов экспретизы, установлении диагноза 15 22. Влияние диагноза на дальнейшую судьбу больного. Деонтологические и этические аспекты 15 23. Влияние отношений врач – пациент на медицинских работников 16 24. Взаимосвязь социально-экономических, организационных и медико-психологических факторов в психологии медицинского труда 17 25. Общая оценка психологических особенностей медицинской деятельности 17 26. Психологические факторы медицинской деятельности 17 27. Методы оценивания и самоконтроля деятельности врача и психолога 18 28. Изменения личности вследствие длительной работы в медицинских учреждениях. Синдром «выгорания» 18 29. Профессиональная деформация 18 30. Механизмы психологической защиты, приводяще к появлению компенсаторных черт 19 31. Явление “десенсибилизации” специалиста к переживаниям больного (эмоционального очерствения) 20 32. Способы психологической оптимизации труда и повышения эффективности работы медицинских работников 20 33. Методы психологической работы с персоналом медицинских учреждений 20 34. Методы саморегуляции психических состояний и развития личности как средства профилактики синдрома “выгорания” 21 35. Принципы организации индивидуальной и групповой психологической работы с персоналом медицинских учреждений 22 36. Групповая атмосфера в рабочем коллективе 22 37. Особенности труда медицинского работника в разных отраслях медицины 22 38. Особенности психологического подхода к лечебному процессу в разных медицинских специальностях 23 39. Влияние профессиональной деятельности различной специализации на личность медицинского работника 24 40. Профессиональная «вредность» в учреждениях разного профиля 25 41. Информирование больных и близких людей о диагнозе 26 42. Криминальная, судебная ответственность медицинского работника (врача, психолога) 26 43. Гражданская ответственность медицинского работника (врача, психолога) 27 44. Методы профилактики «выгорания» среди медицинского персонала учреждений разного профиля 27 45. Профессиональные требования к медицинскому работнику 28 46. Психологический профиль медицинского работника 28 47. Профессиограммы медицинских работников 29 48. Личность врача и психолога 29 49. Взаимодействие врача и психолога 30 50. Психологические требования к медицинскому работнику 31 51. Общие вопросы этики и деонтологии 31 52. Формы организации труда в медицинском учреждении 32 53. Структурированное общение в пределах работы подразделений больницы 32 54. Значение гибкости руководящего персонала, динамичности форм взаимодействия подразделений учреждения 32 55. Роль среднего и младшего медицинского персонала в организации работы медицинского учреждения 33 56. Особенности подготовки медицинского работника: организационные и научно-методические аспекты работы медицинского специалиста (умение оборудовать рабочее место, установить необходимые реляции между подчинённым персоналом, персоналом отдельных функциональных подразделений, наладить и скоординировать работу связанных с лечебным процессом звеньев медицинского учреждения) 33 57. Особенности медицинского труда в наркологических отделениях 34 58. Особенности медицинского труда в онкологических отделениях, лечения ВИЧ и СПИДа 35 59. Особенности медицинского труда в психоневрологических отделениях 35 60. Особенности медицинского труда в суицидологических службах 36 61. Последипломная подготовка и переподготовка медицинских специалистов и роль курсов повышения квалификации 37

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua