Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни на підприємстві (на прикладі підприємства) (ID:16267)
| Размер: 31 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание
Вступ 4
1. Теоретичні положення щодо використання робочого часу і стану трудової дисципліни 6
2. Аналіз іикористання робочого часу і стану трудової дисципліни на СТОВ «МЛП» 11
Висновки 20
Список використаних джерел 22

Литература1. Кодекс законів про працю України // www.rada.gov.ua 2. Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - Л.: Бескид Біт, 2003. – 151 с. 3. Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т., Карпінський Б.А. Фінансово-економічний аналіз: Підручник для студентів вищих навч. Закладів / Під ред. П.Ю.Буряка, М.В.Римара. - К.: Професіонал, 2004. – 520 с. 4. Бутинець Ф.Ф., Шкарабан С.І., Мних Є.В., Глущук О.М. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: Рута, 2003. – 680 с. 5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник для економічних вузів. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2002. – 294 с. 6. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 411 с. 7. Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 122 с. 8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.: Знання, 2004. – 654 с. 9. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навч. закладів. - 2-ге вид., стер. - К.: Алерта, 2003. – 485 с. 10. Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Кондор, 2005. – 160 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці на підприємстві
  1. Аналіз використання робочого часу 3 2. Аналіз продуктивності праці 6 Задача 11 15 Задача 48 15 Вихідні дані: Минулий рік Звітний рік Відх План Факт План Факт Обсяг валового прибутку, грн 205120 198520 205000 207010 8490 Собівартість од продукції. Грн 250 265 230 232 -33 ... Задача 54 16 Вихідні дані: Минулий рік Звітний рік Відх План Факт План Факт обсяг валової продукції, грн 29951 29751 30689 30750 999 Обсяг в-ва, шт 724 736 750 750,5 14,5 ... Список літератури 18

 2. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості (на прикладі)
  1. Вступ 3 2. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства 8 3. Методичні основи аналізу використання робочого часу 14 4. Аналітичні розрахунки за матеріалами підприємства 21 5. Висновки з економічного аналізу 29 Список використаної літератури 31 Додатки 33

 3. Аналіз використання робочого часу
  Вступ 3 1. Поняття робочого часу, його облік і структура 4 2. Законодавство України про тривалість робочого часу 7 3. Показники використання робочого часу 9 Висновки 14 Задача 1. 16 Вар 4 Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати валовий обсяг випуску продукції підприємства і визначити вплив асортиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані: Таблиця 1 Вихідні дані для аналізу обсягу випуску продукції Назва виробу Ціна Обсяг продукції в натуральних одиницях План Факт А 2,5 250 230 Б 3,2 60 75 В 4,5 45 38 Г 5,8 100 120 Д 6,0 130 148 Разом Задача 2. 17 Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними даними, використавши різні способи (спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та-спосіб порівняння рівнів виконання плану випуску у вартісному і натуральному вимірі). Розрахувати вплив факторів (кількісних і якісних) на зміну суми товарної продукції Таблиця 3 Виконання плану випуску продукції за сортністю Сорт І Ціна за І шт. грн. За планом Фактично Кількість, шт. Питома вага, % Кількість, шт. Питома вага. % Варіант 4 І 60 15000- 16800 II 55 5000 4000 III 45 3000 - Разом X 23000 20800 Задача 3. 21 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми Таблиця 5 Вихідні дані для аналізу трудових ресурсів Показник План Звіт Абсолютне % виконання відхилення плану Варіант 4 1. Обсяг продукції за місяць у 95630 115870 .... Задача 4. 24 За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції. Вкажіть резерви зниження собівартості. Таблиця 6 Виконання кошторису матеріальних витрат на виготовлення продукції Вид Одиниця План Звіт Кількість виробленої матеріалу виміру Норма витрат Ціна, Норма витрат Ціна, грн. продукції, ум. од. грн. А Кг 120 6 100 8 2000 В м 15 100 26 80 ... Задача 5. 26 Розрахуйте прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну суми прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві? Дати свої пропозиції щодо резервів можливого збільшення. Таблиця 8. Вихідна інформація для аналізу прибутку від реалізації. Показники ІПлан Факт. Відхилення % до плану Варіант IVT) І. Реалізовано продукції, т 2. Собівартість 1 т. грн. 3. Ціна за 1т. грн. 4. Прибуток з 1 т. грн 5.Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн. 500 290 350 600 320 390 Література 28

 4. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 1. Характеристика підприємства ВАТ «Назва» 5 2. Методичні засади забезпечення бази для обліку робочого часу та аналізу його втрат 14 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів в кулінарному виробництві ВАТ «Назва» 21 ВИСНОВКИ 32 Список використаних джерел 34

 5. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 4 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 6 2. Методичні основи економічного аналізу використання робочого часу 12 3. Аналіз використання робочого часу на підприємстві 15 Висновки 23 Список використаних джерел 25 Додатки 27

 6. Аналіз використання робочого часу за професією «Варник харчових продуктів»
  Аналіз використання робочого часу за професією «Варник харчових продуктів» 1. Таблиця втрат робочого часу 2. Фотографія робочого дня 3. Обробка хронометражу графоаналітичним методом Список використаних джерел

 7. Аналіз використання робочого часу за професією «Машиніст тістомісильних машин»
  Аналіз використання робочого часу за професією «Машиніст тістомісильних машин» 1. На робочому місці наявні наступні втрати робочого часу 2. Фотографія свого робочого дня 3. Обробка хронометражу графоаналітичним методом

 8. Аналіз використання робочого часу за професією «Сушильник харчових продуктів»
  Аналіз використання робочого часу за професією «Сушильник харчових продуктів» 1. На робочому місці наявні наступні втрати робочого часу 2. Фотографія робочого дня 3. Обробка хронометражу графоаналітичним методом Список використаних джерел

 9. Аналіз використання робочого часу за професією «Машиніст дробильних установок»
  Аналіз використання робочого часу за професією «Машиніст дробильних установок» 1. На робочому машиніста наступні втрати робочого часу 2. Фотографія робочого дня 3. Обробка хронометражу графоаналітичним методом

 10. Аналіз використання робочого часу за професією «Приймальник-здавальник харчової продукції»
  Аналіз використання робочого часу за професією «Приймальник-здавальник харчової продукції» 1. Втрати робочого часу: 2. Фотографія робочого дня 3. Обробка хронометражу графоаналітичним методом Список використаної літератури

 11. Аналіз чистого прибутку та його використання на підприємстві харчової промисловості (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності 5 1.2. Дослідження виробничого процесу 10 1.3. Ефективність використання трудових ресурсів, кадрова політика 14 1.4. Аналіз обслуговуючої виробничої системи 18 2. Методичні основи економічного аналізу прибутку підприємства 20 2.1. Прибуток підприємства та методика його розрахунку 20 2.2. Джерела формування прибутку підприємства 30 2.3. Напрями використання прибутку підприємства 34 3. Аналітичні розрахунки на матеріалах підприємства 40 3.1. Розрахунок чистого прибутку підприємства 40 3.2. Управління формуванням прибутку підприємства з метою його оптимізації 48 3.3. Аналіз розподілу прибутку підприємства 52 Висновки та пропозиції 56 Список літератури 61 Додатки 65-72 Предметом дослідження даної роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління прибутком підприємства. Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку підприємства на прикладі підприємства ресторанного господарства ТОВ „Маргарит”. Метою роботи є дослідити теоретичні основи управління прибутком підприємства, проаналізувати систему управління прибутком, визначити напрямки та розробити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Робота насичена графічним матеріалом: таблиці, діаграми, формули, аналіз, висновки

 12. За даними таблиці, проаналізувати використання фонду робочого часу з метою виявлення втрат і причин, які їх зумовили.
  Задача За даними таблиці, проаналізувати використання фонду робочого часу з метою виявлення втрат і причин, які їх зумовили. Використання фонду робочого часу ЗАТ «Готельний комплекс . Турист Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) люд./год %до підсумку люд./год %до підсумку абсолютне відносне % Номінальний фонд робочого часу 1918254 100,00 1918254 100,00 Неявки з поважних причин, зокрема: 199705, 210216 -чергові відпустки 128062 125551 -тимчасова непрацездатність 65759 79812 -неявки, передбачені за¬конодавством 3414 2829 -навчальні відпустки 2470 2024 Втрати робочого часу, зокрема: 516087 491511 -простої 0,00 0,00 -прогули 297 328 -неявки з дозволу адмі¬ністрації 515790 491183 Реальний фонд робочого часу 1202462 1216527

 13. Аналіз трудового процесу і затрат робочого часу: стан, проблеми та шляхи вирішення
  ВСТУП 3 1. Сутність трудового процесу та його раціоналізація 4 2. Аналіз затрат робочого часу на підприємстві, проблеми та шляхи їх вирішення 10 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 14. За даними таблиці провести факторний аналіз фонду робочого часу, використавши наступну детерміновану модель:
  Задача. За даними таблиці провести факторний аналіз фонду робочого часу, використавши наступну детерміновану модель: ФРЧ = Чп * Дpn * Тс, де ФРЧ - фонд робочого часу; Чп - середньооблікова чисельність штатних працівників; Дpп - середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за рік; Тс - середня тривалість робочого дня. Вихідні дані для визначення впливу факторів на фонд робочого часу: Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення Абсолютне Відносне Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб. 1020 971 Відпрацьовано віма працівниками, людино-днів 150307 156331 Відпрацьовано всім працівниками, людино-год 1202462 1216527 Середня кількість днів, відпрацьованих одгним працівником за рік Середня кількість годин, відпрацьованих одгним працівником за рік Середня тривалість робочого дня, годин

 15. Аналіз стану виробничих запасів підприємства (на прикладі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 6 1.1. Сутність та основні характеристики виробничих запасів 6 1.2. Класифікація виробничих запасів підприємств 8 1.3. Оцінка виробничих запасів 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 17 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 23 2.3. Аналіз стану виробничих запасів підприємства 30 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 37 3.1. Ефективна управління виробничими запасами на підприємстві 37 3.2. Організація обліку виробничих запасів підприємства із використанням комп’ютерних технологій 46 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 58-70 Звітність

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua