Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Управління проектами. Планування реалізації проекту (ID:16299)
| Размер: 101 кб. | Объем: 27 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВступ 4
Планування реалізації проекту 5
1. Планування проекту як складова управління проектами 5
2. Поняття та значення управління (реалізацією) проектами 7
3. Контроль виконання проекту 12
Висновки 16
Проектний розділ (Створення відділу комп’ютерів в магазині електроніки) 17
Список використаної літератури 27

Литература1. Балашов В.Г., Заложнев А.Ю., Иващенко А.А., Новиков Д.А. Механизмы управления организационными проектами. М.: ИПУ РАН, 2003. – 73 с. 2. Васильев Д.К., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А., Цветков А.В. Типовые решения в управлении проектами. М.: ИПУ РАН, 2003. – 84 с. 3. Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля. / О`Коннэл Ф. - КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. 4. Лысаков А.В., Новиков Д.А. Договорные отношения в управлении проектами. М.: ИПУ РАН, 2004. - 100 с. 5. Непомнящий Е.Г. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие. Изд-во Таганрог: ТРТУ, 2003. 262 с. 6. Управление инвестиционными проектами. / Базилевич А.И., Швандар В.А. - ЮНИТИ, 2001. 7. Управление проектами. / Дж. Пинто - СПб: Питер, 2004. - 464 с. 8. Управление проектами. Практическое пособие. / Гейзлер П., Завьялова О. - Книжный Дом, 2005. 9. Управление проектами. Практическое руководство. / Ларсон Э.У., Грей К.Ф. - ДИС, 2003. 10. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. / Ципес Г. Л., Товб А. С. - Олимп-Бизнес, 2003. 11. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. 2-е издание. / Товб А.С, Ципес Г.Л. - Олимп-Бизнес, 2005. 12. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. Издение 2. / Товб А. С. Ципес Г.Л. - Олимп-Бизнес, 2005. 13. Эффективное управление проектами. / Королев Д. - Олма-Пресс, 2003.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління проектами. Ідея проекту полягає в відкритті концептуального готелю-центру відпочинку з широким спектром культурно-розважальних послуг
  Вступ 3 Розділ 1. Основні елементи проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 4 - характеристика проекту - мета проекту - учасники проекту - життєвий цикл проекту - оточення проекту Розділ 2. Планування проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 7 - розробка сітьової моделі проекту - структуризація проекту Розділ 3. Аналіз ризиків проекту : «Відкриття розважального центру «хх» 12 - ідентифікація ризиків - якісний аналіз рхизиків Розділ 4. Управління реалізацією проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 17 Висновки 28 Список використаних джерел 29 Додатки 30

 2. Економічне обгрунтування ефективності реалізації інноваційного проекту
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 5 1.1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. 5 1.2. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 16 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕТИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. 21 2.1. ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 21 2.2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 26 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНКИ. 40 3.1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 40 3.2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. 50 3.3.ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ. 60 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 70 ДОДАТОК А 73-96

 3. Необхідно оцінити ефективність реалізації інвестиційного проекту зі створення нового підрозділу підприємства з надання послуг таксі.
  В роботі проведений аналіз ефективності інвестиційного проекту, що передбачає придбання приватним підприємством в одному з районів м. Києва ЗМІСТ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 2 РЕФЕРАТ 3 ВСТУП 5 ОСНОВНА ЧАСТИНА 7 1. Загальні положення 7 2. Визначення структури джерел фінансування інвестиційних витрат 8 3. Складення плану погашення банківського кредиту 9 4. Складення прогнозу доходів від реалізації транспортних послуг 9 5. Розрахунок амортизаційних відрахувань. 10 6. Складення прогнозу поточних витрат. 11 7. Складення прогнозу фінансового результату. 12 8. Складення прогнозу грошових потоків. 14 9. Розрахунок показників фінансової ефективності проекту. 16 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

 4. Методичні підходи до планування обсягів реалізації продукції

 5. ПР-кампанія сутність, особливості планування та механізми реалізації
  Тема 2 ПР-кампанія: сутність, особливості планування та механізми реалізації ВСТУП 3 1. Сутність ПР-кампанії 4 2. Особливості планування та механізми реалізації ПР-кампанії 6 ВИСНОВКИ 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12 ПР-кампанія: сутність, особливості планування та механізми реалізації Святун О.О. «МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ PR-КАМПАНІЙ» // Національний університет харчових технологій. – Вісник. – №8. – 2009. – С. 10-11. Завдання 4 Огляд літературних джерел з теми «ПР-кампанія: сутність, особливості планування та механізми реалізації»

 6. Управління проектами
  1. Основні форми проектних структур, їх переваги та недоліки 3 2. Формування і розвиток команди проекту. Роль менеджера проекту 11 Задачі 19 26. За вихідними даними необхідно: 1) визначити очікуваний час виконання робіт; 2) побудувати сітковий графік, який відображає проект, визначити загальний час виконання проекту та критичний шлях; 3) визначити найімовірніший час на здійснення проекту. Проект розробки та виведення на ринок нового товару Код роботи Назва (зміст) роботи Попередня робота Оптимісти-чний час, тижнів Найімовірні-ший час, тижнів Песимісти-чний час, тижнів 711 Пошук та відбір ідей нового товару - 3 6 9 712 Планування маркетингового дослідження ринку - 1 3 7 721 Розробка прототипу товару 711 2 3 6 722 Проведення маркетингового дослідження ринку 712 1 2 3 731 Підготовка рекламної кампанії 721, 722 2 4 7 732 Перепідготовка персоналу 721 1 2 4 733 Модернізація обладнання 721 2 3 5 741 Проведення передпродажних рекламних заходів 731 2 4 6 742 Виробництво пробної партії нових товарів 732, 733 2 3 5 751 Організація масового виробництва 741, 742 4 5 10 ЛІТЕРАТУРА 23

 7. Управління проектами
  1 Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників 3 2 Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки 10 Список літератури 22

 8. Управління проектами
  Вступ 3 Розділ 1. Основні елементи проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 4 - характеристика проекту - мета проекту - учасники проекту - життєвий цикл проекту - оточення проекту Розділ 2. Планування проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 7 - розробка сітьової моделі проекту - структуризація проекту Розділ 3. Аналіз ризиків проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 12 - ідентифікація ризиків - якісний аналіз ризиків Розділ 4. Управління реалізацією проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 17 Висновки 28 Список використаних джерел 29 Додатки 30

 9. Управління проектами
  Вступ 3 1. Методи оцінки ефективності проекту 4 1. Класифікація витрат для цілей управління проектами 10 3. Аналіз беззбитковості проекту 16 3. Виробничий важіль 22 Висновок 25 Література. 28

 10. Управління проектами
  1. Місце, функції і сучасні тенденції планування та контролю в управлінні проектами 3 2. Оцінка і планування ресурсів та побудова ресурсних гістограм 10 Задача 1 14 Проекти В і С мають однакові витрати, результати та тривалості життєвого циклу. Норма дисконту становить 10 %. Провести порівняльну оцінку даних проектів і вибрати кращий з них за допомогою визначення: чистого приведеного прибутку за звичайною та модифікованою методикою, індексу рентабельності інвестицій та внутрішньої норми прибутковості. Рік існування проекту Витрати, млн. грн. Грошові надходження, млн. грн Проект В Проект С Проект В Проект С 1-й 5 15 0 5 2-й 10 10 5 5 3-й 20 10 10 10 4-й 0 0 15 10 5-й 0 0 15 15 Разом 35 35 45 45 Задача 2 17 Бюджет всього проекту становить 200000 грн., термін виконан¬ня 4 місяці. За перший місяць проектна команда мала виконати 50 % обсягів певної роботи, вартість якої 70000 гривень. Фактично було зроб¬лено 35 % обсягів робіт і витрачено при цьому 55000 гривень. Оцінити хід виконання проекту стосовно бюджету; враховуючи дану тенденцію, визначити прогнозну вартість проекту; провести оцін¬ку своєчасності виконання проекту; визначити прогнозні остаточні вит¬рати на проект. Список використаної літератури 18

 11. Управління проектами
  1. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 4 2. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 9 Задача. Визначити ефективність витрат на будівництво нового готелю на 150 місць. Очікуване виконання доходу в перший рік експлуатації – 2750 тис.грн., рівень рентабельності – 6%, питомі капіталовкладення – 1,8 тис.грн. на місце. Норматив економічної ефективності – 0,09. Список літератури: 18

 12. Управління проектами
  1. Моделювання і календарне планування ресурсів. 2 2. Поняття та класифікація проектних ризиків. Управління проектними ризиками. 7 Список використаної літератури 17

 13. Управління проектами
  1. Особливості сіткових стрілчатих графіків 4 2. Програмне забезпечення управління проектами 8 Список використаних джерел 14

 14. Управління проектами
  1. Моделювання і календарне планування ресурсів. 2 2. Поняття та класифікація проектних ризиків. Управління проектними ризиками. 7 Задача 33. Бюджет всього проекту становить 150 000 грн., термін виконання 3 місяці. За перший місяць проектна команда мала виконати 45 % обсягів певної роботи, що коштує 95 000 гривень. Фактично було зроблено 40 % обсягів робіт і витрачено при цьому 85 000 гривень. Оцінити хід виконання проекту стосовно бюджету; враховуючи дану тенденцію, визначити прогнозну вартість проекту; провести оцінку своєчасності виконання проекту; визначити прогнозні остаточні витрати на проект. Задача 38. За вихідними даними необхідно: 1) побудувати сітковий графік, який відображає проект; 2) визначити загальний час використання проекту та критичний шлях; 3) визначити максимальне скорочення тривалості та питомі витрати на скорочення тривалості робіт проекту; 4) визначити скільки додаткових витрат потрібно понести підприємству задля скорочення тривалості проекту до 12 тижнів. Список використаної літератури 17

 15. Управління проектами
  Індивідуальні завдання (контрольні роботи) Оцінка рівня здобуття студентами всіх форм навчання практичних навичок з дисципліни проводиться на основі виконання ними індивідуальних завдань (контрольних робіт). Індивідуальні завдання (контрольні роботи) з курсу «Управління проектами» мають наскрізний характер і полягають у розробці моделі управління проектом, який здійснюється на підприємстві, де студент проходить практику. Тема проекту затверджується науковим керівником магістранта і залежить від: • профілю та завдань магістерської програми; • профілю та особливостей діяльності підприємства; • тематики дипломної роботи студента; • цільового замовлення підприємства-бази практики. Це може бути любий економічний, організаційний, технічний, маркетинговий, фінансовий, консалтинговий та інший проект. Для будь-якого проекту індивідуальне завдання (контрольна робота) оформлюється письмово і має типову структуру та зміст. Зміст 1. Загальна характеристика та основні параметри проекту 3 2. Організаційна структура проекту 5 3. Робоча структура проекту 6 4. Сітьове планування проекту 10 5. Календарне та бюджетне планування проекту 11 6. Управління проектними ризиками 20 7. Управління командою проекту 21 Висновок 22 Література 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua