Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: ВАРІАНТ 20 тести (ID:16312)
| Размер: 13 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание1. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?
2. Що таке економічна система суспільства?
3. Облік витрат на виробництво здійснюється видами собівартості:
4. Бюджетування – це:
5. Диверсифікація джерел імпорту енергоносіїв передбачає:
6. Об’єктом макроекономічного аналізу виступає:
7. Підприємницькі заощадження це:
8. Яка ТНК має найвищий рівень транс національності у світі:
9. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів туристичного підприємства розраховується за формулою:
10. Ануїтет – це:
11. Підприємство-монополіст:
12. Бюджет на відповідний рік приймає:
13. Заощадження, позики, повернені борги відносяться до:
14. Що з наведеного нижче не належить до основних припущень, зроблених стосовно ринку повної конкуренції:
15. Укрупненими об’єктами банківського кредитування є:
16. На які цілі підприємства не може надаватися кредит?
17. Бланковий кредит - це:
18. Який з наслідків буде мати місце на підприємстві при зростанні коефіцієнту оборотності оборотних активів підприємства (за інших рівних умов)?
19. Які Ви знаєте основні фазові підсистеми логістики:
20. Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?
21. Фірма аналізує можливості підтримання рівня конкурентоспроможності товару за рахунок зниження витрат на його виробництво. Який показник змінюється?
22. При інтенсивному розподілі товарів підприємство прагне насамперед:
23. Вимоги, що пред’являються до інформації, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу:
24. У місцях продажу спортивних товарів проводилися акції: покупцям, які вже придбали ці товари, надавалися певні премії. Ці заходи відносяться до такого елементу КМК, як:
25. Основною причиною низької ефективності маркетингових заходів підприємств України є:

26. Чим визначається компетентність менеджера?
27. Під управлінським рішенням розуміють:
28. Запити бази даних:
29. Які функції менеджменту слід вважати загальними?
30. Не підлягають делегуванню такі функції й напрямки діяльності керівника:
31. Від яких суб'єктивних факторів залежить вибір кар'єри?
32. Стратегія розвитку ринку означає:
33. Кадрова політика поділяється на такі типи:
34. Які засоби стимулювання збуту не орієнтовані на турагентів?
35. Бонусні знижки не раціонально використовувати, коли фірма:
36. Трудомісткість деталь - комплекту характеризує:
37. Середньорічна потужність підприємства на плановий період розраховується:
38. Для розрахунку виробничої потужності необхідно мати такі данні:
39. Планування послідовності виконання операцій — це:
40. Складність планування послідовності виконання операцій залежить:
41. В якій області відбувся перший бій українських січових стрільців?
42. В якій області відбувся останній бій українського війська в 1921 р.?
43. До рекреаційних видів туризму не належить:
44. Центр розважального туризму:
45. Найбільший в Україні фестиваль популярної музики:
46. Анімація – це:
47. Визначте дату прийняття нової редакції Закону України "Про туризм".
48. Центральним органом державної виконавчої влади в туризмі є:
48. Головний обов’язок турфірми у справі захисту прав туристів – це:
50. Ушкодження здоров’я людини – це шкода:
51. Соціокультурна функція туризму проявляється в тому, що він:
52. Який документ є підставою для видання ключа від номеру готелю:
53. Перші туристські контрольно-рятувальні загони в Україні було створено у:
54. Які види транспорту виділяє ВТО:
55. Чайні чашки використовують для:
56. Для бенкету "Фуршет" використовують столи висотою:
57. До провідних гірськолижних курортів Австрії належать:
58. До провідних національних парків Африканського регіону відносять:
59. Що є показником оцінки екскурсійного об’єкту ?
60. Обсяг екскурсійного обслуговування – це:
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ВАРІАНТ 21 тести
  1. Економічні закони мають об'єктивний характер тому, що вони: 2. Що таке вартість товару: 3. Для діагностики фінансово-господарського стану підприємства використовують методи: 4. Важливою рисою олігополістичної конкуренції є: 5. Метою контролінгу інвестиційних проектів є: 6. До трансфертних платежів належать: 7. Яке твердження є правильним: «При зменшенні доходу кінцево-го використання...» 8. Витрати домогосподарств на купівлю продуктів харчування, не-продовольчих товарів, а також на оплату особистих послуг відноситься до: 9. Які цільові фонди відносяться до соціальних: 10. Метод послідовного додавання застосовується: 11. Станції для заправки пальним є прикладом галузі, де існує мо-нополістична конкуренція. Що з перерахованого Ви вважаєте нетиповим для такого роду занять: 12. Крива ринкового попиту на товар: 13. Коли ціна на товар збільшується, то: 14. В Вінниці кожен власник «Мерседеса» має попит на бензин (20-5•Р) при ціні до 4 гривень за 10 л і 0 при ціні, вищій за 4 гривні за 10л. Кожен власник BMW має попит (І5-3-Р) при ціні до 5 гривень за 10 л і 0 при ціні, вищій за 5 гривень за 10 л. Припустімо, що у Вінниці нарахову-ється 100 власників «Мерседесів» і 50 BMW. Скільки всього бензину по-требують названі власники у Вінниці, якщо ціна бензину 4 гривні за 10 л? 15. Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару? 16. Період користування кредитом визначає: 17. З метою використання капітал підприємства поділяють на: 18. До якої групи активів підприємства належать нерухомість, яку придбано для перепродажу? 19. Інтенсивність використання оборотних активів підприємства характеризують показники: 20. Контроль за цільовим використанням кредиту здійснюється: 21. Який тип стратегій використовується для СГП із стратегічним положенням «Дійні корови»? 22. Що таке бюджет? 23. Марка або її частина, яка охороняється патентним законодав-ством, це: 24. Однорівневий канал розподілу скоріше обере підприємство з виробництва: 25. Фірма, що займається виготовленням та реалізацією медичних препаратів зробила внесок у благодійний фонд. У засобах масової інфор-мації з'явилися повідомлення про цю подію, що створило позитивний образ даної фірми і відповідно сприяло підвищенню обсягів реалізації. Який елемент маркетингових комунікацій застосовано: 26. Частка сільськогосподарської продукції та продовольства у структурі світового експорту має тенденцію до: 27. Основними вимогами до управлінських рішень є: 28. До апаратних (штабних) повноважень належать: 29. Що слід розуміти під функцією планування? 30. Яка міжнародна організація регулює міжнародні торговельні відносини: 31. На якій фазі розвитку професіонала знаходиться працівник, що має таку характеристику: «Досвідчений працівник, що виконує складні професійні завдання»? 32. Адаптація - це взаємне пристосування працівника та організа-ції, що ґрунтується на поступовому утягненні в роботу працівника в но-вих..(яких?)..... умовах праці. 33. Тривалість одного обороту оборотних коштів туристичного під-приємства у днях розраховується за формулою: 34. З названих методів у процесі аналізу руху грошових коштів на туристичному підприємстві використовують: 35. Застосування логістичних підходів в економіці прийшлося на: 36. Основними розділами бізнес - плану є: 37. Виробнича потужність підприємства характеризує: 38. Вибуття потужностей здійснюється внаслідок: 39. Звіти бази даних: 40. Практична реалізація принципу делегування повноважень мо-же здійснюватися по наступних напрямках: 41. В якій області виявлено піраміди давніші за єгипетські ? 42. Де вінчався класик французької літератури О. де Бальзак? 43. Виділити центр лікувального туризму: 44. Виділити бальнеологічний курорт: 45. В яких іграх відсутній переможець? 46. Що таке сценарний хід? 47. Визначте дату прийняття Кабінетом Міністрів України Держа-вної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки. 48. Визначте час вступу України до ВТО. 49. До розважальних програмних заходів належить: 50. До медико-санітарних формальностей належать: 51. До внутрішніх демографічних факторів розвитку туризму на-лежать: 52. Політична функція туризму проявляється в тому, що він: 53. На які види поділяються послуги готелю в залежності від мети задоволення потреб гостя: 54. На які види поділяються послуги готелю в залежності від фор-ми організації їх надання: 55. Основним документом, що регламентує порядок організації та проведення спортивних походів на території України, є: 56. Для підготовки та проведення дводенного пішохідного походу вихідного дня найкраще скористатися картою, масштаб якої: 57. Транспортні подорожі за засобом пересування поділяються: 58. All inclusive це: 59. Найвідомішими курортами гірськолижного спорту в Європі є: 60. В якому розділі технологічної карти містяться рекомендації щодо формування емоційного настрою туристів?

 2. ВАРІАНТ 19 тести
  1. Служба контролінгу аналізує види звітності: 2. Конвертованістю валюти є: 3. Яке визначення характеризує природу акціонерного капіталу? 4. Об’єктами контролінгу є: 5. Яке з соціально-економічних явищ характерне для процесу відтворення продуктивних сил? 6. Яка тенденція характерна для всіх світових товарних ринків: 7. Яка міжнародна організація визначає рівень продовольчої безпеки: 8. Ефект витіснення, пов'язаний з державним боргом, який виник внаслідок зростання державних витрат: 9. Як потрібно змінити норму обов’язкових резервів, якщо потрібно збільшити масу грошей в обігу: 10. Основними джерелами фінансування Пенсійного фонду України є: 11. Фінансові активи, що є у розпорядженні громадян і використовуються з метою забезпечення їх діяльності називаються: 12. Оборотність оборотних коштів у днях на туристичному підприємстві розраховується за формулою: 13. Цінова еластичність попиту на товар вимірює чутливість величини попиту до зміни: 14. У тітки Одарки є гарненький садок перед хатою: 15. Ануїтет пренумерандо – це: 16. До якої групи активів відноситься вартість персонального компьютера, купленого підприємством для подальшого продажу? 17. Що з наведеного не входить до складу оборотних активів підприємства? 18. Головною задачею логістики є: 19. Сортування даних буває: 20. Кредитор - це: 21. До основних факторів маркетингового макросередовища фірми непрямого впливу не відноситься: 22. Маркетингову стратегію потрібно змінювати: 23. Відомий модельєр встановлює високі ціни на ексклюзивні моделі одягу. Товари мають високу якість, пропонується невелика партія товару. Це встановлення: 24. Для того, щоб охарактеризувати звернення як рекламне, треба впевнитись що: 25. На ринку турів до Кіпру останнім часом спостерігається сильне скорочення попиту. Підприємство-туроператор, що спеціалізується на організації турів до Кіпру висунуло завдання: пожвавити попит. У зв’язку з цим підприємство повинне застосувати: 26. Д.Ейзенхауер розподіляв завдання за наступними критеріями: 27. В чому полягає специфіка соціально-психологічних методів менеджменту ? 28. Які методи прогнозування базуються на припущенні про незмінність або відносну стабільність наявних тенденцій розвитку? 29. На що переважно спрямовані функції менеджменту? 30. Визначте послідовність і складіть схему процесу мотивування діяльності людей: 1 - усунення потреб; 2 - визначення напрямку дій; 3 - виникнення потреб; 4 - здійснення дій; 5 - одержання винагороди за здійснення дій; 6 - пошук шляхів усунення потреб: 31. Визначте тип кар'єри людини по її поведінці: «людина переміщується з одного рівня на інший в межах однієї організації без зміни професії»: 32. Визначте, що таке об'єкт управління. 33. Якщо нова туристична фірма при виході на ринок встановлює дуже низькі ціни на свої тури, вона використовує стратегію: 34. Які типи спільної діяльності людей визначаються типом технології, що використовується на підприємстві? 35. Підприємство, що займається зовнішньою торгівлею, вирішило відкрити туристичний відділ. Це є проявом: 36. Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємства ? 37. Вхідна виробнича потужність підприємства характеризує: 38. Виробнича програма підприємства визначає : 39. Обмежене завантаження робочих центрів — це: 40. У результаті прямого планування можна одержати: 41. Де зросли Б. Антоненко-Давидович, І. Багряний, О. Вишня? 42. Найбільший кліматичний курорт України – це: 43. Найбільший в Україні кінофестиваль: 44. Найвідоміша в світі українська співачка: 45. В якому процесі, що відбувся в Українському туризмі в 90-х роках, знаходить відображення державне регулювання туризму? 46. Лист-підтвердження обслуговування належить до виду документів: 47. До країн пасивного туризму (з – сальдо) належить: 48. За принципом характеру діяльності фірми поділяють на: 49. Що є основним документом для надання гостю місця в готелях України? 50. Що складає зміст правила Єдиної розрахункової години в готелі? 51. Коли туризм було введено до Єдиної спортивної класифікації: 52. Найдовша печера України в гіпсах знаходиться на території: 53. Переоформлення проїзних документів для груп туристів на регулярних залізничних лініях: 54. Основними документами, що регламентують авіаперевезення є: 55. При сервіровці ніж для масла кладуть на: 56. Марміт - це обладнання, що використовують для: 57. Найвідомішими територіями Європи для відпочинку на озерах є: 58. До провідних центрів пізнавального туризму регіону Америка відносять: 59. Що є важливою складовою методичної роботи ? 60. Що визначає нормативна методологія ?

 3. ВАРІАНТ 24 тести
  1. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії? 2. Основні критерії оцінки інвестиційних проектів у системі контролінгу – це: 3 Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію? 4. У системі контролінгу найважливіше значення має інформація: 5. Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії? 6. Сукупний обсяг товарів та послуг, виготовлених в країні протягом року це: 7. Коли стан економіки відповідає кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції, зростання сукупного попиту призведе: 8. Загальна грошова маса збільшується кожен раз, коли комерційні банки: 9. Аванс покупця продавцю є різновидом: 10. З чим пов’язана висока частка малого і середнього бізнесу на світовому ринку консалтингових послуг: 11. Яке з наведених нижче тверджень не належить до характеристики еластичного попиту на товар: 12. Суть розподільчої функції фінансів полягає в: 13. Залежно від розподілу доходів між ланками бюджетної системи, доходи, які віднесені до бюджетів певного рівня на невизначений строк до заздалегідь установлених, незмінних нормативів є: 14. Що з наведеного нижче характеризує олігополію, а не конкурентну ринкову структуру? 15. Які країни входять до складу НАФТА: 16. До якої групи показників належать показник маневреності власного капіталу? 17. Оборотність грошових коштів туристичного підприємства визначається за формулою: 18. Звітом про фінансові результати діяльності туристичного підприємства є: 19. Які Ви знаєте варіанти структуризації логістичних систем: 20. Джерелом формування резервного капіталу є: 21. До основних елементів комплексу маркетингу належать: 22. Різновиди фіксованих бюджетів: 23. Основний метод забезпечення якості продукції в Україні на сучасному етапі: 24. Канал збуту - це: 25. Купуючи туристичну подорож споживач отримує незабутні враження. Який рівень сприйняття товару споживачем стає очевидним у цьому твердженні? 26. Способи створення звітів бази даних: 27. Для обґрунтованого прийняття рішення менеджеру необхідно мати: 28. Аргументи на користь соціальної відповідальності організації перед суспільством: 29. Визначте послідовність і складіть схему процесу стратегічного планування: 1 – вибір стратегії. 2 – управлінське обстеження сильних і слабких сторін. 3 – оцінка стратегії. 4 – цілі організації. 5 – місія організації. 6 – реалізація стратегії. 7 – оцінка і аналіз зовнішнього середовища. 8 – аналіз стратегічних альтернатив: 30. Форми участі персоналу організації в розгляді, обговорюванні та рішенні яких-небудь проблем: 31. Визначте послідовність етапів планування кар'єри працівника: 1 - атестація, 2 - робота на посаді, 3 - орієнтація та адаптація нового працівника в організації, 4 - вакансія, 5 - навчання плануванню кар'єри, 6 - нова посада, 7 - підготовка плану розвитку кар'єри. 32. Про який вид адаптації йде мова: "Пристосування до відносно нового соціуму, норм поведінки та взаємовідносин в новому колективі"? 33. В одному із районів м. Києва відкривається підприємство-представник єгипетського туроператора. Для інформування юридичних осіб про цю подію маркетологам підприємства краще всього застосовувати: 34. Виберіть з вищенаведеного переліку змістовні теорії мотивування: 1-теорія А.Маслоу; 2- теорія Врума; 3-теорія Мак -Клелланда; 4-теорія двох факторів Герцберга; 5-теорія очікувань; 6-теорія справедливості: 35. Комплекс заходів, що направлені на забезпечення умов для найбільш ефективної реалізації творчого та фізичного трудового потенціалу працівників - це: 36. Основна мета використання економічних методів управління полягає у: 37. Під плануванням діяльності підприємства розуміють: 38. Основними перевагами планування в умовах ринку в порівнянні з директивним плануванням є: 39. Суть поставок точно в строк полягає: 40. Основною концепцією поставок точно в строк в області вибору постачальників є: 41. Де в Україні зустрічалися під час ІІ Світової війни Ф. Рузвельт, Й. Сталін, У. Черчілль? 42. Де під час ІІ Світової війни зустрічалися в Україні А. Гітлер та Б. Муссоліні? 43. Виділити острівний бальнеокурорт: 44. Визначити рекреаційний простір: 45.Круїзна анімація не передбачає: 46. Попередниками кабаре були: 47.Які установи, згідно з Законом України "Про туризм", є органами державної виконавчої влади в галузі туризму? 48. Назвіть цифру іноземних туристів, які прибули в Україну в 2005 році: 49. За метою подорожі визначають такі види віз як: 50. В Україні обов’язковою є сертифікація: 51. Екологічна функція туризму полягає в тому, що він: 52. До внутрішніх природно-географічних факторів розвитку туризму належить: 53. Які санітарні прибори в номерах при проведенні прибирання після виїзду повинні бути забезпечені бірками за написом «Продезінфіковано»: 54. Назвіть послідовність проведення різних видів прибирання номерів протягом дня: 55. Для підготовки та проведення змагань зі спортивного орієнтування найкраще скористатися картою, масштаб якої: 56. Керівником ступеневого маршруту дитячої туристської групи може бути особа, яка має: 57. Чи вірним є твердження «На ринку морських круїзів існують чотири категорії круїзних компаній: стандартні (три зірки), перша (чотири зірки), престижна (п’ять зірок), супер-люкс (шість зірок): 58. Борт тарілки при сервіровці повинен знаходитись від краю столу на відстані: 59. Лікувальний туризм є спеціалізацією такої країни Близького Сходу: 60. Яка функція екскурсії є первісною ?

 4. ВАРІАНТ 22 тести туризм
  1. Економічні категорії – це: 2. Фінансова стійкість підприємства оцінюється співвідношенням: 3. Що належить до оборотного капіталу? 4. Контролінг інвестиційних проектів забезпечує: 5. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті туристичного підприємства розраховується за формулою: 6. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні: 7. Головна особливість світового ринку продовольства полягає у: 8. Яка міжнародна організація не входить до групи Світового Банку: 9. Загальна грошова маса зростає кожного разу, коли комерційні банки: 10. Ефект фінансового важеля показує: 11. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: 12. Позабюджетні фонди – це: 13. Мікроекономіка: 14. Вартість подарованих товарів та продуктів, одержаних з особистого підсобного господарства, а також сума пільг і субсидій відноситься до: 15. Транспортна система ЄС є об’єктом: 16. Звіти бази даних: 17. Комерційний кредит - це економічні відносини, які виникають між: 18. Відзначте документи, що регламентують делегування повноважень: 19. Яким чином визначається розмір чистого оборотного капіталу? 20. Який вид активів підприємства відповідає наступній характеристиці: високоліквідні активи, дозволяють здійснювати диверсифікацію діяльності підприємства, але дуже ризиковані та інфляційне не захищені. 21. Для якої із наступних ситуацій на ринку товарів та послуг можна запропонувати синхромаркетинг? 22. Які існують основні підходи до розробки бюджетів? 23. Які потреби за ієрархією потреб А. Маслоу, задовольняє такий товар, як модний светр? 24. Яка стратегія цінової конкуренції є максимально доходною: 25. Які засоби стимулювання збуту не орієнтовані на торговельних посередників? 26. Ha чому ґрунтується законна влада? 27. Які види управлінських рішень існують за характером завдань? 28. Відсутність бажання керівників делегувати повноваження відбувається за таких причин: 29. Внутрішнє середовище організації включає: 30. Мінімальна ціна на послугу розміщення у готелі визначається: 31. Які об'єктивні умови визначають вибір професії? 32. Метод «правило першої години» застосовується: 33. Процедура «бронювання компонентів» — це: 34. Визначте, яка форма управління відповідає органічній організаційній культурі. 35. До ринку організацій - споживачів не входять: 36. Бізнес - план підприємства - це: 37. Метою розробки бізнес-плану може бути: 38. Бізнес-план розробляється на : 39. Розширення діяльності туристичного підприємства приєднання до нього інших підприємств належить до: 40. Підприємство виходить на ринок з новими турами. Якісні характеристики цих турів значно вищі за характеристик аналогічних турів конкурентів. Ціни на ці тури перевищують собівартість. Яка стратегія встановлення ціни на нові тури застосовується? 41. В якій області України встановлено пам’ятник герою першої оборони Севастополя матросу Кішці? 42. Виділити кліматичний приморський курорт: 43. На основі чого будується режисерський сценарій? 44. Які види туризму за складом учасників у державних програмних документах по туризму визначаються як пріоритетні? 45. Візова підтримка для отримання віз на кордоні при в’їзді надається при організації туру до: 46. Приниження честі й гідності туриста належить до виду: 47. Одиниця виміру туристичного обслуговування носить назву: 48. До зовнішніх демографічних факторів розвитку туризму належить: 49. Які органи державної системи охорони здоров’я є органами санітарного контролю готелю: 50. Назвіть термін змінності білизни в готелі 3 зірки: 51. Для підготовки та проведення одноденного велосипедного походу вихідного дня найкраще скористатися картою, масштаб якої: 52. Для підготовки та проведення лижного маршруту п’ятої категорії складності найкраще скористатися картою, масштаб якої: 53. Перевезення туристів залізницею здійснюється: 54. Туристична транспортна подорож – це: 55. При сервіровці десертні прибори перед мілкою столовою тарілкою розкладають у такій послідовності: 56. Континентальний план тур обслуговування (continental plan) це: 57. Провідною країною за виїздом туристів у регіоні Америка є: 58. До провідних центрів пізнавального туризму в Азії відносяться: 59. Як сприймається об’єкт екскурсії ? 60. Що належить до форм екскурсійного обслуговування ?

 5. Тести екологія ВАРІАНТ 42
  1. Що, на вашу думку, є "екологічним коридором" ("зеленим коридором")? 2. Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екології:

 6. ВАРІАНТ 23 тести туризм
  1. Як досягають єдності економічних інтересів у суспільстві? 2. Що таке споживча вартість товару: 3. Досконала конкуренція в економіці: 4. Аналіз беззбитковості – це: 5. Кількісний склад служби контролінгу залежить від: 6. Яке з наступних рівнянь характеризує формування доходу? 7. За теорією Дж. Кейнса обсяг споживчих витрат у країні залежить, перш за все від: 8. Яка тенденція не є характерною для сучасного світового ринку праці: 9. Найвідомішим у світі технопарком є: 10. Мінімальна сума грошей, що необхідна для проведення господарських операцій туристичному підприємству визначається за формулою: 11. З названих показників майновий стан туристичного підприємства характеризує: 12. В університетському містечку Степан відкриває кондитерську «Ласунчик». Він щойно випік перший пиріг. Що із перерахованого нижче не повинне входити в економічну вартість? 13. Фінанси виконують такі функції: 14. У яких аспектах виступає державний бюджет: 15. Історично термін «логістика» трактувався як: 16. Який показник може характеризувати кількість днів, необхідних для погашення боргів? 17. Основними принципами кредитування є: 18. Консорціумний кредит - це: 19. Якщо підприємство спрямує свою діяльність на підвищення швидкості обертання обігових коштів, то які зміни в структурі обігових коштів сприяють цьому? 20. Який вид активів підприємства відповідає наступній характеристиці: важколіквідні, слаботрасформовані, але практично не підвладні інфляційному знеціненню? 21. Для якої із наступних ситуацій на ринку товарів і послуг можна запропонувати синхромаркетинг? 22. Зниження цін порівняно з цінами конкурентів і розширення збутової мережі - шляхи реалізації: 23. До ринку організацій - споживачів не входять: 24. Який підхід до розробки бюджету ви застосуєте для нового підрозділу? 25. Найвища вибірковість аудиторії є перевагою: 26. Бувають наступні типи звітів бази даних: 27. Які з перерахованих факторів перешкоджають активному делегуванню повноважень: 28. Дивізіональна організаційна структура має такі різновиди: 29. Цілі організації повинні відповідати таким основним вимогам: 30. Виберіть з вищенаведеного переліку змістовні теорії мотивування: 1 - теорія А. Маслоу. 2 - теорія Врума. 3 - теорія МакКлелланда. 4 - теорія 2-х факторів Герцберга. 5 - теорія очікувань. б - теорія справедливості. 31. Один з напрямків кадрової роботи в організації, орієнтований на визначення стратегії, етапів розвитку просування спеціалістів це: 32. Про який вид адаптації йде мова: «Внутрішнє середовище організації негативно впливає на нового працівника»? 33. До основних факторів маркетингового макросередовища фірми не відноситься: 34. Маркетингову стратегію потрібно змінювати: 35. Круїзна компанія організовує круїз до узбережжя Антарктиди. Кількість місць обмежено, а якість послуг для туристів надзвичайно висока. Підприємство використовує стратегію: 36. Основними методами планування є: 37. Нормативний метод планування передбачає розрахунок планових показників на основі: 38. За термінами, на які розробляються техніко-економічні показники, плани поділяються на: 39. Система «точно в строк» — це: 40. Основним принципом системи виробництва «точно в строк» є: 41. Яке місто України було першим визволено українськими партизанами під час ІІ Світової війни? 42. Де встановлено пам’ятний знак на честь остаточного вигнання німецьких військ з України під час ІІ Світової війни? 43. Виділити курорт з грязьолікуванням: 44. Виділити острівний кліматичний курорт: 45. Конфлікт в сценарії анімаційної програми – це: 46. До матеріально-технічної бази дозвілля в курортному готелі не належить: 47. Який вид туризму за метою подорожі визначається як пріоритетний? 48. Який захід державної туристичної політики України, згідно законодавчих і програмних документів, спрямований на впорядкування діяльності туристичних підприємств і організацій? 49. Фірма, яка самостійно виготовляє турпродукт носить назву: 50. Туризм «молодіжний» виділяється за принципом: 51. Назвіть оптимальну температуру повітря в номері в опалювальний сезон: 52. Нормативи на значок «Турист України» було визначено у: 53. Основні риси, що характерні для транспортної системи періоду великих географічних відкриттів: 54. Перевезення собак великих порід у купе залізничного поїзду є: 55. На бенкеті «Чай» подають: 56. Обслуговування бенкету «Фуршет» закінчується подачею: 57. Провідними центрами освітнього туризму Європи є: 58. Провідними рекреаційними районами Європи є: 59. Кого можна назвати подвижником екскурсійної справи в Києві ? 60. Що є основою екскурсії ?

 7. Тести з екології
  В тестах розкривається поняття. 1. Послідовність зміни угруповань під впливом часу або зміни зовнішніх факторів має назву: 2. В екосистему повинні входити 3. Визначить сполучення основних умов фотосинтезу: 4. Що дає можливість розглядати біосферу як вічний двигун: 5. Найголовнішими екологічними проблемами в Україні є: Література:

 8. Англійська (ТЕСТИ )
  D. Образуйте отрицательную, вопросительную и вопросительно-отрицательную форму следующих предложений: That’s good. That isn’t good. Is that good? Isn’t that good? 1. That’s a good idea. 2. He could decide what to do. 3. It’s difficult to make a decision. 4. He was planning to go with her. 5. She’d like to go with you. 6. They were making an attempt to plan their future. 7. She would consider going back east. 8. There’s a chance he’ll go. 9. He spent a few days in the mountains. 10. It’s easy to make a decision. 11. That’s a practical idea. 12. They should try to plan for the future. B. Преобразуйте предложения, поставив выделенные существительные и местоимения во множественное число. There is a letter on the table. There are some letters on the table. He is a manager. They are managers. C. Вместо оборотов с предлогом of образуйте обороты с существительными в притяжательном падеже: The car of the Commercial Director Commercial Director’s car D. Вставьте там, где это необходимо, определенный либо неопределенный артикль. 1. One of ... most exciting new developments in ... modems is ... ability of ... modem to transmit ... voice down ... telephone line at ... same time as it is sending A. Найдите во втором столбце слова с противоположным значением (антонимы). 1. incorrect a. dull ... B. Поставьте прилагательные в скобках в правильную форму. 1. Mr Brown is (tall) than Mr Smith. ... C. Замените прилагательные в предложениях их антонимами в столбце. 1. Bill is very tall. wide ... D. Поставьте прилагательные или наречия в правильную форму, дополнив их суффиксами или префиксами. Mike is very hardworking. (very) ...

 9. Політологія тести
  1. Сутність виборів - це: 2. Політичні вибори здійснюються: 3. Якому типу організації влади відповідають вибори (виділити правильне) ? 4. Сутність парламентаризму: 5. Голосування на виборах засвідчує: 6. Абсентеїзм — це: 7. Змішана система виробів — це: 8. Якщо партія пропонує на виробах повні списки своїх кандидатів з визначеним місцем кожного з них, то така система виборів: 9. Громадяни України набувають виборчого права: 10. Вибори народних депутатів в Україні до парламенту проводяться за системою:

 10. Тести з страхування
  1. Поняття „страховий захист” включає: 2. Сукупний фонд страхового захисту складається з: 3. Перші страховики виникли у таких формах: 4. Страхування виконує такі функції: 5. З наведеної далі інформації вибрати принципи страхування. 6. Існують такі галузі страхування: 7. Класифікація страхування з метою ліцензування страхової діяльності передбачає такі види: 8. Обов’язковими з наведених нижче видів страхування є: 9. Не належать до майнового страхування з наведених нижче видів страхування такі: 10. Розмір страхових тарифів з добровільних видів страхування визначає: 11. Класифікація страхування за економічними ознаками – це класифікація за: 12. Страхова премія – це: 13. Спекулятивний ризик: 14. Специфічний ризик – це: 15. Страховик може застрахувати ризик: 16. Управління ризиком передбачає: 17. Договір страхування вважається недійсним: 18. Страховими агентами можуть бути: 19. Існує різниця між такими документами, як „страховий договір”, „страховий поліс”, „страхове свідоцтво”: 20. Існують законодавчі обмеження на максимальний термін страхування за одним договором: 21. Які з наведених нижче функцій виконує Ліга страхових організацій України: 22. Кількість учасників (засновників) страховика згідно з вимогами Закону України „Про страхування” має бути: 23. Частка іноземних учасників у статутному фонді страхової компанії може бути: 24. Органом державної виконавчої влади, який здійснює контроль за страховою діяльністю є: 25. Особисте страхування включає: 26. Страхувальниками за договорами страхування життя можуть бути: 27. При проведенні страхування життя має значення: 28. Страхування від нещасних випадків може бути: 29. Страхувальниками при обов’язковому медичному страхуванні є: 30. Особливістю майнового страхування є: 31. Договір страхування тварин може укладатися: 32. Із зазначеного нижче майна підприємства не приймається на страхування: 33. Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування, називається: 34. Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику відповідно до договору страхування називається: 35. При страхуванні майна страхова сума не повинна перевищувати його дійсної вартості: 36. Міжнародна система „Зелена картка” діє: 37. На розмір тарифних ставок за договором страхування професійної відповідальності впливають: 38. Переваги факультативного методу перестрахування: 39. Найвищу комісію з перестрахування цедент одержує: 40. При передачі ризику на перестрахування комісійні винагороди за перестрахування отримує: 41. За наявності кількох страхових полісів зі страхування одного й того ж об’єкта виплата відшкодування в повному обсязі: 42. Прибуток від страхової діяльності формується за рахунок: 43. Нормативи витрат на ведення справи в обов’язкових видах страхування встановлюється: 44. До власних коштів страховика належать: 45. Страховий тариф розраховується на підставі: 46. Страхові резерви включають: 47. Страхові резерви розміщуються з огляду на принципи: 48. Фактичний запас платоспроможності розраховується на підставі: 49. На стратегію інвестиційної політики страховика впливають: 50. Фінансова надійність страховика забезпечується:

 11. Мікроекономіка Тести 18
  Варіант 1 3 Попит, пропозиція та еластичність 3 1. Пряму залежність між ціною товару та величиною його пропозиції (за інших рівних умов) виражає: 3 2. Зміна кількості товару, яку бажають та можуть купити споживачі та яка пов'язана з дією нецінового фактора, це: 3 3. За даними таблиці зобразити криву попиту та пропозиції. Якщо ринкова ціна на 1 кг апельсин дорівнює 2 грн, що є характерним для цього ринку — надлишки чи дефіцит? 3 4. На поведінку покупців найбільш суттєво впливають наступні фактори: 4 5. Унаслідок збільшення ціни на виробничі ресурси крива пропозиції Y змістилася: 5 6. Попит уважається еластичним, коли: 5 7.Якщо ціна товару виросла з 1,5 дол. до 2 дол., а обсяг попиту скоротився з 1000 одиниць до 900, то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює: 5 8. У таблиці представлені дані про структуру витрат родини за два роки. Ціни на товар уважаються постійними. Заповніть таблицю: 6 9. Шкала попиту та пропозиції для прасок має вигляд: 7 10. Криві D і D' відображають такі ситуації: 8 Варіант 2 9 Теорія поведінки споживача 9 1. Гранична корисність — це приріст загальної корисності товару: 9 2. Знайдіть хибне твердження: 9 3. Сукупна корисність: 9 4. Споживач має доход у 8 дол. Ціна товару А дорівнює 1 дол., а ціна товару В — 0,5 дол. Яка з наступних комбінацій знаходиться на бюджетній лінії? 10 5. Ціна товару X складає 40 грн, а ціна товару У— 20 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y у 15 ютил (од. корисності) і бажає максимізувати задоволення від покупки товарів X і Y, він повинен прийняти граничну корисність товару Х за: 10 6. Функція попиту на телевізори має вигляд PD = 10000 - 2Q, ринкова ціна Р - 2000 грн. 10 7. Для даних функцій корисності U(X1,X2) підрахувати граничні корисності MU1(X1,X2) і MU2(X1,X2) та граничну норму заміщення MRS(X1,X2) 11 8. Ваші щотижневі кишенькові витрати складають 50 грн, і Ви можете витратити гроші або на морозиво (X), або на розваги (У). Ціна однієї порції морозива — 1 грн, ціна однієї розваги — 2 грн. 12 9. Виберіть слушні твердження: 13 10. Функція корисності має вигляд U(X,Y) = (X+2)(Y+l), де X — споживання товару X та Y — споживання товару Y. Запишіть рівняння кривої байдужості, яка проходить через точку (X, Y) = (2, 8). 14 Список використаних джерел 15

 12. Тести з психокорекції
  1. Серед принципів складання психокорекційних програм виділяють в тому числі такий: 2. За ступенем довільності розроблення психологом психокорекційні програми можуть бути: 3. Оцінка ефективності психокорекції змінюється залежно від її суб’єкта, яким може бути: 1. При індивідуальній психокорекції клієнти можуть хотіти: 2. Основні стадії індивідуальної психологічної корекції: 3. Необхідними умовами індивідуальної психокорекції є такі: 1. При груповій психокорекції склад групи визначається: 2. Задачі групової психокорекції фокусуються на трьох складових самосвідомості: 1. Отримання індивідуалізованої психологічної інформації для організації корекційної роботи йде в двох напрямках: 2. До методів поведінкової корекції належать: 3. За особливостями використовуваних завдань розрізняють тести таких видів: 4. За предметом тестування розрізняють такі психологічні тести: 1. Критеріями того, чи знаходиться відхилення у розвитку в межах норми, а чи є воно патологічним, вважають: 2. Виділяють три групи порушень в розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку: 3. До основних видів порушень поведінки у дошкільнят можна віднести: 4. Причини порушень емоційного розвитку в дошкільному віці: 5. Конституціональними причинами порушень емоційного розвитку є: 6. Типи батьківського ставлення, які є негативними для емоційного розвитку дошкільнят: 7. Серед емоційних рис, які розвиваються під впливом негативного батьківського ставлення, є: 8. Провідним методом корекції емоційних порушень у дошкільнят є: 9. В якості основних типів регулювання емоційного розвитку у дітей на корекційних заняттях виділяють: 10. Спрямовуючо-коригувальний тип регулювання емоційного розвитку у дошкільнят має такі риси: 1. Механізм агресивності людини знаходиться в специфічно людських умовах існування згідно з: 2. Для досягнення мети занять з подолання агресії у дитини психолог має найголовніше: 1. Байдуже ставлення до всього, що відбувається, у поєднанні з різким падінням ініціативи називається: 2. Гіперактивність належить до порушень: 1. Основні симптоми кризи 6-ти – 7-ми років: 2. Під поняттям «шкільна зрілість» розуміють рівень загального психологічного розвитку дитини, який найчастіше складають такі показники: 1. Типологія дітей з труднощами в навчанні: 2. Корекція невстигання у навчанні полягає у: 1. Система вчинків чи окремі вчинки, що протирічать прийнятим в суспільстві правовим чи моральним нормам, має назву: 2. Девіантна поведінка ділиться на дві великі категорії: 3. Порівняно незначні вчинки за девіантної поведінки свідчать про: 4. Серйозні правопорушення за девіантної поведінки (злочини) є проявами: 5. Існує три групи факторів, які можуть спричинити виникнення девіантної поведінки: 6. Ретардація – це: 7. До психологічних факторів девіантної поведінки належать: 8. Психолого-педагогічна корекція гіпертимного типу акцентуації підлітка передбачає: 9. Психолого-педагогічна корекція епілептоїдного типу акцентуації підлітка передбачає: 10. Психолого-педагогічна корекція нестійкого типу акцентуації підлітка передбачає:

 13. Тести з психології
  Тести по психології Досліджувана: жінка Особовий Опитувальник Бехтерівського інституту (ЛОБІ) Самопочуття. Активність. Настрій (САН) Тест Амтхауера Тест Равена Клінічний опитувальник для виявлення і оцінки невротичних станів (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич) Шкала депресії (адаптація Т.І.Балашової)

 14. Історія України ТЕСТИ
  І рівень 1. Червона армія перейшла польсько - радянський кордон і вступила на землі Західної України: а) 1 вересня 1939 р. б) 17 вересня 1939 р. в) 22 жовтня 1939 р. г) 15 жовтня 1940 р. 2. Командуючим Південно - Західного фронту, який влітку 1941 р. захищав Київ від німецько -фашистських військ був генерал: а) М. Кирпонос б) Т. Строкач в) С. Ковпак г) П. Рибалко 3. Із 5 серпня по 16 жовтня 1941 р. тривала героїчна оборона: а) Одеси б) Керчі в) Севастополя г) Харкова 4. Остарбайтери – це Остарбайтери (нім. Ostarbeiter — «східні робітники») — німецький термін для означення осіб, які були вивезені гітлерівцями зі східних окупованих територій, переважно з Рейхскомісаріату Україна, протягом Другої світової війни на примусові роботи до Німеччини. ІІ рівень 1. Чернівецька, Ізмаїльська, Одеська області, північні райони Вінничини та західні Миколаївщини під час нацистської окупації входили до складу: а) союзника Німеччини - Угорщини б) рейхскомісаріату "Україна" в) дистрикту "Галичина" г) губернаторства "Трансністрія" 2. План "Ост" передбачав: а) проголошення самостійної Української держави б) виселення слов'янського населення до Сибіру в) створення автономної української держави в складі Німеччини г) відновлення на українських землях радянської влади 3. Що принесла населенню Західної України політика радянізації в 1939 - 1940 рр.? ІІІ рівень 1. Коли і як до складу УРСР було приєднано Північну Буковину і Південну Бессарабію? 2. Розташуйте події в хронологічній послідовності: IV рівень 1. Якими були причини і наслідки військових поразок Червоної армії в боях за Україну? Дайте власну розгорнуту відповідь. І рівень 1. Заповніть пропуск в реченні: "Визволення Червоною армією території України від окупантів розпочалось в ході З грудня 1942 р. розпочалося визволення України від німецько-фашистських загарбників. Першими на землю України вступили війська 1-ї гвардійської армії генерала В. Кузнєцова, що 18 грудня 1942 р. вибили окупантів із с. Півнівки Міловського району на Луганщині. 2. Вкажіть, яке прізвище в цьому переліку є зайвим: а) Я. Стецько б) С. Ковпак в) С. Бандера г) А. Мельник 3. Дайте визначення поняття: примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця проживання або з держави окремих осіб чи народів. 4. 8 вересня 1943 р. від загарбників було визволено: а) Одесу б) Сталіно (нині Донецьк) в) Севастополь г) Львів ІІ рівень 1. Вкажіть основні причини розгортання руху Опору окупантам на українських землях 2. Український штаб партизанського руху очолив: а) О. Сабуров б) М. Наумов в) О. Федоров г) Т. Строкач 3. "Рейкова війна" ІІІ рівень 1. Розташуйте військові операції Червоної армії 1944 р. в хронологічній послідовності: 4 рівень 1. Яку роль відіграв український народ в перемозі в ІІ-ій світовій війні? Дайте розгорнуту відповідь.

 15. Тести з дисципліни «Страхування»
  Завдання 1 Таблиця містить дані страхових відшкодувань за останній рік зі страхування автомобілів (каско) Номер Сума відшкодування 1 110 2 89 3 98 4 101 Знайти емпіричне середнє та незсувну емпіричну дисперсію страхових відшкодувань. Завдання 2 Ставка інвестиційного доходу і дорівнює 50 %. Знайти дисконтуючий множник та інтенсивність ставки інвестиційного доходу. Завдання 3 Нетто-премія становить 123 грн., навантаження до нетто-премії дорівнює 35 %. Обчислити брутто-премію. 1) Тв = 135,11; 2) Тв= 189,23; 3) Тв= 123,00. Завдання 4 Нетто-премія становить 200 грн., навантаження до нетто-премії дорівнює 20 %. Обчислити брутто-премію. 1) Тв = 250; 2) Тв= 200; 3) Тв= 240. Завдання 5 Нетто-премія становить 500 грн., навантаження до нетто-премії дорівнює 25 %. Обчислити брутто-премію. 1) Тв = 525; 2) Тв= 625; 3) Тв= 666,6. Завдання 6 Нетто-премія становить 400 грн., навантаження до нетто-премії дорівнює 30%. Обчислити брутто-премію. 1) Тв = 571,42; 2) Тв= 623,1; 3) Тв= 824,5. Завдання 7 Нетто-премія становить 250 грн., навантаження до нетто-премії дорівнює 15%. Обчислити брутто-премію. 1) Тв = 265,5; 2) Тв= 294,11; 3) Тв= 287,5. Завдання 8 Визначити резерв незаробленої премії з використанням метода 40% на 31.12.2000, якщо базова страхова премія на звітну дату дорівнювала: Ікв. – 2400 грн., ІІ кв. – 4900 грн., ІІІ кв. – 6900 грн., ІV кв. – 4200 грн. 1) 1400 грн.; 2) 8200 грн.; 3) 7360 грн. Завдання 9 Визначити резерв незаробленої премії з використанням метода 40% на 31.12.2000, якщо базова страхова премія на звітну дату дорівнювала: Ікв. – 1200 грн., ІІ кв. – 790 грн., ІІІ кв. – 760 грн., ІV кв. – 1300 грн. 1) 1616 грн.; 2) 1200 грн.; 3) 1300 грн. Завдання 10 Визначити резерв незаробленої премії з використанням метода плаваючих кварталів, якщо П0 =є заробленою, П1 = 1200 грн., П2 = 1500 грн., П3 = 1800 грн., 1) 1800 грн.; 2) 2200 грн.; 3) 2400 грн. Завдання 11 Визначити резерв незаробленої премії з використанням метода плаваючих кварталів, якщо П0 =є заробленою, П1 = 200 грн., П2 = 500 грн., П3 = 1200 грн., 1) 1350 грн.; 2) 1300 грн.; 3) 1200 грн. Завдання 12 Визначити суму РНП на кінець кожного місяця дії договору, якщо термін дії договору складає 3 місяця, починаючи з 01 січня (90 днів). Сума страхового внеску, що надійшла на 1 січня за договорам страхування складає 200 грн. Січень 31 день, лютий 28 днів, березень 31 день. 1) РНП1=0; РНП2=200, РНП3=300; 2) РНП1=131; РНП2=68,8, РНП3=0; 3) РНП1=130; РНП2=69, РНП3=60; Завдання 13 Визначити суму РНП на кінець кожного місяця дії договору, якщо термін дії договору складає 4 місяця, починаючи з 01 січня (Січень 31 день, лютий 28 днів, березень 31 день, квітень – 30 днів. Всього – 120 днів). Сума страхового внеску, що надійшла на 1 січня за договорам страхування складає 150 грн. 1) РНП1=110; РНП2=80, РНП3=50, РНП4 = 0; 2) РНП1=111,2; РНП2=76, РНП3=49,9, РНП4 = 24,0; 3) РНП1=111,24; РНП2=76,24, РНП3=49,99, РНП4=0; Завдання 14 Визначити суму РНП на кінець кожного місяця дії договору, якщо термін дії договору складає 4 місяця, починаючи з 01 січня (Січень 31 день, лютий 28 днів, березень 31 день, квітень – 30 днів. Всього – 120 днів). Сума страхового внеску, що надійшла на 1 січня за договорам страхування складає 100 грн. 1) РНП1=74,16; РНП2=50,83, РНП3=25,0, РНП4 = 10,0; 2) РНП1=50,83; РНП2=74,16, РНП3=0, РНП4 = 25,0; 3) РНП1=74,16; РНП2=50,83, РНП3=25,0, РНП4=0; Завдання 15 Які з наведених ризиків страхова компанія передає у перестрахування, якщо існує договір екцендента суми, власне утримання цедента становить 100 тис. ум. од. 1) 20 тис. ум. од.; 2) 200 тис. ум. од.; 3) 350 тис. ум. од.; Завдання 16 Існує договір екцедента суми, який передбачає 10 ліній і другий ексцедентний договір на 5 ліній. Власне утримання цедента становить 20 тис. ум. од. Маємо три групи ризиків зі страховими сумами: І – 15 тис. ум. од.; ІІ – 200 тис. ум. од.; ІІІ – 350 тис. ум. од. Завдання 17 Існує договір екцедента суми, що передбачає 6 ліній і другий ексцедентний договір на 3 лінії. Власне утримання цедента становить 20 тис. ум. од. Маємо три групи ризиків зі страховими сумами: І – 15 тис. ум. од.; ІІ – 150 тис. ум. од.; ІІІ – 250 тис. ум. од. Завдання 18 Існує договір екцедента суми, що передбачає 8 ліній і другий ексцедентний договір на 3 лінії. Власне утримання цедента становить 30 тис. ум. од. Маємо три групи ризиків зі страховими сумами: І – 20 тис. ум. од.; ІІ – 180 тис. ум. од.; ІІІ – 360 тис. ум. од. Завдання 19 Існує договір екцедента суми, що передбачає 12 ліній і другий ексцедентний договір на 6 ліній. Власне утримання цедента становить 50 тис. ум. од. Маємо три групи ризиків зі страховими сумами: І – 40 тис. ум. од.; ІІ – 550 тис. ум. од.; ІІІ – 760 тис. ум. од. Завдання 20 Існує договір екцедента суми, який передбачає 10 ліній і другий ексцедентний договір на 15 ліній. Власне утримання цедента становить 25 тис. ум. од. Маємо три групи ризиків зі страховими сумами: І – 20 тис. ум. од.; ІІ – 250 тис. ум. од.; ІІІ – 400 тис. ум. од.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua