Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Адміністративні послуги як інститут адміністративного права (ID:16320)
| Размер: 55 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 110 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття та особливості адміністративних послуг 5
1.1. Поняття адміністративних послуг у чинному законодавстві та у літературних джерелах 5
1.2. Ознаки адміністративних послуг 10
2. Міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг 14
2.1. Адміністративні послуги у зарубіжних країнах 14
2.2. Нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг в Україні 17
2.3. Суб’єкти надання адміністративних послуг в Україні 19
2.4. Шляхи вдосконалення інституту адміністративних послуг в Україні 26
3. Класифікація адміністративних послуг 36
Висновки 39
Список використаної літератури 41

Литература1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.: Т.2. Особлива частин / Ред.колегія: В.Б.Авер’янов (голова) та ін.. – К.: Юрид.думка, 2005. – 624 с. 2. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю. та ін.; За заг. ред. Т.О.Коломоєць, Г.Ю.Гулєвської; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» — К.: Істина, 2007. — 213 с. 3. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896с. 4. Адміністративне право України: підручник. / Л.М.Кононенко, О.П.Литвин; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. — К.: Просвіта, 2007. — 488 с. 5. Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с. 6. Бахрах Д.Н. Административное право. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. – 288с. 7. Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посіб.. — К.: А.С.К., 2004. — 175 с. 8. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимошук. – К.: Факт, 2003. – 494 с. 9. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544с. 10. Крегул Ю.І. Адміністративне право України: Навч. посіб. – Практикум / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2004. — 190 с. 11. Макарейко Н.В. Административное право: пособие для подготовки к экзаменам. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 223с. 12. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посіб. — К.: Атіка, 2008. — 622 с. 13. Тимощук В. П., Кірмач А. В. Оцінка якості адміністративних послуг. – К.: Факт, 2005. – 88 с. 14. Александров В. Т., Гусєв В. О. Послуги системи державного управління // Актуальні проблеми державного управління. – Х.: ХРІДУ НАДУ «Магістр» , 2003. – С. 208-213. 15. Бугера О. Скільки коштують державні послуги? // Юридична газета. – 2004. – 15 січня. – С.12 16. Долечек В. Адміністративна реформа: поліпшення якості і підвищення ефективності державних послуг // Вісн. НАДУ. - 2004. - № 1. - С. 217-224. 17. Євдокименко В., Поляк О. Управлінські, адміністративні і громадські послуги як сегмент регіональних ринків // Регіон. економіка. - 2004. - № 4. - С. 16-24. 18. Кірмач А. Адміністративні послуги – для громадян, а не для підприємців // Юридична газета. – 2006. – 28 вересня. – С.8. 19. Костусєв О. Платні адміністративні послуги несуть загрозу економічній безпеці держави // Сайт Антимонопольного комітету України. – - 31 березня 2008 року. 20. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень // 21. Шаров Ю.П., Штика Л.Г., Коник С.М. Матеріали роботи групи щодо обґрунтування політики стратегії дій з реалізації пріоритетного напряму "Запровадження демократичних інституційних стандартів професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". – Режим доступу : http// www. academy.gov.ua.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Юридичний аналіз складу адміністративного правопорушення (ст. 135, 185 Кодексу про адміністративні правопорушення)
  1. Ст. 135 Кодексу про адміністративні правопорушення 3 2. Ст. 185 Кодексу про адміністративні правопорушення 4 Список використаної літератури 7

 2. Речове право, як інститут цивільного права
  Вступ 3 1. Загальні положення про речове право 4 2. Право власності, як складова інституту речового права 8 3. Інші речові права 15 4. Співвідношення права власності та інших речових прав 25 Висновки 28 Джерела 29

 3. Вибори, як інститут конституційного права зарубіжних країн
  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика виборчих систем країн світу 4 2. Вибори як важливий елемент демократії в США 7 3. Загальні засади проведення виборів у Німеччині 10 Висновок 14 Використана література 15

 4. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення, їх права та обов’язки
  1. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення 3 2. Права та обов’язки учасників провадження в справах про адміністративні правопорушення 8 Задача 11 Житель с. Лісне Городенківського р-ну Ковач звернувся до голови Івано-Франківської облдержадміністрації з заявою щодо визнання його учасником війни, як активного бійця руху опору в рядах УПА. Через місяць Ковач отримав відповідь інспектора управління соціального захисту області про відмову у розгляді його заяви, у зв’язку з тим, що по суті аналогічної заяви, він у свій час уже отримав вичерпну відповідь відділу соціального захисту Городенківського РДА. Зробіть правовий аналіз указаній ситуації. Список джерел 13

 5. Поняття адміністративного права
  Вступ 4 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 6 2. Соціальне призначення адміністративного права 10 3. Поліструктурність предмету адміністративного права 14 4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права 23 Висновки 28 Список використаної літератури: 31

 6. Поняття адміністративного права
  Вступ 4 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 6 2. Соціальне призначення адміністративного права 10 3. Поліструктурність предмету адміністративного права 14 4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права 23 Висновки 28 Список використаної літератури: 31

 7. Система адміністративного права
  Вступ 3 1. Поняття системи адміністративного права 5 2. Принципи побудови системи адміністративного права 7 3. Основні інститути адміністративного права 10 4. Співвідношення системи галузі адміністративного права і системи адміністративного законодавства 12 5. Перспективи розвитку адміністративного права в умовах реформування системи виконавчої влади 13 Висновки 20 Література: 22

 8. Контрольна з адміністративного права
  1. Поняття та ознаки адміністративної юрисдикції. 2. Принципи, завдання та стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. Задача: Громадянин М. оскаржив в суд на 15-й день постанову начальника Бородянсь-кого РВ ВС МВС України про накладення на нього штрафу в розмірі 100 гри-вень за скоєння ним дрібного хуліганства. Скаргу він мотивував тим, що не було врахований його матеріальний стан (він студент, має двох дітей до 10-ти річного віку), а також те, що він щиро розкаюється у своєму вчинку. Пропуск 10-ти денного терміну подачі скарги пояснив тим, що спочатку він оскаржив постанову в ГУ МВС України в області, проте скарга була відхиле-на. Зробіть юридичний аналіз ситуації. Перелічіть обставини, які пом'якшують адміністративну відповідальність, а та-кож доповніть їх на свій розсуд.

 9. Поняття адміністративного права
  Вступ 4 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 6 2. Соціальне призначення адміністративного права 12 3. Поліструктурність предмету адміністративного права. 20 4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права 29 Висновки 37 Список використаних джерел 40

 10. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  ВСТУП 2 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 4 2. ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 13 3. МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 18 4. ВІДОКРЕМЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ВІД ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА 23 ВИСНОВОК 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

 11. Контрольна з адміністративного права
  Зміст 2 1. Система і структура органів державної виконавчої влади 3 2. Вкажіть порядок проходження служби в державних органах 11 3. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян 16 Задача 18 Визначте законність дій головного санітарного лікаря районної санепідемстанції, який своїм рішенням звільнив з роботи директора ринку за грубі порушення санітарно-епідеміологічних норм на території ринку. Список використаної літератури 20

 12. Контрольна з адміністративного права
  1. В якому співвідношенні знаходяться державне управління та державна виконавча влада . 2 1.1. Державне управління 2 1.2.Виконавча влада 4 1.3. Відношення між виконавчою владою та державним управлінням 5 2. Поняття, структура та види адміністративно-правових норм. 6 3. Адміністративно-правове регулювання державної служби 8 Задача 11 Література 12

 13. Контрольна робота з адміністративного права
  План 1. Завдання та система місцевих органів виконавчої влади 3 2. Порядок утворення, структура місцевої державної адміністрації 6 Завдання 2 11 Міська адміністративна комісія наклала штраф у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на громадянина C. за самовільну порубку двох дерев, які росли на вулиці навпроти його будинку. При визначені розміру штрафу адміністративна комісія врахувала той факт, що С. є головним бухгалтером міського відділу культури. Чи законна постанова адміністративної комісії? Завдання 3 12 При затриманні громадянина Н., який вчинив дрібне хуліганство, працівник міліції наніс йому кілька ударів гумовим кийком по голові і шиї, оскільки Н. відмовився добровільно сідати в патрульну машину. Чи правомірні дії працівника міліції? З якою метою застосовуються спеціальні засоби? Завдання 4 14 Начальник управління ДАІ у м. Києві розглянув справу про управління автомобілем громадянином Павловим Василем Павловичем, 11 квітня 1960 р. народження, який не мав при собі посвідчення на право керування. Під час розгляду справи з'ясувалося, що громадянин Павлов В.П., головний інженер об'єднання «Трансгаз», був терміново викликаний на роботу у зв'язку з виробничою аварією і, поспішаючи, забув взяти посвідчення. Вважаючи, що громадянин Павлов В.П, діяв в стані крайньої необхідності, начальник відділення вирішив справу закрити. Складіть проект відповідної постанови. Список використаної літератури 17

 14. Контрольна робота з адміністративного права
  Завдання 1. 3 Агробіохімтехнічний регламент грунтів 3 Фітосанітарний регламент рослинницької продукції 5 Санітарно-гігієнічний і ветеринарно санітарний регламент 7 Задача 1 13 Музиченко є членом родини колгоспників: її батько і мати все життя працювали в колгоспі, а тепер — пенсіонери. Чотири роки тому колгосп направил Музиченко на стаціонарне навчання у Миколаївську аграрну академію, де вона і навчається. Перебування на навчанні не позбавляє її права члена родини колгоспника і права члена КСГП, а тому вона вважає, що має право на отримання сертифіката. З цього приводу вона звернулася до начальника управління АПК із заявою скасувати рішення загальних зборів КСГП і зобов'язати їх видати їй сертифікат на земельний пай. 13 Завдання 13 1. Яким законодавчим актом і яким чином визначається порядок надання сертифікатів на земельний пай (частку) членам КСГП? 13 2. Чи має право Музиченко, направлена КСГП на навчання, отримати сертифікат? 13 3. Якими є повноваження обласного управління АПК стосовно надання громадянам сертифіката на землю. Якими правовими нормами визначаються ці повноваження? 13 4. До якого органу державного управління треба звернутися Музиченко? 13 5. Як вирішити цю ситуацію? 13 Задача 2 15 Загальні збори учасників СТОВ "Сол" 15 квітня 1999 р. ухвалили рішення про виключення тих його учасників, які відмовляються працювати в громадському господарстві СТОВ. На підставі такого рішення та пункту Статуту, де йдеться про обов'язковість особистої трудової участі, на тому ж засіданні загальних зборів із СТОВ було виключено братів Хоменко. Останні були відсутні на цих зборах і про таке рішення довідалися в січні 2000 p., коли їм було відмовлено в перерахуванні дивідендів за підсумками 1999 р. 15 Брати Хоменки звернулися до суду з позовом про визнання їх виключення із СТОВ незаконним і про сплату належних їм дивідендів. 15 Завдання 15 1. Чи зобов'язаний учасник СТОВ брати участь в громадському господарстві? 15 2. Яке рішення і чому має винести суд. 15

 15. Суб’єкти адміністративного права
  Вступ 3 1. Поняття суб'єктів адміністративного права 4 2. Загальна характеристика суб'єктів адміністративного права 7 Висновок 15 Список використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua