Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз оборотності оборотних активів підприємства (ID:16407)
| Размер: 168 кб. | Объем: 79 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні основи формування оборотних коштів підприємств 6
1.1 Суть і значення оборотних коштів у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання 6
1.2 Механізм формування оборотних коштів підприємства 12
1.3 Концептуальні засади політики управління оборотними коштами 16
2. Аналіз стану оборотних коштів ВАТ “ ” та оцінка ефективності їх використання 20
2.1 Загальна техніко - економічна характеристика ВАТ " " 20
2.2 Характеристика формування оборотних активів та їх структура на ВАТ “ ” 25
2.3 Аналіз і оцінка використання оборотних коштів підприємства 36
2.4 Вплив стану оборотних активів досліджуємого підприємства на фінансовий стан 42
3. Напрямки і рекомендації щодо прискорення обігу оборотних коштів ВАТ “ ” 48
3.1 Шляхи покращення використання оборотних коштів підприємства ВАТ “ ” 48
3.2 Резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів ВАТ “ ” 62
Висновки 69
Література: 71
Додатки 74
Литература1. Господарський кодекс України від 16.03.2003 р. // Інфодиск «Законодавство України» 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. за № 334/94 – ВР // Інфодиск «Законодавство України» 3. П (с) БО № 2 «Баланс» від 31.03.1999 р. // Інфодиск «Законодавство України» 4. П (с) БО № 3 «Звіт про фінансові результати» від 31.03.1999 р. // Інфодиск «Законодавство України» 5. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: Знання-Прес, 2004. – 291 с. 6. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: Навч. посібник для проведення практичних занять. - К.: Професіонал, 2004. – 293 с. 7. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. -К.: Професіонал, 2004. – 240 с. 8. Балдинюк А.Г. Управління фінансуванням оборотних активів торговельних підприємств: Дис...канд.екон.наук/08.07.05-економіка торгівлі та послуг; Наук.кер. Б.І.Бланк. - К., 2005. – 180 с. 9. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2004. – 292 с. 10. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Інжек, 2004. – 431 с. 11. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. – 423 с. 12. Данилюк М., Савич В., Орлова В., Турій О. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Центр навч. літератури,2006. - 320с. 13. Докіенко Л.М. Управління фінансовою стійкістю підприємств в торгівлі: Дис...канд.екон.наук/08.07.05-економіка торгівлі та послуг; Наук. кер. І.О.Бланк. - К., 2005. – 196 с. 14. Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Г. Фінансова звітність підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. В.І.Покотилової. - К.: ЦНЛ, 2005. – 200 с. 15. Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 166 с. 16. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Центр навч. літератури, 2006. – 192 с. 17. Лігоненко Л.О., Гринюк Н.А., Керанчук Т.Л., Докієнко Л.М. Фінанси підприємства: Опорний конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент". - К.: КНТЕУ, 2004. – 216 с. 18. Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 122 с. 19. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. кол. авт. А.М.Поддєрьогін. - 5 вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2004. – 546 с. 20. Салига С.Я., Дацій О.І., Нестеренко Н.В., Серебряков О.В. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 237 с. 21. Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2006. – 137 с. 22. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с. 23. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. – 268 с. 24. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Кондор, 2005. – 397 с. 25. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Темченко А.Г. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Кондор, 2005. – 238 с. 26. Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): Теоретично-практичний посібник. - К.: Професіонал, 2006. – 288 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів (на прикладі будь-якого підприємства, яке займається нематеріальними активами) (Аналіз 2007-2007 роки)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність нематеріальних активів в умовах ринкових відносин 6 1.1. Сутність та класифікація нематеріальних активів 6 1.2 Методи оцінки нематеріальних активів 16 РОЗДІЛ 2. Методика та організація фінансового аналізу нематеріальних активів 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ВТК „Назва” 18 2.2 Аналіз оборотності нематеріальних активів 25 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 27 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління нематеріальними активами підприємства 33 3.1 Ефективне управління нематеріальними активами 33 3.2 Зарубіжний досвід аналізу нематеріальних активів 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48-56 Звітність

 2. Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття і характеристика оборотних активів підприємства 5 1.1. Сутність оборотних активів, їх склад, структура та класифікація 5 1.2. Характеристика джерел формування оборотних активів 12 1.3. Фінансовий аналіз оборотних активів: завдання і інформаційне забезпечення 19 Розділ 2. Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства 22 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Назва» 22 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 27 2.3. Аналіз оборотних активів підприємства 32 2.4. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання 40 Розділ 3. Оптимізація управління оборотними активів підприємства 47 3.1. Удосконалення політики підприємства у сфері оборотних активів підприємства 47 3.2. Розробка системи фінансових нормативів управління оборотними активами 55 Висновки і пропозиції 58 Список використаної літератури 64 Додатки 68 Звітність базового під-ва

 3. Облік оборотних активів торгового підприємства
  Вступ 3 1. Економічна суть та структура оборотних активів торгового підприємства 5 2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10 3. Організаційно – економічна характеристика ВАТ “Київ” 17 4. Організація бухгалтерського обліку оборотних активів торгового підприємства 23 4.1 Посадова інструкція бухгалтера з обліку оборотних активів 23 4.2 Документальне оформлення операцій оборотних активів 26 4.3 Оцінка оборотних активів на ВАТ Київ 28 4.4 Характеристика рахунків 30 5. Облік запасів торгового підприємства 32 6. Облік операцій по рахунках в банках, касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами торгового підприємства 34 7. Облік розрахункових операцій торгового підприємства 37 8. Відображення у звітності операцій з оборотними активами 39 Висновки і пропозиції 41 Список використаної джерел 43 Додатки 45

 4. Планування потреби підприємства в формуванні оборотних активів торговельного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. MEТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Характеристика складу та особливості кругообороту оборотних активів торговельного підприємства 6 1.2. Методичні підходи до управління оборотними активами торговельного підприємства 27 1.3. Показники ефективності управління оборотними активами торговельного підприємства 44 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРНГМСГВА ТОВ «Назва» 54 2.1. Аналіз динаміки, обсягу та структури оборотних активів торговельного підприємства 54 2.2. Оцінка ефективності управління оборотними активами торговельного підприємства 64 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 80 3.1. Обґрунтування потреби в оборотних активах в плановому періоді підприємства ТОВ «Назва» 80 3.2. Перспективна оцінка ефективності управління оборотними активами підприємства 89 3.3. Обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності управління оборотними активами в плановому періоді 99 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 113 ДОДАТКИ 118

 5. Банківське кредитування і формування оборотних активів підприємства
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ БАНКІВ У ФОРМУВАННІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 8 1.2. Сутність оборотних активів підприємства та об’єктивна необхідність банківського кредитування у їх формуванні 8 1.2. Поняття та принципи банківського кредитування 18 1.3.Методологічні основи управління кредитними ресурсами при формуванні оборотних активів на підприємстві 29 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗАЛУЧЕННІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ Ошибка! Закладка не определена. 2.1. Загально-економічна характеристика базового підприємства 35 2.2 Аналіз фінансового стану та оборотних активів підприємства 38 2.2 Аналіз динаміки загального обсягу і структури банківських кредитів залучених підприємством для фінансування оборотних активів 41 2.4. Оцінка ефективності управління банківськими кредитами при формуванні оборотних активів підприємства 41 РОЗДІЛ 3.УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 41 3.1. Удосконалення системи прогнозування потреби в банківському кредитуванні 41 3.2. Розробка схеми залучення банківських кредитів для формування оборотних активів підприємства 41 3.3. Оцінка ефективності схеми залученя банківських кредитів для фінансування операційної діяльності підприємства 41 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 41

 6. Методика і організація обліку, поточного контролю і аналізу оборотних активів підприємства
  Вступ 4 Розділ 1. Основи побудови обліку оборотних активів підприємства в сучасних умовах господарювання 7 1.1. Економічна сутність оборотних активів як об’єкту обліку 7 1.2. Класифікація оборотних активів підприємства та методи їх оцінки 16 1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку поточного контролю та аналізу оборотних активів підприємства 22 1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Растр” 29 Розділ 2. Методика і організація обліку оборотних активів підприємства ТОВ „Растр” 35 2.1. Облік запасів 35 2.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів 35 2.1.2. Облік незавершеного виробництва та готової продукції та товарів 41 2.2. Облік грошових коштів 51 2.2.1. Документальне оформлення та облік грошових коштів в касі підприємства ТОВ „Растр” 51 2.2.2. Документальне оформлення та облік грошових коштів на рахунках в установах банку 57 2.3. Облік дебіторської заборгованості 59 Розділ 3. Методика і організація поточного контролю оборотних активів підприємства 66 3.1. Завдання, об`єкти, функції та система поточного контролю оборотних активів, як однієї із функцій управління 66 3.2. Контроль за наявністю та рухом виробничих запасів 70 3.3. Контроль за наявністю та рухом грошових коштів 75 3.4. Контроль за станом дебіторської заборгованості 80 Розділ 4. Методика аналізу оборотних активів підприємства 87 4.1. Система показників та методики, які використовують при аналізі оборотних активів підприємства ТОВ „Растр” 87 4.2. Аналіз структури і динаміки змін оборотних активів 96 4.3. Оцінка показників ефективності використання оборотних активів 101 Висновки та пропозиції 107 Список використаних джерел 110 Додатки 116-139 Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку, контролю та аналізу оборотних активів підприємства в сучасних умовах. Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку та контролю та аналізу оборотних активів підприємства. Суб'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку оборотних активів підприємства ТОВ „Растр”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „Растр”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку, поточного контролю та аналізу оборотних активів підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.

 7. Облік і аудит оборотних активів
  Вступ 4 1.2. Критичний огляд джерел з питань обліку і аудиту оборотних активів 7 Розділ 2. Методологія та організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 11 2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку оборотних активів 11 2.2. Методологія бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 15 2.3. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 20 2.4. Гармонізація і стандартизація обліку та фінансової звітності оборотних активів на основі МСБО та ПСБО 39 Розділ 3. Методологія та процедури аудиту оборотних активів 44 3.1. Методологія та організація аудиту оборотних активів 44 3.2. Інформаційне забезпечення та процедури аудиту оборотних активів 62 3.3. Використання результатів аудиту в управлінні оборотними активами 64 Висновки та пропозиції 72 Список використаної літератури 75 Додатки 79

 8. Облік і контроль переоцінки оборотних і необоротних активів
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи обліку і контролю переоцінки оборотних і необоротних активів 6 1.1. Сутність переоцінки оборотних активів 6 1.2. Сутність переоцінки необоротних активів 8 Розділ ІІ. Організація обліку і контролю переоцінки оборотних і необоротних активів 13 2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ “Назва” 13 2.2. Облік і контроль переоцінки оборотних і необоротних активів 18 Розділ ІІІ. Удосконалення обліку і контролю переоцінки оборотних і необоротних активів 25 3.1. Пропозиції щодо розрахунку зменшення корисності на підприємстві та організації методики її обліку. 25 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35

 9. Ефективність використання оборотних активів туристичної фірми
  ВСТУП 3 1. Теоретичні аспекти визначення ефективності використання оборотних активів 4 1.2. Поняття та класифікація оборотних активів 4 1.2. Показники ефективності використання оборотних активів 8 2. Організаційно-економічна характеристику туристичної фірми „Тетяна” 12 3. Дослідження структури і динаміки оборотних активів 16 4. Аналіз ділової активності підприємства та ефективності використання оборотних активів 20 5. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів 28 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 Додатки 41

 10. Аналіз, динаміка, структура, джерела формування та оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства (розрахункова робота на прикладі підприємства)
  В С Т У П 3 1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства 5 2. Оцінки стану, структури й ефективності використання оборотних активів підприємства 11 3. Аналіз ефективності використання грошових активів підприємства 16 4. Аналіз дебіторської заборгованості 20 5.Оцінка ефективності управління виробничими запасами підприємства 23 6. Аналіз джерел формування оборотних активів підприємства 26 Висновки 31 Література 33

 11. Аналіз обіговості оборотних засобів туристичного підприємства (практична)
  Зміст Аналіз обіговості оборотних засобів туристичного підприємства 2 Література 11 На прикладі туристичного під-ва

 12. Аналіз активів підприємства
  Вступ 1. Методика оцінки активів підприємства 4 2 Аналіз активів підприємства 9 2.1 Аналіз динаміки і структури майна 9 2.2 Оцінка фінансової стійкості 21 2.3 Аналіз ліквідності 30 2.4 Якісний та кількісний аналіз ділової активності 36 2.5 Аналіз прибутку та рентабельності 41 Висновки 53 Література 55 Додаток А 56 Основним завданням проведення фінансового аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підпри-ємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним). При написанні дипломної роботи були використані звітні дані підприємства ТОВ “Текспромсерв”, основним напрямком діяльності якого є реалізація тканин.

 13. Аналіз активів та пасивів підприємства
  Аналіз активів та пасивів підприємства 3 Завдання 1 10  пояснити порядок розрахунку наведених нижче показників, їх економічний зміст (табл. 2);  вказати з яких джерел використані дані;  охарактеризувати значення показників для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;  назвати можливі причини змін, що відбулися, виявити їх вплив на результати господарської діяльності підприємства. Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Таблиця 2 Показник Одиниця виміру Минулий рік Звітний рік план факт план факт Валова продукція тис. грн. 555,0 ? 506,8 ? Середньоспискова чисельність працівників чол. 305,0 280 ? 272,0 Продуктивність праці грн./чол. ? 1800 1810 1825,0 Середня заробітна плата одного працівника за рік тис. грн. 1,80 1,95 1,90 2,16 Завдання 2 11  пояснити порядок розрахунку наведених нижче показників, їх економічний зміст (табл. 3);  вказати, з яких джерел інформації використані дані;  охарактеризувати значення показників для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;  назвати можливі причини змін, що відбулися, їх вплив на результати господарської діяльності підприємства.  зробити висновки. Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Таблиця 3 Показник Одиниця виміру Минулий рік Звітний рік план факт план факт Середньорічна вартість основних засобів тис. грн. 3850,6 ? ? ? Фондовіддача 0,12 ? 0,15 ? Фондомісткість ? 8,8 ? 7,3 Фондоозброєність грн./чол. 22520 26500 26000 25120 Завдання 3 12 Завдання 3  проаналізувати фінансовий стан підприємства ЗАТ “Алекс” за вказаний період (дод. 1);  вказати, які є в нього проблеми;  зробити висновок. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства Показник Нормативне значення 2010 2011 Зміни, абс. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) > 0,5 0,559 0,635 0,076 Коефіцієнт фінансування < 1 Зменшення 0,789 0,574 -0,215 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами > 0,1 0,301 0,455 0,154 Коефіцієнт маневреності власного капіталу > 0 Збільшення 0,339 0,479 0,140 Список літератури 14

 14. Облік, аналіз і аудит в управлінні ремонтом та модернізацією основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретично методологічні основи обліку, аналізу і аудиту в управлінні ремонтом та модернізацією основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 7 1.1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 7 1.2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 28 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „АК „Назва” 32 Розділ 2. Методика і організація обліку і аналізу ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства ВАТ ”АК „Назва” 38 2.1. Склад і структура необоротних активів ВАТ „АК „Назва” та організація їх обліку 38 2.2. Методика та організація обліку ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 51 2.3. Особливості обліку необоротних активів в умовах використання комп'ютерної техніки 62 Розділ 3. Організація та методика аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 69 3.1. Методика та організація аналізу ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 69 3.2. Організація і методика аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів 83 Висновки 105 Список використаних джерел 111 Додатки 117

 15. економіка підприємства Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів підприємства
  1. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів підприємства 3 2. Застосовані форми і системи оплати праці на підприємстві. Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. 9 Список використаної літератури 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua