Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Господарські товариства і господарські об’єднання (ID:16462)
| Размер: 38 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 01.04.2009 |
Содержание
Вступ 3
1. Сутність та види господарських товариств 4
1.1. Поняття та ознаки господарських товариств 4
1.2. Класифікація господарських товариств 8
1.3. Види господарських товариств 10
2. Загальна характеристика об’єднань підприємств 22
2.1. Поняття об'єднання підприємств 22
2.2. Види господарських об'єднань 24
Висновок 30
Список використаної літератури 32

Литература1. Господарський кодекс України: За станом на 20 лютого 2007 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2007. — 199с. 2. Закон України "Про господарські товариства". — Суми : Видавець Соколик Б.В., 2007. — 28с. — (Законодавство України). 3. Закон України “Про підприємства в Україні” // Нове законодавство України. Випуск 3. – К., 1992. 4. Указ Президента України «Про структурну перебудову вугільної промисловості» від 07.02.1996 р. // Урядовий кур'єр. - 1996.- 19.02.- С. 2. 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Національної акціонерної компанії «Оранта» від 27.11.1993 р. № 969 // КПС «Ліга -Закон». 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Української державної акціонерної холдингової компанії «Укр-папірпром» від 19.09.1996 р. № 981 // КПС «Ліга -Закон». 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» від 25.12.1998 р. № 2066 // Урядовий кур'єр.- 1999.- 28 січня. 8. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 р. // ВВР України.- 1998.- № 15.- Ст. 67. 9. Булгакова І.В. Господарське право України: Навч. посіб. / Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2006. — 347с. 10. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. — К. : Атіка, 2005. — 623с. 11. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. — К. : Знання, 1998. — 308с. 12. Гайворонський В. М., Жушман В. П., Білоусов Є. М., Бойчук Р. П., Глібко С. В. Господарське право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.М. Гайворонський (ред.), В.П. Жушман (ред.). — Х. : Право, 2005. — 384с. 13. Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М., Можаровська Н. О., Юлдашев О. Х. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 424с. 14. Голяк Л.В. Господарське право: Навч.-метод. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2006. — 194с. 15. Господарське законодавство: Законодавчі акти / Харківський національний економічний ун-т / Валерій Дмитрович... Понікаров (уклад.). — Х. : ВД "Інжек", 2006. — 480с. 16. Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. Правові основи підприємницької діяльності. — К., 2004. — 292с. 17. Кашубіна Н.П., Якубович Б.К. Господарське право. — Алчевськ, 2002. — 293с. 18. Кришевич О.В., Мачуський В.В., Перепадя О.В., Постульга В.Є. Господарське законодавство: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 184с. 19. Крупка Ю.М. Господарське право України: навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" / Н.Р. Малишева (ред.). — К. : Університет "Україна", 2007. — 342с. 20. Лебеденко В.І., Коніжай Р.О. Господарське законодавство: Навч. посіб. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна"; Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2006. — 188с. 21. Луняк М.О. Господарське право України: Навч.-метод. посібник / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / Є.М. Страшко (відп.ред.). — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. — 327с. 22. Мачуський В.В., Постульга В.Є. Господарське законодавство: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 275с. 23. Мельник О.О. Господарське право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К.: КНЕУ, 2005. — 212с. 24. Понікаров В.Д., Андрійченко Ж.О. Господарське законодавство: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 229с. 25. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. — К., 2003. — 700с. 26. Тирпак І.В., Вихрущ В.П., Тирпак В.І. Господарські товариства. Організація створення та функціонування: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів / Тернопільська академія народного господарства. — К. : ІСДО, 1995. — 88с. 27. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 653с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Господарські товариства
  Вступ 3 1. Загальна характеристика господарських товариств 4 2. Порядок утворення і припинення господарських товариств 8 Висновки 15 Література: 16

 2. Господарські товариства. Поняття, види
  Вступ 3 1. Поняття господарського товариства 4 2. Види господарських товариств 9 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 3. Господарські товариства як юридичні особи
  Вступ 3 І. Поняття й ознаки господарських товариств як юридичних осіб 4 ІІ. Порядок утворення і припинення господарських товариств 8 ІІІ. Види господарських товариств 18 Висновки 25 Література 26

 4. Господарські товариства, як суб’єкти господарювання
  1. Вступ 3 1. Особливості правового становища акціонерного та повного товариства. 5 2. Особливості правового становища товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю та командитного товариства. 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 5. Господарські товариства як суб’єкти цивільного права
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика господарських товариств за цивільним законодавством України 7 1.1. Господарські товариства як суб’єкти цивільного права 7 1.2. Правовий режим майна господарських товариств 9 1.3. Права та обов'язки учасників господарського товариства в цивільному обороті 11 Розділ 2. Види господарських товариств 17 2.1.Акціонерне Товариство 17 2.2.Товариство з обмеженою відповідальністю 33 2.3. Товариство з додатковою відповідальністю та повне товариство 41 2.4. Командитне товариство 45 Розділ 3. Актуальні проблеми розвитку господарських товариств 48 3.1. Сучасний стан законодавства України про діяльність господарських товариств та пропозиції щодо його поліпшення 48 3.2. Окремі проблеми правового становища акціонерних товариств в Україні 55 Висновки 59 Список використаних нормативно правових актів та літературних джерел 64-67

 6. Господарські зобов’язання
  Вступ 3 1. Поняття господарських зобов'язань та підстави виникнення 4 2. Види господарських зобов'язань 7 3. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань 10 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 7. Адміністративно-господарські санкції
  Вступ 3 Правові засади застосування до суб'єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій 4 Види адміністративно-господарських санкцій 5 Гарантії прав суб'єктів господарювання в разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій 13 Строки застосування адміністративно-господарських санкцій 15 Висновок 16 Література: 17

 8. Господарські суди України
  1. ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ 3 2. СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ, ЇХ СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 6 3. ДОСУДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ 11 4. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДАМ 14 5. УЧАСНИКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ. 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 21

 9. Господарські суди України (вар 2)
  Зміст 2 1. Завдання та принципи діяльності господарських судів України 3 2. Система господарських судів, їх склад та повноваження 5 3. Досудове врегулювання господарських спорів 10 4. Підвідомчість справ господарським судам 12 5. Учасники господарського процесу 14 6. Процесуальні строки 16 Список використаної літератури 19

 10. Господарські форми економіки стародавнього світу
  1. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика 3 2. Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва 5 3. Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 11. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції
  Вступ 3 1. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції» 5 2. Ознаки та функції господарсько-правової відповідальності 11 3. Підстави настання господарсько-правової відповідальності 15 4. Види господарсько-правових санкцій 20 Висновок 29 Список використаної літератури 31

 12. Господарські договори: правова основа, класифікація та функції
  1. Правова основа господарського договору та його загальна характеристика 3 2. Класифікація господарських договорів 6 3. Характеристика функцій та форм господарського договору 9 Список використаної літератури 14

 13. Порівняльно-правова характеристика Закритого акціонерного товариства до Товариства з обмеженою відповідальністю
  Вступ 3 Поняття та правові засади діяльності ЗАТ і ТОВ 5 Визначення, порядок утворення та діяльності ЗАТ 5 Правовий статус та організація діяльності товариств з обмеженою відповідальністю 11 Порівняльна характеристика ЗАТ і ТОВ 16 Спільні риси, притаманні ЗАТ і ТОВ 16 Характерні відмінності ЗАТ від ТОВ 19 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 14. Об’єднання громадян
  Вступ 3 1. Поняття і види об’єднань громадян. Принципи їх створення і діяльності. 4 2. Права об’єднань громадян 12 3. Державний нагляд та контроль за діяльністю об’єднань громадян. Відповідальність об’єднань громадян. 16 Висновок 20 Список використаної літератури 22

 15. Громадські об’єднання в Україні
  Вступ 3 1. Конституційні гарантії громадян на створення громадських об'єднань 4 2. Правові гарантії об'єднання громадян в чинному законодавстві 9 Висновок 12 Список використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua