Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз фінансової надійності підприємства-контрагента (ID:16550)
| Размер: 127 кб. | Объем: 55 стр. | Стоимость: 130 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Зміст і завдання фінансової звітності підприємства 6
1.1. Аналіз фінансового стану як метод оцінки ефективності його діяльності 6
1.2. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства 10
1.3. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства 14
Розділ 2. Аналіз фінансової надійності підприємств-контрагентів у НАЕК «Назва» 24
2.1. Місце НАЕК “Назва” на енергоринку України 24
2.2. Основні засади проведення перевірки економічної надійності контрагентів ДП НАЕК «Назва» 26
2.3. Аналіз економічної надійності ЗАТ «Назва» 30
Розділ 3. Напрями вдосконалення аналізу економічного стану контрагентів 37
3.1. Економічна безпека підприємства як наслідок вивчення надійності контрагентів 37
3.2. Вдосконалення управління фінансами підприємств в умовах ринкового та неринкового конкурентного середовища 40
3.3. Основні напрями забезпечення конкурентних позицій підприємств атомної енергетики України на зовнішніх ринках 43
Висновки і пропозиції 46
Список використаної літератури 49
Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» за 2007 р. 52

Литература1. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV. 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274 «Про здійснення закупівель товарів робіт і послуг за державні кошти». 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці». 4. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 02.03.2008 № 60. 5. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затвердженого наказом Міністерства фінансів та Фондом державного майна України від 26.01.2001 № 49/121. 6. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 7. Лист Національного банку України від 02.06.94 № 23011/79 «Рекомендації щодо оцінки комерційними банками кредитоспроможності і фінансової стабільності кредитора». 8. СТП НАЕК «Енергоатом» 0.06.026-2003 «Управление поставками продукции. Оценка поставщиков предприятия». 9. Азаренков Г.Ф., Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 2003. — 208 с. 10. Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства: Навч.- метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Харківський держ. економічний ун-т — Х., 2003. — 409 с. 11. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К. : ЦУЛ, 2003. — 503с. 12. Грязнова А.Г., Федотова М.А., Ленская С.А., Беляева И. Ю., Булычева Г. В. Оценка бизнеса: Учебник для студ вузов, обуч. по екон. спец. / Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации / А. Г. Грязнова (ред.), М.А. Федотова (ред.). — М. : Финансы и статистика, 1999. — 512с. 13. Лігоненко Л. О., Тарасюк М. В., Хіленко О. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 377с. : 14. Масенко Б.П., Афонченкова Т.М. Антикризове управління: Навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Європейський ун- т. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 263c. 15. Овчаренко Р.В. Планування собівартості продукції машинобудування як елемент фінансового менеджменту підприємств // Вісник Української академії банківської справи. - 2000. - № 2. - С. 53-56. 16. Овчаренко Р.В. Исследование существующих подходов к оценке рыночной конкурентоспособности предприятия // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 4. - Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. - С. 218-225. 17. Овчаренко Р.В. Современные представления о рыночной конкурентоспособности предприятия // Актуальні проблеми економіко-гуманітарного розвитку України на межі тисячоліть. - Краматорськ: КЕГІ, 2001. - С. 77-83. 18. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учеб. пособие / Н.А. Абдулаев (ред.), Н.А. Колайко (ред.). — М. : ЭКМОС, 2000. — 347с. 19. Пашкевич О. Як захиститися від збитків з вини неблагонадійного партнера. Український дiловий тижневик "Контракти" / № 13 вiд 28-03-2005 20. Риндіна А.В. Особливості сучасного стану зовнішньої торгівлі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2000. - № 21, Ч. ІІІ. – С. 203-208. 21. Риндіна А.В. Порівняльні статичні та конкурентні переваги в економіці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2001. – № 27, Ч. І. – С. 214-222. 22. Риндіна А.В. Оцінка економічного потенціалу фірми // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2001 - № 29, Ч. ІV – С. 265-267. 23. Риндіна А.В. Системний підхід до дослідження конкурентноздатності підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2002. – № 34, Ч. І. – С. 207-211. 24. Риндіна А.В. Методологія аналізу конкурентноздатності та фінансового стану фірми // Вісник міжнародних відносин. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2002. – №. 21-24. – С. 279-281. 25. Синявский Н.Г. Оценка бизнеса: гипотезы, инструментарий, практические решения в различных областях деятельности. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 240с. 26. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 268с. 27. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Антикризове управління підприємством: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 196с. 28. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб.. — К. : Знання, 2007. — 336с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Напрями підвищення фінансової надійності страхової компанії
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи фінансової надійності страхової компанії 7 1.1. Поняття фінансової надійності 7 1.2. Джерела забезпечення фінансової надійності страхової компанії 11 1.3. Методи оцінки фінансової надійності страхових компаній 26 РОЗДІЛ 2. Фінансовий аналіз страхової компанії 33 2.1. Історія розвитку ВАТ «УСК «...» 33 2.2. Характеристика діяльності страхової компанії 37 2.3. Аналіз фінансово-економічного стану 38 РОЗДІЛ 3. Оцінка фінансової надійності страхової компанії 46 3.1. Аналіз ресурсів страхової компанії та їх впливу на фінансову надійність 46 3.2. Аналіз страхового портфелю компанії та оцінка його збалансованості 51 3.3. Інвестиційна політика страховика та її значення для фінансової надійності страхової компанії 65 3.4. Оцінка платоспроможності страхової компанії 69 РОЗДІЛ 4. Шляхи підвищення фінансової надійності страхової компанії 74 4.1. Основні напрямки забезпечення фінансової надійності страхової компанії 74 4.2. Диверсифікація страхового портфеля 82 4.3. Вкладання тимчасово вільних коштів страхових резервів 93 Висновки 108 Література 112 Додаток 1. Баланс станом на 01.01.07 р. 116 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2006 р. 118 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів за 2006 р. 120 Додаток 4. Баланс станом на 01.01.06 122 Додаток 5. Звіт про фінансові результати за 2005 р. 126 Додаток 6. Звіт про рух грошових коштів за 2005 р. 128

 2. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
  1. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. 3 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 12 Задача 1. Складіть платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкту на перший тиждень місяця. Дані для розрахунку: Виручка, одержана господарюючим суб'єктом від реалізації продукції складає 80% суми усіх грошових надходжень. Інші показники наведено у таблиці 1. Платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкта на перший тиждень місяця. Задача 2. Визначити дивідендну віддачу акції. Дані для розрахунку: За акціями AT виплачується дивіденди 10грн. на одну акцію;01.01. акція продавалась на фондовій біржі за ціною - 250 грн., а 2.07.- 300 грн. Список літератури 16

 3. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства
  ВСТУП 3 1. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства. 4 2. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. 7 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 11 ВИСНОВОК 13 Список літератури 14

 4. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності підприємств 7 1.2. Методологія оцінки ефективності фінансової діяльності підприємств 14 1.3. Система показників, які використовуються для оцінки ефективності фінансової діяльності підприємств 23 Висновки до розділу І 41 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ххх» 44 2.1 Загальний аналіз фінансового стану використання фінансових ресурсів 44 2.2 Аналіз показників ефективності господарської діяльності підприємства ПАТ “ххх» 60 2.3 Аналіз показників ефективності використання інших ресурсів на ПАТ «ххх» 64 Висновки до розділу ІІ 70 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 73 3.1 Основні фактори впливу на ефективість фінансово-господарської діяльності підприємства 73 3.2. Шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств 87 Висновки до розділу ІІІ 96 ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 106 ДОДАТКИ 111

 5. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності підприємств 7 1.2. Методологія оцінки ефективності фінансової діяльності підприємств 13 1.3. Система показників, які використовуються для оцінки ефективності фінансової діяльності підприємств 22 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ххх» 41 2.1 Загальний аналіз фінансового стану використання фінансових ресурсів 41 2.2 Аналіз показників ефективності господарської діяльності підприємства ПАТ “ххх» 57 2.3 Аналіз показників ефективності використання інших ресурсів на ПАТ «ххх» 60 60 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 67 3.1 Основні фактори впливу на ефективість фінансово-господарської діяльності підприємства 67 3.2. Шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств 81 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98 ДОДАТКИ 104

 6. Аналіз фінансового стану туристичного підприємства (готельного комплексу) та напрямки підвищення його фінансової стійкості
  2-3 частина диплому 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ “П” 3 2.1. Загальна характеристика техніко-економічна характеристика підприємства 3 2.2. Аналіз показників фінансового стану ЗАТ “П” 6 2.3. Напрямки поліпшення фінансового стану ЗАТ “П” 27 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЗАТ “П” 34 3.1. Оптимізація основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства 34 3.2. Заходи, щодо удосконалення діяльності підприємства 46 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55 Додаток 1. Баланс ЗАТ “П” 58 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 61

 7. Аналіз фінансової звітності
  Вступ 3 1.1. Фінансова звітність підприємства: поняття, форми, порядок складання 4 1.2. Інформація, яку отримує користувач, читаючи баланс підприємства та його аналіз 6 1.3. Зміст і аналіз звіту про фінансові результати 12 Висновки 14 Задача 1 15 Задача 2 16

 8. Оцінка фінансової стійкості підприємства і заходи по її підвищенню на прикладі підприємства
  1. Обґрунтування актуальності теми дипломної роботи. 3 2. Огляд нормативно – законодавчої бази дипломної роботи 7 3. Збирання необхідної інформації про об'єкт дослідження. 13 4. Обробка даних, виконання необхідних розрахунків, складання аналітичних таблиць, схем, графіків тощо. Застосування комп'ютерних технологій при обробці інформації. 16 5. Обґрунтування висновків та пропозицій за результатами дослідження. 24 Список використаних джерел 29

 9. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності компанії
  1. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності компанії 2 Задача 7 5 Відомі такі показники виробничої діяльності багатопрофільного підприємства у 2000 р.: 5 коефіцієнт рентабельності — 35 %; 5 собівартість реалізованої продукції — 2926 млн грн; 5 чистий прибуток — 9,62 % виручки від реалізації. 5 Визначити: 5 а) загальну суму активів підприємства, якщо співвідношення виручки та активів становить 85 %; 5 б) дохідність капіталізації, якщо короткострокові зобов'язання становлять 25 % загальної суми активів підприємства. 5 Література 8

 10. Аналіз фінансової звітності ВАТ "Назва"
  12 таблиць, аналіз, висновки Практична робота Звітність у додатку

 11. Реалізація програми фінансової санації підприємства (на прикладі конкретного підприємства, харчової промисловості)
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти фінансової санації підприємства 5 1.1 Економічна сутність санації підприємства 5 1.2 Форми фінансової санації підприємства 9 1.3 Державна санаційна підтримка підприємств 12 2. Оцінка потреби у проведенні фінансової санації ВАТ "Назва" 14 2.1 Фінансово — економічна характеристика діяльності ВАТ "Назва" 14 2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ "Назва" 20 2.3 Прогнозування імовірності банкрутства ВАТ "Назва" 26 3. Реалізація програми фінансової санації ВАТ "Назва" 27 Висновки 33 Список використаних джерел: 35 Додатки 37

 12. Аналіз та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності
  ВСТУП 3 1. ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ АНАЛІЗУ 5 1.1. Форма фінансових звітів 5 1.2. Методи і технологія проведення фінансового аналізу звітів 7 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 11 2.1. Аналіз показників бухгалтерської фінансової звітності ВАТ «Галнафтогас» 11 2.2. Аналіз бухгалтерської звітності за допомогою фінансових коефіцієнтів 19 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 30 3.1. Складання прогнозних фінансових звітів 30 3.2. Прогнозування фінансового стану підприємства 33 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 42-45 Метою роботи є виявлення методів аналізу та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності. Об’єктом дослідження є діяльність, фінансова звітність підприємства, показники його фінансової діяльності та методи і технологія проведення аналізу фінансової звітності. Предметом дослідження є законодавчі акти, наукові публікації, навчальні посібники з бухгалтерського обліку, фінансів, фінансового менеджменту.

 13. Аналіз фінансової системи України у порівнянні з іншими країнами
  Вступ. 3 1. Ознаки фінансової системи України. 4 1.1 Сутність реструктуризацій них процесів у фінансовій системі України. 4 1.2 Фінансова політика. 7 2. Аналіз фінансових показників України. 9 2.2 Характеристика фінасів України у 2005 році. 9 2.2 Аналіз фінансових показників України відносно інших раїн. 11 2.3 Доходи населення України у 2005 році, як один із показників функціонування фінансової системи країни. 13 3. Інтеграція України в міжнародний фінансовий простір. 19 3.1. Необхідність інтеграції української фінансової системи до міжнародної спільноти. 19 3.2. Перетворення на шляху до інтеграції в світове співтовариство. 22 3.3 Характеристика взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями. 24 Висновок. 33 Список використаних літературних джерел. 35 Додаток 1. 37

 14. Аналіз наявності симптомів фінансової кризи (на прикладі туристичної фірми)
  1. Коротка характеристика підприємства - об’єкта аналізу та визначення локальної кризи, обраної для аналізу 3 2. Аналіз загальних симптомів кризи у діяльності підприємства та їх обґрунтування конкретними цифровими даними у динаміці 4 3. Аналіз специфічних симптомів конкретної локальної кризи у діяльності підприємства та їх обґрунтування даними у динаміці за кілька років 8 4. Визначення зовнішніх причин формування конкретної локальної кризи у діяльності підприємства та їх кількісна й якісна характеристика 13 5. Класифікація внутрішніх причин формування конкретної локальної кризи у діяльності підприємства та їх кількісна й якісна характеристика. 19 6. Перелік заходів, які можна запропонувати підприємству для управління виявленою локальною кризою (у розрізі стратегічних, тактичних та оперативних) 20 7. Варіант розподілу функціональних обов'язків між підрозділами підприємства щодо ліквідації локальної кризи 22 2. Аналітичний огляд 5 публікацій у пресі за тематикою курсу. 23 Література 38

 15. Методика складання фінансової звітності її аналіз та аудит (практична частина диплому)
  Зміст Розділ 3. Методика аудиту фінансової звітності 3 3.1. Теоретичні основи та завдання аудиту фінансової звітності 3 3.2.Результати внутрішнього аудиту фінансової звітності підприємства ЗАТ ВТФ „Дана” 15 3.3. Документальне оформлення аудиту. Висновки та пропозиції 22 3.4. Аудит фінансової звітності в умовах АРМ 32 Список використаної літератури 37 Додатки 39 1. Звіт про структуру внутрішнього контролю 2. Аудиторський висновок

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua