Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Функції кольору в проектуванні культурно-розважальних комплексів (ID:16593)
| Размер: 17 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Сприйняття та пізнання кольору як константи естетичного сприйняття 4
2. Функції кольору як найважливішого художнього засобу культурно-розважального середовища і візуальних комунікацій 7
Висновок 11
Література: 12
Литература1. Аверинцев С.С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Византия, южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. – М.: Наука, 1973. – 314 с. 2. Верман К. История искусства всех времен й народов. Искусство ХVІ-ХХ ст. - М.: Астрель, 2001. - 944 с. 3. Гоникман Э.И. Ваш талисман. – Минск, 1991. – 174 с. 4. Даниленко В.Я. Дизайн. Підручник. - Харків: ХДАДМ, 2003. - 320 с. 5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М. 2004. – 624 с. 6. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск: Высш.шк., 1984. – 258 с. 7. Прищенко С.В. Основні напрямки в методиці навчання студентів колірної гармонії в комп`ютерній графіці // Зб. наук. пр. “Технічна естетика і дизайн”. – К.: Віпол, 2004.– Вип. 3-4.– С. 207-211. 8. Прищенко С.В. Комп’ютерні технології у моделюванні колірних гармонійних сполучень // Зб. наук. пр. "Технічна естетика і дизайн". – К.: Віпол, 2006.– Вип. 5. – С. 58-67. 9. Прищенко С.В. Нові технології комп`ютерного навчання в дизайн-освіті та самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Кольорознавство” // Зб. наук. пр. “Реклама і дизайн”. – К.: Інститут реклами, 2004. – Вип. 3. – С. 219-220. 10. Прищенко С.В. Проблеми колірної гармонії в сучасній рекламній графіці України // Зб. наук. пр. Академії мистецтв України "Мистецтвознавство України". – К.: СПД “Пугачов”, 2006. – Вип. 6-7. – С. 448-458. 11. Прищенко С.В. Системно-логічне обґрунтування формування вимог до рівня знань та умінь з кольорознавства студентів художніх училищ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогічні пошуки в галузі мистецької освіти в Україні на межі третього тисячоліття”. – Луганський коледж мистецтв, 2001. – С. 210-213. 12. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. Серия «Школа дизайна». – Москва: ИКЦ «Март», 2003. – 288 с
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління проектами. Ідея проекту полягає в відкритті концептуального готелю-центру відпочинку з широким спектром культурно-розважальних послуг
  Вступ 3 Розділ 1. Основні елементи проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 4 - характеристика проекту - мета проекту - учасники проекту - життєвий цикл проекту - оточення проекту Розділ 2. Планування проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 7 - розробка сітьової моделі проекту - структуризація проекту Розділ 3. Аналіз ризиків проекту : «Відкриття розважального центру «хх» 12 - ідентифікація ризиків - якісний аналіз рхизиків Розділ 4. Управління реалізацією проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 17 Висновки 28 Список використаних джерел 29 Додатки 30

 2. Культурно-дозвіллєва діяльність: сутність, функції, види і форми
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Сутність культурно-дозвіллєвої діяльності 5 1.1. Дозвілля і культурно-дозвіллєва діяльність, як галузь наукового знання 5 1.2. Соціальна сутність дозвілля 8 3. Структура дозвіллєвої діяльності 11 Розділ ІІ. Функції, види та форми культурно-дозвіллєвої діяльності 14 2.1. Функції та принципи дозвілля 14 2.2. Основні інститути дозвіллєвої діяльності 18 2.3. Дозвіллєва робота з різними категоріями населення 21 Висновки 28 Література 30 Додатки схеми 31 Додаток 1. Структурне наповнення дозвілля Додаток 2. Функції дозвілля Додаток 3. Принципи дозвілля Предметом дослідження курсової роботи виступає культурно-дозвіллєва діяльність. Основною метою курсової роботи є дослідження а саме її сутністі, функцій, видів і форм культурно-дозвіллєвої діяльності. Виходячи з поставленої мети, автор ставить наступні завдання: - визначити дозвілля і культурно-дозвіллєву діяльність, як галузь наукового знання ; - визначити соціальну сутність дозвілля; - проаналізувати структуру дозвіллєвої діяльності; - дослідити функції та принципи дозвілля; - охарактеризувати основні інститути дозвіллєвої діяльності; - надати характеристику дозвіллєвої роботи з різними категоріями населення. Враховуючи актуальність обраної теми на сьогодні у вітчизняних та зарубіжних джерелах приділяється досить багато уваги питанням та проблемам, що стосуються культурно-дозвіллєвої роботи та організації дозвілля. Зокрема, під час написання курсової роботи було використано наступні джерела: «Дозвілля в зарубіжних країнах», «Дозвіллєзнавство», «Педагогіка дозвілля», «Соціологія дозвілля», «Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень» тощо. Курсова робота складається зі вступу, двох основних розділів, висновку, списку використаних джерел.

 3. Психологія кольору, відтінків та форми в рекламі
  Вступ 3 1. Реклама: поняття і функції, мета і види 5 2. Психологія кольору в рекламі 9 3. Психологія форми в рекламі 16 4. Психологія світла в рекламі 17 Висновок 20 Список використаної літератури 21

 4. Особливості організації роботи ресторану при розважальних закладах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ РЕСТОРАНУ ПРИ РОЗВАЖАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 5 1.1. Розвиток індустрії розваг в Україні 5 1.2. Сутність та основні характеристика ресторанних закладів 12 1.3. Організація роботи ресторану при розважальних закладах 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ РЕСТОРАНУ ПРИ БОУЛІНГ-КЛУБІ ТОВ «ххх» 19 2.1. Оцінка позиції СП ТОВ "ххх" на ринку розважальних послуг 19 2.2. Дослідження роботи ресторану при ТОВ "ххх" 23 2.3. Особливості меню в ресторанах при розважальних закладах на прикладі ТОВ "ххх" 40 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ ПРИ БОУЛІНГ-КЛУБІ ТОВ «ххх» 46 3.1. Пропозиції щодо покращення обслуговування в ресторані 46 3.2. Покращення організації розважальної програми в ресторані 49 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 55

 5. БЖД. Який передбачається захист від шуму в будинках і при проектуванні генеральних планів населених місць і підприємств?
  1. Який передбачається захист від шуму в будинках і при проектуванні генеральних планів населених місць і підприємств? 3 2. Поясніть (з ескізом) улаштування майданчика монтажника (пересувного і перехідного) 6 3. Поясніть (зі схемою) положення сталевого канату для прив’язки запобіжного поясу робітника при монтажі великопанельних плит. 8 4. Що таке температура самозапалювання і температура самозаймання. Приведіть приклади. 10 5. Поясніть принцип улаштування автоматичного пожежогасіння і системи електричної пожежної сигналізації 13 Література 16

 6. Контрольна з рекреаційних комплексів
  1. Особливості російського класицизму в архітектурному середовищі нового часу 3 2. Планувальна організація Прикарпатського рекреаційного району у складі Карпатського рекреаційного регіону 6 Список використаних джерел 14

 7. Контрольна робота з рекреаційних комплексів
  ЗМІСТ 1. Вплив модерну на розвиток сучасної архітектури 3 2. Функціональне зонування 9 Література 14

 8. Особливості формування і функціонування комплексів відпочинку
  Вступ 3 1. Суть туристично-рекреаційного комплексу та його функції 4 2. Класифікація комплексів відпочинку України за рівнем комфорту 9 3. Функціональна структура туристично-рекреаційного комплексу регіону 14 4. Територіальна структура туристично-рекреаційного комплексу регіону 16 5. Основи маркетингу рекреаційних систем 18 Висновки 26 Література 27

 9. Оптимізація поточних витрат на підприємствах готельних комплексів
  ВСТУП 4 Розділ 1.Витрати виробництва на підприємствах 6 1.1.Поняття витрат 6 1.2.Класифікація та види витрат 8 1.3.Калькуляція собівартості за елементами витрат на підприємстві 17 РОЗДІЛ 2. Аналіз поточних витрат в готельному комплексі „Україна” 21 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу 21 2.2. Аналіз витрат на підприємстві 26 2.3. Оптимізація поточних витрат у готельному комплексі 32 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Додатки 42

 10. Культурно дозвільна діяльність
  1. Сценарій вечора, клубного відпочинку 2. Досвід роботи будь-якого клубного закладу Список використаної літератури

 11. СУЧАСНИЙ ЕТАП Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  1. СУЧАСНИЙ ЕТАП Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 3 2. ФОРМИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 11 3. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 15 ЛІТЕРАТУРА 20

 12. Видатки бюджету на культурно – просвітницькі установи
  Вступ 3 1. Порядок формування видатків на установи освіти та культури 5 2. Динаміка видатків бюджету на культурно – просвітницькі цілі за 2002 – 2006 роки. 13 Висновок 26 Використана література 27

 13. Аналіз сучасного стану гірськолижних комплексів України (на прикладі Карпатського району) і перспективи їх розвитку
  Вступ 3 1. Характеристика та поняття гірськолижних комплексів 5 1.1. Історичні передумови: етапи виникнення і становлення гірськолижних комплексів 5 1.2. Характеристика гірськолижних комплексів та умови для їх створення 8 2. Аналіз сучасного стану гірськолижних комплексів Карпатського регіону 13 2.1. Закарпатська область 13 2.2. Івано-Франківська область 16 2.3. Львівська область 18 3. Тенденція розвитку гірськолижних комплексів Карпатського регіону 23 3.1. Проблеми розвитку гірськолижних комплексів 23 3.2. Перспективи розвитку гірськолижних комплексів 25 Висновки 29 Список використаних джерел 30 Додатки 32-37 Мета даної роботи детально проаналізувати сучасний стан гірськолижних комплексів Карпатського району і перспективи їх розвитку. Джерельна база курсової роботи складає 25 джерел і охоплює спеціальну літературу по гірськолижному туризму, а також путівники, статистику та джерела інтернет, зокрема: енциклопедія «Географічна енциклопедія України» , «Горные лыжи с самого начала», підручник «Карпатський рекреаційний комплекс» , електронні джерела бібліотеки Вернадського.

 14. Культурно – історичні реалії ХІХ ст.. та художня концепція романтизму
  Вступ 3 1. Культурно – історичні реалії ХІХ століття 4 2. Художня концепція Романтизму в образотворчому мистецтві 6 3. Художня концепція Романтизму в архітектурі 11 Висновки 16 Список літератури 17

 15. Розміщення галузей з виробництва товарів культурно – побутового призначення в Україні
  1. Комплекс культури. 3 2. Побутовий комплекс 6 Список використаної літератури 11

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua