Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економічний аналіз як функція управління та елемент керованої системи (ID:16611)
| Размер: 22 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 2
1. Роль економічного аналізу в системі управління 3
2. Економічний аналіз та прийняття управлінських рішень 6
Висновок 15
Задача 1. 16
За допомогою методу ланцюгових підстановок та інтегрального методу визначити ступінь впливу на рівень витрат на 1 карбованець товарної продукції зміни собівартості та обсягу випуску товарної продукції. Зробити висновки за >результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показник План Звіт
Собівартість товарної продукції
Обсяг товарної продукції
Витрати на 1 грн. >товарної продукції 6 380
10245
0,62 6 525
11080
0,59

Список використаної літератури 17
Литература1. Економіка виробничого підприємництва : Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін. За ред. Й.М.Петровича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: т-во “Знання”, КОО, 2001. – 405 с. 2. Економіка підприємства : Підручник. Вид 2-ге, перероб. і доп. / За ред. С.Ф. Покропивного. – Київ: КНЕУ, 2001. – 528 с. 3. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Київ: КНЕУ, 2001. – 540 с. 4. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с. 5. Мицак О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства // Фінанси України. – 2003. - №10. – С. 62 – 65. 6. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460 с. 7. Фінанси підприємств: Підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ: КНЕУ, 2002. – 571 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економічний аналіз як функція управління
  Вступ. 3 1. Роль економічного аналізу в системі управління 4 2. Економічний аналіз та прийняття управлінських рішень 5 3. Економічний аналіз в системі маркетингу 10 Висновок. 11 Література. 13

 2. Економічний аналіз – важлива функція управління
  Вступ 3 1. Сутність управлінського аналізу 4 2. Системний підхід до економічного аналізу 4 3. Значення оперативного економічного аналізу 6 4. Сучасні зміни економічного аналізу 10 Висновки 12 Задача 1 13 Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати валовий обсяг випуску продукції підприємства і визначити вплив асоргиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані: Таблиця 1 - Вихідні дані для аналізу обсягу випуску продукції Назва виробу Ціна одиниці виробу, грн Обсяг продукції в натуральних одиницях Варіант II Пл. Факт. А 2.50 55 50 Б 3,20 60 65 В 4,50 50 45 Г 5.80 45 50 д 6.00 80 100 Разом - Задача 2 14 Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними даними, використавши різні способи ( спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та спосіб порівняння рівнів виконання плану внпуску вартісному і натуральному вимірі). Розрахувати вплив факторів на зміну суми товарної продукції (кількісних і якісних). Таблиця 3 - Виконання плану випуску продукції за сортністю Сорт Ціна за 1 шт., грн. За планом Фактично Кількість, шт. Питома вага, % Кількість, шт. Питома вага, % 1 120 1000 83,3 1100 85,9 2 100 150 12,5 80 6,3 3 80 50 1,7 100 7,8 Разом - 1200 100,0 1280 100,0 Задача 3 16 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. 1 Обсяг продукції за місяць у порівняних цінах, тис. грн. 65400 58150 2 Середньооблікова кількість робітників, осіб 120 110 3 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-днів 2520 2420 4 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-годин 20160 18755 5 Середнє число днів роботи одного робітника 21 22 6 Середня тривалість робочого дня, год. 8 7,75 7 Середньомісячний виробіток одного робітника, тис. грн. 545 528,636 8 Середньодобовий виробіток одного робітника, тис. грн. 25,952 24,029 9 Середньогодинний виробіток одного робітника, тис. грн. 3,244 3,101 Задача 4 18 За наведеними даними проаналізуйте вплив факторів на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції. Вкажіть резерви зниження собівартості. Таблиця 6 – Виконання кошторису матеріальних витрат на виготовлення продукції Вид матеріалу Одиниця виміру План Звіт Кількість виробленої продукції, ум.од. Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн. * 1 2 3 4 5 6 А кг 60 5 55 6 1000 В м 2 50 4 56 Задача 5 19 Розрахуйте прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну суми прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві. Дати свої пропозиції щодо резервів можливого збільшення. Таблиця 8 – Вихідна інформація для аналізу прибутку від реалізації Показники План Факт Відхилення від плану (+, -) % до плану 1. Реалізовано продукції, т 1550 1800 1800-1550=250 +16,1 2. Собівартість 1 т, грн. 700 750 750-700=50 +7,1 3. Ціна за 1 т, грн. 900 850 850-900=-50 -5,6 4. Прибуток з 1 т, грн. 900-700=200 850-750=100 -100 -50,0 5. Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн. 200*1550=310 100*1800=180 -130 -41,9 Література 21

 3. Інформація як матеріальний елемент в системі управління
  Вступ 3 1. Інформація в системі управлінської діяльності 3 2. Канали отримання інформації для прийняття управлінських рішень 4 2.1. Електронні джерела інформації 7 2.2. Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських рішень 9 2.3. Реклами, виставки та конференції як джерело інформації 10 2.4. Консультативні послуги як джерело інформації 13 Висновки 14 Література 15

 4. Аналіз сучасної системи управління в Україні
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Еволюція управлінських ідей 5 1.2. Аналіз сучасних шкіл менеджменту 12 1.3. Місце людини в системі управління 16 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 21 2.1. Огляд світової практики менеджменту 21 2.2. Умови розвитку українського менеджменту 26 2.3. Проблемні питання формування вітчизняної системи управління 29 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 33 3.1. Напрямки розвитку системи менеджменту на макрорівні 33 3.2. Напрямки розвитку системи менеджменту на мікрорівні 37 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 46

 5. Аналіз основних принципів системи управління освітою
  Зміст Вступ 3 1. Система управління освітою в Україні, загальний аспект 4 2. Місце стратегічного менеджменту в системі управління освітою 8 Висновки 12 Список літератури 13

 6. Мотивація як функція управління організацією
  Вступ 3 1. Мотивація як функція управління організацією 6 1.1. Матеріальна мотивація праці 6 1.2. Нематеріальна мотивація праці 15 1.3. Мотивація споживача 22 1.4. Мотивація партнерів та посередників 27 2. Практика мотиваційного процесу в сучасних туристичних підприємствах України: особливості, здобутки та недоліки 29 3. Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 37

 7. Планування як функція управління підприємством
  Вступ 4 Розділ 1. Поняття та сутність планування розвитку підприємства 5 1.1. Планування – центральна функція управління підприємством 5 1.2. Принципи планування розвитку підприємства 7 1.3. Організаційні структури розвитку підприємства 10 Розділ 2. Дослідження планування розвитку ТОВ «Назва» 14 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Назва» 14 2.2. Планування розвитку підприємства 16 Розділ 3. Шляхи підвищення планування розвитку ТОВ «Назва» 21 Висновки 26 Список використаних джерел 27 Додатки 28

 8. Планування, як основна функція управління на підприємствах туристичної індустрії
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 5 1.1. Планування як основна функція управління підприємством 5 1.2. Стратегія як інструментарій планового розвитку підприємства 9 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 17 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 17 2.2. Оцінка ефективності планування діяльності підприємства 23 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 29 3.1. Організаційні основи вдосконалення системи планування на підприємстві 29 3.2. Планування нового туристичного продукту на підприємстві. Оцінка впровадження нововведень 33 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 49

 9. Економічний аналіз
  1 Інституціональний аналіз 3 2 Аналіз ефективності інвестиційного об’єкту 10 Задача 1 15 Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного приведеного прибутку за проектами. Проект А Проект Б 110 400 103 417 95 440 Задача 2 17 Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очіку¬ваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 40 %. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту. Задача 3 18 Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки диско¬нтування – 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку від¬повідно рокам становить: 30 тис. грн., 40 тис. грн., 50 тис. грн. Задача 4 18 Виберіть кращий проект за показником чистої приве¬деної вар¬тості. Література 20

 10. К/р економічний аналіз
  1. Ланцюгові підстановки і метод розрахунку за допомогою відхидень 3 2. Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання 4 Список літератури 8

 11. Економічний аналіз
  1 Роль техніко-економічного аналізу в управлінні підприємством 3 2 Аналіз рівня сировинного та матеріально-технічного забезпечення 7 Задачі ......10 Задача 1 (7 вариант) Необхідно визначити вплив факторних показників на результативний показник методом елімінування. (обсяг випущеної продукції, фонд оплати праці за півріччя). Зробити відповідні висновки (таблиця 1). Таблиця 1. Вихідна інформація: Показник Одиниця виміру 6 варіант План Факт 1. Кількість працівників Чол.. 384 350 2. Кількість робочих днів Дні 290 281 3. Тривалість робочого дня Год. 7,61 7,82 4. Виробіток працівника за годину Грн.. 31,4 32,6 5. Обсяг випущеної продукції Задача 2 За даними, наведеними в таблиці, дати оцінку виконання плану за асортиментом і структурою випущеної продукції. Зробити відповідні висновки (таблиця 2). Таблиця 2 Вид продук¬ції Обсяг продукції, тис. грн. План Факт 1 1050 992 2 2500 2555 3 500 525 4 5550 6125 5 658 605 Задача 3 Проаналізувати ритмічність виробництва продукції за періодами. Розрахувати коефіцієнт ритмічності та варіації, показник аритмічності, коефіцієнт виконання плану, а також обсяг продукції, який зараховано у виконання плану за ритмічністю (таблиця 3). Визначити втрачені можливості підприємства по випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою за різними методами та вказати причини, які, на Вашу думку, призвели до аритмічності, розподілити їх на зовнішні та внутрішні. Вихідна інформація: Показники , що характеризують ритмічність роботи підприємства: Таблиця З Періоди, квартал План Факт І 4500 5100 II 4500 5350 III 4500 4250 IV 4500 4450 Задача 4 Проаналізувати якість продукції підприємства. Розрахувати середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну за планом та фактично. (таблиця 4). Зробити відповідні висновки. Вихідна інформація: Таблиця 4 Сорт продукції Ціна , грн. Випуск продукції, один. план факт Вищий 150 854 850 Перший 130 540 560 Другий 100 650 600 Третій 84 50 75 Задача 5 Необхідно провести аналіз наявності, руху і динаміки основних засобів. Проаналізувати склад та структуру основних засобів; визначити зміну їх складу за видами засобів у динаміці. Розрахувати коефіцієнти оновлення та приросту основних засобів, коефіцієнт вибуття, пояснити основні причини та наслідки вибуття основних засобів (таблиця 5). Обчислити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів. Зробити відповідні висновки. Вихідна інформація: Таблиця 5 Основні засоби Наявність на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Наявність на кінець року 1. Промислово-виробничі фонди ? ? ? ? 1.1. Будинки та споруди 1920 110 85 ? 1.2. Машини і обладнання ? ? ? ? 1.2.1. Силові машини і обладнання 2200 - 56 ? 1.2.2. Робочі машини і обладнання 1100 28 30 ? 1.2.3.Вантажно-розвантажувальні механізми 230 15 15 ? 1.2.4. Обчислювальна техніка 96 4 10 ? 1.3. Транспортні засоби 480 - 3 ? 1.4. Інструмент, прилади, інвентар 400 - 8 2. Виробничі основні засоби інших галузей 154 32 18 3. Невиробничі основні засоби 382 38 10 Разом основних засобів ? ? ? ? Сума зносу 4038 - - 2851 Задача 6 Необхідно проаналізувати рух робочої сили підприємства. Розрахувати коефіцієнти обороту з приймання і вибуття, коефіцієнт плинності. Зробити відповідні висновки (таблиця 6). Таблиця 6 Показники 1-й рік 2-й рік Прийнято на підприємство 456 406 Вибуло з підприємства ? ? В тому числі: - на навчання 27 31 - у збройні сили 25 21 - на пенсію та з інших причин, передбачених законом 21 30 - за власним бажанням 634 670 - за порушенням трудової дисципліни 51 74 Середньоспискова чисельність працівників 5250 4970 Задача 7 Необхідно визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (таблиця 7). Після визначення аналітичних фінансових коефіцієнтів їх треба порівняти з нормативами, прийнятими в практиці фінансового менеджменту, і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства. Вихідна інформація : Таблиця 7 Статті балансу Сума 1 2 Актив І. Необоротні активи, усього 14700 II. Оборотні активи, усього 21340 В т. ч. запаси 13500 Дебіторська заборгованість 1200 Поточні фінансові інвестиції 1250 Грошові кошти та їх еквіваленти 4500 Інші 890 III. Витрати майбутніх періодів 320 Баланс 36360 Пасив І. Власний капітал 14300 II. Забезпечення наступних витрат і платежів 60 III. Довгострокові зобов'язання 3500 IV. Поточні зобов'язання 18500 V. Доходи майбутніх періодів - Баланс 36360 Фінансовий результат 3890 Рентабельність активів, % 0,11 Рентабельність власного капіталу, % 0,27 Розрахувати наступні коефіцієнти Основні показники оцінки фінансового стану підприємства 1. Показники фінансової незалежності і стійкості 1.1. Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) 1 .2. Коефіцієнт мобільності 1 .3. Коефіцієнт маневреності 1.5. Коефіцієнт мобілізації 1 .4. Коефіцієнт фінансової стійкості 2. Показники ліквідності та платоспроможності 2.1. Коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності 2.2. Коефіцієнт розрахункової (поточної) ліквідності 2.3. Коефіцієнт критичної ліквідності 2.4. Коефіцієнт покриття заборгованості (загальний) 3.1. Рентабельність активів, % 3.2. Рентабельність власного капіталу, % 4.1. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 4.2. Термін обороту оборотних активів Список використаної літератури 27

 12. Економічний аналіз 10
  1. Оперативний аналіз 3 2. Об’єкти і суб’єкти економічного аналізу 10 3. Практичне завдання 14 За даними фінансової звітності обраного підприємства обчислити наступні показники, і отримані дані відобразити в наступній таблиці: № п/п Показник Норм. знач. Формула розрахунку На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Список використаної літератури 17 Додатки 18

 13. Економічний аналіз
  1. Зміст до задачі економічного аналізу діяльності туристичних підприємств в умовах формування ринкових відносин в Україні 3 2. Аналіз рентабельності продукції (послуг) 9 3. Задача 15 Проаналізувати загальний фінансовий стан туристичного підприємства. Скласти таблицю порівняльного аналітичного балансу пасиву. Зробити висновки. Пасив порівняльного аналітичного балансу. Пасив Абсолютні величини Питома вага Зміна на початок періоду на кінець періоду на початок періоду н кінець періоду в абсолютних величинах у питомій вазі В % до величини на початку року Примітка: студент повинен використовувати баланс, на якому він працює. Список використаної літератури 22 Додатки 23

 14. Економічний аналіз
  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ 3 Задача 1 10 Використовуючи наведені дані, метод абсолютних різниць та інтегральний, проаналізувати вплив на зміну фонду оплати праці у звітному періоді порівняно з попереднім, змін середньорічної чисельності персоналу та середньої заробітної плати. 10 Задача 2 11 Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону). 11 Література 15

 15. Економічний аналіз
  1. Використання в аналізі господарської діяльності статистичних методів і категорій. 2 2. Завдання і джерела аналізу випуску та реалізації продукції харчового підприємства. 5 3. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (див. табл. 2). 14 Стаття балансу Варіант Х 1 10 Активи І. Необоротні активи, 10800 усього П. Оборотні активи, усього ? В т, ч. запаси 10320 Дебіторська заборгованість 2200 Поточні фінансові інвестиції 500 Грошові кошти та їх еквіваленти 1700 Інші ? III. Витрати майбутніх періодів 200 Баланс ? Пасиви І. Власний капітал 10200 II. Забезпечення наступних витрат і плате¬жів 40 ІП. Довгострокові зобов'язання IV. Поточні зобов'язання 15600 V. Доходи майбутніх періодів Баланс ? Фінансовий результат 40800 Рентабельність активів, % ? Рентабельність власного капіталу, % ? Література 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Внимание! офис работает с 13-00 обратите внимание на график работы каждого офиса на страничке АДРЕСА:
1-й офис ул. Вышгородская 28/1
2-й офис ул. Драйзера 6
Заказы принимаются в офисах или по электронной почте diplomna@ukr.net


Наши телефоны
Звоните нам с 13-00 до 19-00
По индивидуальным заказам
(044) 592-56-57, 098-097-31-72
По готовым работам с сайта
098-404-55-82


К вашим услугам виртуальный офис!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.


Наши цены на новые заказы
Материал под заказ:
 • для написания вами контрольных работ - 7-10 грн. за страницу,
 • для написания вами курсовых работ - от 12 грн. за страницу,
 • для написания вами дипломных работ - от 20 грн.,
 • для решения вами задач - от 30 грн.


 • На сайте выложена база нового материала 2013 года!


  Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 098-404-55-82. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте, или забрать в офисе  Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.


  Для вашего удобства появился наш новый проект, посвященный образовательному консалтингу: специализация туризм reftur.org.ua!

  О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
  Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua