Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економічний аналіз як функція управління та елемент керованої системи (ID:16611)
| Размер: 22 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 2
1. Роль економічного аналізу в системі управління 3
2. Економічний аналіз та прийняття управлінських рішень 6
Висновок 15
Задача 1. 16
За допомогою методу ланцюгових підстановок та інтегрального методу визначити ступінь впливу на рівень витрат на 1 карбованець товарної продукції зміни собівартості та обсягу випуску товарної продукції. Зробити висновки за >результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показник План Звіт
Собівартість товарної продукції
Обсяг товарної продукції
Витрати на 1 грн. >товарної продукції 6 380
10245
0,62 6 525
11080
0,59

Список використаної літератури 17
Литература1. Економіка виробничого підприємництва : Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін. За ред. Й.М.Петровича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: т-во “Знання”, КОО, 2001. – 405 с. 2. Економіка підприємства : Підручник. Вид 2-ге, перероб. і доп. / За ред. С.Ф. Покропивного. – Київ: КНЕУ, 2001. – 528 с. 3. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Київ: КНЕУ, 2001. – 540 с. 4. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с. 5. Мицак О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства // Фінанси України. – 2003. - №10. – С. 62 – 65. 6. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460 с. 7. Фінанси підприємств: Підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ: КНЕУ, 2002. – 571 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економічний аналіз як функція управління
  Вступ. 3 1. Роль економічного аналізу в системі управління 4 2. Економічний аналіз та прийняття управлінських рішень 5 3. Економічний аналіз в системі маркетингу 10 Висновок. 11 Література. 13

 2. Економічний аналіз – важлива функція управління
  Вступ 3 1. Сутність управлінського аналізу 4 2. Системний підхід до економічного аналізу 4 3. Значення оперативного економічного аналізу 6 4. Сучасні зміни економічного аналізу 10 Висновки 12 Задача 1 13 Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати валовий обсяг випуску продукції підприємства і визначити вплив асоргиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані: Таблиця 1 - Вихідні дані для аналізу обсягу випуску продукції Назва виробу Ціна одиниці виробу, грн Обсяг продукції в натуральних одиницях Варіант II Пл. Факт. А 2.50 55 50 Б 3,20 60 65 В 4,50 50 45 Г 5.80 45 50 д 6.00 80 100 Разом - Задача 2 14 Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними даними, використавши різні способи ( спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та спосіб порівняння рівнів виконання плану внпуску вартісному і натуральному вимірі). Розрахувати вплив факторів на зміну суми товарної продукції (кількісних і якісних). Таблиця 3 - Виконання плану випуску продукції за сортністю Сорт Ціна за 1 шт., грн. За планом Фактично Кількість, шт. Питома вага, % Кількість, шт. Питома вага, % 1 120 1000 83,3 1100 85,9 2 100 150 12,5 80 6,3 3 80 50 1,7 100 7,8 Разом - 1200 100,0 1280 100,0 Задача 3 16 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. 1 Обсяг продукції за місяць у порівняних цінах, тис. грн. 65400 58150 2 Середньооблікова кількість робітників, осіб 120 110 3 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-днів 2520 2420 4 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-годин 20160 18755 5 Середнє число днів роботи одного робітника 21 22 6 Середня тривалість робочого дня, год. 8 7,75 7 Середньомісячний виробіток одного робітника, тис. грн. 545 528,636 8 Середньодобовий виробіток одного робітника, тис. грн. 25,952 24,029 9 Середньогодинний виробіток одного робітника, тис. грн. 3,244 3,101 Задача 4 18 За наведеними даними проаналізуйте вплив факторів на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції. Вкажіть резерви зниження собівартості. Таблиця 6 – Виконання кошторису матеріальних витрат на виготовлення продукції Вид матеріалу Одиниця виміру План Звіт Кількість виробленої продукції, ум.од. Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн. * 1 2 3 4 5 6 А кг 60 5 55 6 1000 В м 2 50 4 56 Задача 5 19 Розрахуйте прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну суми прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві. Дати свої пропозиції щодо резервів можливого збільшення. Таблиця 8 – Вихідна інформація для аналізу прибутку від реалізації Показники План Факт Відхилення від плану (+, -) % до плану 1. Реалізовано продукції, т 1550 1800 1800-1550=250 +16,1 2. Собівартість 1 т, грн. 700 750 750-700=50 +7,1 3. Ціна за 1 т, грн. 900 850 850-900=-50 -5,6 4. Прибуток з 1 т, грн. 900-700=200 850-750=100 -100 -50,0 5. Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн. 200*1550=310 100*1800=180 -130 -41,9 Література 21

 3. Інформація як матеріальний елемент в системі управління
  Вступ 3 1. Інформація в системі управлінської діяльності 3 2. Канали отримання інформації для прийняття управлінських рішень 4 2.1. Електронні джерела інформації 7 2.2. Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських рішень 9 2.3. Реклами, виставки та конференції як джерело інформації 10 2.4. Консультативні послуги як джерело інформації 13 Висновки 14 Література 15

 4. Аналіз сучасної системи управління в Україні
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Еволюція управлінських ідей 5 1.2. Аналіз сучасних шкіл менеджменту 12 1.3. Місце людини в системі управління 16 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 21 2.1. Огляд світової практики менеджменту 21 2.2. Умови розвитку українського менеджменту 26 2.3. Проблемні питання формування вітчизняної системи управління 29 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 33 3.1. Напрямки розвитку системи менеджменту на макрорівні 33 3.2. Напрямки розвитку системи менеджменту на мікрорівні 37 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 46

 5. Аналіз основних принципів системи управління освітою
  Зміст Вступ 3 1. Система управління освітою в Україні, загальний аспект 4 2. Місце стратегічного менеджменту в системі управління освітою 8 Висновки 12 Список літератури 13

 6. Планування як функція управління підприємством
  Вступ 4 Розділ 1. Поняття та сутність планування розвитку підприємства 5 1.1. Планування – центральна функція управління підприємством 5 1.2. Принципи планування розвитку підприємства 7 1.3. Організаційні структури розвитку підприємства 10 Розділ 2. Дослідження планування розвитку ТОВ «Назва» 14 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Назва» 14 2.2. Планування розвитку підприємства 16 Розділ 3. Шляхи підвищення планування розвитку ТОВ «Назва» 21 Висновки 26 Список використаних джерел 27 Додатки 28

 7. Мотивація як функція управління організацією
  Вступ 3 1. Мотивація як функція управління організацією 6 1.1. Матеріальна мотивація праці 6 1.2. Нематеріальна мотивація праці 15 1.3. Мотивація споживача 22 1.4. Мотивація партнерів та посередників 27 2. Практика мотиваційного процесу в сучасних туристичних підприємствах України: особливості, здобутки та недоліки 29 3. Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 37

 8. Планування, як основна функція управління на підприємствах туристичної індустрії
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 5 1.1. Планування як основна функція управління підприємством 5 1.2. Стратегія як інструментарій планового розвитку підприємства 9 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 17 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 17 2.2. Оцінка ефективності планування діяльності підприємства 23 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 29 3.1. Організаційні основи вдосконалення системи планування на підприємстві 29 3.2. Планування нового туристичного продукту на підприємстві. Оцінка впровадження нововведень 33 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 49

 9. Кр економічний аналіз
  Зміст 1. Основні резерви зростання прибутку на підприємстві 3 2. Методика розрахунку впливу фактора “цін” при аналізі собівартості продукції 10 Список літератури 20

 10. економічний аналіз 3
  Завдання 1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн Варіант Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний) В галузі 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400 3 2000 2100 2400 2380 2600 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Завдання 2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 2 (тис. грн.) Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї А Б В Г Д інша разом А 1 2 3 4 5 6 7 3 360 1820 520 840 310 1170 5080 Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік - 1600 480 900 400 1300 4780 Завдання 3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних : Таблиця 3 тис.. грн Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за планом фактично за планом фактично за планом фактично 3 3000 2000 3500 3600 3500 4600 Завдання 4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 4 ( одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 3 800 1000 300 200 100 200 Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн, другого сорту – 18 грн, третього сорту – 16 грн . Завдання 5. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 5 варі- ант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн 3 А 7,5 150 8 144 Б 4 60 4,5 48 Завдання 6 Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних: Таблиця 6 ( тис. грн.) Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгова-ність, не сплачена в строк Рентабель-ність продукції,% 3 580 100 20 150 450 45 Завдання 7 Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн Таблиця 7 Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн У т.ч. змін-на частина собівартості 1 т продук-ції,грн Загальна сума постійних витрат під-приємства, тис. грн Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн А 1 2 3 4 5 6 3 1295 35 40 27 Завдання 8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Таблиця 8. Варіант Загальна сума постійних витрат підприєм-ства, тис. грн Ціна виробу, грн Собівартості одиниці продук-ції,грн Змінна частина собівартості одиниці продук-ції,грн Точка беззбитко-вості роботи підприєм-ства, одиниць Кількість виробленої продукції, тис. одиниць 3 840 70 69 49 Завдання 9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації ( на підприємстві один вид продукції). Таблиця 9 Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн Ціна 1 т, грн за планом фактично за планом фактично за планом фактично 3 1000 800 500 520 600 640 Завдання 10 За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ? Таблиця 10 Варіант Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізованої продукції,грн Валовий прибуток підприєм-ства, тис.грн Інші прибутки та збитки Чистий прибуток сума, тис. грн тонн 3 4620 8400 430 800 План 4000 8000 400 -500 300 Завдання 11 За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Таблиця 11 (тис.грн ) Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток за планом фактично за планом фактично за планом фактично 3 4400 4480 600 660 200 208 Завдання 12 Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Таблиця 12 Варіант Фактичний обсяг реаліза- ції (без ПДВ) у звітному році,тис.грн Собівартість реалізованої продукції,тис грн Середньо-річні зали-шкиоборот-них активів у звітному році,тис. грн Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивельнен-ня або за- лучення коштів, тис. грн у минулому році А 1 2 3 4 5 6 3 9000 7200 1800 110 Завдання 13 За наведеними даними в табл..13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: порівняльний аналітичний баланс; групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; коефіцієнти ліквідності інші фінансові коефіцієнти.

 11. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
  1. Використання в аналізі господарської діяльності статистичних методів і категорій. 2 2. Завдання і джерела аналізу випуску та реалізації продукції харчового підприємства. 5 3. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (див. табл. 2). 14 Стаття балансу Варіант Х 1 10 Активи І. Необоротні активи, 10800 усього П. Оборотні активи, усього ? В т, ч. запаси 10320 Дебіторська заборгованість 2200 Поточні фінансові інвестиції 500 Грошові кошти та їх еквіваленти 1700 Інші ? III. Витрати майбутніх періодів 200 Баланс ? Пасиви І. Власний капітал 10200 II. Забезпечення наступних витрат і плате¬жів 40 ІП. Довгострокові зобов'язання IV. Поточні зобов'язання 15600 V. Доходи майбутніх періодів Баланс ? Фінансовий результат 40800 Рентабельність активів, % ? Рентабельність власного капіталу, % ? Література 21

 12. Економічний аналіз 10
  1. Оперативний аналіз 3 2. Об’єкти і суб’єкти економічного аналізу 10 3. Практичне завдання 14 За даними фінансової звітності обраного підприємства обчислити наступні показники, і отримані дані відобразити в наступній таблиці: № п/п Показник Норм. знач. Формула розрахунку На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Список використаної літератури 17 Додатки 18

 13. економічний аналіз 6
  Завдання 1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн Варіант Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний) В галузі 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400 6 2000 1960 2200 2120 2280 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Завдання 2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 2 (тис. грн.) Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї А Б В Г Д інша разом А 1 2 3 4 5 6 7 6 280 1850 505 855 290 1170 4800 Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік - 1600 480 900 400 1300 4780 Завдання 3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних : Таблиця 3 тис.. грн Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за планом фактично за планом фактично за планом фактично 6 400 200 500 400 500 900 Завдання 4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 4 ( одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 6 700 750 200 250 100 100 Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн, другого сорту – 18 грн, третього сорту – 16 грн . Завдання 5. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 5 варі- ант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн 6 А 18 360 20 340 Б 160 800 170 765 Завдання 6 Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних: Таблиця 6 ( тис. грн.) Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгова-ність, не сплачена в строк Рентабель-ність продукції,% 6 540 45 27 120 420 35 Завдання 7 Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн Таблиця 7 Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн У т.ч. змін-на частина собівартості 1 т продук-ції,грн Загальна сума постійних витрат під-приємства, тис. грн Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн А 1 2 3 4 5 6 6 3360 80 46 38 Завдання 8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Таблиця 8. Варіант Загальна сума постійних витрат підприєм-ства, тис. грн Ціна виробу, грн Собівартості одиниці продук-ції,грн Змінна частина собівартості одиниці продук-ції,грн Точка беззбитко-вості роботи підприєм-ства, одиниць Кількість виробленої продукції, тис. одиниць 6 360 18 20 10 Завдання 9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації ( на підприємстві один вид продукції). Таблиця 9 Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн Ціна 1 т, грн за планом фактично за планом фактично за планом фактично 6 1500 1400 80 90 200 250 Завдання 10 За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ? Таблиця 10 Варіант Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізованої продукції,грн Валовий прибуток підприєм-ства, тис.грн Інші прибутки та збитки Чистий прибуток сума, тис. грн тонн 6 4045 7800 420 -210 План 4000 8000 400 -500 300 Завдання 11 За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Таблиця 11 (тис.грн ) Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток за планом фактично за планом фактично за планом фактично 6 3400 3230 1000 900 420 400 Завдання 12 Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Таблиця 12 Варіант Фактичний обсяг реаліза- ції (без ПДВ) у звітному році,тис.грн Собівартість реалізованої продукції,тис грн Середньо-річні зали-шкиоборот-них активів у звітному році,тис. грн Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивельнен-ня або за- лучення коштів, тис. грн у минулому році А 1 2 3 4 5 6 6 6480 5400 900 68 Завдання 13 За наведеними даними в табл..13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: порівняльний аналітичний баланс; групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; коефіцієнти ліквідності інші фінансові коефіцієнти.

 14. Економічний аналіз
  Практичне завдання №1 3 Задача 5. Здійснити аналіз структури та використання капіталу підприємства за звітний період. Використати необхідну інформацію із форм фінансової звітності (Додаток 1). Практичне завдання №2 7 Виконати вказані практичні розрахунки згідно нижче вказаних вказівок. Розрахунки виконати по варіантам, вказаним у додатку. 1) Для виконання завдання спочатку розрахувати всі показники в таблиці (в яких немає даних).Встановити аналітичну залежність між показниками у вигляді формул, визначити вплив факторних показників на результативний показник по формулам. Значення та назва наведених показників дається у таблицях додатку. 2) Зробити факторний аналіз, використовуючи робочі формули робочих таблиць Використати методи: відносних різниць абсолютних різниць Методом ланцюгових підстановок Для проведення детермінованого факторного аналізу рентабельності основного капіталу виконано розширення вихідної моделі. При цьому створені чотирьох факторні моделі – 1,2. Факторний аналіз моделей виконати - методом ланцюгових підстановок , а модель 2 – методом абсолютних різниць. Модель 1. Де: К1 - Коефіцієнт фондорентабельності основних засобів: К2 - Коефіцієнт фондоозброєності праці К3 - Коефіцієнт заполучення працюючих на кожну одиницю основного капіталу: К4 - Коефіцієнт концентрації основного капіталу К5 - Коефіцієнт рентабельності товарної продукції (по чистому прибутку) ч - чистий прибуток дорівнює прибутку від виробництва продукції за мінусом податків; Модель 2. Де: К6 - Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу; Кз та К4 – наведені у моделі №1. Список використаної літератури. 18 Додатки 19

 15. Економічний аналіз
  1. Аналіз ділової активності підприємства. 3 2. Основні показники для розрахунку ділової активності підприємства 7 Завдання 22 20  розрахувати за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання трудової програми (табл. 19);  зробити висновки. Завдання 23 21  Проаналізувати динаміку і рівень виконання перевезень авіаційним транспортом (табл. 20);  зробити висновок. Завдання 24 23  дати оцінку роботи аеропорту по відправленням (табл. 21);  визначити вплив на тоннаж відправок кількості літако – вильотів, середньої загрузки і структури парку літаків;  зробити висновок. Література 27

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua