Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економічний аналіз як функція управління та елемент керованої системи (ID:16611)
| Размер: 22 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 2
1. Роль економічного аналізу в системі управління 3
2. Економічний аналіз та прийняття управлінських рішень 6
Висновок 15
Задача 1. 16
За допомогою методу ланцюгових підстановок та інтегрального методу визначити ступінь впливу на рівень витрат на 1 карбованець товарної продукції зміни собівартості та обсягу випуску товарної продукції. Зробити висновки за >результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показник План Звіт
Собівартість товарної продукції
Обсяг товарної продукції
Витрати на 1 грн. >товарної продукції 6 380
10245
0,62 6 525
11080
0,59

Список використаної літератури 17
Литература1. Економіка виробничого підприємництва : Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін. За ред. Й.М.Петровича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: т-во “Знання”, КОО, 2001. – 405 с. 2. Економіка підприємства : Підручник. Вид 2-ге, перероб. і доп. / За ред. С.Ф. Покропивного. – Київ: КНЕУ, 2001. – 528 с. 3. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Київ: КНЕУ, 2001. – 540 с. 4. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с. 5. Мицак О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства // Фінанси України. – 2003. - №10. – С. 62 – 65. 6. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460 с. 7. Фінанси підприємств: Підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ: КНЕУ, 2002. – 571 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економічний аналіз як функція управління
  Вступ. 3 1. Роль економічного аналізу в системі управління 4 2. Економічний аналіз та прийняття управлінських рішень 5 3. Економічний аналіз в системі маркетингу 10 Висновок. 11 Література. 13

 2. Економічний аналіз – важлива функція управління
  Вступ 3 1. Сутність управлінського аналізу 4 2. Системний підхід до економічного аналізу 4 3. Значення оперативного економічного аналізу 6 4. Сучасні зміни економічного аналізу 10 Висновки 12 Задача 1 13 Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати валовий обсяг випуску продукції підприємства і визначити вплив асоргиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані: Таблиця 1 - Вихідні дані для аналізу обсягу випуску продукції Назва виробу Ціна одиниці виробу, грн Обсяг продукції в натуральних одиницях Варіант II Пл. Факт. А 2.50 55 50 Б 3,20 60 65 В 4,50 50 45 Г 5.80 45 50 д 6.00 80 100 Разом - Задача 2 14 Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними даними, використавши різні способи ( спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та спосіб порівняння рівнів виконання плану внпуску вартісному і натуральному вимірі). Розрахувати вплив факторів на зміну суми товарної продукції (кількісних і якісних). Таблиця 3 - Виконання плану випуску продукції за сортністю Сорт Ціна за 1 шт., грн. За планом Фактично Кількість, шт. Питома вага, % Кількість, шт. Питома вага, % 1 120 1000 83,3 1100 85,9 2 100 150 12,5 80 6,3 3 80 50 1,7 100 7,8 Разом - 1200 100,0 1280 100,0 Задача 3 16 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. 1 Обсяг продукції за місяць у порівняних цінах, тис. грн. 65400 58150 2 Середньооблікова кількість робітників, осіб 120 110 3 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-днів 2520 2420 4 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за місяць людино-годин 20160 18755 5 Середнє число днів роботи одного робітника 21 22 6 Середня тривалість робочого дня, год. 8 7,75 7 Середньомісячний виробіток одного робітника, тис. грн. 545 528,636 8 Середньодобовий виробіток одного робітника, тис. грн. 25,952 24,029 9 Середньогодинний виробіток одного робітника, тис. грн. 3,244 3,101 Задача 4 18 За наведеними даними проаналізуйте вплив факторів на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції. Вкажіть резерви зниження собівартості. Таблиця 6 – Виконання кошторису матеріальних витрат на виготовлення продукції Вид матеріалу Одиниця виміру План Звіт Кількість виробленої продукції, ум.од. Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн. * 1 2 3 4 5 6 А кг 60 5 55 6 1000 В м 2 50 4 56 Задача 5 19 Розрахуйте прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну суми прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві. Дати свої пропозиції щодо резервів можливого збільшення. Таблиця 8 – Вихідна інформація для аналізу прибутку від реалізації Показники План Факт Відхилення від плану (+, -) % до плану 1. Реалізовано продукції, т 1550 1800 1800-1550=250 +16,1 2. Собівартість 1 т, грн. 700 750 750-700=50 +7,1 3. Ціна за 1 т, грн. 900 850 850-900=-50 -5,6 4. Прибуток з 1 т, грн. 900-700=200 850-750=100 -100 -50,0 5. Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн. 200*1550=310 100*1800=180 -130 -41,9 Література 21

 3. Інформація як матеріальний елемент в системі управління
  Вступ 3 1. Інформація в системі управлінської діяльності 3 2. Канали отримання інформації для прийняття управлінських рішень 4 2.1. Електронні джерела інформації 7 2.2. Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських рішень 9 2.3. Реклами, виставки та конференції як джерело інформації 10 2.4. Консультативні послуги як джерело інформації 13 Висновки 14 Література 15

 4. Аналіз сучасної системи управління в Україні
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Еволюція управлінських ідей 5 1.2. Аналіз сучасних шкіл менеджменту 12 1.3. Місце людини в системі управління 16 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 21 2.1. Огляд світової практики менеджменту 21 2.2. Умови розвитку українського менеджменту 26 2.3. Проблемні питання формування вітчизняної системи управління 29 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 33 3.1. Напрямки розвитку системи менеджменту на макрорівні 33 3.2. Напрямки розвитку системи менеджменту на мікрорівні 37 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 46

 5. Аналіз основних принципів системи управління освітою
  Зміст Вступ 3 1. Система управління освітою в Україні, загальний аспект 4 2. Місце стратегічного менеджменту в системі управління освітою 8 Висновки 12 Список літератури 13

 6. Планування як функція управління підприємством
  Вступ 4 Розділ 1. Поняття та сутність планування розвитку підприємства 5 1.1. Планування – центральна функція управління підприємством 5 1.2. Принципи планування розвитку підприємства 7 1.3. Організаційні структури розвитку підприємства 10 Розділ 2. Дослідження планування розвитку ТОВ «Назва» 14 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Назва» 14 2.2. Планування розвитку підприємства 16 Розділ 3. Шляхи підвищення планування розвитку ТОВ «Назва» 21 Висновки 26 Список використаних джерел 27 Додатки 28

 7. Мотивація як функція управління організацією
  Вступ 3 1. Мотивація як функція управління організацією 6 1.1. Матеріальна мотивація праці 6 1.2. Нематеріальна мотивація праці 15 1.3. Мотивація споживача 22 1.4. Мотивація партнерів та посередників 27 2. Практика мотиваційного процесу в сучасних туристичних підприємствах України: особливості, здобутки та недоліки 29 3. Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 37

 8. Планування, як основна функція управління на підприємствах туристичної індустрії
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 5 1.1. Планування як основна функція управління підприємством 5 1.2. Стратегія як інструментарій планового розвитку підприємства 9 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 17 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 17 2.2. Оцінка ефективності планування діяльності підприємства 23 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 29 3.1. Організаційні основи вдосконалення системи планування на підприємстві 29 3.2. Планування нового туристичного продукту на підприємстві. Оцінка впровадження нововведень 33 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 49

 9. Економічний аналіз
  Функціонально - вартісний аналіз 3 Задача 1. 7 Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати валовий обсяг випуску продукції підприємства і визначити вплив асортиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані: Таблиця 1 Вихідні дані для аналізу обсягу випуску продукції Задача 2. 8 Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними даними, використавши різні способи (спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та-спосіб порівняння рівнів виконання плану випуску у вартісному і натуральному вимірі). Розрахувати вплив факторів (кількісних і якісних) на зміну суми товарної продукції Таблиця 3 Виконання плану випуску продукції за сортністю Задача 3. 12 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми Таблиця 5 Вихідні дані для аналізу трудових ресурсів Задача 4. 16 За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції. Вкажіть резерви зниження собівартості. Таблиця 6 Виконання кошторису матеріальних витрат на виготовлення продукції Задача 5. 17 Розрахуйте прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну суми прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві? Дати свої пропозиції щодо резервів можливого збільшення. Література. 20

 10. Економічний аналіз
  1. Аналіз витрат на матеріали у собівартості продукції підприємства. 3 2. Задача 7 За даними виробничо-господарської діяльності фірми "Зевс", приведеними в таблиці зробіть трендовий аналіз виконання плану по: - випуску товарної продукції - рентабельності - продуктивності праці - формуванні собівартості - отриманому прибутку. Побудуйте відповідні порівняльні та аналітичні таблиці, демонстраційні графіки. Опишіть можливі фактори впливу на показники, отримані в результаті аналізу. Показник Місяць Планові дані Фактичні дані ТП (тис. грн) 1 210 200 2 210 220 3 260 265 4 265 230 5 240 280 6 300 340 Рентабельність (%) 1 15 10 2 15 12 3 18 18 4 18 19 5 20 23 6 20 25 Чисельність (чол) 1 45 46 2 46 46 3 47 50 4 50 50 5 50 50 6 55 52 Список літератури 16

 11. Економічний аналіз 22
  1. Аналіз валового прибутку 3 2. Аналіз дебіторської заборгованості 11 3. Практичне завдання 15 За даними фінансової звітності обраного підприємства обчислити наступні показники, і отримані дані відобразити в наступній таблиці... Список використаної літератури 18 Додатки 19

 12. Економічний аналіз
  1. Особливості організації поточного та оперативного економічного аналізу 3 2. Аналіз обсягу виробництва продукції харчового підприємства 9 3.Задача 15 Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл.1 № пор Показники минулий рік звітний рік 1 Добова потужність підприємства, т. 35 36 2 Коефіцієнт використання потужності 0,8 0,71 3 Число днів роботи за рік, діб 302 296 4 Випуск продукції за рік, т. 5 Оптова ціна 1 т. грн. 1423 1488 6 Випуск продукції (реалізація), тис. грн. 7 Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. 780 775 8 Продуктивність праці, тис. грн/чол. 9 Вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 48800 49100 10 Фондовіддача грн./грн. 11 Витрати на 1 грн. продукції 0,83 0,84 12 Валовий1 прибуток, тис. грн. 13 Рентабельність продукції, % 14 Собівартість 1 т., грн. 15 Фінансові результати від іншої операційної діяльності, тис. грн. 180 220,4 16 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн. 17 Податок на прибуток від звичайної діяльності, тис. грн. 18 Фінансовий результат від звичайної діяльності (чистий прибуток), тис. грн. 19 Вартість оборотних активів, тис. грн. 14500 15100 20 Загальна рентабельність підприємства (активів), % 4. Задача 20 Необхідно визначити структуру випуску напоїв, динаміку зміни випуску напоїв. Обчислити відносні величини порівняння різних видів напоїв. Зробити відповідні висновки. Випуск напоїв на ККЗ "Росинка" становив: тис. грн. Виріб 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік "Апельсин" 100 120 110 100 95 "Персик" 85 60 75 85 90 "Лимон" 120 105 95 100 85 "Лимонад" 115 135 143 148 155 "Тархун " 135 110 115 100 110 "Софія Київська" 110 150 140 135 140 всього ? ? ? ? ? Список використаних джерел 24

 13. Економічний аналіз 10
  1. Оперативний аналіз 3 2. Об’єкти і суб’єкти економічного аналізу 10 3. Практичне завдання 14 За даними фінансової звітності обраного підприємства обчислити наступні показники, і отримані дані відобразити в наступній таблиці: № п/п Показник Норм. знач. Формула розрахунку На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Список використаної літератури 17 Додатки 18

 14. Економічний аналіз
  1. Аналіз ділової активності підприємства. 3 2. Основні показники для розрахунку ділової активності підприємства 7 Завдання 22 20  розрахувати за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання трудової програми (табл. 19);  зробити висновки. Завдання 23 21  Проаналізувати динаміку і рівень виконання перевезень авіаційним транспортом (табл. 20);  зробити висновок. Завдання 24 23  дати оцінку роботи аеропорту по відправленням (табл. 21);  визначити вплив на тоннаж відправок кількості літако – вильотів, середньої загрузки і структури парку літаків;  зробити висновок. Література 27

 15. Економічний аналіз
  Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. Методи нейтралізації економічних ризиків 3 Задача № 27 10 Сума джерел коштів підприємства становить 800 тис.грн., з них 480 тис грн. — власний капітал підприємства. Визначити показники фінансової незалежності підприємства (коефіцієнт автономії та коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів підприємства). Як вони зміняться, якщо підприємство візьме кредит у розмірі 100 тис.грн.? Зробити висновки. Задача 30 11 Проаналізувати ритмічність випуску продукції за місяць за даними таблиці. Розрахувати коефіцієнт ритмічності. Декада місяця За планом фактично Зараховується у плановий ритм Сума, тис.грн. Частка, % Сума, тис.грн. Частка, % І 250 240 II 350 420 III 400 540 Задача № 19 12 Допоможіть аналітику відтворити втрачені дані звіту про фінансові результати діяльності підприємства: Стаття 1 -й рік 2-й рік 3-й рік Дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг 900 1200 (200:0,2х1,2) 600 Податок на додану вартість 150 (900-40-710) 200 100 (600:1,2х0,2) ... Список літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua