Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Задача Фінансовий менеджмент (ID:16722)
| Размер: 19 кб. | Объем: 6 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
Содержание3. Чистий прибуток акціонерного товариства із статутним капіталом 2 млн. грн.. становив 1 млн. грн.. Загальні збори акціонерів встановили, що чистий прибуток розподіляється таким чином: 20% - на розвиток виробництва , 80 % - на сплату дивідендів. Визначити орієнтовну курсову ціну акції цього акціонерного товариства , якщо на момент розрахунку ставка банківського проценту ( середній позичковий процент ) становила 24% , а номінал акції 200 грн.
4. Підприємство має два альтернативних варіанти інвестиційних проектів – проект А і проект Б. Для оцінки ефективності цих проектів необхідно визначити очікувану суму чистого приведеного доходу по цих проектах. Дані, які характеризують ці проекти, наведені в таблиці, тис. грн.
Показники Інвестиційні проекти
А Б
Обсяг інвестиційних коштів 3500 3300
Період експлуатації інвестиційного проекту, роки 2 4
Сума грошового потоку, всього 5000 6000
В тому числі:
1-й рік 3000 1500
2-й рік 2000 1500
3-й рік - 1500
4-й рік - 1500
Примітка: Дисконтна ставка для проекту А- 10%, для проекту Б – 12%.
Знайти IRR для обох проектів.
5. Розрахувати поріг беззбитковості і поріг рентабельності за наступними даними:
Ціна реалізації одиниці продукції, тис. грн. 500
Обсяг реалізації за рік, штук 100
Виручка за рік, тис. грн. 50000
Змінні витрати на одиницю товару, тис. грн. 380
Валова маржа, тис. грн. 12000
Коефіцієнт валової маржі 0,24
Прямі постійні витрати на товар, тис. грн. 7
Проміжна маржа 11300
Частка проміжної маржі у виручці 0,226
Прямі постійні витрати, тис. грн. 3
Прибуток 11000

Ціна реалізації одиниці продукції 500 тис. грн.
Обсяг реалізації за рік 100 шт.
Виручка за рік
Змінні витрати на одиницю товару 380 тис. грн.
Валова маржа
Коефіцієнт валової маржі
Прямі постійні витрати на товар 7000 грн.
Проміжна маржа
Частка проміжної маржі у виручці
Прямі постійні витрати 3000 грн.
Прибуток

Коли даний товар почне приймати участь у покритті постійних витрат?
6. Рух грошових коштів характеризується наступними показниками:
 постійні трансакційні витрати дорівнюють 5 дол. на одну угоду;
 місячна потреба в грошах становить 1000 дол.
 альтернативні витрати по косовому залишку дорівнюють 12 %
За допомогою моделі Баумоля розрахуйте оптимальну величину запозичень або вкладення , а також оптимальну середню величину касового залишку.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задача фінансовий менеджмент
  Фінансовий інструмент вартістю 500 грн., придбаний туристичним підприємством, було продано через 5 років з дисконтом, розрахованим виходячи зі складної облікової ставки під 15% річних. Визначити величину суми дисконту, якщо: - має місце щорічне нарахування відсотків; - має місце щоквартальне нарахування відсотків. Порівняти визначені суми дисконту при різних способах їх нарахування, зробити відповідні висновки. Знайти значення ефективної облікової ставки. Література

 2. Задача менеджмент
  Завдання 3. Вимагає розв’язання задачі із поясненням Фірма «Jason Enterprised» (JE) виробляє відеотелефони для внутрішнього ринку США. Рівень якості цієї продукції не дуже високий, але ціна вельми низька, що дає змогу фірмі JE вивчати ринок, водночас приділяючи багато уваги НДДКР. На поточний момент фірма має потребу в розробленні сукупного плану виробництва на шість місяців (з січня по червень). Інформацію, потрібну для розроблення варіантів планів, наведено у табл. 1 та 2. Визначити витрати, пов’язані з реалізацією таких стратегій: - виробництво точно відповідає попиту; здійснюється варіювання робочої сили (прийняти, що початкова чисельність робочої сили відповідає обсягу виробництва першого місяця); - постійна чисельність робочої сили; здійснюється варіювання матеріального запасу, припустимий дефіцит (прийняти за базову кількість працівників — 10 осіб); - чисельність працівників постійна й становить 10 осіб; застосовується субпідряд.

 3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Задача
  Задача. Необхідно визначити текучу ринкову вартість облігації внутрішнього займу і зрівняти її з ціною продажу, при умові, що облігація внутрішнього займу номіналом в 100 тис. грн. реалізується за ціною 67,5тис.грн. Погашення облігації заплановано через 3 роки. Норма текучої дохідності по облігаціям такого типу складає 16%. Задача. Визначити реальну майбутню вартість інвестованих коштів при умові, що об'єм інвестицій – 200 млн.грн.; період інвестування -2 роки; використовувана ставка процента з врахуванням інфляції - 30% за рік; очікуваний темп інфляції за рік - 20%.

 4. Податковий менеджмент задача
  Задача 1 Договірна вартість рекламних пологу з ПДВ і податком з реклами дорівнює 3120 грн. Ставка податку з реклами – 0,5. Підприємство визначило суму ПДВ в сумі 780 грн. Перевірити чи правильно визначена ця сума Тестове завдання. Варіант 17 В яких випадках податкове зобов’язання платника податків визначає контролюючий орган (повна відповідь): Відповідно п. 4.2 до Закону України вiд 21.12.2000 № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

 5. Фінансовий менеджмент
  ВСТУП 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 4 Розробка програми поліпшення фінансового стану підприємства ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТКИ 28 Звітність Об’єктом дослідження виступає відкрите акціонерне товариство

 6. Фінансовий менеджмент
  1. Види аналізу прибутку. 3 2. Види фінансового планування. 8 Список літератури 13

 7. Фінансовий менеджмент
  Варіант №23 1. Наведіть формули: дисконтування; нарощення, ануїтету. 2. Формули розрахунку показників, що характеризують фінансове становище підприємства. Література

 8. Фінансовий менеджмент
  Зміст 1. Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства. 3 2. Основні форми рефінансування дебіторської заборгованості підприємства, їх сутність. 8 Задача. 11 Визначити ефективність факторингової операції для підприємства-продавця за наступних умов: - підприємство продано банку право вимоги дебіторської заборгованості на суму 100 т.грн. За умови що комісійні виплати за здійснення факторинковій операції забирає банк в розмірі 2% від суми боргу; - банк надає підприємству - продавцю кредит у вигляді попередньої оплати його боргових забов’язань в розмірі 75% від суми боргу; - відсоткова ставка за наданням банка кредитом складає 18% в рік; - середній рівен відсоткової ставки на ринку грошей складає 23,4% в рік. Література 12

 9. Фінансовий менеджмент
  1. Сутність та структура позикового капіталу підприємства. 3 2. Особливості інвестиційної діяльності підприємства. 5 Задача. 8 У відповідності з планом доходів і витрат грошових засобів на майбутній період, обсяг грошового обороту по операційній діяльності має бути в розмірі 450 тис. грн. Кількість оборотів середнього залишку грошових активів підприємства в попередньому періоді 26 На плановий період цей показник залишився без змін. Знайти операційний залишок грошових активів по факту і плану, якщо фактичний обсяг грошового обороту по операційній діяльності склав в звітному році 250 тис. грн… Література: 9

 10. Фінансовий менеджмент
  1. Поширилися слухи серед громадськості, що фінансовий стан Вашої фірми хиткий, хоча насправді все навпаки. Програма Ваших дій (конкретна) 3 Висновок 7 2. Скласти і проаналізувати різні ситуації лідерства, застосовуючи процедури систематизації 8 Висновок 16 Література 18

 11. Фінансовий менеджмент
  1. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства 3 2. Система показників фінансового стану підприємства 9 2.1. Показники оцінювання майнового стану. 9 2.2. Показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) 10 2.3. Показники оцінки ліквідності 12 2.4. Показники оцінки рентабельності 14 2.5. Показники оцінювання ділової активності. 15 3. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства 18 Література 23

 12. Фінансовий менеджмент
  ВСТУП 2 Розділ І. Загальна характеристика підприємства 5 Розділ ІІ. Аналіз стану майна та джерел його формування 7 Розділ ІІІ. Аналіз фінансової стійкості 10 3.1. Характеристика фінансової стійкості за критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування 11 3.2. Характеристика фінансової стійкості за критерієм ліквідності 14 3.3. Характеристика фінансової стійкості за структурою джерел фінансування діяльності підприємства 18 Розділ IV. Показники ділової активності 23 Розділ V. Аналіз показників рентабельності підприємства 27 Розділ VI. Аналіз показників Cash-flow 29 Розділ VII. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства 32 Висновки та пропозиції з покращення показників фінансового стану підприємства 34 ЛІТЕРАТУРА 37 ДОДАТКИ 39 Метою контрольної роботи є проведення аналізу фінансового стану підприємства, прогнозування імовірності його банкрутства та формулювання рекомендацій щодо поліпшення фінансових показників діяльності підприємства.

 13. Фінансовий менеджмент
  ТЕСТ 1 Фінансовий менеджмент охоплює наступні напрямки функціонування фінансів: ТЕСТ 2 Під реальними інвестиціями розуміється: ЗАДАЧА Розрахувати нормативне значення коефіцієнта співвідношення позикових та власних коштів підприємства на початок та кінець звітного періоду. Відповідь обґрунтувати. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 14. Фінансовий менеджмент
  1. Сутність та види фінансової політики на підприємстві…….3 2. Розрахунок граничної ціни капіталу…………………………8 Список літератури…………………………………………………..14

 15. Фінансовий менеджмент
  1. Наведіть формули: дисконтування, нарощування, ануїтету 3 2. Формули розрахунку показників, що характеризують фінансове становище підприємства 7 Список літератури 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua