Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Питання до іспиту з Ринок фінансових послуг шпора білети (ID:16774)
| Размер: 99 кб. | Объем: 63 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
Содержание1. Поняття ринку фінансових послуг та його загальна структура.
2. Функції ринку фінансових послуг.
3. Характеристика інструментів ринку фінансових послуг.
4. Склад суб'єктів ринку фінансових послуг.
5. Споживачі та оференти фінансових послуг.
6. Фінансові посередники та їх значення для підвищення ефективності функціонування ринку фінансових послуг.

7. Посередницькі послуги на фінансовому ринку.
8. Система інфраструктури ринку фінансових послуг.
9. Платіжно-розрахункові операції на грошовому ринку.
10. Депозитні та ощадні операції комерційних банків.
11. Комерційні векселі та можливості їх використання в фінансово-господарській діяльності підприємства.

12. Операції з векселями.
13. Банківський кредит та його види.
14. Оцінка умов надання кредиту різними банками.
15. Факторингові угоди та їх види.
16. Критерії економічної оцінки факторингових послуг.
17. Поняття, види та економічне значення лізингу.
18. Оцінка ефективності лізингових послуг.
19. Кредитування через емісію боргових цінних паперів.
20. Вексельне кредитування.
21. Використання векселів в експортно-імпортних операціях.
22. Форфейтингові послуги.
23. Визначення конверсійних валютних операцій та їх класифікація.
24. Конверсійні валютні операції спот.
25. Розрахунок форвардного валютного курсу.
26. Форвардні операції аутрайт.
27. Валютні свопи. Оцінка ефективності операцій своп.
28. Операції процентного арбітражу на валютному ринку.
29. Валютні ф'ючерсні контракти.
30. Операції з валютними опціонами.
31. Міжнародні розрахунки.
32. Види страхових послуг для юридичних та фізичних осіб.
33. Ціна страхової послуги.
34. Структура страхової премії і загальні підходи до її розрахунку.
35. Особливості розрахунку страхових тарифів по страхуванню життя.
36. Розрахунок страхових тарифів по ризиковим видам страхування.
37. Маркетингова діяльність страховика на ринку страхових послуг.
38. Реалізація страхових послуг.
39. Оцінка доцільності страхування.
40. Критерії вибору страховика в процесі страхування.
41. Види обслуговування емісійних операцій на фондовому ринку.
42. Брокерські (комісійні) послуги торговців цінними паперами.
43. Довірче управління портфелем цінних паперів.
44. Послуги розрахунково-клірингових організацій на фондовому ринку.
45. Операції спільного інвестування в цінні папери. Інвестиційні фонди та компанії.
46. Реєстраційні послуги на фондовому ринку.
47. Депозитарні послуги на фондовому ринку.
48. Клірингові послуги на фондовому ринку.
49. Класифікація операцій на фондовому ринку.
50. Операції з опціонами на фондовому ринку.
51. Операції з ф'ючерсними та форвардними контрактами на фондовому ринку.
52. Основні задачі державного регулювання ринку фінансових послуг.
53. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.
54. Регулювання діяльності емітентів цінних паперів на фондовому ринку.
55. Обмеження операцій інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.
56. Контроль за діяльністю торговців цінними паперами.
57. Нормативи здійснення операцій комерційними банками.
58. Державне регулювання послуг страхових компаній.
59. Державне регулювання діяльності суб'єктів інфраструктури фінансового ринку
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Питання до іспиту з Фінансовий менеджмент шпора білети
  Фінансовий менеджмент 1. Обґрунтуйте необхідність визначення оптимального розміру запасів товарно-матеріальних цінностей. 2. Дайте визначення процесам компаундування та дисконтування. Яким є зв'язок між вартістю грошей у теперішній і майбутній час? 3. Порядок формування системи організаційного забезпечення фінансового управління. 4. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства. 5. Визначте основні елементи управління прибутком підприємства, 6. Як визначити вартість додаткового капіталу через емісію звичайних, привілейованих акцій? 7. Які ви знаєте способи вирішення завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі? 8. Охарактеризуйте показники ефективності використання грошових коштів. 9. За яких умов досягається ефективність розробленої інвестиційної стратегії. 10. Дайте фінансово-правову характеристику основних напрямків використання прибутку підприємства. 11. Визначити переваги для підприємства при залученні капіталу формі випуску облігацій. 12. Охарактеризуйте модель управління ризиками та визначте основні її складові. 13. Характеристика моделей стратегії фінансування поточних активів. 14. Охарактеризуйте рівні управління реальними інвестиціями. 15. Прийоми оцінок, які застосовуються під час аналізу фінансових звітів. 16. Назвіть основні етапи процесу управління реальними інвестиціями. 17. Охарактеризуйте сукупний ризик суб'єкта господарювання та структуруйте його. 18. Які існують вимоги до методів планування під час розроблення фінансових планів? 19. Що включає управління портфелем цінних паперів? 20. Охарактеризуйте напрями розроблення фінансової політики підприємства. 21. У чому полягає сутність п'ятифакторної моделі прогнозування фінансової неспроможності, розробленої Е. Альтманом? 22. Які види бюджетів ви знаєте та їх призначення? 23. Назвіть джерела фінансування інвестиційних проектів. 24. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування. 25. Перелічіть завдання внутрішньофірмового бюджетування. 26. Сутність методів, що застосовуються на підприємстві для визначення оптимальної потреби в оборотних активах. 27. Охарактеризуйте цінову політику підприємства як механізм управління його доходами. 28. Зробіть розмежування між поняттям "реструктуризація" та "реорганізація". 29. Чим відрізняється структура фондового портфеля агресивного, консервативного та помірного інвесторів? 30. Поясніть необхідність формування резервного капіталу як напряму розподілу прибутку. Визначте, чи існує залежність між сферою діяльності підприємства та обсягами формування резервного капіталу. 31. Перелічіть та розкрийте функції фінансового менеджменту. 32. Дайте визначення ануїтету (ренти). У яких випадках визначення майбутньої вартості грошових потоків застосовується компаундування ануїтетів (ренти)? 33. У чому сутність операційного лівериджу? 34. За якими ознаками класифікуються активи підприємства? 35. Що таке середньозважена вартість капіталу і як вона визначається? 36. Поняття консолідованої фінансової звітності та порядок її оцінювання. 37. Що включає стратегічне фінансове планування? 38. Назвіть форми фінансових інвестицій. 39. Яка послідовність процесу оптимізації капіталу підприємства? 40. Що розуміють під типом портфеля цінних паперів? 41. Які основні елементи системи контролю виконання бюджетів? 42. Охарактеризуйте сутність дискримінантного аналізу як методу оцінювання ймовірності банкрутства. 43. Назвіть критерії класифікації ризиків підприємства. 44. У чому сутність комбінованого лівериджу? 45. Охарактеризуйте фінансовий грошовий потік. 46. За якими ознаками класифікують інвестиційні проекти? 47. Охарактеризуйте етапи процесу стратегічного управління фінансами. 48. Охарактеризуйте сутність та особливості антикризового фінансового управління підприємством. 49. Яка організація фінансового менеджменту? 50. Визначте поняття та характеристики фінансового циклу. 51. Що розуміють під оптимальною структурою капіталу? 52. Місце фінансово-правлінських організаційних структур у загальній структурі управління фірмою. 53. У чому різниця між звичайним та авансовим ануїтетом? 54. Як оцінюється вартість капіталу? 55. Розмежуйте поняття "злиття" підприємства та "приєднання". 56. Обґрунтуйте оптимальну сферу використання при управлінні ризиками стратегії уникнення та стратегії утримання. 57. Які типи портфелів цінних паперів виділяють? Дайте їм характеристику. 58. Що включає контроль бюджетів? 59. Назвіть способи управління портфелем цінних паперів. 60. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування. 61. Обґрунтуйте необхідність проведення реорганізації підприємства на основі виділення з одного підприємства кількох. 62. Визначте функціонально-організаційні-характеристики управління ризиками на етапі їх нейтралізації. 63. Які чинники обумовлюють рівень дохідності портфельних інвестицій? 64. Структура фінансових результатів діяльності підприємства. 65. Що розуміють під поняттям бюджетний регламент на підприємстві? 66. Мета, необхідність, основні завдання та характерні риси санаційного аудиту. 67. Які основні принципи поточного фінансового планування? 68. Визначте поняття інвестиційних ризиків та приведіть господарські операції, реалізація яких є джерелом такого ризику. 69. У чому сутність простого дисконтування? 70. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства. 71. Джерела фінансування оновлення необоротних активів підприємства. 72. Як визначається вартість позичкового (залученого) капіталу за рахунок емісії корпоративних облігацій. 73. Сформулюйте основні завдання управління доходами та їх залежність від особливостей джерела формування доходу. 74. Назвіть аналітичні показники ефективності використання залучених коштів. Що таке вартість капіталу? 75. У чому полягає сутність кожного із чотирьох методичних підходів щодо контролю за виконанням бюджетів на підприємстві? 76. Назвіть два основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів. 77. Методичні підходи до оцінювання руху грошових коштів підприємства. 78. Охарактеризуйте проблеми бюджетування на підприємстві. 79. Охарактеризуйте інвестиційний грошовий потік. 80. Дайте визначення дисконтуванню як одному з механізмів оцінювання часової вартості грошових потоків. 81. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управління великою акціонерною компанією? 82. Охарактеризуйте процес формування фінансової стратегії підприємства. 83. У чому сутність політики управління власним капіталом. 84. Порядок оцінювання власного капіталу підприємства. 85. Назвіть необхідні умови поточного фінансового планування. 86. Охарактеризуйте сучасні концепції організації управління ризиками. 87. Визначте основні завдання управління виробничими запасами. 88. Назвіть види інвестиційних проектів за вказаними Вами ознаками, їх класифікації. 89. Охарактеризуйте показники стану дебіторської заборгованості підприємства. 90. Сформулюйте завдання дивідендної політики підприємства та визначте методи її реалізації.

 2. Питання до державного іспиту Цивільне право білети шпора
  1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством 4 2. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин 4 3. Функції цивільного права 5 4. Загальні засади цивільного законодавства (принципи) 6 5. Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб 7 6. Види юридичних осіб в залежності від порядку їх створення 9 7. Поняття цивільних правовідносин 10 8. Види цивільних правовідносин 11 9. Цивільна правоздатність фізичної особи 12 10. Ім’я та місце проживання фізичної особи. Акти цивільного стану 13 11. Цивільна дієздатність фізичної особи 14 12. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи 15 13. Умови, порядок і правові наслідки визнання особи недієздатною 16 14. Умови, порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім 17 15. Умови, порядок і правові наслідки оголошення громадянина померлим 18 16. Поняття, ознаки і види юридичних осіб, її правоздатність і дієздатність 20 17. Припинення юридичних осіб 21 18. Філії та представництва юридичних осіб 22 19. Поняття об’єктів цивільних прав та їх види 22 20. Речі як об’єкт цивільних прав. Класифікація речей, її правове значення 23 21. Поняття та види правочинів 25 22. Форма правочину. Способи волевиявлення 27 23. Поняття недійсності правочину і правові наслідки недійсності правочину 28 24. Правові наслідки визнання правочинів недійсними 29 25. Правові наслідки недодержання простої письмової і нотаріальної форми правочину 31 26. Поняття і види представництва 32 27. Поняття і види строків позовної давності. Значення позовної давності 33 28. Початок перебігу строків позовної давності 34 29. Зупинення перебігу строків позовної давності 34 30. Перерив строку позовної давності 35 31. Віндикація майна від добросовісного набувача 36 32. Поняття особистих немайнових прав. Види цих прав 37 33. Поняття і ознаки юридичної особи, її правоздатність і дієздатність 37 34. Зміст і суб’єкти права власності 38 35. Форми та види права власності в Україні 39 36. Підстави набуття права власності 40 37. Поняття договору пожертви і його відмінність від договору дарування 42 38. Захист права власності. Поняття і способи 43 39. Речово-правові способи захисту права власності 44 40. Віндикаційний позов. Умови, необхідні для віндикації майна 45 41. Негаторний позов 46 42. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману, насильства 47 43. Поняття зобов’язання, його елементи 49 44. Підстави виникнення зобов’язань 50 45. Поняття та види договору 51 46. Укладення договору. Стадії. Форма договору 53 47. Поняття і принципи виконання зобов’язань 56 48. Зобов’язально-правові способи захисту права власності 56 49. Місце і строк виконання зобов’язання 57 50. Способи забезпечення виконання зобов’язання 58 51. Неустойка. Види неустойок 59 52. Поняття, види і функції цивільно-правової відповідальності 61 53. Поняття вини в цивільному праві. Форми вини 62 54. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду 63 55. Набувальна давність 64 56. Поняття договору купівлі-продажу і його відмінність від договору поставки 65 57. Поняття та ознаки договору найму (оренди) 66 58. Договір ренти 68 59. Договір лізингу 70 60. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 72 61. Поняття і види недоговірних зобов’язань, які виникають із правомірних дій 74 62. Поняття договору перевезення і його юридична характеристика 75 63. Договір перевезення вантажів. Перевізні документи 76 64. Поняття договору страхування. Сторони. Предмет. Види 78 65. Поняття договору позики 79 66. Договір комерційної концесії 79 67. Поняття договору факторингу. Сторони. Предмет 81 68. Поняття і види зобов’язань про надання послуг. Відмінність цих зобов’язань від зобов’язань про виконання робіт 82 69. Сторони, предмет і форми договору доручення 83 70. Діяльність в інтересах іншої особи без доручення 84 71. Поняття договору комісії і його відмінність від договору доручення 85 72. Поняття зобов’язань про збереження майна і їх види 87 73. Договір позички як різновид договору найму 88 74. Договір про спільну діяльність. Просте товариство 89 75. Відшкодування шкоди в галузі адміністративного управління та у сфері нормотворчої діяльності 90 76. Поняття і види недоговірних зобов’язань, що виникають із правомірних дій і деліктів 91 77. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду 92 78. Поняття та види права спільної власності 93 79. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки 94 80. Зобов’язання, що виникають внаслідок набуття або збереження майна без достатньої правової підстави 95 81. Поняття і значення спадкового права 96 82. Спадкування за законом 97 83. Спадкування за заповітом 98 84. Поняття та система деліктів за ЦК України 99 85. Право зворотної вимоги до винної особи 100 86. Різновиди договорів, за якими майно передається у власність 101 87. Поняття спадкування. Суб’єкти спадкових правовідносин 102 88. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 103 89. Право на обов’язкову частку у спадщині 104 90. Поняття права інтелектуальної власності і основні його інститути 104

 3. Питання до іспиту з предмету Управління фінансовою санацією підприємства шпора білети
  1. Фінансова криза на підприємстві та її фактори 5 2. Поняття, фази і види фінансової кризи на підприємстві 5 3. Характеристика першочергових заходів, спрямованих на поліпшення ліквідності активів підприємства 6 4. Економічна сутність, мета та порядок проведення фінансової санації підприємства 7 5. Класична модель фінансової санації 7 6. Стратегія санації 8 7. Випадки, в яких може прийматися рішення про проведення санації підприємств 9 8. Досудова санація. Поняття та порядок проведення досудової санації державних підприємств 10 9. Санація підприємства в судовому порядку 10 10. Зміст та теоретичні основи антикризового фінансового управління підприємством 11 11. Поняття оперативного санаційного контролінгу, сутність, необхідність та основні завдання 12 12. Поняття системи раннього попередження та реагування 13 13. Дискримінантний аналіз та методи прогнозування банкрутства підприємств 14 14. Характеристика методів контролінгу 15 15. Опитування як метод санаційного контролінгу 16 16. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного контролінгу 16 17. СОФТ-аналіз як метод санаційного контролінгу 17 18. Портфельний аналіз як метод санаційного контролінгу 17 19. Вартісний аналіз як метод санаційного контролінгу 18 20. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного контролінгу 18 21. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Нуль-базис-бюджетування 19 22. ABC(XYZ) - аналіз як метод санаційного контролінгу 20 23. Бенчмаркінг як метод санаційного контролінгу 21 24. Методологічні основи, порядок складання та зміст плану санації 22 25. Поняття та основні принципи аудиту, особливості та замовники санаційного аудиту 23 26. Сутність, мета, завдання та характерні риси санаційного аудиту 23 27. Методика та етапи проведення санаційного аудиту 24 28. Сутність та економічні критерії санаційної спроможності підприємства 25 29. Характеристика методів та інструментів санаційного аудиту 25 30. Опитування як метод санаційного аудиту 26 31. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного аудиту 26 32. СОФТ-аналіз як метод санаційного аудиту. Виявлення сильних та слабких місць на підприємстві 27 33. Портфельний аналіз як метод санаційного аудиту 28 34. Вартісний аналіз як метод санаційного аудиту 28 35. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного аудиту 29 З6.Бюджетування як метод санаційного аудиту. Нуль-базис бюджетування 29 37. ABC(XYZ) — аналіз як метод санаційного аудиту 30 38. Бенчмаркінг як метод санаційного аудиту 31 39. Характеристика джерел інформації для проведення санаційного аудиту 32 40. Система показників, що використовується при проведенні санаційного аудиту 33 41. Поняття та етапи проведення аудиту фінансової сфери 33 42. Методика оцінки фінансового стану еплатоспроможного підприємства 33 43. Аналіз динаміки та структури валюти балансу 34 44. Аудит власного капіталу 35 45. Оцінка ринкової активності AT 35 46. Аудит позичкового капіталу та кредиторської заборгованості 36 47. Оцінка ліквідності активів підприємства та його платоспроможності 36 48. Аналіз дебіторської заборгованості 38 49. Аудит реальних та фінансових інвестицій 38 50. Аналіз Cash-flow 39 51. Аналіз прибутковості підприємства 39 52. Оцінка ділової активності підприємства 40 53. Аналіз виробничо-господарської діяльності як елемент санаційного аудиту 40 54. Оцінка становища підприємства на ринку факторів виробництва та па ринку збуту готової продукції 42 55. Складання та зміст акту аудиторської перевірки 42 56. Оцінка ефективності та наслідки санації підприємства 44 57. Економічний зміст та завдання санації балансу 44 58. Санаційний прибуток та його складові частини 44 59. Завдання та методи зменшення статутного капіталу підприємств. Мотиви 45 60. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств 46 61. Визначення потреби в капіталі, необхідному для фінансування санації підприємства 47 62. Внутрішні фінансові джерела санації підприємств, їх класифікація і зміст 47 63. Форми участі власників у санації підприємства 48 64. Фінансові джерела збільшення статутного фонду у разі санації. Мотиви 49 65. Двоступінчата санація 50 66. Альтернативна санація як метод фінансування оздоровлення підприємств 50 67. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника 50 68. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства 51 69. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) 52 70. Поняття і форми реструктуризації залежно від характеру застосовуваних заходів 53 71. Реорганізація як специфічна форма фінансування санації підприємства. Поняття і форми реорганізації 54 72. Законодавчі передумови і вимоги при реорганізації 54 73. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на укрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на укрупнення 55 74. Реорганізація злиттям та приєднанням. Принципова різниця. Реорганізація поглинанням 56 7 5. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на розукрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на розукрупнення 57 7 6. Реорганізація поділом та виокремленням. Принципова різниця. Реорганізація перетворенням. 58 77. Передавальний та розподільний баланси 59 78. Продаж в процедурі санації частини майна боржника 60 79. Продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу 60 80. Зміст, необхідність, форми та методи державної санаційної підтримки підприємств 61 81. Надання фінансових ресурсів на поворотній та безповоротній основі 62 82. Непрямі методи державного фінансового сприяння суб'єктам господарювання 63 83. Необхідність, мета та види експертної оцінки вартості майна підприємства 64 84. Методи оцінки вартості майна підприємства 64 85. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 65 86. Арбітражне врегулювання господарських спорів 66 87. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство 67 88. Характеристика судових процедур, які застосовуються до боржника в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 68 89. Поняття банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 68 90. Поняття та види банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 69 91. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство 69 92. Зміст і функції Закону "Про банкрутство". Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство в Україні 71 93. Підготовче засідання Арбітражного суду, попереднє засідання, проведення зборів кредиторів 71 94. Порядок оголошення підприємства банкрутом 72 95. Учасники провадження у справі про банкрутство 72 96. Функції та повноваження розпорядника майна в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 73 97. Функції та повноваження керуючого санацією в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 75 98. Функції та повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76 99. Функції та повноваження арбітражного керуючого в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76 100. Порядок складання, затвердження та зміст плану санації боржника в ході провадження справи про банкрутство 77 101. Порядок складання, затвердження та зміст звіту керуючого санацією боржника 78 102. Порядок проведення санації згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 79 103. Поняття добровільної та примусової ліквідації. Ліквідаційна процедура згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 80 104. Порядок оцінки майна банкрута, визначення ліквідаційної маси. Продаж майна банкрута 80 105. Черговість задоволення претензій кредиторів в ліквідаційній процедурі 81 106. Ліквідаційний баланс. Можливі комбінації статей ліквідаційного балансу 82 107. Порядок складання, затвердження та зміст звіту ліквідатора 83 108. Поняття, порядок та умови укладення мирової угоди. Наслідки її виконання (невиконання) 84 109. Порядок списання і розстрочення податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство 85 110. Особливості санації та банкрутства державних підприємств 86 111. Особливості санації та банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств 88 112. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств 89 113. Санація та банкрутство селянського (фермерського) господарства 90 114. Особливості санації банкрутства страховиків 91 115. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 92 116. Банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 93 117. Фінансова санація, банкрутство та ліквідація комерційного банку 94 118. Функції та повноваження державного органу з питань санації та банкрутства 94

 4. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ шпора
  1. Структура та інфраструктура ринку. 4 2. Характеристика предмету мікроекономіки. 4 3. Кругооборот і оборот капіталу. 5 4. Суб'єкти економічних відносин на мікрорівні. 6 5. Економічна природа заробітної плати. 6 6. Методи мікроекономічного аналізу. 7 7. Сутність та функції грошей. 8 8. Попит і пропозиція як важливіші елементи ринку. Поняття попиту. 9 9. Податкова вартість та її форми. 9 10. Фактори які впливають на попит. 10 11. Соціально-економічна природа інфляції. 11 12. Поняття пропозиції. Закон пропозиції. 11 13. Робоча сила як специфічний товар. 12 14. Ринковий механізм збалансування попиту і пропозиції. 12 15. Власність в економічній системі суспільства. 13 16. Суть еластичності попиту. 13 17. Виробничі відносини в економічній системі. 14 18. Поняття загальної корисності та граничної корисності. 14 19. Продуктивні сили - основа економічного прогресу. 15 20. Рівновага споживача. 15 21. Сутність фінансів та їх функції. 16 22. Виробнича функція і максимізація випуску продукції. 17 23. Валовий національний продукт: структура та динаміка. 18 24. Ізокванта. Карта ізоквант. Роль ізоквант у прийнятті фірмою рішень виробничого характеру. 18 25. Сучасні глобальні проблеми та шляхи їх розв’язання. 19 26. Ізокоста. Поєднання ізокости та ізокванти. 20 27. Фактори економічного зростання. 20 28. Особливості динаміки середніх постійних і змінних витрат. 21 29. Роздержавлення і демонополізація економіки України за сучасних умов. 22 30. Методи обчислення ринкової ціни в залежності від попиту і пропозиції. 22 31. Сутність, функції та механізм дії закону вартості. 23 32. Основні макроекономічні показники та їх сутність. 24 33. Предмет політекономії. 24 34. Методи розрахунку валового національного продукту. 25 35. Методи політичної економії. 26 36. Сутність зайнятості та безробіття. 26 37. Національний дохід: визначення, джерела створення та динаміка. 27 38. Поняття обмеженості ресурсів та безмежності потреб. 27 39. Фіскальна політика: суть, інструменти та соціальне значення. 28 40. Зв’язок інфляції та безробіття. 29 41. Економічна роль монополій. 29 42. Суть циклічного характеру розвитку економіки. 30 43. Економічна роль монополій. 31 44. Суть циклічного характеру розвитку економіки 32 45. Поняття економічних законів суспільства та їх класифікація. 33 46. Роль держави в макроекономічному обігу. 34 47. Проблеми трансформування форм власності в перехідній економіці. 35 48. Сутність сукупного попиту та його відмінність від індивідуального попиту. Крива сукупного попиту. 36 49. Специфіка інтеграції України у світове господарство. 37 50. Сутність сукупної пропозиції. Крива сукупної пропозиції. 37 51. Циклічність відтворення як загальна закономірність економічного розвитку. 38 52. Сутність цінових і нецінових факторів сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту. 39 53. Суть, типи і форми відтворення. 40 54. Поняття економічної рівноваги. Рівноважні ціни та рівноважний рівень виробництва. Акціонерний капітал та його організаційні форми. 41 56. Мультиплікативний вплив сукупних витрат на валовий внутрішній продукт. 43 57. Сутність товарного виробництва та закономірності його розвитку. 44 58. Формування державного бюджету; види бюджету; поняття дефіциту бюджету і державного боргу, їх види. 45 59. Фізичне і моральне зношування основного капіталу в умовах НТР. 46 60. Поняття номінальних та реальних макроекономічних показників. 47 61. Прибуток як головний мотив підприємницької діяльності. 48 62. Сутність економічного зростання і його типи. 48

 5. Відповіді на питання, білети, шпора з маркетингу
  1. Суть та еволюція концепції маркетингу. 2. Принципи та цілі маркетингу. 3. Завдання та функції маркетингу. 4. Класифікація та особливості основних видів маркетингу. 5. Суть, мета, предмет та об'єкт маркетингових досліджень. 6. Основні завдання та принципи маркетингових досліджень. 7. Структура маркетингових досліджень. 8. Алгоритм процесу маркетингових досліджень. 9. Види маркетингових досліджень. 10. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень. 11. Особливості маркетингових досліджень в умовах вітчизняного ринку. 12. Первинна та вторинна маркетингова інформація: переваги та недоліки. 13.Особливості збору та інтерпретації маркетингової інформації. 14. Джерела маркетингової інформації. 15.Маркетингові інформаційні системи та системи підтримки рішень. 16. Цільовий ринок підприємства та критерії його відбору. 17.Місткість ринку: суть, види та методи розрахунку. 18.Ринкова частка підприємства: сутність, види, методи розрахунку. При визначенні місткості ринку можливі два підходи: 19.Суть ринкового сегментування та агрегування. 20.Дослідження конкурентного середовища: суть та методи. 21. Різновиди організаційних структур маркетингу на підприємстві. 22.Чинники, що впливають на організаційну структуру маркетингу підприємства. 23.Взаємодія служби маркетингу з підрозділами підприємства. 24.План маркетингу: його зміст та основні види. 25.Маркетингова товарна політика: суть та структура. 26.Конкурентоспроможність товару та етапи її визначення. 27.Показники конкурентоспроможності товару. 28.Концепція життєвого циклу товару: сутність та зміст. 29. Етапи життєвого циклу товару та їх характеристики. 30.Суть поняття "новий продукт" та його роль в маркетинговій діяльності підприємства. 31. Алгоритм планування продукції та характеристика основних його етапів. 32.Товарна марка: суть та види. 33.Ціна в системі маркетингового комплексу. 34.Маркетинговий алгоритм розрахунку ціни. 35.Цінова еластичність попиту: суть, види та методи визначення. З6. Основні цілі ціноутворення та їх взаємозв'язок з цілями маркетингу. 37.Зовнішні ціноутворюючі чинники: класифікація та характеристики. 38.Види маркетингових цінових стратегій та їх характеристики. 39.Функції учасників каналів розподілу. 40.Основні характеристики каналів розподілу. 41. Економічна природа конфліктів у каналах розподілу. 42.Побудова каналів розподілу на засадах франчайзінгу. 43.Класифікація посередницьких підприємств та організацій. 44.Інтенсивний розподіл: суть та умови застосування. 45.Селективний розподіл: суть та умови застосування. 46.Ексклюзивний розподіл: суть та умови застосування. 47.Чинники, що впливають на вибір каналу розподілу. 48.Сутність, цілі та завдання маркетингових комунікацій. 49.Поняття рекламування товару у контексті маркетингових комунікацій. Планування рекламної діяльності виробника. 50.Основні поняття, цілі та завдання процесу стимулювання продажу товарів. Комунікативна та економічна ефективність стимулювання продажу товарів. 51. Планування заходів стимулювання продажу товарів. 52.Робота з громадськістю: суть, основні поняття та значення для системи маркетингових комунікацій. 53.Реклама на місці продажу: суть поняття та місце в комплексі маркетингових комунікацій. 54.Прямий маркетинг: його сутність та місце в комплексі маркетингових комунікацій. Сучасні технології прямого маркетингу. 55.Організація виставок та ярмарків: їх місце у комплексі маркетингових комунікацій. 56.Персональний продаж товарів і послуг, його місце в комплексі маркетингових комунікацій. Психологічні основи комунікацій в процесі персонального продажу. 57.Багаторівневий маркетинг: його специфіка, переваги та недоліки. 58.Товарна упаковка і її місце в комплексі маркетингових комунікацій. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів. 59.Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій. 60.Розробка та опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства чи організації. 61.Визначення ефективності комунікаційних заходів підприємства. 62.Підготовка і проведення круглих столів. 63.Сутність PR та його значення в маркетинговій діяльності підприємства. 64.Кодекси професійної поведінки і етики фахівців PR. 65.Характеристика типових об’єктів PR. 66.Прес - релізи: характеристика, вимоги. 67.Характеристика напрямків діяльності служби PR із співробітниками. 68.Оглядові статті: характеристика, вимоги. 69.Характеристика напрямків діяльності служби PR з пресою. 70. Підготовка і проведення конференцій. 71 .Виховні функції реклами. 72.Порівняльна характеристика реклами та PR. 73.Реклама і мода. 74.Класифікація реклами за типом спонсору. 75.Етапи планування рекламної кампанії. 76.Класифікація реклами за розміром території, що охоплюється. 77. Друкована реклама: переваги та недоліки. 78.Розробка та структура бріфу. 79. Рекламно-інформаційні та спеціалізовані часописи, як рекламоносії.

 6. Питання до іспиту, білети менеджмент
  І. ВЛАДА ТА ЛІДИРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 4 1. Поняття „повноваження”, „вплив” та „влада”. 4 2. Форми влади та впливу. 5 3. Ілюзія влади. 6 4. Поняття „лідирування”. 7 5. Підхід до лідирування з точки зору поведінки керівника. 8 6. Поведінкові теорії лідирування. 9 7. Поняття „стиль керування” та континуум стилів керування”. 10 8. „Теорія Х” і „теорія Y” Д. Мак-Грегора. 11 9. Автократичне-демократичний континуум стилів керування. 12 10. Континуум стилів керування Р. Лайкерта. Таблиця стилів керування Р. Блейка та Дж. Моутона. 13 11. Ситуаційний підхід до лідирування. 14 12. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. 15 13. Теорія життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара. 16 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 17 1. Управління груповими процесами та творчістю груп. 17 2. Природа та типи груп в організації. 18 3. Класифікація груп, їхні характеристики та завдання. 19 4. Групова та міжгрупова динаміка. 20 5. Прийняття групового рішення. 21 6. Методи прийняття групових рішень. 22 7. Формування групи. 23 8. Постановка цілей. 24 9. Розподіл ролей. 25 10. Шляхи підвищення згуртованості груп. 26 11. Методи, що використовуються під час формування групи. 27 12. Процес комунікації. 28 13. Міжособові та організаційні комунікації. 29 14. Міжрівневі комунікації. 30 15. Комунікаційні мережі. 31 16. Управління комунікаційними процесами. 32 17. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації. 33 18. Шляхи подолання перешкод до ефективної комунікації. 34 19. „Вікно Джохарі” та стратегії підвищення ефективності комунікації. 35 20. Причини та види конфліктів. 36 21. Структура конфлікту. 37 22. Закономірність динаміки конфлікту. 38 23. Стрес та його компоненти. 39 24. Фактори і джерела стресу. 40 25. Сутність поняття „організаційна культура”. 41 26. Чинники, що впливають на культуру організації. 42 Література 43

 7. Питання до екзамену "Право соціального захисту" Білети шпора
  1. Основні етапи становлення систем соціального забезпечення 4 2.Поняття соціального забезпечення, соціального страхування і соціального захисту населення 5 3. Функції соціального забезпечення. 6 4. Право людини на соціальне забезпечення і роль держави в його реалізації. 6 5. Формування системи соціального забезпечення Форми соціального забезпечення. 7 6. Поняття права соціального забезпечення як галузі права. 7 7. Предмет права соціального забезпечення. 8 8. Методи права соціального забезпечення. 9 9. Система права соціального забезпечення. 9 10. Право соціального забезпечення як навчальна дисципліна 9 11. Поняття джерел права соціального забезпечення та їх класифікація. Загальна характеристика основних джерел права соціального забезпечення. 10 12. Поняття принципів права та їх класифікація та значення. Зміст принципів права соціального забезпечення. 10 13. Поняття і види правовідносин по соціальному забезпеченню. 11 14. Загальна характеристика суб'єктів, об'єктів і змісту правовідносин по соціальному забезпеченню. Пенсійні правовідносини. 12 15. Правовідносини щодо надання допомоги і компенсацій. 13 16. Правовідносини щодо трудового каліцтва чи професійного захворювання. 14 17. Правовідносини щодо медичної (лікарської) допомоги, соціальних послуг і пільг по системі соціального забезпечення. 14 18. Процедурні і процесуальні правовідносини, що виникають у зв'язку із соціальним забезпеченням громадян. 15 19. Поняття трудового стажу, його значення і класифікація. 15 20. Загальний трудовий стаж. 16 21. Спеціальний трудовий стаж. 17 22. Страховий трудовий стаж. 17 23. Обчислення трудового стажу. 17 24. Підтвердження трудового стажу. 18 25. Докази трудового стажу!!! 18 26. Пенсійна система України, її сучасний стан. 19 27. Поняття пенсій та їх класифікація. 20 28. Право вибору пенсії.!!! 21 29. Пенсійне забезпечення у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Недержавне пенсійне забезпечення. 23 30.Поняття пенсії за віком. 24 31.Пенсія за віком на загальних підставах. 25 32. Пенсія за віком на пільгових підставах. 25 33. Пенсії за віком у зв'язку с особливими умовами праці. 26 34. Дострокова пенсія за віком і пенсія за віком при неповному загальному трудовому стажі. 27 35. Розмір пенсії за віком. Надбавки до пенсії. 28 36. Поняття пенсії по інвалідності. 30 37. Інвалідність, її групи, причини, час настання. 30 38. Юридичне значення пенсії по інвалідності.!!! 32 39. Пенсія по інвалідності на загальних підставах. 32 40. Пенсія по інвалідності на підставах, передбачених для військовослужбовців. 33 41. Розмір пенсії по інвалідності. Надбавки до пенсії. 33 42. Поняття пенсії у зв'язку з втратою годувальника. 34 43. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. 35 44. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника на підставах, передбачених для сімей військовослужбовців. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника.!!! 36 45. Поняття пенсії за вислугу років. 36 46. Коло громадян, що мають право на пенсію за вислугу років, і умови її призначення. 38 47. Поняття соціальної пенсії та підстави їх надання. Розміри соціальних пенсій. 38 48. Механізм обчислення пенсій і заробітку, з якого вони обчислюються. 39 49. Правила обчислення надбавок до пенсії і її підвищення.!!! 41 50. Методи обчислення пенсій. 42 58. Формування привілейованої пенсійної системи. 43 59. Пенсійне забезпечення окремих категорій державних службовців, зайнятих у визначених. структурах влади. 44 60. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років державних службовців, суддів, працівників прокуратури і митних органів 45 61. Особливості пенсійного забезпечення наукових працівників та науково-педагогічних працівників. 46 62. Особливості пенсійного забезпечення працівників засобів масової інформації. 47 63. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років окремих категорій працівників цивільної авіації та льотно-випробного складу. 49 64. Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей народного господарства 49 65. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років військовослужбовців і осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, інших військових формувань. 50 66. Поняття допомоги та їх види. Класифікація допомоги і методи визначення їх розмірів. 52 67. Коло громадян, що мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Підстави для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. 52 68. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності. 53 69. Заробіток, з якого обчислюється допомога, і визначення загальної суми допомоги. 53 70. Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, і відповідальність за правильну виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності. 54 71. Коло громадян, що мають право на допомогу по безробіттю. Строки виплати допомоги по безробіттю, її розмір і порядок обчислення. 54 72. Допомога у зв'язку з вагітності і пологами. 55 73. Одноразова допомога при народженні дитини. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 56 74. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. 58 75. Допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми. Інші види допомоги сім'я з дітьми. 58 76. Одноразові допомога для громадян з числа дитят-сиріт. 59 77. Допомоги на поховання. 59 78. Поняття і види компенсаційних виплат. 61 79. Щомісячні компенсаційні виплати за час академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною до трьох років і дружинам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. 61 80. Щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим працездатним громадянам, здійснюючим догляд. 61 81. Компенсаційні виплати працівникам, що знаходиться у вимушеній відпустці без збереження заробітку, і учнем на харчування. 61 82. Державна соціальна допомога у зв'язку з бідністю. 61 83. Види (форми) державної соціальної допомоги. 61 84. Допомоги малозабезпеченим сім'ям. 61 85. Введення обов'язкового соціального страхування від нещасливих випадків на виробництві і професійних захворювань. 61 92. Поняття соціального обслуговування. 62 93. Реабілітація, освіта і забезпечення зайнятості інвалідів. 63 94. Протезно-ортопедична допомога і забезпечення інвалідів транспортними засобами. 63 95. Соціальне обслуговування вдома і стаціонарних установах. 64 96. Поняття соціальних пільг і їх відмінність від соціального обслуговування. 65 97. Диференціація соціальних пільг, їх види. 66 98. Поняття загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 67 99. Міжнародний досвід соціального забезпечення. 67 100. Джерела міжнародного права, їх основний зміст. 67

 8. Теорія держави і права питання іспит білети шпора
  1. Предмет і метод науки "Історія вчень про державу і право". Характеристика навчального курсу 4 2.Політико-правове вчення як виразник класових і групових інтересів. Причини різноманіття політичних і правових вчень 4 3. Значення вивчення предмету історії вчень про державу і право для формування правової свідомості юриста вищої класифікації 5 4. Місце науки історії вчень про державу і право в системі юридичних наук та взаємозв’язок з теорією держави і права та історією держави і права 5 5. Загальна характеристика уявлень про державу і право у період ІІ – І тисячоліття до н.е. на прикладі країн Давнього Сходу 6 6. Характеристика основних положень буддизму 6 7. Ідеї брахманізму про становий поділ суспільства та соціальне положення окремих станів 7 8. Вчення Конфуція про ідеальну державу та методи здійснення державної влади 7 9. Характеристика Платоном додержавного суспільства та механізму виникнення держави 7 10. Платон про справедливий державний устрій та класифікацію форм держави в діалозі "Держава" 8 11. Вчення Платона про право та державну організацію суспільства в діалозі "Закони" 8 12. Уявлення Аристотеля про ідеальну державу 9 13. Загальна користь як підстава класифікації Аристотелем форм держави. Роль особи у державному устрої, держава як мета і умова людського життя 10 14. Соціально-економічні та духовні умови формування політико-правової ідеології у Західній Європі періоду середніх віків. Роль католицької церкви в системі соціального управління 10 15. Ф. Аквінський про сутність державної влади та види законів 11 16. М.Падуанський – виразник ідей середньовічного бюргерства, критик ідеології католицизму 11 17. М.Падуанський про виникнення держави та принцип організації вищої державної влади в умовах монархічної форми правління 11 18. Поняття та соціальне значення єресей у боротьбі проти зазіхань католицької церкви на світове панування 12 19. Загальна характеристика правової ідеології в Російській державі періоду XV – XVII століть 12 20. Соціальне значення та характеристика основних положень концепції "Москва – третій Рим" 13 21. Правові погляди Філофея на державну владу та устрій держави 13 22. Вчення І.Пересвєтова про царську владу та феодальну законність 13 23. Умови формування та основні ідеї юридичного світогляду у Західній Європі періоду кризи абсолютизму, становлення капіталістичних відносин 14 24. Загальна характеристика ідей епохи Відродження та Реформації, їх зв’язок з правовою ідеологією 14 25. Вчення Макіавеллі про державу та право. Його ставлення до форми правління та форми державного устрою 15 26. Макіавеллі про умови та засоби забезпечення міцної централізованої влади 15 27. Правові ідеї Т.Мора 16 28. Ідеї утопічного соціалізму в творчості Т.Кампанелла 16 29. Ш.Монтеск’є про фактори, що визначають характер законів, форми держави 16 30. Характеристика концепції розподілу влади у творчості Ш.Монтеск’є 17 31. Ж.-Ж.Руссо про походження держави, сутність і форми права 17 32. Прогресивність правової ідеології конституціоналістів періоду Великої французької революції 18 33. Політично-правові погляди жирондистів та якобінців періоду Великої французької революції 18 34. Буржуазно-демократичні погляди федералістів у США кінця XVIII ст. Правові ідеї О. Гамільтона та їх практичне втілення 18 35. Ідеї суспільного договору, природних прав людини, народного суверенітету в правовій ідеології Т.Джефферсона 19 36. Кант – засновник юридичного позитивізму. Сутність ”категоричного імперативу” Канта 19 37. Кант про сутність і форми держави 20 38. Гегель про розподіл влад і форму державного правління 20 39. Розуміння Гегелем права власності як зовнішньої сфери реалізації людської свободи 20 40. Загальна характеристика правових поглядів представників буржуазного лібералізму (Б.Констан, І.Бентам) 21 41. Виникнення та основні питання марксистського вчення про державу та право 22 42. Ленінський етап розвитку марксизму. Ленін про сутність держави, принципи діяльності державного апарату та форму здійснення диктатури пролетаріату 22 43. Політико-правова думка періоду пізнього феодалізму в Україні (Г.Сковорода, М.Костомаров) 23 44. Політико-правові погляди українських демократів в період розвитку капіталізму (М.Драгоманов, І.Франко) 23 45. Вчення про державу і право українських теоретиків національної державності (М.Грушевський, В.Винниченко) 24 46. Сутність та актуальність ідей концепції правової держави 24 47. Психологічна теорія Л.Петражицького 25 48. Ідеї технократії та їх реальне відображення у процесі державного будівництва в Україні 25 49. Основні положення концепції держави загального добробуту 26 50. Реакційна сутність фашистських поглядів на державу і право 26

 9. Питання для підготовки до іспиту з психології (білети)
  1. Предмет та об'єкт психології 3 2. Предмет та об’єкт педагогіки 3 3. Основні категорії психології і педагогіки 3 4. Загальна характеристика систем психологічних і педагогічних дисциплін 4 5. Мета та завдання професійної психології і педагогіки 4 6. Врахування психологічних і педагогічних чинників у юридичній діяльності 5 7. Основні методи психологічної науки 5 8. Роль суб'єктивного фактору при розв'язанні завдань правознавців 6 9. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки 6 10. Психологічна характеристика юридичної діяльності 6 11. Поняття особистості та її структура 7 12. Поняття і структура особистості юриста 7 13. Співвідношення біологічного і соціального в особистості 8 14. Психологічна характеристика професійної спрямованості 8 15. Психологічна характеристика професійно важливих якостей 8 16. Психологічна характеристика професійної майстерності правознавця та її формування 9 17. Основні ознаки і причини професійної деформації юристів, шляхи її профілактики і усунення 9 18. Поняття та основні властивості відчуття 10 19. Поняття, основні види та властивості сприймання 10 20. Пам'ять: основні види і характеристики 11 21. Поняття, операції та характеристики мислення 11 22. Поняття та властивості уваги 12 23. Поняття про емоції і волю, їх функції 12 24. Характеристика основних видів емоційних станів людини, їх вплив на професійну діяльність 13 25. Характеристика конфліктних емоційних станів 13 26. Види та основні етапи вольових дій 14 27. Характеристика професійних вольових якостей правознавців 14 28. Врахування психології груп і колективів у діяльності юристів 15 29. Соціальні та психологічні функції спілкування 15 30. Види, засоби та форми спілкування 16 31. Характеристика особливостей і закономірностей міжгрупового і міжособистісного сприймання 16 32. Характеристика стереотипів та бар'єрів спілкування 17 33. Особливості сприймання та розуміння людини людиною 18 34. Поняття педагогічною процесу, його функції та завдання 18 35. Система принципів навчання 18 36. Форми навчання, їх характеристика 19 37. Поняття про методи навчання, їх характеристика 19 38. Взаємозв'язок форм і методів навчання, шляхи їх удосконалення 20 39. Характеристика структурних компонентів та етапів процесу навчання 20 40. Психолого-педагогічна характеристика процесу виховання об'єктів професійної діяльності юриста 20 41. Принципи виховання 21 42. Роль виховання у розвитку людини та формування її особистості 22 43. Характеристика методів виховання 22 44. Роль і місце індивідуальної виховної роботи в діяльності правознавців 23 45. Форми і методи індивідуальної виховної роботи 23 46. Процес самопізнання - основа самовиховання 24 47. Методи і прийоми самовиховання правознавців 24 48. Сутність та основні аспекти саморегуляції 24 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

 10. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 0501 Економіка і підприємництво білети шпора
  1. Основні наукові школи менеджменту, їх стисла характеристика. 2. Планування безперервного навчання персоналу в організації. 3. Поняття мотивації та її необхідність в управлінні. 4. Тенденції у змінах кадрового менеджменту з позицій різних наукових шкіл менеджменту. 5. Сутність, мета і завдання кадрового планування. 6. Характеристика теорії ієрархії потреб Маслоу. 7. Поняття методики. Суть методики вивчення дисципліни „Управління персоналом". 8. Кваліметричний підхід в оцінці персоналу. 9. Форми мотивації, їх стисла характеристика. ІО.Поняття кадрової політики. Цілі кадрової політики у галузі управління персоналом. 11 .Прогнозування в управлінні персоналом. 12.Роль функції мотивації в підвищенні ефективності управління. 13.Сутність концепції випереджальної освіти. 14.Особливості планування розвитку персоналу організації. 15.Методи ділової оцінки персоналу. 16.Філософія японського управління персоналом. 17.Сучасні проблеми в системі підготовки спеціалістів в галузі управління людськими ресурсами. 18.Внутрішня та зовнішня мотивація, 19.Порівняльні характеристики американської та японської систем управління персоналом. 20.Філософська антропологія про сутність людини. 21.Методи управління мотивацією. 22.Порівняльні характеристики західноєвропейської та східноєвропейської систем управління персоналом. 23.Державна політика в сфері управління трудовими ресурсами. Особливості підготовки державних службовців. 24.Зовнішні мотиватори поведінки людини. 25.Сутність моральної, духовної і інтелектуальної освіти.. 26.Планування кар'єри. Види кар'єри. 27.Концепція партисипативного управління. 28. Акмеологічні основи професійного становлення викладача.. 29.Самоуправління кар'єрою: стратегія і тактика. ЗО.Вплив національної культури на процес мотивації та ділову оцінку персоналу. 31 .Характеристика концепції безперервної освіти. З2.Особливості процесу формування людських ресурсів. Місце і роль освіти. 33.Зміст мотиваційного процесу. 34.1 Іроблеми розвитку людини у мінливому суспільстві.. 35.Методи перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 36.Методи мотивації, їх стисла характеристика. 37.Навчальний процес як система (синергетичний підхід). 38.Акмеолог ічна концепція розвитку. 39.Методи ділової оцінки персоналу. 40.Сучасні проблеми системи підготовки спеціалістів у сфері управління персоналом. 41.Характеристика процесів науковості навчання, активності та самостійності. 42.Візуальна психодіагностика при оцінці персоналу. 43.Поняття методу навчання. Класифікація методів навчання. 44.Цільовий підхід до управління процесом розвитку і реалізації людських ресурсів в умовах перехідного суспільства. 45.Типи стимулів, їх стисла характеристика. 46.Поняття навчального процесу. Типи навчання. Структурні елементи навчального процесу. 47.Планування процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 48.Характеристика методів примусової мотивації працівників 49.0характеризуйте загально - дидактичні методи навчання. 50.Місце та роль вищого навчального закладу в системі управління людськими ресурсами. 51 .Соціально-економічні основи мотивації персоналу організації. 52.Критерії і норми оцінки знань. 53.Поняття методів навчання. Класифікація методів. 54.Характеристика теорії мотивації двох факторів Г ерцберга. 55.Сучасні освітні технології, що використовуються у школі. 56.Планування кар'єри, Професійно-кваліфікаційний розвиток персоналу як основа посадового просування службовця. 57.Процесуальні мотиваційні теорії. їх особливості. 58.Поняття „педагогічна технологія", класифікація технологій. £ Методи активного навчання. 59.Маркетингова діяльність кадрових служб по визначенню та задоволенню потреб у кадрах. 60.Класифікація методів мотивації працівників. 61.Семінарське заняття, як форма організації навчання. 62.Планування розвитку персоналу організації. 63.Організація управління трудовою дисципліною на підприємстві 64.Особливості становлення людини в організації, адаптація працівника. 65.Принципи та методи навчання у вищій школі. Класифікація методів. бб.Ділова оцінка персоналу в економічно розвинених країнах 67.0собливості психофізіології трудових процесів і соціології праці. 68.Педагогічна майстерність. Технології навчання. 69.Нетрадиційні методи атестації персоналу 70.Врахування особливостей студентів як об'єкта і суб'єкта в освітній технології. 71.Поняття педагогічних технологій. Класифікація технологій. 72.Візуальна психодіагностика як один із методів оцінки персоналу 73.Ефективність та якість діяльності менеджера з персоналу. Критерії цієї оцінки. 74.Пріоритетні напрямки розвитку системи навчання та виховання. 75. Методи самомотивації людини. 76.Види і методики проведення семінарів. Тематична дискусія. 77.Атестація кадрів. Оцінка рівня підготовки та професіоналізму. 78.Організаційні методи підвищення ініціативи та відповідальності працівника 79.0собливості методики і техніки проведення лекції. Проблемна лекція. 80.Сучасні методи роботи з резервом кадрів. 81 .Основні принципи ефективної оцінки персоналу 82.Суть освіти та педагогічної діяльності. 83.Особливості становлення і розвитку персоналу в сучасних фірмах І компаніях. 84.Методи нематеріальної мотивації персоналу. 85.Критерії оцінки ефективності управління розвитком персоналом. 86.0собливості педагогічного мислення. 87.3агальна характеристика психологічних прийомів та технологій, як використовуються при доборі та перевірці персоналу 88.Освіта як проблема національної безпеки. 89.Сутність контрактної системи найму працівників. 90.Загальна характеристика особливостей національної ділової культури в процесі управління розвитком персоналом

 11. Ринок фінансових послуг
  Задача 30 Зробити оцінку платоспроможності позичальника за коефіцієнтом миттєвої ліквідності (методика НБУ) за інформацією, наведеною в табл.1 (тис. грн.). Таблиця 1 Показники фінансової звітності позичальника Показники Значення показників 2004 р. 2005 р. Поточні фінансові інвестиції 100 120 Кошти на розрахунковому рахунку 200 50 Короткострокові кредити банку 30 20 Векселі видані 60 130 Поточні зобов’язання з оплати праці 20 25 Цільове фінансування 10 Статутний капітал 150 150 Кошти на валютному рахунку в еквіваленті 5 5 Задача 19 Підприємство одержало в комерційному банку кредит у 12 тис. грн. на 2 роки під 6% річних. Після закінчення цього терміну воно не змогло його сплатити. Банк погодився продовжити термін кредитування ще на 2 роки під 12 % річних. Розрахуйте остаточну суму кредиту.

 12. Ринок фінансових послуг
  1. Особливості організації міжнародних розрахунків 3 Вступ 3 1.1. Організаційні засади та класифікація міжнародних розрахунків 4 1.2. Платіжні умови та особливості організації міжнародних розрахунків 9 Висновок 15 2. Задачі 17 Задача 1 Банк у проголосив наступне котирування валют: долар США/гр. од. — 2,112 – 2,132; німецька марка/гр. од. — 1,628 – 1,635. Визначити крос-курс долара США до німецької марки. Задача 2 Акціонерне товариство випустило 1 тисячу привілейованих акцій номіналом 10 гр. од. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 25 % від їх номіналу. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими акціями. Задача 3 Прибуток за облігаціями підприємства номіналом 10 гр. од. виплачується два рази на рік, виходячи з 50 % річних. Визначити суму прибутку при кожній виплаті. Перелік використаної літератури 20

 13. Ринок фінансових послуг
  1. Банківська система, як основа розвитку ринку фінансових послуг в Україні 3 2. Валютний кліринг у міжнародних розрахунках 11 3. Правові основи регулювання банківського кредитування 18 Список використаної літератури: 27

 14. Ринок фінансових послуг
  1. Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів 3 2. Місцеве самоврядування як суб’єкт фінансового ринку 11 Література 18

 15. Ринок фінансових послуг
  17. Сутність фінансових посередників. Функції та значення їх на РФП 3 44. Послуги нноваційних компаній на РФП 11 Задача 20 21 Банк видає кредити підприємству під 22% річних. Експертна комісія визначила, що середньорічна інфляція складає 11%. Яка ставка в кредитній угоді повинна бути встановлена, щоб платежі за кредитом були застраховані від знецінення? Задача 32 23 Два підприємства мають намір за рахунок банківського кредиту розширити виробництво. Банку необхідно визначити фінансову стійкість позичальників на основі фінансової звітності, що наведена нижче у млн.грн. Підприємство Власний капітал Довгострокові зобов’язання Кредиторська заборгованість Фінансові інвестиції Нематеріа-льні активи Альфа 1,2 0,4 0,9 0,2 Бета 2,3 0,6 1,3 1,2 0,5 Література 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua