Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Господарський процес (ID:16817)
| Размер: 21 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
Содержание1. Визначити роль та правовий статус судового експерта в господарському процесі 3
2. Розкрити питання щодо поняття установлених законом процесуальних строків в господарському судочинстві 8
3. Скласти проект заяви про відновлення пропущеного процесуального строку 16
Бібліографія 18
Литература1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 6 (11.02.92), ст. 56 // зі змінами і доповненнями 2. Закон України «Про судову експертизу» вiд 25.02.1994 року, № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 12.07.1994 - 1994 р., № 28, стаття 232// зі змінами і доповненнями 3. Волков А. Судова експертиза в господарському процесі // «Юр.Газета» - №18 (78) 28 вересня 2006 року 4. Єфанова Н. Судова експертиза в господарському процесі // «Юридичний журнал» - 2004 - № 9 5. Прохоров-Лукін Г., Кириченко І. Судова експертиза як невід’ємна складова ефективного захисту прав інтелектуальної власності// «Юридичний журнал» - 2005 - № 3 6. Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. - 3-є вид., доп. і перероб. – К.: КНТ, 2007 – 120 ст.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Господарський процес
  Завдання 1. Касаційне оскарження постанов Вищого господарського суду України. 3 Завдання 2 Знайдіть правильні відповіді. 15 1. Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше: 2. Якщо відзив на позовну заяву не подано, справу може бути: 3. Господарський суд відкладає розгляд справи за наступними обставинами: Завдання З. 16 14 липня 2005 р. банк звернувся в місцевий господарський суд з позовом про стягнення з ВАТ 65 000 грн. заборгованості за кредитним договором. Господарський суд позовні вимоги задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що між позивачем і відповідачем був укладений кредитний договір від 10 липня 2004 р. і відповідач не виконав своїх зобов'язань за договором: не повернув кредит до 10 липня 2005 р. Рішення місцевого суду за апеляційною скаргою відповідача було переглянуто апеляційним господарським судом, який його скасував і прийняв нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовив. При цьому апеляційний суд виходив з того, що сторонами 10 липня 2005 р. була підписана додаткова угода до кредитного договору від 10 липня 2004 р., за якою дата погашення кредиту була перенесена на 30 вересня 2005 р. Ця угода судом першої інстанції не розглядалась і як доказ будь-якої оцінки не отримала. Чи має право апеляційний господарський суд дослідити нові докази і ґрунтуючись на них прийняти нове рішення? Який порядок подання апеляційної скарги (апеляційного подання) та доказів до апеляційного суду? Бібліографія 18

 2. Господарський процес
  Задача № 1. Прокурор м. Києва звернувся до господарського суду з позовом в інтересах державного підприємства «Маяк» до приватного підприємства „Скорпіон" про дострокове розірвання договору оренди та виселення. Відповідач у відзиві на позов вказав на порушення позивачем вимог господарського процесуального кодексу щодо досудового врегулювання спору і просить позовну заяву залишити без розгляду. Розберіть доводи сторони. Чи є підстави для залишення заяви без розгляду або підстави повернення заяви прокурору? Які повноваження прокурор має в господарському процесі і на які справи поширюється досудовий порядок врегулювання спорів? Задача №2. Суддя господарського суду м. Києва на підставі ст.63 ГПК України повернув матеріали, які були подані до позову та позовну заяву прокурору Печерського району м. Києва без розгляду оскільки суду не подано доказів надсилання сторонам копій позовної заяви та доданих до неї документів. Прокурор Печерського району звернувся з протестом на дії судді про повернення позовних матеріалів. Апеляційний суд м. Києва повернув протест без розгляду, вказавши, що суддя повернув матеріали правомірно. Вирішіть задачу. Який процесуальний документ виніс суддя, повернувши позовні матеріали. Підготуйте проект процесуального документу, який виніс голова суду.

 3. Господарський процес
  Вступ 3 1. Визначити поняття та правовий механізм застосування судових штрафів у господарському процесі 4 2. Охарактеризувати письмові докази як засоби доказування у господарському процесі 8 3. Скласти проект ухвали про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів 20 Висновок 22 Бібліографія 23

 4. Контрольна робота господарський процес
  Вступ 3 1. Справи підвідомчі господарським судам 5 2. Повернення позовної заяви 13 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 5. Відповіді на питання господарський процес
  1. Повноваження господарських судів 3 2. Статус суддів господарських судів 5 Список використаної літератури 7

 6. Господарський процес поняття, форми та стадії здійснення
  Предмет: господарський процес ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 6 1.1. Правова природа господарського процесуального права 6 1.2. Сутність, принципи та функції господарського процесу 8 РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 14 2.1. Поняття і види рішень господарського суду 14 2.2. Ухвали та постанови господарського суду 20 РОЗДІЛ 3. СТАДІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 27 3.1. Порушення провадження по господарським спорам 27 3.2. Підготовка матеріалів до розгляду 29 3.3. Розгляд справи у господарському суді 35 3.4. Перевірка і перегляд судових рішень господарських судів 47 3.4.1. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку 47 3.4.2. Перегляд судових рішень в касаційному порядку 57 3.4.3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 64 3.5. Виконання судових рішень 67 РОЗДІЛ 4. ПРАКТИКА ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ НА СТАДІЯХ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 80 4.1. Практика врегулювання спорів на стадіях судового процесу шляхом укладення мирової угоди 80 4.2. Практика врегулювання спорів на стадіях судового процесу шляхом укладення третейської угоди 82 ВИСНОВКИ 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 Мета даного дослідження полягає у науково-теоретичному та практичному аналізі правової природи господарського процесу, глибокому аналізі його сутності, осмисленні основних інститутів господарського судочинства, а також в аналізі судової практики господарського процесу України. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: - визначити правову природу господарського процесуального права; - проаналізувати сутність, принципи та функції господарського процесу; - дати аналіз судових актів господарського суду; - розглянути стадії господарського процесу; - зробити огляд перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими обставинами; - провести дослідження питань пов’язаних з виконанням рішень, ухвал, постанов господарського суду; - зробити аналіз практики врегулювання спорів на стадіях судового процесу. Об'єктом дослідження є правова природа господарського процесуального права, його предмет та метод, а також правові основи господарського судочинства, які мають визначальне значення для здійснення господарського процесу. Предметом дослідження є аналіз правових основ господарського процесу, характеристика його форм та стадій здійснення. Огляд практики врегулювання спорів на стадіях господарського процесу, значення цього процесу для вирішення господарських спорів. Методологічна основа дослідження. Методологія науки дає можливість наукового пояснення поняття, сутності та значення господарського процесу на сучасному етапі розвитку правосуддя в Україні. Системній метод вживався при аналізі різних понять. Застосування діалектичного методу дало можливість проаналізувати становлення господарського процесу в Україні як складний динаміч¬ний процес, в якому завдяки виникненню і розв’язанню внутрішніх суперечностей здійснюється перехід до нового якісного стану судової системи. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися питання пов’язані з пізнанням рішень, ухвал, постанов господарського суду. Застосування системного методу дало змогу проаналізувати стадії господарського процесу в Україні. На підставі методу прогнозування формувалися пропозиції щодо вдосконалення господарського процесуального законодавства. Окрім загальних методів використовувалися і спеціальні, до яких належить історичний метод соціологічних досліджень

 7. Господарський договір: поняття та особливі ознаки
  Вступ 3 1. Поняття та види господарських договорів 5 1.1. Поняття та ознаки господарського договору 5 1.2. Функції господарського договору 9 1.3. Види господарських договорів 12 2. Правові вимоги до укладання, форми та змісту господарських договорів 17 2.1. Порядок та умови укладення господарських договорів 17 2.2. Вимоги до змісту та форми господарського договору 22 2.3. Порядок зміни та розірвання господарських договорів 26 Висновки 29 Список використаної літератури 31

 8. Вищий господарський суд України у системі господарських судів
  Вступ 3 1. Господарські суди як елемент судової системи України 6 1.1. Поняття та ознаки судової системи 6 1.2. Правова природа та система господарських судів 7 2. Вищий господарський суд як вищий судовий орган в системі господарських судів 13 2.1. Поняття та засади діяльності Вищого господарського суду України 13 2.2. Розгляд справ у Вищому господарському суді 14 2.3. Правовий статус судді Вищого господарського суду 16 2.4. Повноваження Голови Вищого господарського суду 19 3. Касаційна інстанція у господарському судочинстві: діяльність та перспективи розвитку 21 3.1. Вищий господарський суд України як суд касаційної інстанції 21 3.2. Перспективи розвитку касації в господарському судочинстві України: зарубіжний досвід 25 Висновок 36 Список використаної літератури 39

 9. Бухгалтерський облік: фінансовий та господарський облік
  1. Бухгалтерський облік: фінансовий та господарський облік 3 2. Первинне спостережженя в обліку, система узагальнення і характеристика отримуваної інформації 9 Задача 1. 13 Задача 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Задача 2 15 Початкова валюта балансу становить 7600 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку – 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника – 590 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 1500 грн. Зміни в балансі, що їх спричинюють розглянуті типи господарських операцій, ілюструє табл. Задача 3 16 За станом на 1 жовтня підприємство "Альфа" мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520 Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальниками 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку. За звітний період (листопад) на підприємстві "Альфа" здійснено такі господарські операції: Список літератури 20

 10. Кр цивільний процес
  1. Народні засідателі в цивільному процесі 3 2. Задача 10 Відповідачі в строк подали апеляційну скаргу на заочне рішення. Апеляційний суд виніс ухвалу про відмову у прийнятті апеляційної скарги, у зв’язку з тим, що він не звернувся до суду першої інстанції про перегляд заочного рішення і роз’яснив відповідачу, що він мав право звернутись з заявою про перегляд заочного рішення лише при відмові в цьому подати апеляційну скаргу. Бібліографія 18

 11. Доменний процес
  ЗМІСТ 1. Конструкція і принцип роботи доменної печі 3 2. Доменний процес 5 3. Методи інтенсифікації доменного процесу 11 4. Продуктами доменного виробництва. Доменне виробництво чавунів. 15 Список використаної літератури 19

 12. Кримінальний процес
  1. Задача 3 Слідчий виніс постанову про призначення почеркознавчої експертизи у справі про злочин, передбачений ст. 366 КК України, доручивши її проведення експертам Науково-дослідного інституту судових експертиз. Підозрюваний Зріч І.П., ознайомившись із цією постановою, заперечував проти того,щоб експертизу проводили в інституті. Він просив слідчого доручити її проведення своєму сусідові по будинку, викладачеві кафедри криміналістики Коровіну В.В., який тривалий час працював експертом і якому він більше довіряє, бо добре знає його особисто. Як слідчий має реагувати на це клопотання підозрюваного? Який порядок призначення експертизи особам, які не працюють в експертній установі? 2. Теоретичне завдання. Дія кримінального закону в просторі. 6 3. Практичне завдання. Складіть постанову про проведення обшуку. 13 Список джерел 14

 13. Процес кристалізації
  Процес кристалізації Література

 14. Кримінальний процес
  Задача 3 Допитаний як обвинувачений, Ковров показав, що, крім крадіжки речей з квартири громадянина Мухіна у м. Києві, про яку йдеться в постанові про притягнення як обвинуваченого, він учинив низку квартирних крадіжок в інших містах України — Харкові, Донецьку, Львові. Як має діяти слідчий в цій ситуації? Чи є підстави для пред'явлення нового обвинувачення? Яке рішення мав би винести слідчий, коли б учинення всіх зазначених вище крадіжок інкримінувалося Коврову згідно з постановою про притягнення як обвинуваченого, а під час подальшого розслідування одна чи дві з них не підтвердились? Теоретичне питання. 6 Завдання кримінального процесу. Практичне завдання. 12 Складіть протокол усної заяви про злочин. Література 14

 15. Цивільний процес
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні положення постанов суду першої інстанції 5 1.1. Поняття та види судових постанов 5 1.2. Суть та значення судових рішень 7 Розділ 2. Судове рішення як вид судової постанови 10 2.1. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення 10 2.2. Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання рішення 16 2.3. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив 19 Розділ 3. Ухвали суду першої інстанції: поняття, зміст та види 24 Висновки 28 Використана література: 30 Задача 32 Миронов Н.М. на правах приватної власності володів будинком в м.Бориспіль. Після смерті залишився син Володимир - офіцер Збройних Сил України, який проживав разом з батьком і дочка Тетяна, яка жила з сім’єю в м. Львові. Через 6 місяців Миронова М.Н. порушила справу в суді про визнання за нею права 1/2 частини спадку, залишеного від батька. В судове засідання відповідач Миронов В.Н. не прибув, але прийшла його дружина і повідомила, що вже 3 місяці як він переведений командуванням Збройних Сил України в Дніпропетровську область, додавши до цього довідку військової частини. Яку постанову прийме суд?

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua