Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Сутність комунікації. Комунікативний процес, його елементи та етапи (ID:16904)
| Размер: 57 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
Содержание1. Сутність комунікації. Комунікативний процес 3
2. Типи комунікації 10
Список літератури 13

Литература1. Гуманітарні технології: Конспект лекцій / За ред. В. В. Різуна.- К.: Видавничий дім "КМ Academia", 2001.- 60 с. 2. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.- К.: Освіта, 1999.- 351 с. 3. Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун.- К.: Либідь, 2003.- 216 с. 4. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 2000.- 634 с. 5. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації.- К.: Видавничий центр "Київський університет", 1999.- 308 с. 6. Різун В. В., Мелещенко О. К. Інформаційні мережі в засобах масової інформації. Канал ИНФО-ТАСС / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 2003.- 96 с. 7. Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем / Інститут системних досліджень освіти; Інститут журналістики Київського університету.- К., 2004.- 200 с. 8. Різун В. В. Основи комп’ютерного набору і коректури: Підручник.- К.: Либідь, 2000.- 172 с. 9. Dance F. The Concept of Communication // Journal of Communication.- 2004.- # 20.- P. 201-210.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Комунікаційний процес: сутність, елементи та етапи здійснення
  ВСТУП 3 1. КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: СУТНІСТЬ, МОДЕЛЬ, ЕТАПИ 4 2. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 9 ВИСНОВКИ 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 2. Сутність стратегічного управління персоналом, його етапи
  1. Сутність стратегічного управління персоналом, його етапи. 3 2. Структура контракту. Особливості контракту з керівником. 8 3. Оцінка праці керівників і спеціалістів в організації. 16 Література 22

 3. Елементи та етапи процесу комунікацій
  ЗМІСТ Вступ 2 1. Сутність та завдання системи комунікацій на підприємстві 3 2. Етапи та методи комунікаційної системи на підприємствах 10 3. Інструменти маркетингових досліджень для оцінки ефективності комунікацій 15 Висновок 19 Література 20 Додаток 1. Цілі системи маркетингових комунікацій Додаток 2. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій

 4. Світова валютна система. Поняття, елементи, етапи розвитку
  1. Поняття світової валютної системи та її основні елементи 3 2. Етапи розвитку світової валютної системи 7 Література 13

 5. Процес стратегічного планування маркетингу, основні етапи
  Вступ 3 1. Процес стратегічного планування маркетингу, основні етапи 4 2. Сутність та процес розробки маркетингової стратегії. 17 Висновок 22

 6. логістика Сутність, завдання та функції торговельної логістики. Обслуговування споживача, елементи та критерії
  Вступ. 3 І. Теоретичні питання. 4 1.1. Сутність, завдання та функції торговельної логістики. Обслуговування споживача, елементи та критерії. 4 1.2. Вибір оптимального постачальника. 7 1.3. Методи закупівлі. 9 1.4. Логістика в електронній торгівлі. 11 ІІ. Дати аналіз практичної діяльності підприємства у сфері логістики. 15 ІІІ. Розв’язати творчі ситуації. 19 Висновки. 25 Література. 26

 7. Фондовий ринок, його функції, принципи побудови та структурні елементи
  Вступ 3 1. Економічна сутність фондового ринку 4 2. Принципи побудови та структурні елементи 10 3. Функції фондового ринку 18 Висновки 23 Література 25

 8. Політичний процес: сутність та структура
  Вступ 3 1. Сутність і структура політичного процесу 4 2. Типи і різновиди політичного процесу 9 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 9. Виробничий процес і його організація
  1. Виробничий процес і його організація 3 2. Поняття і цілі створення підприємств 5 3. Ремонт, модернізація і заміна діючих засобів праці 6 4. Виробничі запаси та нормування витрат на них 7 5. Визначення рівня продуктивності праці 8 6. Поняття нематеріальних активів 9 Література 12

 10. Стохастичний (кореляційний) факторний аналіз. Його основні етапи
  Вступ 3 1. Поняття стохастичного зв’язку 4 2. Використання стохастичного кореляційного факторного аналізу 7 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 11. Природа соціологічного знання, основні етапи його становлення
  Вступ 3 1. Природа соціологічного знання 4 2. Основні етапи становлення соціологічного знання 7 2.1. Протосоціологія: виникнення і розвиток соціального знання 7 2.2. Класична соціологія кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя 9 2.3. Емпірична соціологія 10 3. Роль та значення соціологічного знання на сучасному етапі 12 Висновок 15 Список літератури 16

 12. Планування маркетингового дослідження споживчого ринку та етапи його реалізації
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Виконання контрольної роботи на тему "Планування маркетингового дослідження споживчого ринку та етапи його реалізації" передбачає для поглиблення знань студентів заочної форми навчання спеціальності "Маркетинг", що вивчають самостійно дисципліну "Маркетингові дослідження". Варіант студент вибирає за бажанням на прикладі будь-якого підприємства (реального чи існуючого) без будь-яких обмежень щодо галузевої належності або роду діяльності. У контрольній роботі за даними таб.1 необхідно виконати розрахунок дисперсії середнього розміру купівлі за формулою (1). Дані таблиці надано для варіанта 0 (останній номер залікової книжки), кожний наступний варіант - треба додавати 0,5 грн (наприклад для варіанта 7 "відповідь покупця 1 дорівнює 0,5 • 7 + 4,0 = 3,5+4,0 = 7,5 грн) Таблиця .1 Визначення середнього розміру купівлі Ознака, що вив- Відповіді покупців чається 1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 6-го 7-го 8-го 9-го 10-го Розмір купівлі, млн грн. 4,0 3,5 2,1 4,2 1,2 0,6 3,71 7,2 4,1 1,01 11-го 1 ,62 12-го 9,5 13-го 3,6 14-го 2,72 15-го 2,18 16-го 0,8 17-го 1,2 18-го 4,7 19-го 4,32 20-го 3,48 21-го 86 22-го 78 23-го 0,3 24-го 4,7 25-го 2,14 26-го 5,58 27-го 3,71 28-го 1,79 29-го 2,13 30-го 2,37 31-го 1,368 32-го 2,44 33-го 7,41 34-го 3,59 35-го 1,08 36-го 2,92 37-го 5,07 38-го 0,93 39-го 2,36 40-го 1,64 41-го 7,2 42-го 3,92 43-го 1,48 44-го 0,52 45-го 4,95 46-го 3,67 47-го 2,38 48-го 3,81 49-го 1,19 50-го 5,0 На прикладі маркетингового дослідження групи споживачів підприємства відпрацьовують процедуру і методи сегментації. Послідовність виконання контрольної 1. Складання плану маркетингового дослідження споживачів. 2. Визначення вибіркової сукупності та розробка інструментарію дослідження. 3. Аналіз соціально-демографічних характеристик вибіркової сукупності. 4. Перехресне групування і типологічний аналіз результатів дослідження. 5. Багатовимірна класифікація споживачів. 6. Висновки за результатами маркетингового дослідження. Обсяг контрольної роботи має бути не менше 15 с. Вона повинна містити розрахунки та гістограми, а також список літератури (не менше 6 джерел, у тому числі WWW-адреси). Роботу пишуть від руки або друкують, охайно оформляють і на титульному листі вказують номер залікової книжки студента.

 13. Планування маркетингового дослідження споживчого ринку та етапи його реалізації
  Послідовність виконання контрольної 1. Складання плану маркетингового дослідження споживачів. 2. Визначення вибіркової сукупності та розробка інструментарію дослідження. 3. Аналіз соціально-демографічних характеристик вибіркової сукупності. 4. Перехресне групування і типологічний аналіз результатів дослідження. 5. Багатовимірна класифікація споживачів. 6. Висновки за результатами маркетингового дослідження.

 14. Іноваційний процес, сутність, характер, характеристика. Фактори розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Інноваційний процес: сутність, структура, етапи 5 1.1. Інноваційний процес, структура, фактори впливу 5 1.2. Впровадження нових технологій на ринок 7 1.3. Етапи інноваційного процесу 8 РОЗДІЛ 2. Особливості управління інноваційними процесами 12 2.1. Механізм управління інноваційними процесами 12 2.2. Методологія управління інноваційними проектами 14 2.3. Основні елементи системи управління інноваціями 21 РОЗДІЛ 3. Аналіз практики управління інноваційними процесами на прикладі ТОВ "Техекспо" 26 Висновки 41 Список використаних джерел і літератури 43 Додатки 45-48 Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ управління інноваційними процесами на підприємстві та визначення ефективності інноваційних проектів. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем, що виникають в процесі управління інноваційними процесами та визначення їх ефективності. Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю "Техекспо". Завданнями роботи є визначити сутність інноваційного процесу, його структуру та етапи; дослідити особливості управління інноваційними проектами; подати аналіз практики управління інноваційними проектами на прикладі конкретного підприємства. Методологічною основою дослідження курсової роботи є нормативно-законодавчі акти України, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання, різноманітні учбові посібники, підручники з менеджменту, аналізу міжнародної проектної діяльності підприємств, а також монографії з періодичних видань як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. До уваги взято праці вітчизняних і зарубіжних економістів І.Бланка, О.Власюка, О.Гаврилюка, В.Ф.Гриньова, В.Г.Золотогорова, Н.В.Ігошина, А.Б.Ідрісова, О.Мозгового, А.Пересади, В.Савчука. Статистичною та фактологічною базою виступають Інтернет-джерела: http://finance.ua, http://consultcom.kiev.ua, www.ukrstat.gov.ua

 15. Сутність, зміст і процес формування ефективного *стратегічного набору* для підприємств різних типів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ 5 1.1. Поняття «стратегічний набір» 5 1.2. Загальні та загальноконкурентні стратегії організації 9 РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА АТ " " " № 2" 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16 2.2. Формування стратегічного набору підприємства 20 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА АТ " " " № 2" 32 3.1. Аналіз сильних та слабких сторін ДП АТ « » « № 2» для вироблення стратегії подальшої діяльності 32 3.2. Розробка стратегії подальшої діяльності АТ « » « №2» 35 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 45

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua