Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Забезпечення зайнятості та працевлаштування (ID:17029)
| Размер: 28 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття зайнятості 4
2. Забезпечення зайнятості в Україні 6
3. Поняття працевлаштування 11
4. Забезпечення працевлаштування в Україні 18
Висновки 24
Список джерел 25
Литература1. Конституція України. – 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Кодекс законів про працю України / Затв. Законом Української РСР від 10 грудня 1971 р. //Відомості Верховної Ради УРСР.-1971.-№ 50.- Ст.. 375 . 3. Закон України Про зайнятість населення № 803-XII від 01.03.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, N 14, ст.170. 4. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 3-тє вид., — К.: Вікар, 2005. — 725 с. 5. Венедиктов В.С. Трудовое прово Украины. Учеб. пособие. – Харьков.: Консум, 2004. – 304 с. 6. Грузінова Л. В. Трудове право України. Ч – 4.: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 452 с. 7. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. Пособие. – М.: 2003. – 428 с. 8. Карлицький С. М. Трудове право України: Навчальний посібник – К.: Прецедент, 2004. – 216 с. 9. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов. – М.: „ИНФРА – М - НОРМА”. – 2002. – 642 с. 10. Кодекс законів про працю України: Науково – практичний коментар. – Харків: Консул, 2003. – 832 с. 11. Колізії трудового права: техніко - правова недбалість чи пряма дискримінація юрисконсультів. // Право України. – 2006. - №1. 12. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б. Авер'янов, О. В. Батано, Ю. В. Баулін та ін.; Редкол В. Я. Тацій, Ю. II. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. - К.: 2003. - 808 с. 13. Науково - практичний коментар до законодавсто України про працю. / За ред. Ротань В.Г., Зуб І.В., Стичинський Б.С. 6-е вид. перероб. та доп. – К.: А.С.К. – 2005. – 976 с. 14. Нікулов І. Про права і обов’язки роботодавців. // Вісник ПФУ. – 2006. - №6. С. 17-19. 15. Остапенко Л. Державний контроль за додержанням законодавство про працю в тіньовому секторі економіки. // Право і закон. – 2005. - №46. 16. Пинасюк О. Про соціальний аспект трудових відносин // Право України. - 2004. - № 4. 17. Прокопенко В.І. Трудове право України. Підручник – К.: 2001. – 465 с. 18. Роїна О.М. Трудові правідносини: Практичний посібник. (2-е вид.). – К.: КНТ, 2005. – 348 с. 19. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с. 20. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю – Харків, «Одиссей», 2003. – 628 с. 21. Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. – М.: Высш. Шк., 2002 – 255 с. 22. Трудове право України. Підручник. / За загальною редакцією Н.М. Хуторян. – К.: 2001 – 428 с. 23. Трудове право України. Академ. курс: Підручник. А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; / За загальною редакцією Н.М. Хуторян. – К.: Видавництво А.С. К., 2004. – 608 с. 24. Трудове право України: збірник нормативно-правових актів / Під ред. П.А.Бущенко, І.А.Вєтухова – Харків.: «Консум», 2001р. – 382 с. 25. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. — 2-ге вид., стер. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. — 564 с. 26. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Під ред. В.А.Скоробагатько, М.І. Федишин – К.: «Істина», 2003р. – 512 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
  1. Соціально-економічні аспекти ринку праці в Україні. Законодавство про зайнятість населення. 3 2. Поняття, форми зайнятості і державна політика в цій сфері. Державні гарантії (загальні і додаткові) зайнятості населення. 5 3. Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування. 9 4. Державна служба зайнятості: структура і повноваження 15 5. Задача. 18 15-річний Сазонов, отримавши згоду батьків влаштувався на роботу, звернувся до центру зайнятості за консультацією… Список використаних джерел 20

 2. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
  1. Соціально-економічні аспекти ринку праці в Україні. Законодавство про зайнятість населення. 2 2. Поняття, форми зайнятості і державна політика в цій сфері. Державні гарантії (загальні і додаткові) зайнятості населення. 5 3. Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування. 9 4. Державна служба зайнятості: структура і повноваження. 10 Задача 14 15-річний Сафонов, отримавши згоду батьків влаштуватися на роботу, звернувся до центру зайнятості за консультацією про можливість отримання роботи. Сафонов був направлений для працевлаштування на підприємство за рахунок встановленої виконкомом міської ради броні. Однак директор підприємства відмовився прийняти Сафонова на роботу, мотивуючи відмову тим, що на підприємстві дорослі робітники зайняті з неповним робочим тижнем, а для неповнолітніх взагалі роботи немає. Чи правомірні дії директора? Чи є направлення центру зайнятості обов'язковим для керівника підприємства? Список використаних джерел 17

 3. Працевлаштування незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості у 2009 р. (за освітою)
  Працевлаштування незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості у 2009 р. (за освітою) 3 Список використаних джерел 17

 4. Діяльність служб соціального захисту населення із забезпечення зайнятості молоді
  Вступ 3 1. Організація соціального захисту населення 5 1.1. Організаційно-правові засади здійснення соціального захисту населення 5 1.2. Система органів соціального захисту населення 6 2. Державна політика у справах молоді 11 2.1. Засади і принципи державної молодіжної політики 11 2.2. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики 13 2.3. Сучасний стан проведення державної молодіжної політики в Україні 16 Висновки 26 Список літератури 27

 5. Програма зайнятості населення (за матеріалами місцевої територіальної програми зайнятості)
  Програма зайнятості населення (за матеріалами місцевої територіальної програми зайнятості) ВСТУП 3 1. Проблема зайнятості населення України 4 2. Програма зайнятості населення м. Бориспіль 13 ВИСНОВОК 20 ЛІТЕРАТУРА 22

 6. Ринок праці, як регулятор зайнятості. Проблема зайнятості та відтворення робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці 4 1.1. Сутність поняття “ринок праці” 4 2.2. Функціонування та сегментація ринку праці 6 2.3. Економічний механізм ринку праці 9 2. Зайнятість та відтворення робочої сили 12 2.1. Соціально-економічна суть і види зайнятості 12 2.2. Проблеми відтворення робочої сили 15 2.3. Аналіз сучасного стану зайнятості та відтворення робочої сили в Україні 17 3. Регулювання сфери зайнятості в Україні 23 3.1. Механізм регулювання безробіття 23 3.2. Основні суб’єкти та важелі регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні. 25 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 7. Діяльність державної служби зайнятості в сфері зайнятості в Україні
  Вступ 3 1. Державна служба зайнятості України: мета діяльності та структура 4 2. Завдання Державної служби зайнятості в сфері зайнятості в Україні 6 3. Принципи діяльності, функції, обов'язки та права Державної служби зайнятості. 10 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 8. Чинники успішного працевлаштування
  1) Скласти резюме згідно зразка (док.1) та відповідно до пропонуємої посади та напрямку діяльності підприємства згідно списку 3 2) Написати характеристику з підприємства (умовного підпр., на якому ви працювали//працюєте зараз); 4 3) Підготувати три питання (від роботодавця до вас) та дати на них відповідь у письмовій формі 5 Література 13

 9. Чинники успішного працевлаштування
  1) Скласти резюме згідно зразка (док.1) та відповідно до пропонуємої посади та напрямку діяльності підприємства згідно списку (док. ТМс); 3 2) Написати характеристику з підприємства (умовного підпр., на якому ви працювали працюєте зараз); 4 3) Підготувати три питання (від роботодавця до вас) та дати на них відповідь у письмовій формі (док.1). 5 Література 11

 10. Правова організація працевлаштування
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ І ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 11 1.1. Поняття зайнятості населення 11 1.2. Основні принципи державної політики зайнятості населення 12 1.3. Державна служба зайнятості 19 2. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН 25 2.1. Поняття працевлаштування 25 2.2. Право на працевлаштування та інші права громадян у сфері зайнятості 26 2.3. Правові форми працевлаштування 28 3. БЕЗРОБІТНИЙ І ЙОГО ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ 40 3.1. Поняття безробітного 40 3.2. Реєстрація безробітних та умови призначення допомоги по безробіттю 41 3.3. Допомога безробітним 45 ВИСНОВОК 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 62 Мета дослідження. Метою даної роботи є комплексне дослідження стану правового регулювання працевлаштування громадян, аналізування законодавчого підгрунтя проблеми зайнятості і працевлаштування, його недоліки та переваги, визначення перспектив у цій сфері. Дійсно, у нинішній ситуації держава повинна максимально впливати на формування ринку праці, проводити активну політику зайнятості населення. Для подолання негативних явищ у сфері зайнятості і вирішення поставлених задач на державному і регіональному рівнях передбачається: - проведення збалансованої інвестиційної і податкової політики, що стимулює більш повне використання наявних робочих місць, розвиток малих підприємств, капіталовкладення в галузі народного господарства; - уведення системи стимулювання розвитку підприємництва, малого і середнього бізнесу, індивідуальної трудової діяльності, особливо на територіях пріоритетного розвитку; - розробка спеціальних програм стабілізації економіки для регіонів з високим рівнем безробіття, з виділенням під них пільгових державних замовлень і кредитів підприємствам за умови збільшення числа робочих місць; - реформування системи призначення і виплати допомоги з безробіття, розробка заходів, що сприяли б активному пошукові роботи, участі в суспільних роботах і професійній перепідготовці, скороченню терміну безробіття; - розширення масштабів суспільних робіт, організація їхнього проведення і фінансування з урахуванням якісного складу безробітних і соціально-економічних потреб регіонів і інші міри. Об’єкт дослідження. Об’єктом даної дипломної роботи є правовідносини в сфері працевлаштування, а саме правовідносини, пов’язані із реєстрацією осіб, які шукають роботу, із працевлаштуванням таких осіб, перенавчанням, надання статусу безробітного та інші, пов’язані з цим правовідносини. Відносини в сфері зайнятості і працевлаштування є комплексними по своїй юридичній природі і входять у предмет адміністративного права, трудового права, права соціального забезпечення. Відносини між підприємствами і державною службою зайнятості є адміністративно-правовими, оскільки служба зайнятості наділена владними повноваженнями стосовно підприємства: підприємство зобов'язане виділяти визначену кількість робочих місць у рахунок броні, працевлаштовувати на ці місця по напрямку служби зайнятості; підприємство зобов'язане обладнати спеціальні робочі місця для інвалідів і забезпечити їхнє реальне введення в дію, тобто працевлаштувати інваліда; за недотримання таких обов'язків на підприємство накладаються штрафні санкції. Підприємство у випадку відмовлення в прийнятті на роботу раніше заявлених фахівців зобов'язано відшкодувати службі зайнятості усі витрати по працевлаштуванню, профпідготовці, перепідготовці, виплаті допомоги по безробіттю такому фахівцеві. Підприємства зобов'язані надавати службі зайнятості всю інформацію про наявність вакантних місць, вивільненні працівників, простоях підприємства, використанні працівників з неповним робочим часом. Відносини між підприємствами і державним фондом сприяння зайнятості по страхуванню від безробіття працівників підприємства, а також відносини між службою зайнятості і громадянами по наданню послуг по працевлаштуванню, профорієнтації, пошуку підходящої роботи, профонавчанню, перенавчанню, підвищенню кваліфікації, наданню статусу безробітного з виплатою допомоги по безробіттю, а також матеріальної допомоги в період профпідготовки за рахунок засобів державного фонду сприяння зайнятості - є соціально-забезпечувальними і входять у предмет права соціального забезпечення. Об'єктивною підставою для виникнення соціально-забезпечувальних відносин і відмежування їх від інших суспільних відносин, регульованих правом, виступають соціальні ризики, при яких особа втрачає роботу, засоби до існування по не залежним від нього причинам. Соціальними ризиками виступають вікова або фізіологічна непрацездатність (досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності), хвороба, втрата роботи, втрата годувальника й інші. Для здійснення соціального забезпечення держава створює соціальні фонди, засоби яких формуються як за рахунок страхових внесків роботодавців і працівників (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, державний фонд сприяння зайнятості), так і за рахунок інших джерел (Фонд соціального захисту інвалідів). Ще одною ознакою соціально-забезпечувальних відносин є неодмінна участь у них держави в особі спеціально уповноважених органів - органів керування, якими є державна служба зайнятості, або соціальних фондів. Нарешті, для соціально забезпечувальних відносин характерне використання методу соціального надання послуг, виплат, а також принципу соціальної солідарності при розподілі соціальних засобів. Усі названі ознаки мають місце при наданні службою зайнятості послуг громадянам. Третя група відносин у сфері зайнятості і працевлаштування складається між працівником і підприємством по укладенню трудового договору на підставі напрямку служби зайнятості. Сюди також входять відносини по використанню працівників на сезонних, громадських роботах по напрямку служби зайнятості. У таких випадках належить складати трудовий договір, і на працівника поширюється трудове законодавство. Зазначені відносини складають предмет трудового права. У предмет трудового права також входять відносини, що випливають з укладення колективного договору і колективних угод по створенню додаткових робочих місць усередині підприємства для працівників, що бідують у соціальному захисті - інвалідів, жінок з малолітніми дітьми, багатодітних родин, молодих працівників, по організації навчання і перенавчання за рахунок засобів підприємства працівників, що вивільняються; по поділі одного робочого місця (посади) між двома працівниками з метою недопущення скорочення працівників. Предмет дослідження. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які стосуються правового регулювання працевлаштування, а також наукові джерела, які стосуються теоретичного обґрунтування доцільності застосування, а також інших проблем правового регулювання працевлаштування. Відносини по забезпеченню зайнятості і працевлаштуванню регулюються Законом України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 року (з наступними змінами і доповненнями), Кодексом законів про працю України (глава ІІІ-А "Забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються"), постановами Кабінету Міністрів України, а також соціально-партнерськими угодами і колективними договорами. Закон України "Про зайнятість населення" є комплексним законодавчим актом, що містить норми адміністративного права, права соціального забезпечення, трудового права. На цьому прикладі наочно видно як не проста проблема співвідношення системи трудового права і трудового законодавства. Отже, держава намагається стримати зростання безробіття, також тим, що змушує власників обачливо підходити до прийняття рішень про скорочення чисельності працівників, оскільки саме роботодавцю належить профінансувати період для працевлаштування вивільнених працівників. Державою визначено основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року. Трудовий потенціал – це сукупна чисельність громадян працездатного віку, які за певних ознак (стан здоров'я, психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність. Основні напрями розвитку трудового потенціалу спрямовано на процеси модернізації у сфері зайнятості відповідно до потреб структурної перебудови господарського комплексу країни і розбудови соціально орієнтованої економіки. У сфері зайнятості йдеться про створення матеріально-технічних і соціально-економічних передумов для продуктивної зайнятості населення (під продуктивною зайнятістю слід розуміти використання трудових ресурсів і корисної для суспільства праці, дохід від якої забезпечує працівникам рівень життя, достатній для відтворення їхніх фізичних, інтелектуальних і професійних якостей. Головним у створенні таких передумов є здійснення державного регулювання ринку праці з метою постійного розширення сфери прикладання праці й забезпечення надійного соціального захисту працюючого і непрацюючого населення. Передбачено такі заходи, як: оцінка загальної потреби в робочих місцях в економіці країни і формування ринку професій; визначення і забезпечення підтримки регіональних та галузевих пріоритетів, що стимулюють процес створення нових, додаткових та збереження наявних високопродуктивних робочих місць; створення робочих місць на базі широкого розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості за умов формування дійового інвестиційного і фінансового механізму; максимальна легалізація нерегламентованої зайнятості за рахунок створення малих підприємств аналогічного профілю діяльності; впровадження механізму стимулювання створення робочих місць для окремих соціально-демографічних груп населення (молоді, жінок, інвалідів, військовослужбовців, звільнених з військової служби тощо); здійснення заходів щодо перерозподілу зайнятого населення між державним та недержавним секторами економіки; зниження рівня та тривалості безробіття шляхом реалізації заходів активної політики зайнятості, зокрема через громадські роботи та деякі інші заходи.

 11. Працевлаштування молоді в Україні
  Вступ 3 1. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні 5 1.1 Основні положення щодо працевлаштування молоді, відповідно до Закону „Про зайнятість населення” 5 1.2 Особливості працевлаштування та організації роботи молоді відповідно до Кодексу законів про працю (КЗпП) 10 1.3 Особливості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням 14 2. Особливості працевлаштування іноземців в Україні 18 2.1 Правові засади працевлаштування іноземців в Україні 18 2.2 Правила в'їзду та порядку оформлення іноземцями та особами без громадянства дозволів на працевлаштування в Україні 19 3. Приоритетні заходи, спрямовані на вдосконалення механізму працевлаштування молоді 24 3.1 Перспективні заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді 24 3.2 Заходи, спрямовані на підтримку молодіжного підприємництва 29 Висновки 34 Література 37

 12. Працевлаштування за допомогою посередницьких організацій
  Вступ 3 Розділ І. Поняття працевлаштування та органи з працевлаштування громадян в Україні 5 1.1. Поняття працевлаштування громадян в Україні 5 1.2. Загальна характеристика законодавства про працевлаштування громадян в Україні 8 1.3. Органи з працевлаштування громадян в Україні 11 Розділ ІІ. Організаційно-правові форми працевлаштування громадян в Україні 18 2.1. Участь безробітних у працевлаштуванні за допомогою посередницьких організацій 18 2.2. Створення системи організованих громадських робіт та забезпечення працевлаштування в них посередницькими організаціями 23 Висновки 27 Список використаних джерел 30

 13. Правове регулювання працевлаштування громадян
  Вступ 3 1. Право громадян на працевлаштування 5 1.1. Особливості регулювання працевлаштування громадян за Конституцією України 5 2.1.. Законодавство України з працевлаштування 7 2. Особливості працевлаштування окремих категорій громадян 11 2.1. Особливості працевлаштування інвалідів 11 2.2Особливості працевлаштування неповнолітніх 18 2.3. Особливості працевлаштування жінок 21 3. Державна служба зайнятості 25 3.1. Склад Державної служби зайнятості 25 3.2. . Діяльність Державної служби зайнятості 29 Висновки 40 Список використаної літератури: 43

 14. Працевлаштування та його правові форми. Поняття підходящої роботи
  1. Працевлаштування та його правові форми. Поняття підходящої роботи. 3 2. Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку, порядок їх надання. Оплата відпусток. 6 3. Режим робочого часу, порядок його встановлення 12 Список використаної літератури 16

 15. Проблеми зайнятості в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти дослідження проблем зайнятості 5 1.1. Сутність, форми та види зайнятості 5 1.2. Необхідність державного регулювання зайнятості 10 2. Сучасний стан та проблеми зайнятості населення України 14 2.1. Аналіз економічної активності та зайнятості населення в Україні 14 2.2. Основні проблеми зайнятості населення в Україні 18 3. Проблеми та перспективи зайнятості населення і відтворення робочої сили в Україні 25 3.1. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері зайнятості 25 3.2. Аспекти концепції змішаного регулювання зайнятості населення 29 Висновки 35 Список використаних джерел 37 Додатки 40-42 Мета роботи проаналізувати сучасний рівень зайнятості населення в Україні, обґрунтування його державного регулювання та визначення проблем та перспектив зайнятості населення України. Об’єкт роботи – проблеми зайнятості населення України. Предмет роботи – економічні відносини, що існують в сфері зайнятості та її державного регулювання.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua